29-30. септембра 2009.- Харковски национални универзитет "В. Н. Каразин"

Харковски универзитет и Срби. Програм међународног научног симпозијума

Уз 205-у годишњицу оснивања Харковског универзитета

Харковски национални универзитет "В. Н. Каразин"
Универзитет у Београду
Државни универзитет у Новом Пазару

ОРГАНИЗАЦИОНИ КОМИТЕТ

Бакиров Виљ Савбанович
ректор Харковског националног универзитета “В. Н. Каразин”, дописни члан НАН Украјине, професор, д-р социол. наук (председник)

Заљубовскиј Иља Иванович
проректор Харковског националног универзитета “В. Н. Каразин”, дописни члан НАН Украјине, професор, д-р физ-мат. наук (заменик председника)

Страшњук Сергиј Јуријович
директор Центра бугаристике и балканских истраживања “М. Дринов" Харковског националног универзитета “В. Н. Каразин”, доцент, канд. истор. наук (заменик председника)

Ченчик Дмитро Володимирович
м.н.с. Центра бугаристике и балканских истраживања “М. Дринов" Харковског националног универзитета “В. Н. Каразин”, канд. истор. наук (секретар)

Ајдачић Дејан
главни уредник “Украса”, доцент Кијевског националног универзитета “Тарас Шевченко”, д-р филол. наук

Безхутриј Јуриј Миколајович
декан филолошког факултета Харковског националног универзитета “В. Н. Каразин”, професор, д-р филол. наук

Журављова Ирина Казимиривна
директор ЦНБ Харковског националног универзитета “В. Н. Каразин”

Карпенко Иван Васиљович
декан философског факултета Харковског националног универзитета “В. Н. Каразин”, професор, д-р филос. наук

Куделко Сергиј Михајлович
директор Центра за изучавање краја Харковског националног универзитета “В. Н. Каразин”, професор, канд. истор. наук

Куликов Володимир Олександрович
заменик декана историјског факултета Харковског националног универзитета “В. Н. Каразин”, доцент, канд. истор. наук

Посохов Сергиј Иванович
декан историјског факултета Харковског националног универзитета “В. Н. Каразин”, професор, д-р истор. наук

Саленков Володимир Јуријович
председник Харковског обласног одељења Асоциације Бугара Украјине

Холин Јуриј Валентинович
проректор Харковског националног универзитета “В. Н. Каразин”, проф., д-р хим. наук

Чижов Олександр Петрович
шеф катедре нове и новије историје Харковског националног универзитета “В. Н. Каразин”, доцент, канд. истор. наук

КАЛЕНДАР РАДА СИМПОЗИЈУМА

29. септембра

8.00 – 13.00 – регистрација (катедра нове и новије историје, ауд. V-57 Главног корпуса)
9.30 – 12.00 – прва пленарна седница (Сала за седнице Научног већа универзитета, IV спрат Главног корпуса)
13.00 – 17.30 – рад по секцијама (с кафе-паузом) – Северни корпус
18.00 – 21.00 – коктел (кафе “Бункер”, Главни корпус)

30. септембра

9.00 – 9.30 – отварање изложбе “Српска књига из фондова Централне научне библиотеке ХНУ “В. Н. Каразин” (VIII спрат ЦНБ)
9.30 – 11.00 – друга пленарна седница (сала за конференције ЦНБ, IX спрат)
11.00 – 11.30 – представљање трећег тома “Украса” – “Украјинско-српског зборника” (сала за конференције ЦНБ, IX спрат)
11.30 – 13.30 – екскурзија аутобусом по граду

Правилник

На пленарној седници: излагање – 30 минута, кратко слово – до 10 минута.
На секцијама: излагање – 15 минута, кратко слово – до 5 минута.

Радни језици симпозијума су украјински, српски и руски.

 

ПРВА ПЛЕНАРНA СЕДНИЦА

29. септембра, уторак, 9.30 – 12.00

Сала за седнице Научног већа универзитета (IV спрат Главног корпуса)

Председавају: Сергиј Посохов, проф., д. и. н., Јуриј Безхутриј, проф., д. ф. н.

