Projekat Rastko

 

СЛАВЕН Р. РАДОВАНОВИЋ

БИБЛИОГРАФИЈА
1971-2003.

I издање

Приредио: др Томислав Ђурић

Издавач: Самиздат

Уредник: др Томислав Р. Ђурић

Компјутерска припрема: Алекса Томић

Штампа: Зоран Марић — „Димитрије Славуј", Војводе Мишића 37, 14.000 Ваљево

Тираж: 150

БИБЛИОГРАФИЈА
РЕЧ ДВЕ О СОПСТВЕНОЈ БИБЛИОГРАФИЈИ

Ваљево 2004.


БЕЛЕШКА ПРИРЕЂИВАЧА

Библиографија (грч.) означава познавање књига, једна помоћна наука која се бави што потпунијим сакупљањем и описивањем штампаних дела, која може бити азбучна, хронолошка или систематска; обично се састоји у једноставном исписивању наслова дела, а ређе доноси и критичке напомене. Библиографија обухвата и књиге у ужем смислу и све брошуре, часописе и новине, чланке објављене у књигама, рукописе, мапе, ноте и микрорепродукције претходних, ЦДР записе и сл. Списак књига и других интелектуалних дела, који имају неко заједничко обележје, садржи основне библиографске податке: име писца, наслов дела, податак о преводиоцу, писцу предговора и поговора и другим сарадницима на књизи, податак о броју издања (ако их је више), о месту издања, издавачу, штампару и времену (години) издавања дела, формату, пагинацији и колекцији у којој је књига објављена. По намени (врсти) библиографија је општа, специјална, ретроспективна, текућа за одређену епоху, итд. а по начину израде ауторска, хронолошка и систематска.

Библиографија Славена Р. Радовановића је и ауторска и хронолошка и систематска. Циљ израде библиографије је да се на једном месту стави на увид читалачкој, књижевној и културној јавности обим књижевног дела аутора и референтне јединице које су за његово дело везане. Сачињен попис дела према одређеној, уобичајеној методологији, омогућује и самом аутору да има сопствено сазнање о томе шта је, када је и колико урадио у свом књижевном стваралаштву. Поседовање ових библиографских информација могуће је захваљујући једном солидном, систематском приступу аутора да стварајући истовремено и прати оно што се као производ представи јавности, да бележи наслове објављених радова и чува сва своја дела. У Библиографији која је пред нама налазе се наслови Славенових романа, приповедака, радио-драма и радио прозе уопште, књижевне критике, приказа књига, књижевних студија, есеја, књижевних огледа, предговора и поговора, ликовних приказа, интервјуа, текстова каталога ликовних изложби и филмских сценарија — целокупан опус производа његовог ширег уметничког ангажовања. Међу његовим радовима су и они који су преведени на енглески, италијански, француски и македонски. Значајан сегмент библиографије чине наслови радова других о Славеновом стваралаштву, најчешће књижевне критике, прикази, есеји, студије и интервјуи, што показује да је његово дело увек било вредно пажње критичара и књижевника. При сакупљању библиографских јединица најчешће су коришћени следећи извори: објављене књиге аутора, приповетке и други продукти ауторовог стваралаштва објављени у листовима и часописима, прегледни чланци објављени у часописима међународног значаја, саопштени радови на скуповима међународног и националног значаја, а од институција библиотеке и радио-установе. Неопходно је истаћи и чињенице о релативно великој медијској и просторној покривености књижевног стваралаштва Славена Р. Радовановића. Овде ћемо приказати листове, часописе, радио и ТВ куће и издавачке установе: „Алманах" Ваљево, „Алманах литерарне секције Ваљевске гимназије", „Антена Експрес Политике" — Београд. „Багдала" Крушевац, „Борба" — Београд, „Братство" — Нови Пазар, „Библиофон" — Београд, „Бдење" — Сврљиг, „Билтен: Ф.Џ.С. Врњачка Бања" — Врњачка Бања „Венац" — Београд, „Видици" — Београд, „Видик" — Сплит, „Вук Караџић" — Београд, „Ваљевска књижевна радионица" — Ваљево, „Ваљевац" — Ваљево, „Ваљевски алманах" — Ваљево, „ВИП" — Ваљево, „Весник промена" — Ваљево, „ВАКУ (Ваљевски културни мозаик) — Ваљево. "Гимназијалац" — Ваљево, „Градац" — Чачак, „Глас омладине" — Нови Сад, „Градина" — Ниш, „Глас цркве" Ваљево, „Галерија — 34" Ваљево. „Домети" — Сомбор, „Дело" — Београд, „Д.Д.Н.К." — Врање, Друштво за неговање фолклора "Градац" — Ваљево. „Еснаф Светог Луке" — Београд, „Експрес Политика" — Београд, „Знак" — Београд, „Задруга" — Београд, „Заслон" — Шабац, „Запис" — Мионица, Зборник четрнаестих књижевних сусрета" — Трстеник, „Збиља" — Београд, „Илустрована Политика" — Београд. „Југоисток" — Београд „Књижевна реч" — Београд, „Књижевне новине" — Београд, „Кораци" — Крагујевац, „Књижевност" — Београд, „Књижевна омладина Србије" — Београд, „Књижевна критика" — Београд, „Књижевна заједница" — Нови Сад, „Каталог Галерије Олгице Ранковић Тешњар" — Ваљево, „Колубра" — Ваљево, „Колубара" — Ваљево. „Летопис Матице српске" — Нови Сад, „Младост" — Београд, ГИРО „Милић Ракић" — Ваљево, „Могућности" — Сплит, „Међај" — Ужице, „Напред" — Ваљево, „НИН" — Београд, „Нолит" — Београд, „Нолит — Просвета — Завод за издавање уџбеника" — Београд, „Новости" — Београд, „НОН/25.мај" — Београд/Шабац, „Народни музеј" Ваљево, „Нишки аналитичар" — Ниш, „Народна књига" — Београд. „Новине" — Ваљево, „Наш траг" — Велика Плана. „Омладинске новине" — Београд, „Омладински центар — Књижевна омладина Ваљево" — Ваљево, „Овдје" — Подгорица, „Орбис" — Кањижа. „Поља" — Нови Сад, „Просвета" — Београд, „Политика" — Београд, „Просветни преглед" — Београд, „Погледи" — Крагујевац. „Реч" — Ваљево, „Радио-Београд" — Београд, „Радио-Ваљево" — Ваљево, „Ријечи" — Сисак, „Руковет" — Суботица, „Развиток" — Битољ, „Relation" — Београд, „Радио-ТВ ревија" — Београд, „Рашка" — Рашка, „Реч недеље" — Ваљево, „Студент" — Београд, „Савременик" — Београд, „Стремеж" — Прилеп, „Српска књижевна задруга" — Београд, „Сфаирос" — Београд, „Свеска" — Панчево, „Слободан Машић" — Београд, „Српски књижевни гласник" — Београд, „Српски литерарни магазин (Relation) — Београд, „Стремљења" — Приштина, „Скупштина општине Ваљево"- Ваљево, „Стварање" — Подгорица, „Слава" — Ниш, Serbian Literary Magazine — Београд, ТРЗ „Отворени атеље" — Београд, „Трибина" — Трстеник, „Тешњарски гласоноша" — Ваљево, „Тешњарске вечери" — Ваљево. „Хришћанска мисао" — Београд.

Библиографија радова Славена Р. Радовановића од 1971-2003. садржи 312 библиографских јединица, рачунајући и три јединице у Додатку. Најстарије библиографске јединице су „Мирис хлеба" — 1965, „Дан када су позвали учитеља" — 1968. и „Јосип посматра свога ујака" — 1969. Најмлађе, скорашње, библиографске јединице су из 2003. год.: „У паклу комунизма", интервју Бранка Пузовића са Славеном, Грех — Бдење, Сврљиг, и „Тамно загонетно приповедање" — критика Бранка Пиргића романа „Повест о спису Рајмонда Лила" Славена Радовановића. Ови подаци говоре о релативно великом временском распону Радовановићевог стваралаштва. Ипак, овде би смо скренули пажњу читаоцу ове брошуре тако што ћемо нагласити неколико битних чињеница ове библиографије, а оне су у следећем: Осим објављених књига приповедака и романа Славена Р. Радовановића — вредно је истаћи књижевну награду Друштва књижевника Косова „Григорије Божовић" која се додељује за најбољу објављену причу у претходној години (СВИ МРТВИ СИНОВИ). Затим, његова приповетка ПОГИБИЈА БОЖИНА, нашла се у избору школске лектире бивше Југославије (књига 12, за 8. разред осн. школе) и то: 1979, 1980, 1981-ве. Добитник је награде за филмске сценарије, и то: у Берлину 1991. на „Берлинском филмском фестивалу — Берлински Медвед" признање „Вук — Браћа Грим" за сценарио „Атоски вртови" — и у Врњачкој Бањи, на филмском и телевизијском фестивалу, за сценарио у филму: „Нечиста крв". Потом, Славен Р. Радовановић је заступљен у два издања Лексикона: КО ЈЕ КО У СРБИЈИ. Превођен је на енглески, француски и македонски језик. Славен Р. Радовановић живи у Ваљеву као професионални књижевник.

Априла, 2004.

Др Томислав Р. Ћурић, научни сарадник, Ваљево


ОСНОВНА БИБЛИОГРАФИЈА

— Славен Радовановић, Ваљево 1947 —

Летопис Тешњарски / Славен Радовановић. - Београд: Просвета, 1975 — 157 стр.; 20 см. - (Савремена проза 1975 / Просвета, Београд)

Креманска ружа / Славен Радовановић. — Ваљево: „Милић Ракић", 1982 (Ваљево: „Милић Ракић"). - 139 стр.; 20 см.— (Библиотека Нове књиге; књ. 5) Белешка о писцу: стр. 139.

Колубара на небу / Славен Радовановић. — Београд: Српска књижевна задруга, 1983 (Београд: Штампарија Култура).— 122 стр.; 21 см. — (Савременик. Нова серија; 39) Сага о Колубари и свету заумног / Ђорђе Ј. Јанић: стр. 111-123. — Белешке о писцу: стр. 125.

Креманска ружа: роман / Славен Радовановић. — 2., проширено изд. - Београд: Сфаирос, 1988. — 207 стр.; 20 цм. — (Тајинска сфера; 6) Белешка о писцу: стр. 206.

Обрнута црква: (повест о ђаволу) / Славен Радовановић.— Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада, 1990 (Бач. Петровац : Култура). — 187 стр.; 20 цм. — (Едиција Нови Сад; књ. 186) Белешка о писцу: стр. 185.

Повест о спису Рајмонда Лила (Славен Радовановић. — Београд : Народна књига — Алфа, 2003 (Београд: Алфа). — 188 стр., 21. цм.- - (Библиотека Алфа) Белешка о аутору: стр. 189.

Поред наведених дела аутор је урадио и два филмска сценарија „Атоски вртови", Сингидунум — Београд, 1990/91 и „Нечиста крв" (Београд — филм, Београд, 1992/93). Добитник је награде за филмски сценарио (20. јубиларни фестивал Врњачка Бања), за филм „Нечиста крв“. Исти филм је игран у Кану (Француска) 1995. године.

9. јуна 2003. године

Из пројекта „Лексикон писаца ваљевског краја“, Ваљево, др Томислава Ђурића, организатора истраживања

[Illustration]


БИБЛИОГРАФИЈА


1971.

1 ИЛАРИОНОВА НЕДЕЉА, Напред, Ваљево, Год. XXVII, бр. 1163, 7. мај 1971, стр. 10.

2 БОЋИН ДАН, Напред, Ваљево, Год. XXVII, бр. 1176, 6. авг. 1971, стр. 10.

3 ОДЛАЗАК, Напред, Ваљево, Год. XXVII, бр. 1184, 1. октобар, 1971, стр. 14.

4 ВЕЛИКА ПАРТИЈА БИЛИЈАРА „КОД ХАЈДУКА", Напред, Ваљево, Год. XXVII, бр. 1188, 29. октобар 1971, стр. 12.

5 СУСРЕТ, Студент, Београд, Год. XXXV, бр. 26-27, 28. децембар, 1971, стр. 15.

6 ДАНА ДРУГОГ У ПОДНЕ, Реч, Ваљево, Год. III, фебруара 1971, бр. 10,стр. 9.

7 Књижевна награда београдске Младости за необјављену приповетку под насловом: БОЖА МАЧКЕТИНА, Младост, Београд, 20. мај 1971, бр. 761, стр. 25-26.

8 Документ: АЛМАНАХ (у три прим. на гештетнеру), лист младих писаца Ваљева: ВЛУМАП, 9. АПРИЛ 1971, Год. I, бр. 2, Ваљево.

1972.

9 ГОСТ (I), Напред, Ваљево, Год. XXVIII, бр. 1203, 11. фебруар 1972, стр. 12.

10 ГОСТ (II), Напред, Ваљево, Год. XXVIII, бр. 1204, 18. фебруар 1972, стр. 12.

11 ГОСТ (III), Напред, Ваљево, Год. XXVIII, бр. 1205, 25. фебруар 1972, стр. 12.

12 ГОСТ (IV), Напред, Ваљево, Год. XXVIII, бр. 1206, 3. март 1972, стр. 14.

13 ГОСТ (V), Напред, Ваљево, Год. XXVIII, бр. 1207, 10. март 1972, стр. 12.

14 ЈОСИПОВ ДОЛАЗАК, Поља, Нови Сад, Год. XVIII, бр. 157, март 1972, стр. 4-5.

15 ПОГУБЉЕЊЕ ИЛАРИОНА НЕСТОРОВИЋА, Знак, Београд, Год. I, бр. 1, април 1972, стр. 42-46.

16 ГРГУР ИЦАНОВИЋ БЕЛЕЖИ, Савременик, Београд, Год
XVIII, бр. 12, 12. децембар 1972, стр. 465-472.

17 БЕЛЕШКА О ПОСТАЊУ ИЛИ ЗЛО КОЈЕ ЈЕ БИЛО НА
ПОЧЕТКУ, Књижевна реч, Београд, Год. I, бр. 7, 7. октобар 1972, стр. 8.

1973.

18 ЗАПИСИ О ЖИВОТУ ОГЊАНА КОЗИЋА ПОПАРСКОГ,
Савременик, Београд, Год. XIX, бр. 11. 11. новембар 1973, стр. 370-380.

19 Радио-Београд (II прогр.), Београд, радио-премијера радио
драме: ВИРЏИНИЈА ВУЛФ, 20. септембар 1973.

20 Радио-Ваљево, Ваљево, Радиоциклус из књижевности: Милован
Глишић — живот и дело (јесен — зима 1973.)

1974.

21 ГОСПОДИН КРАЉ-ШАХА, Савременик, Београд, Год.
XX, бр. 12, 12. децембра 1974, стр. 1090-1113.

22 НОЋНЕ СТУДИЈЕ АЛЕКСЕ СЕКУЛИЋА, Књижевне новине,
Београд, Год. XXVI, бр. 464, 1. јуни 1974, стр. 6.
23 ЗАВЕШТАЊЕ, Књижевна реч, Београд, Год. III, бр. 25,
април 1974, стр. 6.

1975.

24 „ЛЕТОПИС ТЕШЊАРСКИ", Просвета, Београд, јесен
1975, (Садржај: Богуслав Новак берберин тешњарски, Завештање, Кепа умире, Гргур Ицановић бележи, Погибија Божина, Ружни јахач).

25 Приповетке Славена Радовановића „ЛЕТОПИС ТЕШЊАРСКИ":
(књ. крит. Радивој Микић), Експрес Политика, Београд, 25. децембар 1975, стр. 10.

26 „ЛЕТОПИС ТЕШЊАРСКИ" (Приказ, Зоран Милић), Гимназијалац,
Ваљево, Год. IV, бр. 9, децембар 1975, стр. 10.
27 „ЛЕТОПИС" БЕЗ ЗАПИСА (Књиж. крит. Остоја Продановић),
Омладинске новине, Београд, 6. децембар 1975, стр. 9.

28 КЉЕШТАВИЦА (Најмлађа српска проза, приредио Видосав
Стевановић), Кораци, Крагујевац, Год. X бр. 7-8, јул-август 1975, стр. 38-44.

29 КЕПА УМИРЕ, Књижевност, Београд, Год. XXX, бр. 3,
март 1975, стр. 262-281.

30 АРМЕЈ КОЛОТКОВ, Политика, Београд, Год. LXXII, бр.
22320, 23. новембар 1975, стр. 16.

31 ЗАОСТАВШТИНА ПОРОДИЦЕ ВИШАЧКИ, Напред,
Год. XXX, бр. 1401, 28. новембар 1975, стр. 17.

32 ЗАОСТАВШТИНА ПОРОДИЦЕ ГОЂЕВЧАНИН-ЦВЕТИЧАНИН,
Књижевна реч, Београд, Год. IV, бр. 43, 25. октобар 1975, стр. 13.

1976.

33 ЧОВЕК У КОЛИЦИМА ИЗ СЕВЕРНОГ КРИЛА, Венац,
Београд, Год. IV, бр. 43, март 1976, стр. 42-44.

34 ДЕЧИЈА КРВ, Видици, Београд, бр. 176-177, октобар-новембар
1976, стр. 11-12.

35 ВИТЕЗ ГРБОЊА, Градац, Чачак, Год. III, бр. 13. новембар-децембар
1976, стр. 22-28.

36 МОЈ ДАН ЈЕ ПОЧЕО, Глас омладине, Нови Сад, Год. II, бр.
51-52, 25. новембар 1976, стр. 17.

37 ПОСЛЕДЊИ ПИСАР — ЛАЗАР МУНЋАН, Напред, Ваљево,
Год. XXXII, бр. 1453/54, 29. новембар 1976, стр. 19.

38 ТАЈНА ХОТЕЛА ДРАГЕ СЕКМЕНЂИЈЕ, Младост, Београд,
Год LVII, бр. 982, 9. јануар 1976, стр. 9.

39 ИСКУШЕЊЕ ПРОЗНОГ ИЗРАЗА (Славен Радовановић:
„Летопис Тешњарски“, књиж. крит. Миодраг Рацковић), Борба, Београд, Год. IV, бр. 125, 8. мај 1976, стр. 12.

40 СЛАВЕН РАДОВАНОВИЋ: „ЛЕТОПИС ТЕШЊАРСКИ“
(књиж. крит. Радивој Микић), Савременик, Београд, Год. XXII, бр. 3, март 1976, стр. 308-311.

41 СЛИКАР ТАМНОГ У ЉУДСКОЈ ДУШИ (књиж. крит.
Аврам Остатак), Градина, Ниш, Год. XI, бр. 7-8, јул-август 1976, стр. 96-98.

42 СЛАВЕН РАДОВАНОВИЋ: „ЛЕТОПИС ТЕШЊАРСКИ“
(књиж. крит. Миодраг Протић), Књижевност, Београд, Год. XXXI, бр. 7-8, јул — август 1976, стр. 665-666.

43 СВИ СМО ИЗ НЕКАКВОГ ЏЕФЕРСОНА (Интервју са Јованом
Радуловићем), Младост, Београд, Год. LVII, бр. 982, 9. јануар 1976, стр. 9.

44 НОВИ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ
(пријем у УКС), Политика, Београд, 3. март 1976, стр. 7.

1977.

45 РЕТКЕ ТРАВЕ АВРАМА ДАВИДА ХАЈИМА, Напред, Ваљево,
Год. XXXII, бр. 1510/11, 30. децембра 1977, стр. 21.

46 СМРТ ХЕЋИМА АРСЛАНА ХУСЕИНА КУМБАРАЏИЈА,
Књижевне новине, Београд, Год, XXIX, бр. 546, новембар 1977, стр. задња (без нумере).

47 ПРВА НОЋ МЕДЕНОГ МЕСЕЦА, Политика, Београд, Год.
LXXIV, бр. 22965,11. септембар 1977, стр. 14.

48 СМРТ У МЕНЗУЛАНИ, Књижевна реч, Београд, Год. VI,
бр. 91, 25. децембар 1977, стр. 9.

49 ВЕЛИКО ЧЕКАЊЕ ПЕТРА МИКЛОВЧИЋА, Градина,
Ниш, од XIX, бр. 1. јануар 1977, стр 49-56.

50 ЧОВЕК ИЗ КЉЕШТАВИЦЕ, Багдала, Крушевац, Год. XXI,
бр. 215, фебруар 1977, стр. 9-11.

51 ДОШАО ЈЕ МОЈ БРАТ ДУШАН КАСТРАТОВИЋ, Домети,
Сомбор, бр. 10, (пролеће 1977), стр. 39-44.
52 АЈНШТАЈН — ПРОПАСТ СТРАТИМИРОВИЋА, Видик,
Сплит, (серија V) бр. 2/3, фебруар-март 1977, стр. 106-113.
53 ЧОВЕК ИЗ КЉЕШТАВИЦЕ, Ријечи, Сисак, Год. V (VIII),
бр. 2, мај 1977, стр. 20-26.

54 ТАЈНА ХОТЕЛА ДРАГЕ СЕКМЕНЂИЈЕ, Руковет, Суботица,
Год. XXIII, јул-август 1977, бр. 7-8, стр. 478-481.

55 ЧОВЕК ИЗ КЉЕШТАВИЦЕ, Савременик, Београд, Год.
XXIII, бр. 7, јули 1977, стр. 45-58.

56 РУКАВИЦА ЗА ПРСТ СУДБИНЕ (новински есеј, Владимир
Стојшин), Нин, Београд, бр. 1365, 6. март 1977, стр. 27-28.

57 ТРАЖИМ БАЛКАНСКЕ ПРОРОКЕ (интервју са Радмилом
Гикић) Глас омладине, Нови Сад, Год. II, 1977, стр. 20 (Без осталих података).

58 НЕ СТИЖЕ СЕ НА ОЛИМП ИЗБЕГАВАЊЕМ МЕСТА И
ВРЕМЕНА (књижевни исказ, краћи есеј), Багдала, Крушевац, Год. XIX, бр. 219-220, јун-јул 1977, стр. 13.

1978.

59 СМРТ У МЕНЗУЛАНИ, Младост, Београд, Год. LIХ, бр.
1079, 27. јануар 1978, стр. 14.

60 КОЊ И ВОДА КОЈА ДОЛАЗИ НОЋУ, Задруга, Београд,
Год. XXXIII, бр. 1742, 3. август 1978, стр. 12.

61 КАСАБА КОЈА УБИЈА, Младост, Београд, Год. LIX, бр.
1106, 25. август 1978, стр. 14.

62 КОЊ И ВОДА КОЈА ДОЛАЗИ НОЋУ, Просветни преглед,
Београд, Год. XXXIV, бр. 1262 (35), 17. новембар 1978, стр. 8.
63 ЛОКАЛ НА СВАКИ САТ, Багдала, Крушевац, Год. XX, бр.
235, октобар 1978, стр. 18-19.

64 ПЕТАР ПАЈИЋ: ПОГИБИЈЕ МОГА ДЕДЕ (приказ), Напред,
Ваљево, Год. ХХХШ, бр. 1557/58, 24. новембра 1978. стр. 4.

65 ЕМОЦИОНАЛНОСТ И ПРИВИД ТЕМАТСКЕ РАЗНОЛИКОСТИ
(приказ, о књизи: „Раних годова траг“ А. Јелић Мариоков), Багдала, Крушевац, Год. XX, бр. 229, април 1978, стр. 22.

66 ЕМОЦИОНАЛНОСТ И ПРИВИД ТЕМАТСКЕ РАЗНОЛИКОСТИ
(приказ, о књизи: „Раних годова траг“ А. Јелић Мариоков), Напред, Ваљево, Год. XXXIII, бр. 1527/28, 28. април 1978, стр. 15.

67 ЧАМИЛО, Зборник прича: Књижевна омладине Србије, Београд,
1978, стр. 62-72.

68 НОВЕ ПРИПОВЕТКЕ СЛАВЕНА РАДОВАНОВИЋА
(књижевни осврт: З(орана) Ј(оксимовића), Напред, Ваљево, Год.ХХХIII, бр. 1515, 3. фебруар 1978, стр. 4.

1979.

69 НЕОБИЧАН ТЕРЕТ ШАЕНА ДЕР-ХРАНДА, Багдала, Крушевац, Год. XXI, бр. 243-244, јул-август 1979, стр. 15-17.

70 ПЛИМУТСКИ СЛУЧАЈ, Напред, Ваљево, Год. XXXIV, бр.
1579/80,27. април 1979, стр. 19

71 ХАБИЛ УЛЦИЊАНИН, Поља, Нови Сад, Год. XXV, бр.
242, април 1979, стр.31

72 ЈЕРМЕНСКА САМОЋА, Борба, Београд, Год. \Ж\, бр. 277,
7. октобар1979,стр. 11

73 5: ЛОКАЛ НА СВАКИ САТ, Политика, Београд, Год.
LXXVI, бр. 23508, 18. март 1979, стр. 18

74 ВЕЛИКА ЉУБАВ МЕК ГРЕГОР МЕТЕРСА, Напред, Ваљево,
Год. XXXIV, бр. 1609/10,23. новембар 1979, стр. 17

75 ПОГИБИЈА БОЖИНА (антологијски избор: Миливоје
Марковић, Књига приповедака млађих Југословенских писаца), Београд 1979,1. изд. Нолит — Просвета - Завод за изд. уџбеника, Београд, стр. 285-302

76 САМОСВОЈНОСТ ЈЕЗИКА (приказ, о књизи;,Јачи од ватре“
3. Јоксимовић, изд. Напред, Ваљево, 1978), 25. мај, Шабац, Год. VI, бр. 109/10, 24. новембар 1979, стр. 5

1980.

77 ТАЈНА ЈЕРМЕНСКЕ САМОЂЕ (I), Напред, Ваљево, Год.
XXXV, бр. 1619, 1. фебруара 1980, стр. 18

78 ТАЈНА ЈЕРМЕНСКЕ САМОЋЕ (II), Напред, Ваљево, Год.
XXXV, бр. 1620, 8. фебруара 1980, стр. 18

79 ТАЈНА ЈЕРМЕНСКЕ САМОЋЕ (III), Напред, Ваљево, Год.
XXXV, бр. 1621,15. фебруара 1980, стр. 18

80 ТАЈНА ЈЕРМЕНСКЕ САМОЂЕ (IV), Напред, Ваљево, Год.
XXXV, бр. 1622, 22. фебруара 1980, стр. 18

81 ТАЈНА ЈЕРМЕНСКЕ САМОЋЕ (V), Напред, Ваљево, Год.
XXXV, бр, 1623, 29. фебруара 1980, стр. 18

82 ТАЈНА ЈЕРМЕНСКЕ САМОЋЕ (VI), Напред, Ваљево, Год.
XXXV, бр. 1624, 7. марта, 1980, стр. 18

83 ВЕСТМИНСТЕРСКА НОЂ (превод на македонски), Стремеж,
Прилеп, Год. XXIV, бр. 10. децембар 1980, стр. 931-937

84 ПОГИБИЈА БОЖИНА (Књига приповедака југословенских
писаца), Нолит, Просвета, Завод за уџбенике - Београд, Београд, 1980. (II издање), стр. 285 — 302

85 ELEUZINSKA MISTERIJA (Ваљевски гимназијалци 1870-1980),
Милић Ракић, Ваљево, 1980, април, стр. 92-99.

86 ПРИЧА О РУШИТЕЉУ ВАРОШИ БЕОГРАДСКЕ, Багдала,
Крушевац, Год. XXII, бр. 261, децембар, 1980, стр. 12-14.

87 СПИС КОЈИ СЕ ПРЕТВОРИО У ЗМИЈУ, Књижевна реч,
Београд, Год. IX, бр. 154, новембар, 1980. стр. 5.

88 ПРИЧА ЦАРСКОГ ПОДАНИКА, Напред, Ваљево, Год.
XXXV, бр. 1662, 28. новембра, 1980, стр. 19.

89 IN SEGNO DEL PIPISTRELO, Младост, Београд, Год. LXI,
бр. 1202, 5. септембра 1980, стр. 14.

90 БРАТ ПСЕТАРА ЈУЖНЕ ДИЈЕЦЕЗЕ, Глас омладине, Нови
Сад, Год V, бр. 215, 20. октобра 1980, стр. 18.

91 ВЕСТФАЛСКИ СЛУЧАЈ, Младост, Београд, Год. LXI, бр.
1186, 11. априла, 1980, стр. 14.

92 ШТА ПОСЛЕ СТВАРНОСНЕ ПРОЗЕ (ОКРУГЛИ СТО О
МЛАДОЈ СРПСКОЈ ПРОЗИ), Књижевност, Београд, Год. XXXV, бр. 10-11, октобар-новембар 1980, стране: 1641-1663.

1981.

93 РАЗБОЈНИК, Новости, Београд, Год. XXIX, 28, 29, 30. новембра
1981, стр. 15.

94 ДАБЛИНСКИ СЛУЧАЈ, Напред, Ваљево, Год. XXXVI, бр.
1693, 3. јула 1981, стр. 13.

95 АСАЈАНОВА СЕНКА И МАЈМУН ИЗ МИСИРИЈЕ, Знак,
Београд, Год. XI, Бр. 14, октобар-новембар 1981, стр. 32-34.

96 Срба Игњатовић: ПРОЗА ПРОМЕНЕ (Српска проза: 1950-1979),
Београд, Вук Караџић, 1981, (213 стр.).

97 Књига припов. млађ. југословен. писаца, Београд, 1981, стр.
285-302, (III), Нолит — Просвета — Завод за изд. уџб. и наставна средства, Београд.

98 Никола Вујчић, БЕСАНЕ НОЋИ, ПРАШЊАВЕ КЊИГЕ,
Књижевна реч, Београд, Год. X, бр. 173, 25. октобар 1981, стр. 15 (Интервју).

1982.

99 КУЛА ВАВИЛОНСКА, Савременик, Београд, Год. XXVIII, бр. 5, 5. мај 1982, стр. 478-484.

100 ШТУТГАРТСКИ ВИОЛИНИСТ, Напред, Ваљево, Год.
XXXVII, бр. 1719, 1. јануара 1982, стр. 14.

101 БОЛЕРО, Борба, Београд, Год ХХ, бр. 158, 13.јуна 1982, стр. 12.
102 СМРТ ШТУТГАРТСКОГ ВИОЛИНИСТЕ, Развиток, Битољ,
(превод на македонски), Год. XX, бр. 9-10, новембар—децембар 1982, стр. 575-580.

103 КРЕМАНСКА РУЖА (роман), Милић Ракић, Ваљево, Год.
1982, стр. 139.

104 Милан Дамјановић, КРЕМАНСКА РУЖА, Нин, Београд,
Год. XXXIII, бр. 1659, 17. октобра 1982, стр. 4.

105 Бранко Пиргић: КРЕМАНСКА РУЖА, Напред, Ваљево,
Год. XXXVII, бр. 1766/67,26. новембра 1982, стр. 13.

106 Миленко Радовић, КРЕМАНСКА РУЖА, Напред, Ваљево,
Год. XXXVII, бр. 1764, 12. новембра 1982, стр. 4.

107 Остоја Продановић, РОМАН АЛЕГОРИЈЕ И РЕИНКАРНАЦИЈЕ,
Књижевне новине, Београд, Год. XXXIV, бр. 658, 11. новембра 1982, стр. 29.

108 Игор Мандић: АГЕНТИ И МИСТИЦИ, Нин, Београд, Год.
XXXIII, бр.1667, 12. децембра 1982, стр. 37-38.

109 З(оран) Ј(оксимовић), РАДОВАНОВИЋЕВ РОМАН ЧУДЕСНЕ
АТМОСФЕРЕ, Напред, Ваљево, Год. XXXVII, бр. 1754, 3. септембар 1982, стр. 4.

110 Д(раган) Богутовић, БАШТИНА КАО УЗОР, Новости, Београд,
Год. XXX, 12. децембар 1982, стр. 14.

111 Мирјана Божин, ОТКРИВАЊЕ ВИЗАНТИЈЕ, Младост
(Млада Литература, подлистак), Београд, Год. LXIII, бр. 19, 27. децембар 1982, стр. (Интервју).

112 СВЕТЛОСТ ИЗ КРЕМНЕ, Књижевне новине, Београд, Год.
XXXIV, бр. 647,13. мај 1982, стр. 11-12.

113 Песме Владана Лазића, ВУЧЈИ ПОРОД, Омладински центар — Књижевна омладина Ваљево, Ваљево, 1982, рецензија, (аут. Славен Радовановић).

1983.

114 ЛЕПТИР, Багдала, Крушевац, Год. XXV, бр. 296 — 297, новембар- децембар 1983, стр. 8-10.

115 РУЖНИ ЈАХАЧ, (превод на енглески). Relations, Београд,
Н — 3 (11), октобар 1983, стр. 51-60.

116 РУЖНИ ЈАХАЧ (панорама новије српске приповетке), Могућности,
Сплит, Год. ХХХ/1983, бр. 7-8-9, јули-август-септембар 1983, стр. 721-727.

117 КОЛУБАРА НА НЕБУ, Српска књижевна задруга, Београд,
1983, стр. 123 (Садржај: Витез грбоња, Кула Вавилонска, Краљ шаха, Црна јама, Свињски папак и крокодил.).

118 Предраг Протић: ФАНТАСТИЧНА ПРИЧА, Илустрована
Политика, Београд, бр. 1276, 19. април 1983, стр. 51.

119 Бранко Пиргић, ПУТОВАЊЕ КА СВЕТЛОСТИ, Напред,
Ваљево, Год. XXXVIII, 21. октобар 1983, бр. 1813, стр. 5.

120 Жељко Јеж, КРЕМАНСКА РУЖА, Билтен Милић Ракић
Ваљево, Год. II, 2. фебруар 1983, бр. 2, стр. 7.

121 Мирољуб Јоковић, РОМАН О СВЕТУ КАКАВ ЈЕСТЕ,
Књижевна критика, Београд, XIV, мај-јуни 1983, бр. 3, стр. 127-129.

1984.

122 ПРИЧА ДЕРВИША ЛУТАЛИЦЕ (I), Напред, Год. XI., бр.
1853, 27. јула 1984, стр. 14.

123 ПРИЧА ДЕРВИША ЛУТАЛИЦЕ (II), Напред, Ваљево, Год.
XL бр. 1854, 3. август 1984, стр. 14.

124 ДАБЛИНСКИ СЛУЧАЈ, Градина, Ниш, Год. XIX, бр. 8/9,
август-септембар 1984, стр. 94-103.

125 НЕПОЗНАТИ ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ (књ. крит.),
Књижевне новине, Београд, Година XXXV, бр. 678, 15. децембра 1984, стр. 18.

126 Д(раган) П(оповић), Колубара на небу, Политика, Београд,
Год. LXXXI, 7. јул 1984, бр. 25415, стр. (култ. додатак, субота).

127 Божидар Милидраговић, ДАР И НЕСТРПЉЕЊЕ, Новости,
Београд, 18. фебруар 1984, стр. 14.

128 Остоја Продановић, ИСКУШЕЊА СТВАРНОСНОГ ТЕКСТА,
Књижевна реч, Београд, Год. XIII, бр. 235, 10. јун 1984, стр. 21.

129 Милосав Мирковић, КОЛУБАРА НА НЕБУ, Дело, Београд,
Год. XXX, бр. 1-2, јануар-фебруар 1984, стр. 274-275.

130 ПАНОРАМА НОВИЈЕ СРПСКЕ ПРИПОВЕТКЕ: МОГУЋНОСТИ
— СПЛИТ (у избору Миливоја Марковића), Политика, Београд, Год. LXXXI, 9. јануар 1984, стр. 9.

131 ГЛУПОСТИ СУ МОЈ МОТОР (Интервју са Б(удом) Нововићем),
Омладинске новине, бр. 482, 3. јун 1984, стр. 7.

132 ПРОТИВ ТАШТИНЕ И ГЛУПОСТИ (Интервју са Д(раганом)
Симовићем), Младост, Београд, Год. LXV, бр. 1403, 24. децембар 1984, стр. 10.

1985.

133 ЦРКВА ПУНА ДЕЦЕ, Књижевне новине, Београд, Год.
XXXVI, бр. 685, 1. 4. 1985, стр. 18.

134 ПОВЕСТ О ОБРНУТОЈ ЦРКВИ, већи одломак у наставцима
(I, II, III, IV, V), од априла 1985: бр. 314 — до октобра: бр. 320, Год. XXXI, Поља, Нови Сад.

135 ПАНДЕХАЉЕВ ЗАПИС, Књижевна реч, Београд, Год. XIV,
бр. 269, 25. 12. 1985, стр. 11.

136 КАЖА О СТРИЦУ И СИНОВЦУ, Багдала, Крушевац, Год.
XXVII, бр. 320-321, новембар-децембар 1985, стр. 23.

137 ДРУГО СЛОВО ПИСАРЕВО, Братство, Нови Пазар, Год.
XXV бр. 755, 27. децембар 1985. стр. 9.

1986.

138 СКАСКА О НОВОМ ЦАРИГРАДУ, Савременик, Београд,
Год. XXXII / бр. 9-10, септембар-октобар 1986, Нова серија, стр. 311.

139 ИЗВЕШТАЈ ЕДУАРДА ФИЛДБИНГА РИКМАНА, Багдала,
Крушевац, Год. XXVIII, бр. 331, октобар 1986, стр. 7.

140 ПОЕЗИЈА СРЕТЕНА КУШАКОВИЋА (есеј), Напред, Ваљево,
Год. XLII, бр. 1944-45, 25. април 1986, стр. 19.

141 ЧОВЕК, СЛОБОДА И СВЕТ У СВЕТЛУ ВЕЧИТО ЖИВЕ
ВИЗАНТИЈСКЕ МИСЛИ, Глас Цркве, Ваљево, 14/II —1986, бр. 1 (Божићни број), стр. 26.

142 НАШЕ КУЛТУРНЕ НАРАВИ, Књижевна реч, Београд,
Год. XV бр. 281, 25. јуни 1986, стр. 2.

143 НОВО ВРЕМЕ ЗА НОВЕ ЉУДЕ (Интервју), НОН (подлистак/25.
мај), Београд/Шабац, Год. XII, бр. 309, 2. новембар 1986, стр. 4.

144 ТУЖИО КОМШИЈУ ПИСЦА (новинарски текст Ј. Стојића,
Судски случај), Политика, Београд, Год. LXXXIII, бр. 25969, 22. јануар 1986, стр. 11.

145 Проза Јанка Левнајића, ПРИЧЕ СА БИСТРЕ, Омладински
центар — Књижевна омладина Ваљева, Ваљево, 1986, рецензија

146 Љиљана Шоп, СТВАРНОСТ ЈЕ МРТВА, ЖИВЕЛА СТВАРНОСТ,
Књижевност, Београд, Год. XII, бр. 10, октобар 1986. стр. 1775-1777.

1987.

147 ЗЛАТО И СМРТ, Књижевна реч, Београд, Год. XVI, бр. 300,
мај 1987, стр. 55.

148 ВЛАСНИК НОЋНОГ ЛОКАЛА „ПАС И ПАТКА“ (I), Напред,
Ваљево, Год. XLIII, бр. 1990, 13. март 1987, стр. 20.

149 ВЛАСНИК НОЋНОГ ЛОКАЛА „ПАС И ПАТКА“ (П), Напред,
Ваљево, Год. XLIII, бр. 1991, 20. март 1987, стр. 20.

150 ВЛАСНИК НОЋНОГ ЛОКАЛА „ПАС И ПАТКА“ (III),
Напред, Ваљево, Год. XLIII, бр. 1992, 27. март 1987, стр. 20.

151 ВЛАСНИК НОЋНОГ ЛОКАЛА ПАС И ПАТКА“ (IV),
Напред, Ваљево, Год. XLIII, бр. 1993, 3. април 1987, стр. 20.

152 СВЕТ НЕ МОЖЕ ПРОПАСТИ, Љубисав Андрић, Књижевна
реч, Београд, Год. XVI, 10. јануар 1987, бр. 292, стр. 11 (Интервју са Славеном Радовановићем).

153 ИДЕМ ПИСАТ' ПРОЗУ, Драган Лакићевић, Књижевна критика,
Београд, Год. XVIII, бр. 1-2, јануар-април 1987, стр. 121-126.

154 Година 1987. — СУДСКИ ПРОЦЕС (КОЛУБАРА НА НЕБУ)
у београдској штампи: — ОКОНЧАНО ТРОГОДИШЊЕ СУЂЕЊЕ: ПИСАЦ НИЈЕ КРИВ, Експрес политика, Београд, 22. август 1987, стр. 8 — ИЗ ОПШТИНСКОГ СУДА У ВАЉЕВУ: ПРИПОВЕТКА НИЈЕ КЛЕВЕТА, Новости, Београд, 25. август 1987, стр. 24 — ВАЉЕВУ ОКОНЧАН ТРОГОДИШЊИ СУДСКИ СПОР: МИКИЈАН ФИЛИПЕСКУ НИЈЕ МИЛАН ФИЛИПОВИЋ, Политика, Београд, 2. септембар 1987, стр. 12 — ДРУГОСТЕПЕНО ВЕЋЕ ОКРУЖНОГ

СУДА ПРЕСУДИЛО: МИЛАН ФИЛИПОВИЋ НИЈЕ МИКИЈАН ФИЛИПЕСКУ, Политика, Београд, 25 новембар 1987, стр. 10.

