*

Украјинско-српски зборник Украс. Историја, култура, уметност

ПРЕВОД САДРЖАЈА бројева 4/2009 - 1/2006
са украјинског на српски језик

Українсько-сербський збірник Украс. УРЕДНИЦИ: Дејан Ајдачић (главни уредник), Оксана Микитенко, Ала Татаренко ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ И ШТАМПА: Темпора, Кијев. ПОДРШКА: Министарство културе Републике Србије

 

Украјинско-српски зборник Украс 4, 2009.

I. Харковски универзитет и Срби

 • Виљ Бакиров : Харковски универзитет и Срби: ретроспективни поглед (превод са руског Оксана Микитенко)
 • Сергиј Страшњук : Српски темељи Харковског универзитета: Атанасије Стојковић
 • Иван Карпенко, Сергиј Голиков : Харковска каријера српског философа: духовна трагања и животне колизије Андреје Дудровића
 • Артем Григорјев : Црногорска мисија Ј. П. Ковалевског 1838 г.
 • Оксана Ручинска : На изворима харковских античких студија: Володимир Францевич Цих
 • Володимир Калашник, Људмила Педченко : Српски фолклор у истраживањаима А. Потебње
 • Степан Видњански, Оксана Иваненко : Србија у истраживањима научника историјско-филолошког факултета Харковског универзитетуа (друга половина ХІХ – почетак ХХ ст.)
 • Сергиј Лиман : Проблеми средњевековне Србије у делу Марина Стојанова Дринова
 • Оксана Микитенко : Н. Ф. Сумцов као истраживач српских мотива баладе о «сестри - тровачици»
 • Вероника Јармак : Србистика у научној оставштини академика Л. А. Булаховског (харковски период)
 • Вадим Грјаник : Историјска југославистика на Харковском државном универзитету « М. Горки »
 • Ігор Болотни, Кристина Пастухова : Сарадња Харковског и Сарајевског универзитета (1969–1991 г.)
 • Ћемал Долићанин, Љубомир Протић: Допринос академика Н. Н. Салтикова развоју математичких наука у Југославији

II. Кијевски универзитет и Срби

 • Олена Чмир : Србистика на Универзитету св. Владимира
 • Вероника Јармак : Слово о Учитељу
 • Лесја Стеблина-Рудјакова : Србистика на Кијевском универзитету « Тарас Шевченко »
 • Милан Радуловић: Украјинска интелектуална елита.Српска група на Филолошком факултету у Кијеву 1979-1981. (превод Оксана Микитенко)

III. Срби и српски мотиви у украјинској књижевности

 • Оксана Микитенко : Срби у украјинском фолклору
 • Олена Дзюба-Погребняк : Српски мотиви у украјинској књижевности о првом светском рату

Српска култура у Украјини - хроника 2009 р. (Саставио Дејан Ајдачић)
Про авторів

Украјинско-српски зборник Украс 3, 2008.

I. Милорадовићи у Украјини

 • Александар Лазаревски : Милорадовићи. Људи старе Малорусије (превод на украјински текста из Киевская старовина, т. 1, 1882. - с. 479-498, превод Оксана Микитенко) 9-26
 • Вадим Модзалевски : Иван Чарниш и Михаил Милорадовић (превод на украјински текста из Киевская старовина, т. 88с. 131-135, превод Оксана Микитенко) 27-30

II. Украјински тумачи књижевности о Драгославу Михаиловићу

 • Павло Рудјаков : Роман Драгослава Михаиловића « Кад су цветале тикве » у српској књижевности 60-70 година: мотив сеобе јунака 33-38
 • Ала Татаренко : Неке особености наративне стратегије Драгослава Михаиловића - приповедача 39-43
 • Вероника Јармак : Семантички дијапазон плусквамперфекта у роману Драгослава Михаиловића « Кад су цветале тикве » и у његовом преводу на украјински језик 44-53
 • Вјачеслав Левицки : Град као полемика у роману Драгослава Михаиловића « Кад су цветале тикве » 54-60
 • Оксана Шуруј : Односи са Отаџбином у роману Драгослава Михаиловића « Кад су цветале тикве » 61-64
 • Марија Василишин : Особености превода дела Драгослава Михаиловића 65-70

III. Милета Продановић – књижевник и уметник

 • Милета Продановић : Разговор са Милетом Продановићем (питања Дејана Ајдачића, превод Наталија Билик) 73-96
 • Милета Продановић : Врт у Венецији. Фрагмент романа (превод Наталија Билик) 97-102
 • Милета Продановић : Есмералда, царица истине (приповетка) (превод Наталија Билик) 103-112
 • Лидија Мереник : Самосвест постмодерног уметника у доба кризе (о Милети Продановићу,превод Наталија Билик) 113-119
 • Ала Татаренко : « Вечера код свете Аполоније » Милете Продановића као постмодерна биографија 120-126
 • Дејан Ајдачић : Још једном о роману Продановића « Нови клини » (превод Лидија Непоп-Ајдачић) 127-137

Српска култура у Украјини - Хроника 2007-2008 г. (Саставио Дејан Ајдачић) 138-142
О ауторима


Украјинско-српски зборник Украс 2, 2007.

I. Манифести српске авангарде

 • Милош Црњански : Објашњење Суматре (превод Олесја Кривонис) 9-15. >>
 • Станислав Винавер : Манифест експресионистичке школе (превод Оксана Микитенко) 17-47. >>
 • Бранко Ве Пољански : Манифест (превод Марија Василишин) 49-52. >>
 • Растко Петровић : Пробуђена свест јуда (превод Марија Василишин) 53-65. >>
 • Раде Драинац : Програм хипнизма (превод Марија Василишин) 67-69. >>
 • Позиција надреализма (превод Марија Василишин) 71-76. >>
 • Бојан Јовић : О неким особеностима манифеста српске авангарде (превод Људмила Даниљук) 77-86. >>

II. Никола Тесла - лик у уметности

 • Миланка Тодић : Никола Тесла геније и кицош [Тесла и фотографије] (превод Наталија Билик) 88-98. >>
 • Бојан Јовић : Поводом једне ране ‘теслијаде'“ [Тесла као јунак романа В.Џ. Коба „На Марс са Теслом“ 1901.] (превод Наталија Билик) 99-111. >>
 • Сава Анђелковић : Тесла као лик у српској драмској књижевности (превод Наталија Билик) 112-127. >>
 • Ала Татаренко : Никола Тесла у експлозијама светла („Тесла, младост” Владимира Пиштала) 128-135. >>
 • Милета Продановић : Тесла у металу [Тесла на новчаницама, маркама и скулптурама] (превод Људмила Даниљук) 137-156. >>

III. Кустурица и Украјина

 • Лариса Брјуховецка : Иван Миколајчук – Емир Кустурица. Уметничка укрштања 158-166. >>
 • Петро Домаха : Химна животу у извођењу Кустурице 167-171. >>
 • Катерина Хасанова : Музика у филмовима Емира Кустурице 172-178. >>
 • Оксана Фирјајева : Последњи дивљак [О концерту Забрањеног пушења у Кијеву 2005.] 179-183. >>
 • Украјински књижевници о Кустурици ( Марија Матиос, Софија Андрухович, Сергеј Жадан, Јуриј Виничук, Богдан Жолдак ) 184-194. >>

Српска култура у Украјини - Хроника 2006 г. 195-202.
О ауторима 203

 

Украјинско-српски зборник Украс 1, 2006

І. Угледни српски пересељеници у Руско царство XVIII в.

 • Љубивоје Церовић : Јован Хорват, вођ прве сеобе Срба у Руско царство 11-26 (превод Олена Ткаченко) > на украјинском
 • Средоје Лалић: Срби – штаб-официри и генерали у Руској војсци у XVIII веку 27-50 (превод Наталија Билик) > на украјинском
 • Радован Мићић : Генерал Симеон Зорич 51-70 (превод Наталија Билик) > на украјинском
 • Дејан Ајдачић : Официри Пишчевићи: црте српског идентитета и њихово губљење 71-94 (превод Лидија Непоп-Ајдачић) > на украјинском
 • Володимир Миљчев: Петар Текелија: нацрт портрета 95-112 > на украјинском

ІІ. «Русалка Дњистрова» и Србија

 • Иван Брик : Преводи српских народних песама у «Русалци Дњистровој» 115-136 [текст из 1930] > на украјинском
 • Михајло Гуц : Први украјински преводи српских народних песама 137-159 [глава из књиге 1966.]> на украјинском
 • Лујза Иљницка : «Русалка Дњистрова» у Србији 161-171 > на украјинском

ІІІ. Новија српска драматургија с портретом Душана Ковачевића

 • Слободан Селенић: «Неокласицистичка» и поетска драма 175-185 (превод Олена Концевеич и Соломија Вивчар) > на украјинском
 • Мирјана Миочиновић: Комічний жанр Александра Поповича 187-209 (превод Олена Концевеич и Соломија Вивчар) > на украјинском
 • Ала Татаренко: «Професионалац» Душана Ковачевића 211-215 > на украјинском
 • Љиљана Пешикан-Љуштановић: Оповідь і показ у «Професіоналі» Душана Ковачевича 217-231 (превод Наталија Чорпита) > на украјинском
 • Душан Ковачевић (интервју): Театр інодісхожий намалу пересувну лікарню для зцілення душі 233-241 (превод Оксана Микитенко) > на украјинском
 • О ауторима 242 на украјинском

ПРЕВОДИОЦИ у бројевима 1/2006 - 4/2009:
Наталија Билик, Марија Василишин, Соломија Вивчар, Људмила Даниљук, Олена Концевич, Олесја Кривонис, Оксана Микитенко, Лидија Непоп-Ајдачић, Олена Ткаченко, Наталија Чорпита,

На Растку објављено: 2009-12-27
Датум последње измене: 2009-12-27 08:04:09
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује