PomocKontaktMapaPretragaO projektuNovosti Promena pisma TIA JanusProjekat Rastko

 

 

II међународна
дунавска конференција за уметност и културу

ширење и унапређење трајног међукултуралног дијалога и сарадње на различитим нивоима у Дунавском региону

17-20. септембар 2003.

Београд, Србија и Црна Гора

Опис пројекта

Дунав је друга по величини река у Европи, а најдужа која од извора до ушћа тече европским континентом. Највећим делом свога тока Дунав је плован, а његов слив чине бројне, велике и значајне европске реке. Управо ова чињеница истиче разноврсност и богатство Дунавског региона који је и даље непознат, недовољно истражен и делимично заборављен.

Током историје дуж Дунава ницале су насеобине од посебног значаја, ницале су и нестајале културе значајне за европску цивилизацију у целини. Речни ток био је граница две империје, најпре Римске, па Отоманске и Хабзбуршке, да би у XIX веку постао најзначајнија спона нарастајућих центара индустрије у Немачкој и централној Европи, с једне стране, и пољопривредног региона Балканског полуострва, с друге. Ова река је била до те мере стратешки, војно и економски значајна, да су за њу били везани и интереси великих сила Европе. Речни ток био је пут којим су важни уметнички и културни токови утицали на балканске земље и стизали на југоисток Европе.

Данас, Дунав тече кроз десет европских држава. Свака од ових држава гради свој пут на сопственом историјском, друштвеном и културном искуству, али и на искуству Европе и са свешћу о неопходности сарадње на свим нивоима. Сарадња, комуникација, толеранција и поштовање разлика су услов опстанка, како света у целини тако и региона, али и сваке појединачне државе.

Упркос чињеници да су земље Дунавског региона повезане бројним историјским и савременим везама, да већина њих дели сличне проблеме транзиције, као и да међусобно зависе, оне не остварују континуирану и потпуну сарадњу на свим нивоима. Разлози за овакву ситуацију су сигурно бројни, пре свега због различитих путева и нивоа развоја, због драматичних збивања у последњој деценији XX века, али ти разлози нису и не смеју бити непремостиви. Нарочито у области културе и уметности.

Управо стога, ова конференција је превасходно посвећена уметности и култури, будући да се култура увек проглашава "представником друштва", али у реалности већине земаља Дунавског региона, она је често запостављана, коришћена и злоупотребљавана од различитих политичких, па и не-политичких, интелектуалних опција.

Култура је ризница највећих вредности, сећања, традиције, историје и разноликог националног и интернационалног наслеђа. Али култура је и оно што мења друштво, покреће нове правце развоја, гради мостове комуникације и дијалога између различитих култура.

Циљ ове конференције је да културну разноликост промовише као богатство Региона и целе Европе и понуди широку лепезу могуће сарадње међу земљама на очувању културног богатства и стварању новог.

Ова врста окупљања у виду конференције/представљања пројеката може да, стимулисањем предузетништва у култури, заједничким преузимањем ризика, увећањем културног тржишта/публике, капацитета и ефикасности свих појединачних и заједничких настојања, допринесе олакшавању процеса транзиције, решавању проблема и спровођењу неопходних реформи.

Идеја о наизменичном смењивању улога домаћина и специјалног госта између развијених и мање развијених земаља, установљена као принцип на И конференцији, има за циљ да омогући директно представљање и културну размену између ових земаља које немају високо развијену и сталну сарадњу.

Настанак идеје - Прва конференција

Прва међународна конференција дунавских земаља за уметност и културу одржана је од 21. до 23. септембра 2001. године у Регензбургу (Немачка), а произашла је из уметничког пројекта/перформанса посвећеног уметности и миру, Pax Danubiana (International Art and Peace Performance pax Danubiana) који је одржан 23. септембра 2000. у свих десет подунавских земаља уз учешће 1857 уметника.

Зачетник пројекта, идеје и реализације Прве конференције је уметница руководилац културног центра KunstKnoten из Регенсбурга (Немачка), Регина Хелвиг Шмид.

Прва конференција је окупила релевантне представнике свих земаља Региона, уметнике земље домаћина и специјалног госта (Србија), али и представнике европских институција: Емилија Милер и Дорис Пак (Европски парламент), Бодо Хомбах (Пакт за стабилност Југоисточне Европе), чиме је истакнут значај Конференције и дата подршка идеји коју промовише.

Основна идеја за установљење Конференције подунавских земаља је успостављање мреже за културу и уметност у циљу истинског међусобног упознавања, разумевања и поштовања других и другачијих, а ради изградње трајног мира, поштовања људских права и слобода. Ову идеју је вероватно могуће остваривати на различите начине, али се директним контактима и разменом на многим нивоима, заједничким промишљањем и координираним доношењем одлука о значајним културним/политичким питањима, као и сарадњом руковођеном одређеним пројектима у Региону сигурно може значајно допринети олакшавању процеса транзиције многих земаља Дунавског региона и прихватању европских стандарда на читавом континенту.

На Првој конференцији постигнут је договор да се Конференције одржавају бијенално, да домаћин Друге конференције (2003.) буде Београд (Србија и Црна Гора), а земља у статусу специјалног госта - Аустрија. 

Циљеви пројекта:

Дугорочни циљеви:

 • Успостављање трајног и конструктивног политичког/културног дијалога уз признавање, разумевање и поштовање разлика као богатства Региона
 • Развијање културе мира и мирног решавања проблема
 • Развијање свих активности, посебно оних у области културе и уметности, које доприносе стварању чврсте основе за стварну европску (културну) интеграцију без линија поделе, за слободну комуникацију и проток идеја, пројеката и људи без дискриминације режимом виза, од којег првенствено треба ослободити уметнике и културне посленике
 • Подстицање формалних и неформалних видова умрежавања међу ствараоцима, институцијама и званичницима у Региону у циљу оснаживања предузетништва, развоја и увећања тржишта, обнове институција и система културе, планирање трајне регионалне сарадње како саставног дела националних културних политика/стратегија земаља учесница

Краткорочни циљеви:

 • Остваривање непосредних контаката, размена мишљења и идеја и презентовање различитих конкретних и потенцијалних билатералних/мултилатералних пројеката који ће допринети:
  • Бољем разумевању препрека и правих могућности за сарадњу у Дунавском региону, са једне, и
  • формулисању "акционе платформе" која ће омогућити реалне и потенцијалне пројекте и облике сарадње у Региону, као и укључивање Региона у шире европске и светске културне/политичке пројекте и процесе, са друге стране.

Основна мисија Конференције:

Стварање чврстих основа за трајни дијалог и стварну сарадњу на свим нивоима (од непосредне сарадње међу уметницима и институцијама до национално вођених културних пројеката и политика) и у свим фазама (од пројектних идеја до њихове пуне реализације) у циљу афирмације заједничких вредности, али и различитости као културног богатства и потенцијала за интеграцију у Региону и самог Региона у европске и светске токове, што је од посебног значаја за мање развијене и земље у транзицији.

II међународна дунавска конференција за уметност и културу
(комплетан програм)

 

Савет II међународне дунавске конференције

 • Госпођа Регина Хелвиг Шмид (Regina Hellwig – Schmid), уметник, председник (иницијатор пројекта)
 • Госпођа Регина Рус (Регина Русз), руководилац аустријског културног форума Београд
 • Господин Гауденц Руф (Gaudenz Ruff), амбасадор Швајцарске у Србији и Црној Гори
 • Господин Будимир Костић, председник Управног одбора Raiffeisenbank Serbia and Montenegro a.d.
 • Господин Сретен Угричић, управник Народне библиотеке Србије
 • Господин Бранислав Живковић, адвокат из Београда

Покровитељи:

 • Скупштина Града Београда
 • Министарство за културу и медије Републике Србије
 • Министарство за спољне послове Србије и Црне Горе
 • Министарство за људска и мањинска права Србије и Црне Горе

Конференцију подржали:

Пакт за стабилност за Југоисточну Европу и Национални координатор Пакта за стабилност ЈИЕ и Европски парламент

Конференцију помогли:

Централно-европска иницијатива –ЦЕИ, Фонд за отворено друштво –Србија, Raiffeisenbank a.d., Београд; Raiffeisenbank Austria д.д., Загреб; Raiffeisen Bank S.A., Bukurest, Аустријски културни форум – Београд, KulturKontakt – Аустрија, Гете Институт –Београд, Фондација Конрад Аденауер – Немачка, Hanns Seidel Stiftung – Немачка, Музеј града Београда, Задужбина Илије М. Коларца, Музеј савремене уметности, Дом омладине Београда, "Београд" продајна галерија, Туристичка организација Београда, Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић", Сава Центар, Мало позориште "Душко Радовић", Музеј афричке уметности, Педагошки музеј, Градско саобраћајно предузеће Београд, "Intermezzo" кафа, Београдска индустрија пива, Модна кућа "Мона", Кунст Транс

Медијски спонзори:

РТС, РТВ Б92, РТВ Студио Б, БК ТВ, ТВ Пинк, АРТ ТВ, Београд 202, Радио Index, Радио Сајам-пословни радио, Радио Венус, НИН, Политика, Данас, Блиц, Глас Јавности, Yellow Cab

Организатори Конференције:

Културни центар Београда и уметничка асоцијација "Ремонт"

Контакти:

Културни центар Београда

Кнез Михаилова 6/I, 11 000 Београд, Србија и Црна Гора

Тел. +381 (0)11 2621 469

Фаx:+381 (0)11 2623 853

www.kcb.org.yu

Весна Даниловић, помоћник директора и главни уредник програма

е-маил: vdan@kcb.org.yu

Добрила Синђелић Ибрајтер, координатор пројекта и уредник програма Културног центра Београда

Телефон:+381 (0)11 2621 137

е-маил dsi@kcb.org.yu

 

Уметничка асоцијација "Ремонт"

Адреса: Македонска 5/II, 11 000 Београд

Телефон: + 381 (0)11 33 44 171

е-маил: remont@remont.co.yu

Дарка Радосављевић, историчар уметности, главни уредник програма у Независној уметничкој асоцијацији и галерији

 

Званична кафа Конференције: Intermezzo

Званично пиће Конференције: Београдско пиво 0-24

Званични сајт Конференције: www.danubeconference.net

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Среда, 17. 9. 2003.

- Долазак учесника, регистрација, смештај у хотел

Отварање изложби Веза/ Connection Аустрија – Србија

18,00 - Галерија Дома омладине, Македонска 22

17. 9 – 3. 10. 2003.

Wolfgang Thaler, Мирјана Ђорђевић

18,45 - Галерија РЕМОНТ, Тржни центар ТРГ РЕПУБЛИКЕ, II спрат

17. 9 – 3. 10. 2003.

Constanze Ruhm

19,30 - СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ

Културни центар Београда, Кнез Михаилова 6

Александра Јоксимовић, помоћник министра спољних послова СЦГ

Њ. Е. Ханес Пориас, амбасадор Републике Аустрије у СЦГ

Ликовна галерија

17 – 28. 9. 2003.

Heimo Wallner, Uli Vonbank-Schedler, Martin Dickinger, Талент, Бранка Кузмановић, Здравко Јоксимовић

Галерија АРТГЕТ

17. 9 – 1. 10. 2003.

Лични поглед / Personal View: Johanna Kandl &Helmut Kandl, Leo Kandl, Margaretha Spiluttini, Renata Breth, Paul Albert Leitner (Аустрија), фотографије

кустос: Миланка Тодић

Галерија ПАЛЕТА

17. 9 – 1. 10. 2003.

Михаљ Молдвај (Србија/Немачка) Дунавом узводно у Европу, фотографије

Коктел у организацији Амбасаде Републике Аустрије као специјалног госта Конференције

Четвртак, 18. 9. 2003.

Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8

 • изложба фотографија Михаља Молдваја (Србија/Немачка) Дунавом узводно у Европу
 • Изложба периодике и књига писаца и издаваца – учесника Конференције

Радне сесије Конференције

 • Све радне сесије Конференције биће одржане у Конаку кнегиње Ljубице

9,00 -10,00 - Регистрација

10,00 -11,00 - Свечано отварање II међународне дунавске конференције за уметност и културу

Поздравни говор у име града домаћина:

Радмила Хрустановић, председник Скупштине града Београда

Отварање Конференције и уводно излагање на тему Улога културе у стабилизацији Југоисточне Европе:

Др Ерхард Бусек, специјални координатор Пакта за стабилност Југоисточне Европе

Поздравни говори и уводна излагања:

Дорис Пак, Европски парламент - Координатор у Комитету за културу, образовање и медије; Председник делегације Европског парламента за односе у Југоисточној Европи

Њ.Е. Г. Ханес Пориас, амбасадор Републике Аустрије у СЦГ, у име земље специјалног госта Конференције: Значај политичке и економске сарадње између земаља Дунавског региона

Ернст Волер, председавајући Одбора за културу и науку Града Беча

Бранислав Лечић, министар културе и медија у Влади Републике Србије

Расим Ljајић, министар за људска и мањинска права у Министарском савету СЦГ

Модератор: Татјана Петровић, секретар Секретаријата за културу Скупштине града Београда

11,00 -12,00 Обилазак изложбе Михаља Молдваја, Амбасаде Републике Аустрије као специјалног госта Конференције

Кустос: Имре Сабо

Поздравни говор арх. Бојан Ковачевић, директор Музеја града Београда

Разгледање Конака кнегиње Ljубице

Intermezzo кафе пауза

12,00 –13,45 - Прва пленарна седница

Могућности за културну политику и сарадњу у Дунавском региону

Модератор: проф. др Милена Драгићевић Шешић, Ректор Универзитета уметности у Београду

Уводно излагање: проф. др Сањин Драгојевић, Факултет политичких знаности, Загреб (Хрватска):

Могућности и препреке за културну сарадњу у Дунавском региону

Излагања:

 • Дорис Пак, Европски парламент - Координатор у Комитету за културу, образовање и медије; Председник делегације Европског парламента за односе у Југоисточној Европи Значај културне сарадње за успешну интеграцију земаља у транзицији Дунавског региона у европску заједницу
 • Еуген Шерер, Руководилац пројеката Радне заједнице подунавских земаља
 • Регина Рус, руководилац Аустријског културног форума у Београду -

Србија и Црна Гора и Аустрија: пример културне сарадње две земље које припадају Дунавском региону

 • Родика Росиор, заменик министра културе Републике Молдавије – Културна политика као чинилац општедржавне политике и културна разноврсност у Републици Молдавији
 • Горица Мојовић, члан ИО Скупштине града Београда за културу и информисање- Културна сарадња међу градовима као подстицај сарадње међу државама
 • Ернст Волер, председавајући Одбора за културу и науку Града Беча
 • Драган Срећков, помоћник секретара Покрајинског секретаријата за културу Војводине
 • Диана Игнатова, Министарство културе Републике Бугарске, Руководилац одељења за билатералну сарадњу (Бугарска)

Учесници:

 • Њ.Е. Г. Мирослав Лајчак, Амбасадор Републике Словачке у СЦГ
 • Др Јелица Минић, помоћник министра за спољне послове СЦГ, национални координатор СЦГ за ЦЕИ
 • Фолкер Марвиц, директор Гете института у Београду
 • Александра Узелац, асистент у Институту за међународне односе, одсек за културна истраживања и сарадњу
 • Золтан Буњик, секретар Покрајинског секретаријата за образовање и културу Војводине
 • Бранимир Андрић, помоћник секретара Покрајинског секретаријата за образовање и културу Војводине
 • Роберт Колар, секретар Секретаријата за културу Новог Сада