Уводно слово ректора Харковског националног универзитета “В. Н. Каразин”, дописног члана НАН Украјине, професора В. С. Бакирова

Реч Отправника послова а.i. Републике Србије у Украјини
Бранислава Радојчића

Поздравна реч ректора Универзитета у Београду професора Бранка
Ковачевића

Поздравна реч ректора Универзитета у Новом Пазару професора Ћемала
Доличанина

Излагања

О балканском пореклу и “сербском пројекту” В. Н. Каразина 1804. године
Володимир Кравченко, проф., д. и. н., Сергиј Страшњук, доц., к. и. н. (Харковски национални универзитет “В. Н. Каразин”)

Везе И. И. Срезњевског са Србима у харковском периоду његове делатности
Људмила Лаптева, проф., д. и. н. (Московски државни универзитет “М. В. Ломоносов”, Русија)

Дошљаци са Харковског универзитета и руска емиграција у Југославији међуратног периода
Мирослав Јовановић, проф., д. и. н. (Београдски универзитет)

 

СЕКЦИЈА I

Историјске везе Харковског универзитета са Србима

29. септембра, 13.00 – 17.30

Центар бугаристике и балканских истраживања “Марин Дринов"
(Северни корпус, ауд. 4-93)

Председавају: Мирослав Јовановић, проф., д.и.н.,
Иван Карпенко, проф., д.филос.н
Секретар: Артем Григорјев, м.н.с.

Излагања

О роману А. Стојковића “Кандор” 1800. год.
Дејан Ајдачић, доц., д. филол. н. (Кијевски национални универзитет “Тарас Шевченко”)

Српске основе Харковског универзитета: Атанасије Стојковић
Сергиј Страшњук, доц., к. и. н. (Харковски национални универзитет “В. Н. Каразин”)

Харковска каријера српског философа: духовна трагања и животне колизије Андреје Дудровића
Иван Карпенко, проф., д. филос. н.; Сергиј Голиков, доц., к. филос. н.
(Харковски национални универзитет “В. Н. Каразин”)

На почецима харковског проучавања антике: Володимир Францевич Цих
Оксана Ручинска, доц., к. и. н. (Харковски национални универзитет “В. Н. Каразин”)

Црногорска мисија Јегора Ковалевског 1838 г.
Артем Григорјев, м. н. с. (Харковски национални универзитет “В. Н. Каразин”)

Српски род Вучечевићи у Слобожанштини
Ољга Павлова, доц., к. и. н. (Харковски национални универзитет “В. Н. Каразин”)

Српска младеж у образовним институцијама Харкова у 19 – почетком 20. в.
Олег Пављученко, проф., д. и. н. (Министарство спољних послова Украјине, г. Кијев)

Кафе-пауза, 15.00 – 15.30 (ауд. 4-92)

Дипломац Харковског универзитета Вукашин Марковић
Борис Зајцев, доц., к. и. н. (Харковски национални универзитет “В. Н. Каразин”)

Свети Иоан (Максимович) и Харков
Сергиј Куделко, проф., к. и. н. (Харковски национални универзитет “В. Н. Каразин”)

Харковчани у Југославији у 20-30-ти рр. ХХ ст.
Володимир Козлитин, проф., д. и. н. (Харковски национални педагогошки универзитет “Г. С. Сковорода”)

Н. В. Красинскиј: животни пут и друштвено-политички погледи
Олександр Каплин, проф., д. и. н. (Харковски национални универзитет “В. Н. Каразин”)

Украјинци на Балкану током Другог светског рата
Алексеј Тимофејев, ас., к. и. н. (Институт за новију историје Србије, г. Београд)

Југословенски студенти у Харковском универзитету после Другог светског рата
Мирослав Перишић, доц., д. и. н. (Институт за новију историје Србије, г. Београд)

Сарадња Харковског и Сарајевског универзитета (70 – 80-е година 20 в.)
Игор Болотниј, Кристина Пастухова (Харковски национални универзитет “В. Н. Каразин”)

СЕКЦИЈА II

Србистика на Харковском универзитету

29. септембра, уторак, 13.00 – 15.00

Центар за изучавање краја (Северни корпус, ауд. 5-111)

Председавају: Степан Видњанскиј, проф., д. и. н.
Татјана Суботин-Голубовић, проф., д. и. н.
Секретар: Вадим Грјаник, магистр историје

Излагања

Допринос П. О. Лавровског развоју лексикографије српског језика
Јефросинија Широкорад, проф., к. ф. н. (Харковски национални универзитет “В. Н. Каразин”)

Српски фолклор у истраживањима О. О. Потебње
Володимир Калашник, проф., д. ф. н.; Људмила Педченко, доц., к. ф. н. (Харковски национални универзитет “В. Н. Каразин”)

Проблеми средњевековне Србије у делу М. С. Дринова
Сергиј Лиман, доц., к. и. н. (Харковска државна академија културе)

Српске теме у радовима историчара цркве Амфиана Лебедева
Сергиј Посохов, проф., д. и. н. (Харковски национални универзитет “В. Н. Каразин”)

Народнопоетско стваралаштво Срба у научној баштини М. Г. Халанског
Ирина Горбањ, с. н. с., к. ф. н. (Музеј етнографије и уметничких заната Института народознавства Националне академије наука Украјине, г. Лавов)

Степан Куљбакин и српска лингвистика
Татјана Суботин-Голубовић, проф., д. и. н. (Београдски универзитет)

Кафе-пауза, 15.00 – 15.30 (ауд. 4-92)

М. Ф. Сумцов као истраживач српских мотива баладе о “сестри-тровачици”
Оксана Микитенко, п. н. с., к. ф. н. (Институт уметности, етнографије и фолклористике “М. Т. Риљски”, г. Кијев)

Г. А. Иљински и развој украјинске србистике почетком 20. века
Сергиј Копилов, проф., д. и. н. (Камјанец-Подиљски национални универзитет “Иван Огијенко”)

Српска историја и култура у научној делатности професора О. Л. Погодина
Наталија Коваљчук, доц., к. и. н. (Украјински католички универзитет, г. Лавов)

Новосербија и Славеносербија у украјинској историографији (од В. Григоровича до Д. Багалија)
Володимир Миљчев, доц., к. и. н. (Запорошки национални универзитет)

Србистика у научној баштини академика Л. А. Булаховског (харковски период)
Вероника Јармак, доц., к. ф. н. (Дипломатска академија при Министерству спољних послова Украјине)

Академик Л. С. Булаховски као истраживач српског народног епоса
Мирослава Карацуба, с. н. с., к. ф. н. (Институт уметности, етнографије и фолклористике “М. Т. Риљски”, г. Кијев)

Југославистика на Харковском државном универзитету “О. М. Горки"
Вадим Грјаник, магистр (Харковски национални универзитет “В. Н. Каразин”)

 

ДРУГA ПЛЕНАРНA СЕДНИЦА

30 септембра, среда, 9.30 – 11.00, сала за конференције ЦНБ, IX спрат

Председавају: Дејан Ајдачић, доц., д.филол.н.,
Ирина Журављова, директор ЦНБ,
Сергиј Куделко, проф., к. и. н.

 

Излагања

Словенске колекције у фондовима Централне научне библиотеке Харковског националног универзитета “В. Н. Каразин": српска књига
Ирина Журављова, Ирина Кононенко (Харковски национални универзитет “В. Н. Каразин”)

Србија и Срби у истраживањима научника историјско-филолошког факултета Харковског универзитета (друга половина 19. – почетак 20. в.)
Степан Видњанскиј, проф., д.и.н., Оксана Иваненко, н.с., к.и.н. (Институт историје Украјине НАН Украјине, г. Кијев)

Академик Николај Салтиков и развој математичке науке у Југославији
Ћемал Доличанин, проф., д-р (Новопазарски универзитет)

Свођење закључака о раду секција

Презентација трећег тома “УКРАЈИНСКО-СРПСКОГ ЗБОРНИКА”

Дејан Ајдачич, д. ф. н., гл. уредник “Украса”

11.00-11.30, сала за конференције ЦНБ, IX спрат

На Растку објављено: 2009-09-27
Датум последње измене: 2009-09-27 16:44:05
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује