Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora • folklore

Бајке Лужичких Срба

Поговор

Ако на мапи Немачке Демократске Републике обележимо Дрезден – Берлин – Франкфурт на Одри – Житава – Дрезден, добићемо територију на којој живе Лужички Срби. То је Лужица, немачки Lausitz. Главни градови Лужице су Будишин, немачки Bautzen, а Кошебус, немачки Cottbus, од којих је први у Горњој а други у Доњој Лужици. Лужички Срби су Западни Словени, као Чеси, Словаци, Пољаци, већ проређени Кашуби, Словенци и изумрли, тачније – погермањени Ободрити, Љутици (Велети) и Поморани. Лужичких Срба има негде око сто педесет хиљада, али према легенди о великом Спревнику, коју смо уврстили у ово издање, био је то велики народ, који се око свог предводника "ројио као пчеле око своје матице". О далекој прошлости Лужичких Срба Мавро Орбини у Краљевству Словена каже:

"Освајачким походима истичу се и други словенски народи. Тако Собари (Срби) – огранак оних који станују у Горњој Мезији и које Халкокондил назива Трибалима – упадају често у Турингију и Саксонију. Прапостојбина првих и других Собара, према Плинију, јесте област око Азовског мора (Meotide palude). Одатле једни пређоше у Мезију, а други у Лузацију (Лужицу)."

Орбинови списи о старим народима конфузни су у односу на савремену историографију, али овај део који говори о Старим Србима потврђује се лужичкосрпским предањем. У легенди о Спревнику говори се о дугом путу лужичкосрпских предака од истока према западу: "Чуј нас, велики Спревниче", казују они свом предводнику пошто су дошли у Лужицу, "ми бисмо радо заувек остали у овој земљи, јер нам је досадило да се вечно вучемо некуд према западу, по трагу сунца!" Према легенди, то је било давно, када још нису имали "ни копаља, ни лукова, ни оштрих мачева". По свим изгледима, били су наоружани палицама као и Јужни Срби (лужичкосрпски назив за Србе у Југославији), које стари грчки извори називају "паличницима".

О борбености Лужичких Срба има безброј података. Ратови вођени у Лужници и около ње били су крвави и беспоштедни. Лужички Срби су зато ступали у борбене савезе са осталим Словенима. Најпознатији такав савез била је такозвана Самова заједница Западних Словена, у којој се помиње и српски кнез Дерван. У оваквим савезима, али најчешће сами, Лужички Срби су се борили против Германа и Авара. У борби против Карла Великог пао је и српски краљ Милидух ("rex superbus qui regnabat in Siurbis"). Како су Лужички Срби против Франака војевали, најбоље казује повеља (заповест) Карла Великог из 807. године: "Ако нападну Чеси, у бој мора ступити трећина војске, али ако нападну Срби, сва војска". Срби су ипак изгубили своју слободу.

Ово мало историјских података било је потребно изнети да би се боље схватила усмена књижевност лужичкосрпског народа. Борбена традиција морала је оставити некакав траг у певању или приповедању обичног човека. У вези с тим, занимљиво је следеће поређење:

Говорећи о тематском развоју нашег епоса у правцу борбе за ослобођење, Војислав Ђурић закључује: "То је зато што су наше јуначке песме у облику у коме их имамо – како оне о новијим тако и оне о старијим догађајима – све настале у време турске владавине над нашом земљом". По Ђурићу, у нашој епској традицији нема песама насталих пре појаве Турака – Османлија (или их уопште није било, или нам се нису сачувале). Супротно томе, у својој књизи Лужички Срби Тоне Главан каже: "Лужичкосрпско народно песништво је богато и разноврсно, уз то и старо, јер понека, вековима касније записана песма својом садржином прича о настанку у давној прадавнини (на пример, Српске победе, која говори како су Срби три пута ишли у бој против германских племена и сва три пута победили)". Према томе, ако се говори о старости словенског епског певања, не може се заобићи лужичкосрпска усмена књижевност.

Можда не би имало смисла говорити о епици у поговору уз књигу бајки да се у овом случају не сусрећемо са једним малтене изузетком. Лужичкосрпске бајке садрже и велик број изванредних епских мотива. Сличне мотиве је и наш народни певач користио, правећи од бајке песму, или обратно – од песме бајку. Два таква мотива садржана су и у овом издању:

"... Дајте ми коња у златној опреми и златом опточено одело! Одмах тако учинише. Он обуче златом опточену одећу, скочи на коња и одјезди у град. Када га први краљев слуга угледа, заповеди да се са јахањем причека. Потом га понизно поздрави и објасни му да ће данас победник од принцезе добити златан прстен. Затрубише трубе и јахање отпоче. И данас стиже он први до принцезе, којој скиде златан прстен с прста."

"... Данас ће бити страшније. Чувај се! Одјезди опет к ономе грму, тамо ћеш затећи силнијег коња и бољи мач од јучерашњег. Коњ ће ти много помоћи, али се ти мораш снажније борити, јер ће непријатељ војевати сурово! Када Јанк до грма дојаха, затече тамо младог огњевитог коња који му је светли мач носио. Јанк узјаха коња и одјезди право у бој. Он све непријатеље порази, а сам не би ни рањен."

Као што је познато, свет стварности и маште карактеристичан је и за неке наше епске песме. Карактеристична је и стара распра о томе – како третирати епску песму Јован и дивски старјешина, с обзиром на то да је песма десетерачка, али са елементима бајке. Нико, међутим, у вези са том песмом није споменуо лужичкосрпску бајку "Modry bančik", коју смо, такође, уврстили у овом издање, под насловом "Плави појас". Фабула песме и бајке је иста, симболи су исти, а то упућује на заједничко порекло. На научницима је да испитају која је од ових двеју творевина старија, а на нама да начинимо мало поређење:

Ако је песма поникла из бајке, онда је мотив – мајчино злочињење (она ради о глави свога сина), као и натприродна снага синовљева (он побеђује дивове), могао пружити добру подлогу епскоме певачу за један шири обухват. То се види из самог почетка. Док приповедач казује: "Једном путовала жена са својим сином по брдима" ("Nehdy puconjaše žona ze svojim synom po horach"), певач износи и разлог њеног путовања. Она је начинила неколико неваљалство и замерила се своме мужу-краљу. Потом чини и друго неваљалство – одводи сина и наследника. Од овог тренутка јужносрпски певач и лужичкосрпски приповедач развијају радњу свога казивања на исти начин, описујући треће неваљалство: мајка у планини сусреће дива и у његовом станишту налази конак, али у ноћи је див почне наговарати да код њега остане, наравно без сина, кога се морају ослободити:

"Хајд овамо, Јованова мајко!
Ходи к мене да ашикујемо!"
А она му тадер бјеседила:
"Ходи к мене, дивски старјешина!
Ходи к мене да ми лице љубиш!"
А он јој је тадер говорио:
"Ја не смијем од Јована твога,
који згуби седамдесет дивах,
но кад дође Јован у пећину,
а ти твоје дијете упитај
боји ли се до бога икога."

Овај део је у лужичкосрпској бајци готово истоветан: "У ноћи наговори див маку да код њега остане. Али момак му се није допадао и зато га се хтео отарасити. Мајка се напослетку и са тим сложи. Дуго су, пак, размишљали како да момка из дома макну. Најзад див смисли: 'Сутра ћу поћи да камење ломим. Момак мора са мном. Тада ћу гледати да се њега решим." Певач и приповедач се на овоме месту разилазе, али се поново сусрећу на мотиву јабуке која доноси здравље.

Познато је да се наше бајке одликују чистотом народног језика. То исто важи и за бајке Лужичких срба. Међутим, у Лужици се говоре два језика – доњосрпски и горњосрпски, па се и народна књижевност дели на ону која потиче из Доње и ону која потиче из Горње Лужице. Осим разлика у језику, постоји и сасвим незнатна изнијансираност између ових двеју књижевности, али оне се ипак не могу раздвајати. То су некадашња наречја Лужичана и Милчана – лужичкосрпских племена која су одвајкада настањивала области око реке Спреве (Спрева је национална река јер симболички повезује Горњу и Доњу Лужицу). Разлика у језику је племенска, али је свакако дошла и утицајем пољског на доњосрпски и чешког на горњосрпски, али се овај утицај углавном одражава у изговору појединих гласова.

Свакако да су народни мотиви овог племена садржани у лужичкосрпским бајкама и сачувани као што је сачувана и словенска топономастика у Немачкој, али је извор мотива, не само у бајкама једног народа већ и у бајкама целог света, веома тешко пронаћи.

Несрећа лужичкосрпског народа – вековно ропство, нестанак Гломачана, делимично понемчење Лужичана, стални притисак на Милчане – подстакла је Алфреда Јенсена да године 1903. изјави: "Упркос лепом литерарном труду у Будишину, језик Лужичких Срба вене сам од себе." Али, песимизму овог лингвисте није било места чак ни у то време. Тврдња је проистекла из Јенсеновог уверења да један језик подлеже истим законима развитка и умирања као и ма који други организам. Према њему, када је из историје нестао који језик, било је то стога што се култура тога народа преживела, а не што је пропала политичка самосталност.

Већ данас би, према Јенсену, ове бајке биле преведене са једног мртвог језика, али лужичкосрпски језик је жив, и не само то... он је данас на узлазној линији свог развојног лука, јер су у Лужици, после рата, отворене многе српске школе, а леп литерарни труд у Будишину, као и сваки труд, није могао остати без резултата. То је сведочанство о чудесној виталности овог малог народа, али то је сведочанство и о језику као услову опстанка. У вези са тим занимљива је једна песма горњосрпског књижевника Јурија Млинка, која нам кристално чистим, готово прозним, али епским језиком говори о животу под нацизмом, о тим за Лужичке србе тешким данима:

Био сам у невољи
а нисам знао
да у невољи сам.
Био сам бедан
а вероватно
да богат сам.
Туговати сам могао
с таквим благом,
а ја сам клицао,
поцикивао с врагом...

Песма је аутобиографска и односи се на време када је аутор имао једанаест година. Зато он пева:

Мени је светло био,
све јасно,
и нисам знао
какво црнило,
какво мрчило,
какво слепило ме је
вражјим шапама
и канџом обавило.
Тако сам младовао
и нисам знао
шта сам заправо,
ко,
већ само то
да у земљи сам
"изабраној",
с народом "изабраним"
"од бога",
који ће, због тога,
господарити свима
мање вреднима –
оним "бездушним",
оним "бедним",
"варварским" народима,
што духа немају,
културе немају,
и који живе
као што живи скот.
Тако су ме учили,
тако приповедали,
тако су школске лекције испредали,
тако је стајало у свим новинама,
тако се певало под балконима,
тако је у школи звучао
песмама сплет:
"Heute geh
ort und Deutschland
und morgen die ganze Welt!"
И срећан сам био
што сам боравити смео
и жив бити
међ "одабраним" људима.
Била ми је једанаеста
у грудима...

Навођење цитата некада више казује од оног што би аутор једног оваквог поговора могао да каже. И ова песма казује много. Под притиском Хитлерове идеологије о немачком господарењу светом, а и пре појаве Хитлера, под притиском сталне, упорне германизације која је систематски почела још у X веку, право је чудо како су Лужички Срби успевали да шире своју народну мисао, своју културу, своју литературу. Иако не припада великом народу, књижевност Лужичких Срба ипак није мала. Тек данас, у социјалистичким односима Немачке Демократске Републике, створени су услови за снажнији развој.

Прикупљање и записивање народних приповедака у Лужици почиње у XIX веку и тече непрекидно до данашњих дана. Значајан је рад групе студената окупљене око Х. Зејлера, која је у својим рукописним новинама записала и тако сачувала за будућа поколења велик број народних бајки, прича, пословица и песама. Поред многих књига, часописа и публикација, народну књижевност у Лужици објављивали су и листови Српска липа и Српске новине.

После слома фашизма почиње шире публиковање лужичкосрпских бајки. Појављује се књига Јан Мештанка Српске народне бајке са илустрацијама Мерћина Новака-Њехорњског, затим две књиге доњолужичких бајки Х. Новака и збирка народних песама за најмлађе Дељем, дељем свиралу, као и многе док године 1966. није изишла репрезентативна књига српских бајки "Lučlany Petr", професора Павола Неда, у издању лужичкосрпске издавачке куће Домовина у Будишину. Овај зборник је у кратком временском размаку изишао на немачком, чешком и словачком језику.

