NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoLikovna umetnost
TIA Janus

Aleksa Čelebonović
(1917-1987)

Povest o vizuelnom

Izabrani članci

Priredila - Ivana Simeonović Ćelić

 

CLIO

Beograd
1998

Urednik - Irina Subotić

Dizajn korica - Nikola KostandinovićPredgovor
Ivane Simeonović-Ćelić

Aleksa Čelebonović je bio "vrsni umetnik, esteta, istoričar i organizacioni pregalac“, kako je to jednom prilikom, jednostavno i sa puno suštine, zabeležio slikar Mića Popović. U raznovrsnom, preko pola veka, predanom radu Čelebonovićevom, usmerenom, u celosti, ka širenju kulture, posebno likovne (kao društveni radnik, pedagog, likovni kritičar i pisac istorijsko-umetničkih knjiga), mogu se izdvojiti tri celine: slikarstvo, organizacioni poslovi i esejistika. Pravnik po studijama, slikar i kritičar po vokaciji, Čelebonović se pravima nikada, kao ni njegov brat Marko, nije bavio. Slikarstvo je kao javnu delatnost napustio (sa uvek prisutnom željom da mu se jednoga dana vrati. Izlagao je na grupnim izložbama a najviše se, kao slikar, pamti, po grupi Desetorica, o kojoj je i o čijim je članovima značajne tekstove napisao). Rano je počeo da se bavi kritikom u časopisu za kulturu i umetnost, organa Saveza studentskih kulturnih udruženja na Beogradskom univerzitetu – Mlada kultura, čiji je 1938–39. bio i glavni urednik. I docnije je bio pokretač i osnivač novih časopisa i novina za umetnost, član domaćih i međunarodnih žirija za selekciju dela ili dodelu nagrada. Za našu umetnost i upoznavanje inostranstva sa njenim vrednostima posebno je bila značajna Čelebonovićeva inicijativa za osnivanje Jugoslovenske sekcije AICA (Međunarodno udruženje likovnih kritičara).

Kraći ili duži boravci u inostranstvu, i pre i posle Drugog svetskog rata, temeljno obrazovanje i široka zainteresovanost za sve ono što proširuje i dopunjava vidike, doprineli su složenosti Čelebonovićeve ličnosti i sluh za mnoge pojave koje je umeo da na najbolji mogući način shvati, prihvati i tumači. "Još kao učenik velikog srpskog slikara Jovana Bijelića, zapisao je Mića Popović, u predratnom periodu, Aleksa Čelebonović je uočio i zauvek usvojio najvažniji likovni zakon da je slikarstvo istovremeno disciplina i sloboda, koncentracija i zamah, bogatstvo i lišavanje.“ To je uvek imao na umu i u tumačenju dela i pojava.

Redovni kritičar Književnih novina, potom Borbe (1952–1954), docnije časopisa Književnost, NIN-a, lista Politike, Aleksa Čelebonović je sarađivao i u mnogim drugim publikacijama sveta i Jugoslavije, i onim koji su kao domaći listovi objavljivani na stranim jezicima (Međunarodna politika, Jugoslavija….).

Baveći se kritikom i esejistikom preko pedeset godina, Čelebonović nije bio samo hroničar, svedok pojava ličnosti i novih trendova, već i tumač i sudija. Pisao je i pratio i starije i one koji stupaju na likovnu pozornicu, a, radoznalog duha i uočavajućeg dara za nepoznato i nepriznato, nije se libio da, po nečijoj molbi, napiše tekst.

Kada se sada, retrospektivno, pogleda bibliografija Čelebonovićevih tekstova (štampana na kraju knjige) uočava se disperzivnost interesovanja – od usko stručnog do oblasti bliže ili dalje od onoga čime se najdirektnije bavio (moderna umetnost). Interesovanje za pozorište odvelo ga je do Ežena Joneska i razgovora sa književnikom. Pisao je o Pozorištu lutaka u Palermu, primenjenoj umetnosti (tapiserija, plakat), naivnoj umetnosti, dečijim crtežima. Pisao je i razmišljao o starim kulturama (Lepenski vir, Maje, Grčka…), dobro poznavao kulture Dalekog Istoga i Crne Afrike, srednjovekovne spomenike (Ćefalu i Monreale), strane umetnike bliže i dalje prošlosti (Leonardo da Vinči, Hirošiga), srpsko slikarstvo XVIII i XIX veka. Pisao je, sa podjednakom erudicijom, o figurativnom i apstraktnom, o nadrealnom i fantastičnom, o grafici, slici, skulpturi, pravoj i kič umetnosti (tumačeći je na poseban način). Sa mnogobrojnih putovanja gomilale su se beleške, pretvarane u reportaže o prirodnim i geografskim lepotama. Interesovala ga je i arhitektura i urbanizam. Svakako da su najbrojniji i najznačajniji tekstovi (eseji, kritike, predgovori…..) o modernoj i savremenoj, za Čelebonovićevo vreme, umetnosti kod nas i u svetu. Nije bilo važnije svetske manifestacije o kojoj Čelebonović nije pisao (Pariski bijenale, Venecija, Sao Paolo… – u kojima je i sam, ponekad, kao komesar, učestvovao) ili inostrane umetnosti kod nas, za koju nije dao svoje tumačenje.

Dobro je, i možda najbolje, poznavao likovnu scenu Pariza. Tamo je, kao i na jugu Francuske, često boravio, sa mnogim umetnicima, likovnim kritičarima i teoretičarima bio u direktnom kontaktu. U porodici se čuvaju pisma iz kojih se vidi veliko poštovanje koje je Čelebonović uživao kod stranaca. Iz susreta sa Pjerom Frankastelom proizišlo je prevođenje i štampanje knjige Umetnost i tehnika (bibl. Sazvežđa, Nolit, Beograd, 1963), sa Čelebonovićevim predgovorom. Iz susreta sa Žanom Dibifeom nastao je intervju štampan u Politici, kao i saradnja na knjizi posvećenoj umetniku. Upoznat sa Čelebonovićevim predavanjem u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu (6. maj 1966), Žan Luj Ferije je (1967), budući da je u pripremi bio Cahier de l´Herne sa tekstovima o Dibifeu, uputio Čelebonoviću poziv na saradnju: "…Nalazim, odista, da je vaše predavanje vrlo značajno: mislim da zadire u srž problema. Čini mi se, ipak, da bi vaša teza mogla da se još razvije i bude široko poduprta dvostrukom tačkom gledišta – sociološkom i psihološkom. Mogao bih preuzeti tekst takav kakav je, ali bih više voleo, ako je to moguće, nešto širu verziju, pogotovo što još imamo vremena… Dozvoljavam sebi da insistiram, jer i sam Dibife – isto koliko i ja – drži do saradnje sa vama.“ U dva pisma, upućena Čelebonoviću, sam Dibife se divi tačno uočenim elementima u njegovim delima i čitavom jednom pokretu Art brut, o kojem je Čelebonović pisao, pokušavajući i da neke naše umetnike priključi pokretu, posebno Vojislava Jakića, koga je otkrio i kome je nekolike izložbe napravio. Dibife piše: "...Znam veoma malo tekstova, koji se tiču mojih dela, u kojima su osvetljene, tako dobro kao što su u vašem, ključne tačke i pokretači u mojim slikama, njihove pobude, ciljevi i duhovne pozicije kojima one teže. Vi ih izvrsno razumete i osećate; nisam navikao da neko tako dobro razume; to jako retko srećem; to me iznenađuje i veoma duboko dira. Veoma volim vaš tekst; čini mi se krajnje suštinskim i poučnim.“

Takav je Čelebonović bio ili pokušavao da bude i u kraćim, pogotovo dužim tekstovima, pišući i tumačeći delo pojedinca, neku likovnu pojavu ili problem.

Čelebonovićeve knjige iz istorije i teorije umetnosti imale su značajnog odjeka u našoj sredini, a knjiga Ulepšani svet, prevedena na niz jezika i objavljena u mnogim zemljama, predstavljala je "tematsko i strukturno iznenađenje i dokazala da za radoznalog pisca i za sveobuhvatan duh, kakav je Čelebonovićev, ne postoje tabu teme“.

Za knjigu Povest o vizuelnom morao je biti napravljen izbor tekstova iz opsežne Čelebonovićeve bibliografije. Raspoređeni po određenim oblastima, oni, uz tekstove sabrane u knjizi Iza oblika (Nolit, Beograd, 1987), za koju je odabir pravio sam autor, pokazuju punoću Čelebonovićevih interesovanja i način razmišljanja, sagledavanja, pristupa i saopštavanja o onome čime se tokom života bavio.

I. S. Ć.


Fantastika u crtežima savremenih beogradskih umetnika

Danas nije više tajna da je Beograd kolevka jednog pokreta savremene fantastične umetnosti. Time se ne tvrdi da u drugim centrima nema sličnih težnji, niti da su beogradski umetnici pre ostalih razvili interesovanje za skrivene i nepoznate oblasti ljudske egzistencije, nego se samo naglašava da je ovde znatan broj veoma darovitih stvaralaca osetio potrebu da iskaže sadržaje fantastične prirode. Ako uporedimo dela beogradskog kruga, koji je radio u takvom duhu, sa onim što stvaraju umetnici sličnih pogleda na drugim stranama sveta, ustanovićemo da je ovaj krug razvio neke zajedničke osobine pored svih razlika među ličnostima koje ga sačinjavaju. Može se zapaziti da beogradski umetnici imaju visoko poštovanje prema prošlosti, prema erudiciji i zanatu. Najveći deo fantastičnih dela nastao je ovde u nekoj vrsti polemike sa muzejskim primerima s jedne stane, i sa idejama savremenog sveta, sa druge. Tako se i može objasniti da pored narativnosti koja dolazi kod mnogih kao neizbežna posledica samih tema i motiva, ova dela redovno nose i svoju estetsku nadgradnju, koja nije ni malo slučajna, niti se nalazi u podređenom položaju prema verovanjima, ili filozofskim pogledima svakog pojedinca. Naprotiv, izvesno je da su ovi slikari veoma mnogo radili na usavršavanju svog načina izražavanja, da su mislili o slikarskom jeziku i njegovim mogućnostima i da su, baš u tom pogledu predložili neka nova i zanimljiva rešenja. Po sebi se razume da su crtačke tehnike imale pri tome visoku ulogu. Crtež je sam po sebi misterija. On izvire iz mašte i računa sa sugestijom. Po svojoj nematerijalnosti i po prisutnoj težnji da čvrsta tela, zapremine i prostor, protumači apstraktnim sredstvima kao što su linija i tačka, njegovo spajanje sa temama iz oblasti nepoznatog i neobjašnjivog dobija najdublje razloge.

U Beogradu je nekada, fantastika bila jače izražena u literaturi. Danas se ona manifestuje naročito kroz likovnu umetnost. Počevši od 1953. godine sve je više umetnika koji na različite načine ulaze u tu poetičnu oblast. Te godine pojavljuju se prvi put na izložbama ULUS-a nadrealističke slike Milana Popovića i elementi ideograma, sa fantastičnom notom, na slikama Ivana Tabakovića. Iste godine, na sasvim drugoj strani, nalaze se, u zajedničkom istupu, još sasvim mladi slikari Miodrag Đurić-Dado, Uroš Tošković, Leonid Šejka i Siniša Vuković, od kojih će prva dvojica, svojim uticajem na vršnjake i prijatelje, imati veoma važnu ulogu u početnom pravcu razvitka fantastičnog slikarstva u Beogradu, dok će treći, Šejka, dati ovom pravcu jednu novu i određeniju mislenu sadržinu. Iz toga kruga je potekla kasnija grupa "Mediala“, koja je u razdoblju od 1958. do 1960. priredila tri izložbe sa različitim brojem učesnika. Pored Šejke i Vukovića, u grupi su uzeli učešća: Miro Glavurtić, čija je idejna uloga takođe bila važna, zatim Olja Ivanjicki, Milić Stanković, Milovan Vidak i Ljuba Popović. Svima njima je bilo zajedničko davanje muzejskog izgleda svojim slikama. U grupi su učestvovali i Svetozar Samurović i Vlada Veličković, koji su isto tako bili okrenuti ka prošlosti, ali svaki na poseban način.

Bez obzira na pripadnost grupama, neki umetnici su pronašli neslućene mogućnosti u likovnom pogledu kad su se okrenuli fantastici. Tako je Zoran Petrović otkrio sebe izložbom malih i neobično slobodnih crteža fantastičnog karaktera, koju je prikazao 1955. godine, a Dušan Ristić uvek u tesnom dodiru sa pozorištem i sa literaturom, prešao je u svet simbolizma bez potresa i bez skoka. Moma Marković je iznašao tehniku kojom dočarava halucinantne doživljaje golih predela. U najmlađoj generaciji došlo je takođe do spajanja fantastike i savremenih likovnih mogućnosti, bez oslanjanja na primere klasike, kao što je slučaj kod Branka Miljuša i Miodraga Nagornog, zatim kod Radomira Damnjanovića, čiji imaginarni predmeti, ispleteni na neobičan način, proizlaze neposredno iz ranijih figuralnih kompozicija. Izrazite crteže predstavljaju i Dragan Lubarda, svojim nežnim i poetičnim panteizmom i Radomir Reljić, nalaženjem novog, figurativnog smisla spontanoj neukroćenoj liniji. Vajari, Ana Viđen i Kolja Milunović, takođe crtaju sa izrazitim darom teme iz oblasti fantastike.

Što se tiče metoda kojim likovni umetnici evociraju fantastičnu sadržinu, teško ih je podeliti na određene kategorije jer je psihički svet nepoznatog i nevidljivog isto toliko raznovrstan kao i svet vidljivog i poznatog, te mu se može prilaziti sa različitih strana. Čak se ta dva sveta međusobno prožimaju i neobično je mnogo slučajeva u umetnosti, kada ispod onih, naizgled jasnih činjenica, otkrivamo potku fantastičnog i nesvesnog. Naročito je to čest slučaj u beogradskom slikarstvu, u kome nailazimo kod pojedinih realista i neofigurativaca na dela koja su prožeta podsvesnim osećanjem nelagodnosti i straha. Ipak, kada se opredeljujemo za posebno posmatranje fantastike, kao jedne od koordinata umetničkog razvitka, mi pre svega mislimo na one umetnike koji se neposredno upuštaju u njene labirinte, prikazujući nam stvari kakve one nisu, da bi dokučili život sa njegove unutrašnje strane. Slikarski metodi, kojima oni traže da se približe nevidljivom, su isti kao i kod književnika. To su, najčešće, metamorfoze i simbolična značenja. Pored toga, kao posebne slikarske, odnosno crtačke mogućnosti, dolaze promene u proporcijama između predmeta, i do fantastičnosti, minuciozne obrade detalja.

U pogledu oblika i stilova za koje se opredeljuju slikari fantastičnog sadržaja, takođe se ne mogu izvesti zajednički zaključci. Može se samo primetiti da je, u slučaju današnjeg beogradskog kruga umetnika, veoma jaka tendencija rada u duhu obnovljenih i transformiranih renesansnih tradicija i to više onih severnih, nego južnih. Međutim, imajući u vidu značaj samih tema za realizaciju dela, gotovo svi umetnici ove vrste teže njenom jasnom ispisivanju i čitljivosti svog grafizma. Na taj način dolazimo opet i do konstatacije da crtačka tehnika ima naročitu vrednost za obradu fantastičnog sadržaja, sa kojim se nerazlučivo spaja. Zbog toga su je beogradski umetnici ovog smera bogato razvili. Dok su neki među njima radili uporedo i na slikarstvu, te im je crtež uglavnom bio pripremni rad za ostvarenja u drugim tehnikama, drugima je crtanje bilo posebno, kadkada najznačajnije, polje rada, kao što je slučaj kod Uroša Toškovića, Dragana Lubarde, Miodraga Nagornog, Radomira Reljića, pa čak, u izvesnom smislu, i kod Zorana Petrovića, Mome Markovića i Radomira Damnjanovića.

Mada fantastična umetnost u Beogradu nije nastala kao suprotnost apstraktnim težnjama u slikarstvu, nego je nikla iz različitih individualnih pobuda umetnika vezanih za sam život, ipak je ona vremenom postala njihova negacija. Razvijajući naročito preciznost oblika i tehnika, u funkciji složenih prepleta ideja i osećanja, slikari ove vrste su se suprotstavili procesu rastočavanja slikarstva u predstavljanju struktura i fermentacija, i otvorili nove mogućnosti slikarskog izražavanja.

Galerija Kulturnog centra Beograda, 1964, sveska br. 34


Novi oblici nadrealizma u slikarstvu:
Veća usmerenost ka životu bez muzejskih opterećenja

U Jugoslaviji, a posebno u Beogradu, nadrealizam ima svoju tradiciju. S obzirom da se pod tim pojmom podrazumeva mnogo više jedan stav u odnosu na život i na umetnost, a mnogo manje neki određeni način izražavanja, to je za postojanje ove tradicije od sporednog značaja što se ona u prošlosti javlja pretežno kroz književnost, a sada u slikarstvu. Mada se organizovana nadrealistička aktivnost u Beogradu svodi na godine između 1930. i 1934, posle čega se samo može govoriti o elementima ili iskustvima te vrste u tekstovima pojedinih pripadnika nakadašnjeg nadrealističkog pokreta, ipak je iz ranijeg perioda prenošena izvesna stalna aktuelnost nadrealizma u beogradski intelektualni život. Bez obzira, za ili protiv njegovih shvatanja, – ali više za, nego protiv, kroz slobodno asociranje reči u poeziji, kroz neočekivane psihološke obrte kroz brutalnu erotiku i kroz enigmatičnu simboliku – nadrealizam je kao problem daleko nadživeo svoje ortodoksno doba.

Toj aktuelnosti znatno je doprinela i nostalgija za fantastikom koja se naročito osećala u posleratnom dobu s obzirom da je iz predratne umetnosti i literature bila gotovo isključena. U slikarstvu se to ogledalo valorizacijom ostavštine Milene Pavlović-Barili, koja je posle završene umetničke škole u Beogradu otišla u Italiju, zatim u Španiju i Ameriku, i slikala, do svoje rane smrti 1945, na način koji nikakve veze nije imao sa dotadašnjim jugoslovenskim slikarstvom.

Nostalgija za fantastičnim se ogledala i u ratu, naročito posle 1953. godine, na izdvajanju iz narodnog etosa svega onog što je mitsko, fantazmagorično, simbolično i nesvesno, kao što su izvadci iz poezije, izreke, zaostali paganski običaji, detalji fresaka, stećci i seljački nadgrobni spomenici. Svi ti detalji narodne i umetničke tradicije počeli su od tada sve češće da inspirišu i same savremene umetnike u traženju svoga specifičnog izraza. Preživljene strahote za vreme rata, strah od novih i nepredvidljivih nedaća nesumnjivo su takođe uticali na stvaranje povoljnih uslova za razmišljanje umetnika u pravcu porekla mitova, u iznalaženju novih i kombinovanju starih. Duhovna oblast kojoj je ranije crkva davala tumačenje, izmicala se tako svakoj dogmi i spajala sa slobodnim maštanjem u kome mistično i racionalno dolaze do novih prepleta i sukoba.

Nadrealistička tradicija, žudnja za maštom, oživljavanje drevnih priča i strahovanje modernog čoveka, sve su to komponente koje su se odrazile u atmosferi umetničkog života u Beogradu. Po sebi se razume da bi dublje ispitivanje moglo naći i druge razloge za ovakav razvoj, prvenstveno socijalno-istorijskog porekla. Što se tiče estetske strane, može se utvrditi da je tim putem, u službi transcendentnih ideja, došlo do jačeg primanja nadahnuća iz slikarstva severne Evrope i da su pojedini umetnici uneli u najnovije beogradsko slikarstvo izvesnu dopunu shvatanja, koja su se otpočetka veka razvijala u duhu sredozemne kulture.

Prvi među posleratnim slikarima koji je javno izložio radove naglašenog nadrealističkog karaktera bio je Milan Popović 1953. Istovremeno su dva studenta akademije, Miodrag Đurić-Dado i Uroš Tošković neumorno crtali, tehnikom starih majstora, fantastična i strašna priviđenja. Za razliku od Toškovića koji je prevashodno bio crtač, Dado se bavio i slikanjem.

Iz kruga mladih u kome se kretao i Dado formirala se grupa "Mediala“. Ime je našao Miro Glavurtić podrazumevajući pod njom dvostruko značenje. S jedne strane, nalazi se ono osnovno, u smislu srednje linije koja posreduje između dve krajnosti, a sa druge ono simbolično, koje nastaje podelom: MEDIALA. Tada reč, po zamisli njenog otkrovitelja, označava i same krajnosti koje treba da pomiri. Tako "med“ upućuje na slatku hranu duše, odnosno na umetnost koja joj je prijatna i uspavljujuća, kao što je slikarstvo dekorativnog karaktera, dok je "ala“ čudovište koje razara postojeća shvatanja i guta oblike, čime se aludira na današnji "enformel“.

Međutim, prva izložba grupe, jula 1958, nije imala ničeg srednjeg, ni pomirljivog. Dva izlagača, Leonid Šejka i Vladan Radovanović, dali su priloge eksperimentalnog karaktera. Od prvog su poticali asamblaži pod zajedničkim nazivom "Đubrište“ i kompozicija "Multiplikacije“, a od drugog, predmeti sa taktilnim efektom, pod nazivom "Pipazoni“, i muzičke kompozicije u aritmičkom kontinuitetu, koje su emitovane u prostorijama izložbe. Druga dva izlagača, Olja Ivanjicki i Miro Glavurtić, bili su već tada zaokupljeni traženjem odgovora svojim htenjima u oblicima klasične umetnosti.

Slikanje u duhu tehnike muzejskih veličina ispoljilo se znatno jače na drugoj izložbi grupe 1959. na kojoj je sastav bio nešto izmenjen, a broj izlagača povećan. U pogledu idejnih i estetskih težnji "Mediale“ nalazimo autentične podatke u jedinom broju istoimenog lista, koji je sav ispisan i ilustrovan rukom samog Glavurtića, sa tekstovima, njegovim, Šejkinim, Svete Samurovića, Siniše Vukovića i Bode Markovića. "Medijalno slikarstvo će sjediniti sve partikule koje su bile osamostaljene u ovom analitičnom periodu“. Dakle, želja za sintezom i složenošću likovnih izraza, na osnovu čega se, malo dalje, moglo reći: "Vermer je medijalni slikar“. Pisac članka, Glavurtić, kao ni ostali članovi grupe, ne zadržava se samo na pitanjima slikarstva, nego svoju viziju sveta proširuje na znatno šire, filozofske, gotovo ezoterične pojmove i formule, kao što je ova: "Čovek je mediala između svesti i prirode, makrokozmosa i mikrokozmosa, i slikarstvo mediale ga nužno podrazumeva“.

Na svojoj trećoj izložbi, grupa se opet pojavila u novom sastavu, ali su osnovne težnje, izražene godinu dana ranije, ostale na snazi. Pri tome su pojedinci, kako među starim tako i među novim izlagačima, pokazali nesumnjiv tehnički napredak u ostvarivanju svojih ideala. U to vreme su se takođe pojavili i drugi umetnici koji su na svoj način tumačili slične ideje i slikarke postupke.

U težnji za proširenjem tema metaforičnog slikarstva naročito se istakla grupa "Mediala“, odnosno pojedini njeni članovi. Ako njenu aktivnost, uzetu u glavnim crtama, uporedimo, s jedne strane, sa nekadašnjom aktivnošću beogradske grupe nadrealista, a sa druge, sa nekim od opštih stavova nadrealističkog pokreta u svetu, doći ćemo do znatnih razlika među njima kako u sferi idejnog interesovanja tako i u formalnim traženjima. Svesni tih razlika, pojedini umetnici koji su ranije izlagali zajedno u krugu "Mediale“, i njihovi prijatelji izmislili su novi termin "relacionizam“, kojim žele da označe kao bitan sadržaj svoga rada napore za iznalaženje obuhvatnih i sintetičnih odgovora u odnosu na klasično i moderno, na figurativno i apstraktno, na realno i na mitsko. Dok su shvatanja ranije nadrealističke grupe šokirala svoje savremenike odnosom njenih pripadnika prema kulturnoj prošlosti, sadašnji slikari rade pod veoma kultivisanim i prihvatljivim formama. Ako su prethodnici imali kao glavni sadržaj svoga rada otvoreni protest, kod današnjih umetnika je on sasvim indirektan. Nadrealisti su mladalačkim žarom analizirali skrivene želje, dok "relacionisti“ često uzimaju za temu ono što je čoveku odvratno. I na kraju, dok su jedni bili angažovani za napredne političke ideje, drugi su pretežno zaokupljani odnosom čoveka prema večnim pitanjima njegove egzistencije. Što se tiče glavnih preokupacija nadrealizma u svetu, sa kojim ih povezuje isti istraživački duh u dubokim i tamnim oblastima ljudske psihe, može se primetiti da oni umesto automatizma podsvesti postavljaju ezoterizam, umesto antičkih mitova prihvataju radije srednjovekovne, umesto izražavanja erotike, obuzeti su strahotama rata i psihološkim posledicama socijalnih problema.

Istoj generaciji kao osnivači "Mediale“, sa sličnom željom ka proširenju tema metaforičnog izražavanja pripadaju i slikari Kragulj, Miljuš i Nagorni. Za razliku od prethodne grupe njihova su interesovanja u idejnom pogledu više usmerena ka životnim funkcijama, kao što su rađanje, kretanje, pravljenje saća, školjaka i kuća, maštanje o kosmosu. Umesto traženja krajnjih uzroka i složenih posledica nastajanja, njima je bliže simbolično predstavljanje samog životnog toka. Zbog toga su oni i u formi jednostavniji, bez muzejskih opterećenja.

Sažetim prikazivanjem rada dveju grupa stvaralaca mlade umetničke generacije u Kulturnom centru Beograda, ni u kom slučaju nije iscrpljena tema novih oblika nadrealizma u beogradskom, a još manje u jugoslovenskom slikarstvu. Kao aktivnost izražavanja potisnutog i skrivenog, kao stav protesta koji nužno proizlazi oslobađanjem takvog sadržaja, kao mogućnost poređenja rezultata svesti i nagona, istorijskog i mitskog, nadrealizam nalazi nova rešenja na širokoj osnovi i prepliće se sa realističkim i simboličnim oblicima.

Politika, Beograd, 2. XII 1962.


Grupa "Desetorica"

Kulturni centar Beograda imao je nameru da organizuje retrospektivnu izložbu dela članova grupe "Desetoro“, koja je izlagala 1940. godine u Beogradu i Zagrebu. Grupu su sačinjavali Danica Antić, Borivoj Grujić, Nikola Graovac, Dušan Vlajić, Milivoj Nikolajević, Jurica Ribar, Ljubica Sokić, Stojan Trumić, Aleksa Čelebonović i Bogdan Šuput. Priprema izložbe poverena je Milivoju Nikolajeviću, koji mi se obratio sa molbom da mu izložim svoja sećanja o nastanku grupe. Učinio sam to u jednom pismu od 2. decembra 1967. Kako se u međuvremenu odustalo od ove izložbe, jer se nisu mogli pronaći radovi svih članova grupe, mislim da nije bez interesa staviti na uvid jedan deo spomenutog pisma.

* * *

Grupa "Desetorica“ nije nastala odjednom, preko noći. Ona se formirala polako, postepeno i, čini mi se, prirodno. Postojala su dva jezgra u njenom stvaranju: jedno smo sačinjavali mi koji smo već ranije izlagali zajedno kao Bijelićevi đaci (Graovac, Danica Antić, Jurica Ribar i ja) a drugo, koje ste sačinjavali vi, koji ste bili prijatelji još iz doba pohađanja Umetničke škole i koji ste, više ili manje, bili bliski i po umetničkim afinitetima. Tu mislim na tebe, Cucu, Bogdana Šuputa i Stojana Trumića. Ostaju još dava člana grupe neobuhvaćena ovom podelom, jer u početku, odnosno u godinama koje su prethodile formiranju grupe, ne pripadaju ni jednoj ni drugoj strani; Dušan Vlajić, takođe Bijelićev đak, javio se tek kasnije, posle naše izložbe 1934, pa je izlagao sa Bijelićem i Graovcem. Njega bi, dakle, trebalo shvatiti kao pripadnika istog jezgra, istog duhovnog porekla kao i Graovca, ukoliko se formiranje grupe posmatra istorijski. Uostalom, Vlajića, koji je bio povučen i skroman, upoznali smo preko Graovca.

Drugi neraspoređeni član grupe u prvobitnom nabrojavanju je Bora Grujić. On je, u neku ruku, izolovana pojava već i po tome što se formirao u Nemačkoj, dok smo svi mi ostali bili obuhvaćeni duhom Pariske škole. Bora se, dakle, vratio iz Nemačke i bio prijatelj sa nekolicinom nas iz Beograda, a posebno Cucom, tako da bih ga nekako spojio sa onom stranom naše grupe kojoj je pripadala, ili, tačnije rečeno, koju je podsticala na okupljanje sama Cuca. A evo iz kog razloga: kada uporediš jedan i drugi deo grupe koji sam nazvao jezgrima, videćeš da su pripadnici jednog bez redovnog profesionalnog školovanja, neka vrsta samouka i umetnika po duši, dok pripadnici drugog, profesionalno formirani, sa solidnijim tehničkim znanjima, bar u početku: umetnici ne samo po duši nego i u društvenom smislu.

Ova podeljenost nije bez značaja i za sam smisao grupe, za njenu ulogu u našem tadašnjem umetničkom životu. Spajanjem ova dva elementa kao da se jasnije ocrtava izvesna umetnička ideologija, za koju mislim da je postojala u našem krugu, a po kojoj je umetnost jedna unutrašnja aktivnost duha, izraz jednog odnosa prema svetu i prema stvarima, za koju škola može predstavljati ne samo potreban uslov nego, još češće, i prepreku; a sa druge strane, težnja da se taj odnos prema svetu, to izražavanje individualnog temperamenta, iskaže i postigne putem interpretacije predmeta, što će reći materijalnog sveta koji nas okružuje i sa kojim smo u neposrednom, možda najintimnijem dodiru. Podela o kojoj sam napred govorio, karakteristična je zbog toga što su se ti mladi ljudi, a tu mislim i na tebe i na sebe, složili da zajednički formiraju grupu. Karakteristična je zbog poštovanja jednih prema tehnici drugih, i zbog priznavanja sadržinskih vrednosti u delima samouka od strane onih koji su se školovali.

Sećam se, a mislim da se u tome ne varam, da je prevazilaženje nedostataka u pogledu onog što sam maločas rekao predstavljalo i snažnu motornu snagu u razvitku niza pojedinaca iz našeg kruga. Uzmi samo Vlajića. Njegove slike iz godina 1937–1939, kojih na žalost više nema, sasvim su pod uticajem Bijelića. Već u toku našeg zajedničkog izlaganja on počinje da se menja u pravcu stvaranja zasićenije materije, traženijeg kolorita i realističnijeg crteža. Neposredno pred rat napravio je nekoliko slika (koje su takođe propale) u kojima se ove karakteristike spajaju sa zadivljujućom snagom jednog dubokog, tamnog kolorita i odlučnošću neobičnom za tako tihog i blagog čoveka kakav je on bio. U njegovim slikarskim dokumentima iz logora, koji su dospeli do nas, ove osobine dolaze do savršenstva, što naravno može pročitati samo slikar, koga utisci što ih izazivaju neugledni materijali i skromne dimenzije tih slika, nikako ne mogu da spreče da oceni veličinu njihove sadržine.

Hoću da kažem ovo: Vlajić je u logoru tehnički postigao ono za čim je težio dok smo još bili u svakodnevnom kontaktu. Hteo je da pruži duboku i pravu slikarsku sadržinu kroz jedno, takozvano, učeno slikarstvo.

Isto se može reći i za Juricu čiji su napori velikim delom bili upućeni na savlađivanje tehničkih prepreka, sa ciljem da realistički, sa mnogim detaljima, predstavi biljke u gustom spletu, ili pak druge predmete, ne gubeći pri tome nego, naprotiv, ističući jednu ozbiljnu, čak pesimističku atmosferu, koja bi se rečima dala prevesti u tome smislu da je svet prebogat i predivan, ali, u praksi, za čoveka veoma tužan.

Razume se da ovako uprošćavanje vršim da bih istakao jednu konstataciju za koju verujem da je tačna, potpuno svestan da su se Jurica i Vlajić i drugi iz naše grupe izražavali mnogo bogatijim likovnim rečnikom od onog koji se može sažeti u nekoliko reči. Sigurno je, čak da su baš ova dvojica, svojim naporima ka realizmu izoštrili i u zapažanju razlike u formi i u koloritu, te su postali suptilniji i bogatiji u izražavanju likovnih vrednosti.

Uzmimo sada kao primer nekog iz drugog dela naše grupe, na primer tebe i Cucu. Pod pretpostavkom da se umetnik, i čovek uopšte, u zrelim godinama, u svakom slučaju u drugoj polovini životnog puta, vraća idealima iz mladosti i, najčešće, ostvaruje ono što kao mlad čovek nije mogao ili nije hteo zbog različitih konvencionalnih prepreka, objektivne ili subjektivne prirode; ako je, dakle, ta pretpostavka tačna, u šta ja potpuno verujem, onda ono što vi radite poslednjih deset godina znači upravo ostvarivanje vašeg otpora prema školi iz studentskog i poststudentskog doba. Sažimanje velikog znanja i velike osećajnosti u sasvim jednostavne strukture ne može biti drugo nego odbacivanje teškog balasta koji vas je kao mlade ljude pritiskivao, bilo da je u pitanju škola, ili ona savršeno osećajna i tehnički bogata struja našeg slikarstva između dva rata, odnosno između 1930. i 1941, kojoj smo se svi divili. Zar "rusticizam“ Stojana Trumića, koji je počeo vrlo rano da se ocrtava u njegovom slikarstvu, i potpuno odgovara njegovoj ličnosti, nije takođe jedna vrsta otpora prema visokocenjenim postulatima iz doba njegove mladosti? I zar ne misliš i ne veruješ da bi Bogdan Šuput, s obzirom na njegovu prirodu bez kompleksa, na otvorenost i živahnost njegovog karaktera, bio među prvima u našem posleratnom slikarstvu koji bi krenuo novim, jednostavnijim putevima?! Sigurno si video i one pejzaže, poglede na Beograd, koje je Danica Antić pravila poslednjih godina, u tehnici, rekao bih, "isprepletenih linija“. Na izgled to je prava suprotnost krupnim i svetlo obojenim površinama njenog "Pariskog pejzaža“, koji se nalazi u Muzeju savremene umetnosti, dok u svojoj suštini, u svom jezgru, krije onu istu neobuzdanost i spontanost zbog koje je verovatno i počela da slika. A kod Graovca, koji je ostao najkonsekventniji, u pogledu forme, svojim mladalačkim impulsima, ističem one portrete, u kojima se trudio da dočara tkivo slikane osobe, npr. svoje kćeri, a ne samo kolorističku mrlju, dakle, one slike u kojima je težio da prevaziđe svoj sopstveni koloristički dar i svoje brze, odlučne definicije, za ljubav jedne mirnije kontemplacije i taktilnih vrednosti.

Neću da kažem da ova pitanja nisu bila od značaja i za druge umetnike izvan naše grupe, pogotovu što sam svestan da se radi o problemima koji su mnogo širi od pitanja oko formiranja i razvitka naše grupe i njenih članova ponaosob. Ali smatram da se ono razumevanje naše tadašnje, pa i sadašnje aktivnosti, ne može mimoići.

Ostaje da se upitamo: zašto smo se baš mi, nas deset, skupili u grupu? Očigledno su nas život i lični afiniteti uputili u tom pravcu. Mislim da je naš istovremeni boravak u Parizu, Jurice, Cuce i mene, u jesen 1936, i prijateljstvo koje se iz toga izrodilo, bilo jedan od kamena temeljaca našeg kasnijeg okupljanja. Takođe je značajno i naše tadašnje prijateljstvo sa Peđom, a zatim sa Lubardom, koji su, svaki sa svoje strane, doprinosili stvaranju jednog višeg nivoa i ne samo mladalačkog i prolaznog karaktera našeg okupljanja. U stvari, bio je stvoren jedan, stvaralački aktivan krug, u kojem je mnogo snažnija bila težnja za stalnim prevazilaženjem sopstvenih mogućnosti, nego bilo kakvo samozadovoljstvo ili težnja za društvenom afirmacijom. Određena društveno-politička orijentacija većine među nama takođe je imala svoju ulogu i ispunjavala posebnim smislom naše razgovore i simpatije.

Na kraju, mislim da sve ono što se tada događalo ima još uvek uticaja u našem životu i radu. I mada se mi više ne sastajemo i gotovo su se sve društvene veze među nama prekinule, ili se bar više ne ispoljavaju onako kako bi mogle, ostalo je da živi jedno međusobno poštovanje i razumevanje kakvo mogu imati samo pripadnici jedne generacije, kao i jedan stalan i neiscrpan izvor energije.

Ne znam da li ćeš moći nešto od ovoga da iskoristiš za svoj predgovor, ali će te u svakom slučaju, nadam se, podstaći na neka razmišljanja i na dijalog sa svima nama i sa samim sobom. Srdačno te pozdravlja tvoj Aleksa.

Književnost br. 3, Beograd, 1970, str. 288-291;
Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, novembar-decembar, 1988
Književnost br. 3, Beograd, 1970, str. 288-291


Jovan Kratohvil

U trenutku kada se skulptura često degeneriše u dvodimenzionalnim i dekorativnim efektima, Jovan Kratohvil donosi svoju poruku o dubokoj veri u zapreminu, kao jedinoj trajnijoj mogućnosti za definisanje prostora i skulptorskih osećaja. Njegov prostor treba shvatiti u užem smislu. On je ograničen, ovozemaljski i sveden na ljudske dimenzije. Omeđen je, uhvatljiv i dodirljiv, nasuprot svakom nebuloznom i nestabilnom tumačenju svog osnovnog skulptorskog pojma. Zbog toga je Kratohvil istovremeno tradicionalista i novator, koji polemiše sa svojim vremenom, kao što to čini svaki autentični umetnik. Njegov rad govori u prilog čvrstine, jasnoće volumena, jednostavnosti i koncentracije u izrazu, u prilog savremenog shvatanja motiva i njegovog potpunog oslobađanja od svake reprodukcione tehnike, a protiv izvitoperenih stilizacija modnog i sentimentalnog porekla. Njegov pravi motiv postaje upravo ta čvrstina i opipljivost iskazane u prostoru, i materijalizovane u skladu sa osnovnom pobudom. On pokazuje da se postulati velikih epoha o rešavanju oblika u prostoru mogu postići i u današnjem sistemu nefigurativnih simbola.

Apstraktne skulpture Jovana Kratohvila imaju ipak svoje antropomorfno poreklo. Ono je, doduše, indirektno i delimično, ali je zato isto tako čvrsto ukorenjeno u životu, kao što to mogu biti neposredni doživljaji. Treba se setiti jedne glave-lobanje, koju je izložio 1955. pod nazivom "Jama”, i naći u njoj osnovne podsticaje za pojedinačne oblike koje je kasnije razrađivao. U njenim kostima i pregibima, kao god i u funkcionalnim šupljinama nalaze se, u malom, gotovo svi njegovi kasniji oblici. Iako su se ti isti oblici razrasli u nove, samostalne celine, oni zadržavaju onaj fluid i strujanje životne istine koji može proizvesti samo intuitivno doživljavanje sveta, odnosno isto takvo pristupanje problemima oblikovanja materijala, koje čini suštinu umetničkog stvaranja.

Kod ovog umetnika oblici nastaju postepeno, uzajamnim sadejstvom oka, duha i ruke, tako da svaki od njih razvija svoju punu sposobnost života u prostoru zajedno sa ostalim, što će reći da je pravi, unutrašnji sadržaj Kratohvilovih dela dokučiv tek uz sagledavanje ukupnog odnosa sadržanih oblika i masa. Ne može se kod njega ići od detalja do detalja, čak i kada su posebno oplemenjeni strukturom, kao što je slučaj kod najnovijih, metalnih sfera, jer se onda ne bi shvatio njihov smisao. Njega nalazimo u unutrašnjoj monumentalnosti koja proizilazi iz nanovo otkrivenih odnosa.

Tim putem se lančano povezuju dva toka njegovih skulptorskih razmišljanja, a između njih, nekoliko prelaznih komada. Dok se prvi ostvaruje u masivnim oblicima od homogenog materijala, u drugom se javljaju sferični oblici složenijeg tehničkog sastava, sa šupljinom iznutra. Promena osećanja je ovde kao kada se od romanskih katedrala pređe pod kubeta polihromnih vizantijskih građevina. Ako su šupljine ranije imale istu ulogu i značaj kao ispunjeni oblici integralno uklopljene u sadržaj forme, sada su unutrašnje praznine postale nešto novo, sugerišući, možda, lobanje (zar nismo u blizini Ćele-Kule?), katkad vakuum ili ništavilo. Slično kao kod nekih slikara beogradskog kruga, i ovde je osećanje ozbiljnost i tragike, podstaknuto, verovatno, uvek prisutnom problematikom rata i razaranja u našoj sredini, protumačeno plemenitim i inventivnim zanatom, koji ga čini duhovno prijemčivim i trajnim.

Ostajući u okvirima svoga stila, Kratohvil postepeno proširuje broj svojih tema i njihove vrste. On je i dalje sklon zatvorenim i sferičnim oblicima, ali ih u asocijacijama sve ređe vezuje za ostatke ili kosture živih bića, a sve češće za njihovu suprotnost, za nastajanje života, za napon, za sporu, ali snažnu biološku metamorfozu. U pitanju je neka vrsta klijanja, u kome se život definiše u ideju i napinje da osvoji nove oblike, stvarajući i nove površine.

S tim u vezi i treba posmatrati obogaćivanje oblika različitim materijalima i različitim stepenima njihove uglačanosti i mogućnosti odbleska svetlosti. Dostojni slikarske inspiracije, ti su efekti u funkciji istog traganja za adekvatnijim oblicima u nastajanju života, u funkciji asocijacija na organsku materiju, koje se kod Kratohvila uzdižu na jedan uopšten i učvršćen nivo, oslobođen svakog neposrednog vezivanja za utisak koji daje plazma.

Kratohvil ima, dakle, potrebu da svoja skulptorska osećanja, vezana za volumen, iskaže i uzdržanim slikarskim jezikom, ne zapadajući nikad u bilo kakva ukrašavanja. Ono osnovno raspolaganje prostorom u kome se njegova misao slobodno razvija odaje zgusnuto, tvrdo i snažno delo.

Mala galerija Umetničke kolonije Ečka, 24. I – 5. II 1971;
Subotica, 7. II – 18. II 1971.;
Salon Moderne galerije, Beograd, 1964.


Mića Popović: Jedno simbolično slikarstvo
(povodom izložbe slika u Beogradu i Zagrebu)

Kada se oko podele savremene umetnosti govori isključivo o figurativnom i apstraktnom, onda se gubi iz vida mogućnost jedne druge kategorizacije, koja nije ništa manje aktuelna, a svakako je mnogo starija, mogućnost podele po principu slikovitog i simboličnog načina predstavljanja sižea. Kao što svaka slika može da se uvrsti u jednu od dve grupe po prvoj podeli, tako isto se to može učiniti i po ovoj drugoj. Samo što pojam simbola ovde ne bi smeli da tumačimo suviše ekstenzivno i da na primer jednu plavu mrlju na impresionističkoj slici definišemo kao simbol za neki predmet u daljini. Bitna je pritom namera umetnika: da li on ide za evociranjem jednog vizuelnog utiska, ili on teži da putem izmišljenih znakova izrazi izvesne misli.

Mića Popović spada danas potpuno u ovu drugu vrstu. On je mlad slikar (rođen 1923), a ima za sobom već nekoliko vidnih uspeha u beogradskim umetničkim krugovima. Idući za svojim nagonom izražavanja, on je još kao student akademije likovnih umetnosti, neposredno posle rata, izazvao jedan mali skandal, kada je sa nekoliko drugova napustio školu i otišao na more da slika. Posle toga se više nije vraćao u školu nego je samostalno slikao i plod svih tih mladalačkih godina izložio oktobra 1950. To je sve bilo u realističkom duhu, tonalno u boji i sa mnogim muzejskim primesama, što se može i mora tumačiti posleratnom atmosferom u jugoslovenskoj umetnosti. Zatim je došla slobodnija faza, inspirisana srpskim folklornim motivima iz seoskih kuća, kao što su obojeni sanduci, vezovi, nošnje i slično, prikazana u okviru jedne male izložbe maja 1952, sa širom kolorističkom orkestracijom, i treća faza, inspirisana zidnim karakterom srednjevekovnog slikarstva u Srbiji i Makedoniji. Iako je današnje Popovićevo slikarstvo sasvim drugačije vrste, kao što se već gore moglo naslutiti, u njemu se zadržalo po nešto od svake pređene etape. Jer njegove simbolične predstave raspoređene su po platnu sa očiglednim smislom za uravnoteženost klasične kompozicije, boje su tu veoma prijatne i harmonične, kao sa starih i plemenitih tkanina, a zidni karakter naglašen je slojevitom fakturom boje koja je nanesena slikarskim nožem.

Zasad su prototipovi Popovićevih simboličnih znakova prilično ograničeni, i bolje je što je tako, jer bi suviše veliko variranje moglo da unese konfuziju. Na njegovoj velikoj slici "Vazdušni desant“, koja je na izložbi zauzimala centralno mesto, sadržana je većina ovih elemenata, koje ovde slobodno tumačimo: ptice (prirodna personifikacija aviona) bore se u vazduhu; prodorne strele sa glavama mrtvih životinja (znači: nose smrt) lete nagore i nadole; neka vrsta ćupova (kao kad se kaže: "a šta je čovek drugo do omot ili ćup u kome nešto ima“) sa ljudskim fizionomijama tresu se na zemlji, lome se i pate pod smrtonosnom kišom, dok se dva petla (ima i takvih ljudi) kočopere u donjem levom uglu. Na nebu se sunce (život, radost itd.) pomračilo i pojavljuje se glava bika (snaga, sila). Ako ovim predstavama dodamo još riblje kosti, kao najelokvetniji izraz u ovom sporazumevanju, za ostatak, momenat večnosti, eventualno za smrt, pobrojali smo najčešće upotrebljene simbole sa izložbe, za koju je autor naznačio da je sastavljena "od magle, od kostiju“.

Putem ovog, prvenstveno literarnog metoda Mića Popović saopštava jedan razgranat ljudski sadržaj, za koji bi se pre moglo reći da ide u red tužnih misli i konstatovanja apsurda, nego li ka naglašenoj drami. Uostalom, rukopis njegov i kromatski akordi, za koje odmah možemo reći da ga najubedljivije oličavaju, ne nose sa sobom ekvivalent sukoba i borbe, sudara i loma, bez kojih nema ni tragedije ni drame. Prema netaknutoj svežini zida, prema svome neumrljanom platnu, on ne nastupa grubom strašću jednog gorštaka. Značenje njegovih boja ostalo je uvek nežno, plemenito i sažeto. Suština toga nije u konstantnoj gami, niti u tehničkom prosedeu koji se znatno menjao, već u nekoj vrsti zvučnog ključa, u harmoničnom odnosu koji je blag i konstantan.

Ustvari tu stojimo pred jednom finom i nežnom slikarskom prirodom, sa izrazitim dekorativnim smislom, koju je možda život, možda izvestan filozofski ili literarni smisao, naveo da zahvati idejnu problematiku koja nije identična sa njenom osećajnošću. Ako moramo konstatovati da slikarstvo Miće Popovića predstavlja jednu misaonu tematiku u kojoj ima dovoljno širine da gledalac pronađe različite probleme (opštehumane, društvene i lične), još je važnija činjenica da ono ima dovoljno ukusa i sigurnosti da platna ispune svoje bitne estetske funkcije slika.

Međunarodna politika, br. 119, Beograd,
16. III 1955, str. 20


Ljubica Sokić
slike 1962–1972

Jednosmerna, čista i neprekinuta stvaralačka linija povezuje slike Ljubice Sokić nastale u periodu od 1962. do 1972. Sjedinjene po koncepciji i po metodu rada, one predstavljaju odličan primer slikarskog ostvarivanja, u ovom slučaju, samo njenih duhovnih i duševnih kretanja, pri vizuelnom kontaktu sa stvarima. U njima je sužena upotreba izražajnih sredstava na prave linije i pljosnate površine, a skala boja na blage varijacije tonova, čime slikar postiže snažnu koncentraciju na suštinske slikarske probleme, u težnji da ta svoja duhovna kretanja definiše.

Teško je i gotovo nemoguće naći verbalni ekvivalent za probleme kojima se bavi, koje izlaže i rešava Ljubica Sokić. Oni su prevashodno slikarske prirode, što će reći da govore samo kroz oči i to, kroz kultivisane oči, osetljive za čitanje odnosa krupnijih i sitnijih površina, za njihovo prelamanje i natkriljivanje, za njihovu uzlaznu i silaznu povezanost, za svetlost koja proizlazi iz odnosa boja i za pretvaranje malih površina u veliki prostor. Ona, upravo, neprekidno pretvara ograničene dimenzije svojih podloga za slikanje, od platna ili hartije, u duhovni prostor koji preraspodeljuje, preformira, prema svojim mogućnostima i prema naklonostima svog misaonog i senzitivnog aparata. Radi boljeg razumevanja, a u težnji da kroz reč označimo nešto što nije ni predmet, ni pojam u logičkom smislu, reći ćemo da slika uvek sadrži problem prostora, odnosno težnju da ga definiše, a slike Ljubice Sokić posebno simbolišu i prikazuju prostor koji nastaje oko bliskih predmeta. U tom cilju odstranjuje empirijsku vrednost predmeta i ne služi se uveličavanjima i smanjenjima koja nalaže perspektiva, jer njihovo dejstvo ide pre ka zatvaranju oblika u okvire jedne scene, nego ka upućivanju gledaoca na smisao prostora kao takvog, bez konkretnog i materijalnog ograničenja.

Mada je osnovna sadržina njenih slika vezana za isticanje problema prostora, onog njenog prostora, pred kojim smo istovremeno prožeti osećanjem veličanstvenosti i intimne topline, metod kojim ona dolazi do izdvajanja takve sadržine iz obilja senzacija i sukoba, zasniva se isto toliko, ako ne i više, na proveravanju odnosa boja, na iznalaženju njenih svojstvenih i primarnih sazvučja, koliko na svođenju složenih oblika sa kojima je u kontaktu na jednostavnije sheme. S obzirom da su harmonske celine na prvom mestu njenih sadržaja, čemu odgovaraju i nazivi samih dela, može se pretpostaviti da oblici predmeta koji se pojednostavljuju, pružaju samo teren za utvrđivanje hromatskih odnosa, te da imaju ulogu jedne druge podloge, koja sama po sebi, kao oblik, stoji u potpunoj zavisnosti od konkretizacije boje. Zbog toga se analiza boje u slikama Ljubice Sokić postavlja kao neka vrsta ključa za prihvatanje njenih poruka, a način nanošenja boje postaje isto toliko značajan kao i sama boja. Zbog toga se, konačno, u prozračnoj i ozarenoj atmosferi njenih slika, koje na izgled deluju tako jednostavno mogu postepeno i uvek nanovo otkrivati dragoceni osećajni sadržaji.

Slike Ljubice Sokić nisu bez asocijativne vrednosti. Mada konkretni povodi potiču od određenih materijalnih predmeta iz slikareve neposredne okoline i kao takvi služe, ne samo kao polazna tačka, već i kao stalan instrument kontrole autorove mašte – odnosi boja i odnosi u veličinama njihovih površina u njenim slikama bili bi potpuno primenjivi i u jednom realističkom slikarstvu, jer su među sobom istiniti, doživljeni i provereni – krajnji rezultat, baš zbog svoje svedenosti, pruža različite mogućnosti za interpretaciju. Tako se "Sivi enterijer“, iz serije tempera nastalih tokom 1962, može shvatiti i kao građevina ili čitav jedan grad, a "Uspravna kompozicija“ gotovo kao čovek. "Kompozicija sa ljubičastim“ iz 1966, penje se s leva na desno kao kakva planina, dok velika, homogena, površina na levoj strani slike postaje u tom slučaju sveže preorana zemlja. Čini se kao da predmeti na slikarevom stolu često povlače njegovu maštu daleko od toga mesta, u smirenu prirodu bez automobila, bez gasova i bez buke. To je slučaj sa slikama koje nose nazive "Sto u ateljeu“ iz 1967, zatim "Sivo-smeđe-belo“ iz 1969, jedna od retkih u kojima se javlja talasasta linija, možda reke, ispod visokog neba i, osobito, "Predmeti na stolu“ iz 1971, u kojoj se pričinjava kao da reka vijuga kroz polja otičući iz nekog fabuloznog grada. U slici "Gitara na stolici“ iz 1970, kao da je uhvaćen trenutak, dostojan romantičara, kada sunce izvire iza planine.

Bilo bi pogrešno svrstavati radove Ljubice Sokić u apstraktno slikarstvo, mada je u njima proces apstrahovanja jako naglašen. Jedna od osnovnih vrednosti i čari ovog slikarstva krije se baš u činjenici da se taj proces može pratiti iz slike u sliku i da on uvek vodi određenom cilju, određenom doživljaju. Kao što nas od malih predmeta ovaj slikar vodi ka doživljavanju velikog prostora, bez obzira što je beskrajan, tako nas, istovremeno, od skromnih zapažanja, rekao bih do osećanja skrušenosti pred stvarima kao delovima sveta, povlači ka nekim, za njega apsolutnim vrednostima.

Književnost, br. 6, Beograd, 1972, str. 571-572;
Savremena galerija – Umetnička kolonija Ečka, Zrenjanin, 27. IV – 12 V 1972.


// Projekat Rastko / Likovne umetnosti //
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]