MUSEUM HERCEG NOVI


KAPITULACIJA AUSTRO-UGARSKE VOJSKE U HERCEG-NOVOM
7. NOVEMBRA 1918.

Srpski kraljevski potpukovnik Svetislav T. Simović i Austro-Ugarski podmaršal Housek na vratima hotela "Boka" u prisustvu opštinske vlasti i velike mase naroda, dok gradska muzika svira srpsku himnu "Bože Pravde"

Pismo đenerala Svetislava T. Simovića predsjedniku Gradskog poglavarstva Herceg-Novi Jovu Sekuloviću

Letter of General Svetislav T. Simović to mayor of Herceg-Novi Jovo Sekulović
[
1937]

Lettre au president du Conseil municipal de Herceg-Novi Jovo Sekulović - general Svetislav T. Simović
[1937]