Дискусија

(Превоз аутобусом од Конака кнегиње Ljубице до Скупштине града Београда)

 

14,00 -16,00 - Скупштина града Београда, Драгослава Јовановића 2

Отварање изложбе Philatelica Danubiana

Радмила Хрустановић, председник Скупштине града Београда

Др Милан Радовановић, председник Савеза филателиста Србије и Црне Горе

Свечани ручак

(Превоз аутобусом од Скупштине града до Конака кнегиње Ljубице)

16,30 -18,30 - Друга пленарна седница

Представљање пројеката I

Модератор: Др Ирина Суботић, проф. на Академији уметности у Новом Саду

Излагања:

 • Др Милан Радовановић, проф. на Машинском факултету у Београду - Пројекат Philatelica Danubiana (СЦГ)
 • Др Едита Стојић Карановић (СЦГ), председница Међународног научног форума "Дунав - река сарадње" (СЦГ) - Природно богатство и мултикултурално богатство дунавског региона- наше заједничко наслеђе за будућност
 • Др Ирина Суботић, историчар уметности (СЦГ) - Сарадња невладиних организација из суседних земаља у области заштите и едукације о културној баштини
 • Димитрије Вујадиновић, БалканКулт (СЦГ) - Културни туризам у еврорегиону ДКМТ; Римске наруквице од стакла и пасте у јужном делу провинције Доње Паноније; Природне, културне и духовне вредности Фрушке Горе
 • Мр Снежана Суботић, архитекта, асистент на Географском факултету у Београду (СЦГ) -

ARCHEM Парк културе у области Гвоздене Капије

 • Др Татјана Цвјетићанин, в.д. директор Народног музеја, Београд (СЦГ) - Културне стазе
 • Дубравка Бенгин, Интернационални музички центар, Зрењанин (СЦГ) - Дунавска филхармонија младих
 • Мр Ljиљана Милетић Абрамовић, Музеј примењене уметности Београд (СЦГ) - Паралеле и контрасти- српска архитектура осамдесетих и деведесетих година XX века у светлу регионалне архитектуре

Дискусија

 

Отварање изложби ВЕЗА/ CONNECTION Аустрија – Србија

19,00 - Галерија БЕОГРАД, Косанчићев венац 19

18.9 – 3. 10. 2003.

Gerhard Gross, Дејан Грба

19,45 - Салон Музеја Савремене уметности, Париска 14

18. 9 – 10.10. 2003.

Елке Крyстуфек, Урош Ђурић

Изложбу отвара господин Ернст Волер, председавајући Одбора за културу и науку Града Беча

(Превоз аутобусом од Салона МСУ до Историјског архива Београда)

21,00 - Историјски архив Београда, Палмира Тољатија 1

18. 9 – 31. 10. 2003.

Отварање изложбе Дунавом кроз време

Мр Ненад Богдановић, председник ИО Скупштине града Београда

 

 

Петак, 19. 9. 2003.

9,00 -10,30 - Трећа пленарна седница

Дунавски регион, јединствени цивилизацијски круг у прошлости, у интеграционим процесима 21. века

Друштвени и историјски поглед

Модератори: Др Бранка Прпа, директор Историјског архива Београда и Иван Вејвода, извршни директор Marshal Фондације (СЦГ)

Излагања:

 • Др Роланд Шонфелд , Потпредседник асоцијације Југоисточне Европе за економску и савремену историју, Минхен (Немачка) - Дунавска регија и границе Европе. Изазови ширења
 • Др Едгар Хеш, професор историје на Универзитету у Минхену (Немачка) – Хантингтон, православље и источне границе Европе
 • Др Петер Крастев, предавач на Централноевропском универзитету у Будимпешти; Експерт за пројекте Европске Уније који подржавају развој друштва у Србији, (Мађарска) - Дунав: Од центра ка периферији?
 • Др Виктор Нојман, Професор историје на Западном Универзитету у Темишвару (Румунија) - Компаративни поглед о настанку модерних идеја у Источној и Централној Европи
 • Академик Богдан Брукнер, координатор Радне заједнице подунавских земаља, Секција за науку и културу – Средње и доње Подунавље, археолошко-културни круг, један од темеља европске културне баштине – прошлост за будућност
 • Др Андраш Хорват, заменик директора Архива града Будимпеште (Мађарска)
 • Др Предраг Ј. Марковић, Институт за новију историју, Београд (СЦГ)

Дискусија

10,30 -11,00 - Intermezzo кафе пауза

11,00 -13,45 - Наставак треће пленарне седнице

Дунавски регион, јединствени цивилизацијски круг у прошлости, у интеграционим процесима 21. века

Књижевне и интердисциплинарне визије

Модератор: Зоран Хамовић, главни уредник и директор издавачке куће Clio, Београд (СЦГ)

Излагања:

 • Павел Виликовски, писац и преводилац, Братислава (Словачка) - Проблеми и могућности сарадње у уметности и књижевности
 • Др Шандор Радноти, професор филозофије уметности на Факултету за уметности и науке Универзитета у Будимпешти (Мађарска) - Проблем суседства у културном аутопортрету нација
 • Микола Рјабчук, писац/публициста, Кијев (Украјина) - Дунавска монархија: наслеђе, мит и могућности модерне културне индустрије у региону
 • Мр Милета Продановић, професор на Факултету ликовних уметности, писац и сликар, Београд (СЦГ) – Good times – bad times или Река као судбина
 • Петру Крду, писац, преводилац и уредник издавачке куће КОВ, Вршац (СЦГ) – Дунав као сан и метафора
 • Др Ала Татаренко, писац и преводилац, Лавов (Украјина) - Дунав као интимни простор душе
 • Ласло Вегел, писац и публициста, Нови Сад (СЦГ) - Беле кресте вавилонских таласа

12,30 – 12,45 – Intermezzo кафе пауза

 • Алек Попов, писац и директор " Кућа књига за децу" (Бугарска) - Проширивање круга читалаца преко националних граница
 • Габор Чордаш, издавач часописа "Јеленкор", Печуј (Мађарска) - Књижара крај Дунава
 • Игор Навратил, директор Центра за књижевно преводилаштво, Братислава (Словачка) Дестинација Исток - поезија и мултикултурни идентитет
 • Георгиј Гроздев, писац и директор издавачке куће, "Balcani" (Бугарска) – Свако може сам, али је боље заједно са суседима

- Даниела Стојковић, Главни и одговорни уредник часописа "Свети Дунав", Нови Сад (СЦГ)

Учесници

- Андреас Питлер, писац, Беч (Аустрија)

 • Владислав Бајац, писац и директор издавачке куће "Геопоетика", Београд (СЦГ)
 • Георгиј Борисов, писац и главни уредник часописа "Факел", директор издавачке куће "Факел " (Бугарска)
 • Дејан Ајдачић, директор Универзитетске библиотеке у Београду (СЦГ)
 • Арпад Вицко, преводилац, Нови Сад (СЦГ)

Дискусија

14,00 -16,00 - Ручак

16,00 -17,30 - Наставак друге пленарне седнице

Представљање пројеката II

десетоминутна представљања

Модератори: Зоран Пантелић, директор Центра за нове медије куда. орг., Нови Сад, СЦГ и Регина Хелвиг Шмид, директор уметничке асоцијације KunstKnoten, иницијатор пројекта I дунавске конференције и председница Савета II дунавске конференције, Регенсбург, Немачка

Излагања:

 • Бетина Милер Шелкен, ликовни критичар и независни кустос, Беч (Аустрија) - Уметничка мрежа као авангарда међународне сарадње)
 • Ева Уршпрунг, FORUM STADTPARK, Грац (Аустрија) - Изложба која протиче Дунавом
 • Вера Стевановић, уметник, Београд (СЦГ) - Пројекат: Сакупљање река
 • Gergely Greg Foldvari, уметник, Председник друштва Алфред Хајос (Мађарска) - F-L-O-W 2004 (Вода као веза за будућност) Int` I Art on the Danube
 • Ненад Ромић, МИ2 Институт (Мултимедијални институт), Загреб (Хрватска) -EGOBOO.bits GNU GPL based publishing label: right:copy: left)
 • Десислава Гаврилова, директор "THE RED HOUSE" - Центар за културу и панеле (Бугарска) – Пројекти Центра "The Red House" и значај сарадње са иностраним партнерима
 • Maria Manolescu, Фондација МЕТА, (Румунија) - Румунско-српски програм
 • Наталиа Филоненко, Руководилац одсека за кустосе у култури НВО " Институт за нестабилне мисли", Кијев (Украјина) - Донумента-Украјина (савремена уметност))

17,30 -18,00 - Intermezzo кафе пауза

 

 

18,30 -19,30- Наставак друге пленарне седнице

Представљање пројеката II

десетоминутна представљања са дискусијом

Модератор: Зоран Пантелић, директор Центра за нове медије куда. орг.

Излагања:

 • Георг Шолхамер, главни и одговорни уредник Springerin hefte fuer gegenwartskunst, Беч (Аустрија) - Springerin CERGA
 • Аделе Ајзенштајн, Одсек Ц3 фондације, галерија Фолимат (Folyamat) и уредник нове Централноевропске ревије за савремену уметност Презенс (Praesens) (Мађарска)
 • Зоран Пантелић, директор Центра за нове медије куда.орг, Нови Сад (СЦГ) – Значај регионалног повезивања, утицаја и размене на пољу продукције и информисања: Асоцијација Апсолутно & kuda.org
 • Ивана Инђин, директор Камерног позоришта музике Огледало, Нови Сад (СЦГ) - Danube Express-International Multimedia Workshop
 • Илеана Пинтилие, ван. професор на Факултету ликовних уметности, Западни Универзитет у Темишвару (Румунија) Зоне- Фестивал перформанса у Темишвару
 • Зорица Радаковић, писац, Загреб (Хрватска), Јохана Томек, управник Театра m.b.H, Беч (Аустрија) - Сценска минијатура

Дискусија

* * *

20,30 –22,30 - Савско пристаниште, Карађорђева улица

Београд са Дунава – културно-туристичка тура бродом "Топчидерка" са модном ревијом Лепенски вир београдске модне куће МОНА

Креатори: Јелена Даниловић и Звонко Марковић

(У случају лошег времена програм ће бити одржан у Конаку кнегиње Ljубице)

 

Субота, 20. 9. 2003.

9,30 – 10,30 - Представљање позоришног пројекта Путници- Мистериозни воз (Мађарска/Србија), Јанос Матуз (Мађарска), текст, Ања Суша (СЦГ), режија, Иван Меденица (СЦГ), драматургија

Дискусија

 

10,30 -12,00 - Завршна пленарна сесија

 • Сумирање рада Друге међународне дунавске конференције за уметност и културу

са предлозима заједничких пројеката који би могли бити реализовани до следеће Конференције

Проф. др Милена Драгићевић Шешић и проф. др Сањин Драгојевић

 • Предлагање концепта и организационих елемената за III међународну дунавску конференцију за уметност и културу

Регина Хелвиг Шмид, председница Савета II међународне дунавске конференције за уметност и културу и иницијатор пројекта

 • Завршна реч

Татјана Петровић, секретар Секретаријата за културу града Београда

12,30 - Организовани посета неолитском археолошком налазишту Винча (аутобус) – по избору

- Одлазак гостију

 


// Пројекат Растко /
[ Промена писма | Мапа пројекта | О пројекту | Контакт | Помоћ | Претрага ]