TIA Janus

 

 

Izdavačka djelatnost Zavičajnog muzeja u Herceg Novom

 

SERIJSKE PUBLIKACIJE

Od 1996. godine Zavičajni muzej izdaje časopis MUZEJSKE SVESKE, u kome se objavljuju autorski članci i građa iz arheologije, istorije, etnologije i srodnih nauka.

Izašlo je 5 svezaka (4/5) dvobroj

 

 

 

 

POSEBNA IZDANJA

U septembru 2000. godine formirana je redakcija i pokrenuta edicija POSEBNA IZDANJA, u kojoj se objavljuju monografske publikacije (reprinti, neobjavljeni rukopisi i nova djela) od značaja za izučavanje prošlosti Herceg Novog i Boke Kotorske. Do sada je objavljeno:

Pop Špiro Lučić:
LJETOPIS PORODICE LUČIĆA I PAROHIJE SUTORINSKE OD 1680. DO 1930. GODINE

Priredio doc. dr Duško Lučić, Herceg-Novi 2000.; tiraž 500 primjeraka, štampa Biro KONTO, Igalo.

PREVLAKA - MANASTIR SVETOG ARHANGELA MIHAILA

PREVLAKA - MANASTIR SVETOG ARHANGELA MIHAILA, u saradnji sa Riznicom manastira Svetog Arhangela Mihaila - Prevlaka; Herceg-Novi - Prevlaka 2000; tiraž 1000 primjeraka, dizajn: TIA Janus, Beograd.
Integralno elektronsko izdanje

 

Mladen Crnogorčević:
PISMA
Priredio dr Goran Komar, Herceg-Novi 2001.; tiraž 500 primjeraka, štampa: Biro KONTO, Igalo (email: bkonto@cg.yu).

Nikola J. Jurić :
Prilog raspravi o nacionalnom karakteru Boke Kotorske u sadašnjosti i prošlosti
Herceg-Novi 2001.; tiraž 500 primjeraka, štampa: Biro KONTO, Igalo (email: bkonto@cg.yu).


KONTAKT:
Zavičajni muzej u Herceg Novom
Ulica Mirka Komnenovića 9
85340 Herceg-Novi
Srbija i Crna Gora

Elektronska pošta: muzej@cg.yu
Telefon: +381 88 / 322 485


www.rastko.rs/rastko-bo/muzej/