Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Народне бајке Лужичких Срба

Сељак и берберин

Један сељак довезе на магарцу велико бреме лучевине у град. А берберин, који је стајао на вратима своје бербернице, угледа сељака и запита:

– Пошто је то што је магарцу на леђима?

Сељак рече цену и погоде се. Али берберин не узме само лучевину, већ и самар, тврдећи да је платио за све што је магарцу на леђима.

Окупљени грађани то потврде.

Друге недеље опет довезе сељак на своме магарцу лучевину у град. Прода је на пијаци, па сврати код берберина и упита:

– Колико тражиш да мене и мог помоћника обријеш?

Берберин рече цену, а сељак извуче новац, плати и седне у столицу. Када је био готов, сељак устане и доведе свога магарца да га берберин према погодби, обрије.

Берберин се успротиви, али грађани стану на сељакову страну. Шта је могао – он врати сељаку самар и новац за необријаног "помоћника".

 

Народне бајке Лужичких Срба