Садржај библиотеке

(Овде су наведени сви документи у библиотеци по редоследу уношења у базу података)

Официрска сабља - техника бојевог мачевања (видео предавање) - Александар Станковић

Борење у сликама (сабљом, 1931)

Упутство за борење ножем (1898) - Шарл Дусе

Правила двобоја (1892) - Фрањо Болгар

Историја мачевања у Београду и Србији: Витешко, дворско и грађанско мачевање (Епоха школа 1284–1941) - Александар Станковић

Борење сабљом и рапиром (1939) - Душан Ј. Гложански

Упут за борење сабљом и рапиром (1940) - Ђ. Убсир

Коњичко стројево правило (1946) - Инспекција коњице Југословенске армије

Стројево правило (1946) - Генералштаб Југословенске армије

О двобоју (1903) - Гојко Павловић

Школа мачевања Свети Ђорђе * School of Fencing St. George, Belgrade - Школа мачевања Свети Ђорђе

Мачевање рапиром / Rapier Fencing (39 видеа/videos) - Школа мачевања Свети Ђорђе

Мачевање шпадом / Small Sword Fencing (54 видеа/videos) - Школа мачевања Свети Ђорђе

Мачевање рапир дага / Rapier dagger Fencing (25 видеа/videos) - Школа мачевања Свети Ђорђе

О три врсте мачевања - Александар Станковић

О положају оштрице у блоку мачем - Александар Станковић

Настанак спортског мачевања - Александар Станковић

Мрачна страна витештва и витезова (Друга страна једног мита) - Александар Станковић

Мачевање као борилачка уметност (martial art) или мачевање као борилачка вештина и борилачки спорт? - Александар Станковић

Легенда о настанку мачевања - Александар Станковић

Контроверзе око вежби за сечење и бод у мачевању - Александар Станковић

Класично мачевање или спортско мачевање? - Александар Станковић

Класично мачевање или спорт–историјско мачевање? - Александар Станковић

Класично мачевање или историјско мачевање? - Александар Станковић

Дворучна сабља („катана“) и једноипоручни мач („бастард“) - Александар Станковић

Историјско или псеудоисторијско мачевање? (Проблеми утемељења историјског мачевања) - Александар Станковић

Гледање противника у мачевању - Александар Станковић

Фрагменти на трагу мачевања као борилачке уметности - Александар Станковић

Дворучно, једноручно или дворуко мачевање? - Александар Станковић

Дугачки или кратки мачеви? - Александар Станковић

Девет разлика између мачевања као борилачке вештине и мачевања као борилачког спорта - Александар Станковић

Најзнаменитије личности српског мачевања 19. века - Александар Станковић

Војно мачевање у Србији - Александар Станковић

Мачевање као борилачка уметност: Теорија, принципи и практикум - Александар Станковић

Историја европског мачевања са освртом на мачевалачку литературу - Александар Станковић

Кратка историја мача: Историјска систематика за мачеваоце и сценске уметнике - Александар Станковић

Речник европског бојевог мачевања: Увод у српску терминологију класичног бојевог мачевања Европе - Александар Станковић

Делови мача - Александар Станковић

Класично мачевање: енциклопедијски приручник - Александар Станковић

Школе и мајстори мачевања од средњег до 18. века - Егертон Кастл

Спортско мачевање: Основи технике - Александар Станковић

Увод у коњичко мачевање - Александар Станковић

Јатаган: Техника мачевања - Александар Станковић

Најзнаменитије личности српског мачевања 19. и почетка 20. века - Александар Станковић

Бодеж и нож: Основи технике борбе - Александар Станковић

Дневник учитеља мачевања - Александар Станковић

Три највећа противника доброг мачевања (и свега другог) - Александар Станковић

Војно мачевање у Србији 1804-2004 - Александар Станковић

На трагу разоткривања једне заборављене заоставштине предака - Александар Станковић

Тешки или лаки мачеви? - Александар Станковић

Неравноправна борба (Техника мачевања против више противника) - Александар Станковић

Мачевање неупареним (различитим) мачевима - Александар Станковић

Мачевање левом и десном руком - Александар Станковић

Техника дисања у мачевалачкој борби - Александар Станковић

Тактика мачевања и свакодневни живот 1 (Vincentio Saviolo: „Бик и пас“) - Александар Станковић

Тактика мачевања и свакодневни живот 2 (Џорџ Силвер: О кретању) - Александар Станковић

Тактика мачевања и свакодневни живот 3 (Girard Pierre Jacques François /1740/: О условима борбе) - Александар Станковић

Тактика мачевања и свакодневни живот 4 (Хијеронимо де Каранца: О страстима у борби) - Александар Станковић

Свет бога Марса - Александар Станковић

Олимпијске игре, средњевековни турнири и спорт - Александар Станковић

Социологија једног савременог укуса (Мода историјског мачевања) - Александар Станковић

Савремени живот и деструкција психомоторике деце и одраслих - Александар Станковић

Реч учитеља мачевања - Александар Станковић

Основни елементи технике мачевања - Александар Станковић

 

Пројекат Растко / Мачевање