У словенском свету све више расте интересовање за лужичкосрпску народну књижевност. У Прагу је 1959. објављена привлачна антологија Приповетке и песме Лужичких Срба, из пера Ј. Хорака. У Москви је 1962. изашла књига Приче, пословице и песме Лужичких Срба, у преводу А. Романенка, с добрим информативним предговором М. Јермакове. Три године касније, 1965. у Варшави је издата књига Народне песме, бајке и предања Лужичана, у преводу Ј. Магнушевског. Код нас је издата само једна књига. То је словеначко издање Летећа лађа, у избору и преводу професора Виктора Смолеја.

Овом књигом се попуњава једна празнина у преводној књижевности српског језичког подручја. Али то не значи да лужичкосрпска народна књижевност није и досад превођена на српскохрватски. Међутим, превођена је неплански, надохват, а често и са других превода.

Лужичкосрпске народне песме, приповетке, пословице и приче из предања записивали су многи културни прегаоци – Смолер, Маркус, Јордан, Хорник, као и Чех Черни и Немац Шуленбург. Од веома активних на томе пољу био је Арношт Мука, за кога Т. Главан, у својој књизи Лужички Срби, каже да је члан Југославенске академије знаности и уметности у Загребу и Матице српске у Новом Саду, а за кога у једног часопису из 1903. године налазимо и ову белешку:

"Др Ернест Мука, лужичкосрпски научењак, а недавно и изабрани члан Срп. Краљ. Академије Наука, издао је пре кратког времена збирку пословица и пословних изрека Горњолужичких Срба."

Без обзира на ове значајне податке о личности Арношта Муке, мало шта се од онога што је он у своме народу сакупио може наћи у нашој преводној књижевности. Захваљујући таквој ситуацији, наш читалац данас боље познаје усмену књижевност народа са свих континената него лужичкосрпску, која нам је по многим цртама веома блиска.

У овај избор ушле су углавном бајке из књиге Павола Неда. Историјске и културне везе у прошлости између Лужичких Срба и Чеха довеле су до укрштања мотива у усменој књижевности оба народа. Избор П. Неда значајан је по томе што припреман у заједници са чешким издавачем, а он је водио рачуна да у њега не уђу бајке сличне чешким. На тај начин је добијен збир приповедака које су по својим одликама или искључиво лужичкосрпске или блиске и осталим словенским народима, па и нашем. То је, по нашем уверењу, збирку учинило привлачном и веома занимљивом за компаративно изучавање словенског фолклора.

Бајке, приповетке и приче за које је наведен извор преведене су с горњосрпског језика. Кратке приче из предања: Лутки са Кошинске горе, Шумска вила, О светлости која лута, Водењак и медвед, Побеђена Сунчаница, О гори Капоници и О великом Спревнику преведене су с руског. Преводилац се извињава читаоцима што није на време добио оригинал и ових прича.

Н. Ј. (Никола Јеремић)

 

Извори

 • Lužica, mesečnik za zabawu a powučenje, Budyšin 1882-1937.
 • Lužičan, časopis za zabawu a powučenje. Budyšin 1860-1881.
 • The types of the folktale. A classification and bibliographe Antti-Aarne's translated and enlarged by Stith Thompson. FFC764, Heisinki 1928.
 • Časopis Maćicy Serbseje 1846-1937.
 • Rabenau, Originalmarchen der Wenden. U: E. Kuhn, Der Spreewald und seiine Bewohner, Cottbus 1889.
 • W. v. Schulenburg, Wendisches Volksthum in Sage, Brauch und Sitte, Berlin 1882.
 • W.v. Schulenburg, Wendische Volkssagen und Bebrauche ausdem Spreewald. Leipizig 1880.
 • Serbski smech. Smeški a tryske z luda. Zezberal a wudat P. Nedo, Budyšin 1956.
 • P. Nedo, Lučlany Pětr, Serbske bajki. Ludowe nakladnistwo — Domowina, Budyšin 1966.
 • Leopold Haupt a Jan Ernst Smoler, Pjesnički hornich a dei'lych Lužiskich Serbow. Grimma 1841/43. Berlin 1953.
 • Sorbische Volksmarchen, Systematische Quellenausgabe mit Einfuhrung und Anmerkungen. Bearbeitet von P. Nedo, Bautzen 1956.
 • E. Veckenstadt, Wendische Sagen, Marchen und aberglaubische-Gebrauche, Graz 1880.

Бајке Лужичких Срба

 


 

Click here for Domowina official site