1988.

155 КРЕМАНСКА РУЖА, роман, II издање, Сфаирос, Београд,
1988. године.

156 ПЕРУШИНА БЕЛОВИЋ, Багдала, Крушевац, Год. XXX,
бр. 352-353, јул-август 1988, стр. 11.

157 ПАКЛЕНА ШАТРА, Глас Цркве, Ваљево, 16/IV — 1988, бр. 2
(Васкршњи број), стр. 39.

158 ЂАВОЉИ СИН, Књижевна реч, Београд, Год. XVII, бр. 323,
10. 06. 1988, стр. 12.

159 ВЕРТИКАЛА БУДУЋНОСТИ (Приказ: Драган Поповић:
Славен Радовановић, „Креманска Ружа“, Сфаирос, Београд, 1988. год.), Напред, Ваљево, Додатак за културу, уметност и науку; година II, бр. 8, Ваљево, 30. децембра 1988, стр. 7.

1989.

160 Сценарио за филм: АТОСКИ ВРТОВИ, ТРЗ „Отворени атеље
Београд“, Београд 1989, редитељ и директор филма: Стојан Стојчић.

161 У ВРТЛОГУ БУДУЋНОСТИ, Б(уда) Нововић, Експрес Политика,
Београд, Год. XXVII, 6. март 1989, бр. 8977 стр. култ. (II изд. „Креманске Руже“).

162 КАЖА О ВРЕЛУ МУДРОСТИ, Михаило Блечић, Радио
ТВ-ревија, Београд, Год. XXIII, бр. 1153, 14. априла 1989, (рубрика: Књиге, писци, читаоци).

1990.

163 ОБРНУТА ЦРКВА, Књижевна заједница Новог Сада, Нови
Сад, 1990. г.

164 АНДРЕЈ КОЛОТКОВ, Рашка, Рашка, Год. XX (Свеска 28.
1990. Антологија „Најлепше српске приче“), бр. 28, стр. 150.

165 СРПСКИ ОДАР, Књижевне новине, Београд, Год. XLIII, бр.
793, 1. март 1990, стр. 13.

166 АРМЕЈ КОЛОТКОВ, Свеске, Панчево, Год. II, бр. 4, јун
1990, стр. 39.


167 СРПСКИ ОДАР, Међај, Ужице, (год. излажења?), 1990. троброј: 22/23/24. 1990, стр. 89.

168 СВЕТЛОСТ И СЛОБОДА (ликов. студија Путовање ка икони, о сликарству М. Романовића), Народни музеј Ваљево, 27. 01.-27.03.1990, текст за каталог изложбе у Ваљеву 1990. год.

169 БОЉШЕВИЗАМ И ИСТОРИЈА, Глас Цркве, Ваљево, 18/VI — 1990, бр. 3. Видовдански број, стр. 41, (политички есеј).

170 СВЕТЛОСТ И СЛОБОДА, Напред (додатак), Ваљево, Год. IV, бр. 19, 16. фебруар 1990, стр. 6 (ликовна критика).

171 ЦРВЕНИ КУКАСТИ КРСТ, Заслон, Шабац, Год. I, бр. 8, 9. новембар 1990. стр. 11 (политички есеј).

172 ИЗДАВАШТВО КАО СУДБИНА, Напред (додатак), Ваљево, Год. IV, бр. 25, 26. октобар 1990, стр. 8 (мали историјски оглед из културе града).

173 РОМАН О ЂАВОЛУ, Напред (додатак), Ваљево, Год. IV, бр. 25, 26. октобар 1990, стр. 7 (Књижевни приказ „Обрнуте Цркве“: Остоја Продановић).

174 КРЕМАНСКА ФАНТАСТИКА (Интервју), Напред (додатак), Ваљево, Год. IV, бр. 27, 28. децембар 1990, стр. 3.

175 ИЗВРНУТИ УНИВЕРЗУМ, Напред (додатак), Ваљево, Год. IV, бр. 27, 28. децембар 1990, стр. 2 (књ. приказ: Ђорђе Писарев).

176 ИЗУЗЕТНО ОСТВАРЕНЕ СЛИКЕ, Напред (додатак), Ваљево, Год. IV, бр. 27, 28. децембар 1990, стр. 3 (књиж. приказ: „Обрнуте Цркве“: Снежана Адамовић).

177 ПРИПОВЕДАЈУЋИ О ЗЛУ, ПРОПОВЕДАТИ ДОБРО, Напред (додатак), Ваљево, Год. IV, бр. 27, 28. децембар 1990, (књижевни приказ „Обрнуте Цркве“: Мирса Рудић).

178 ИБЕОВАЦ, Алманах литерарне секције Ваљевске Гимназије (120. год.). Ваљевска гимназија, Ваљево, октобар 1990. год. (I издање).

179 КОНТИНУИТЕТИ И ВРЕДНОСТИ, Слободан Ж. Марковић (Студије о новој српској књижевности), Ваљево, Милић Ракић. 1990. (Светлост и тама у приповедној прози Славена Радовановића: од 304 до 312. стр.).

180 ЈАНУСОВ РАСАДНИК, Бранислава Јевтовић, (књижевне анализе), Београд, Слободан Машић — Београд, 1990. (Уроборос начетог репа — Славен Радовановић, „Креманска ружа“: од 45 до 60. стр.).


1991.

181 ТРИ ДАНА — ТРИСТА ГОДИНА (I), Напред, Ваљево, Год.
XLVII /, бр. 2233, 8. новембар 1991, стр. 20.

182 ТРИ ДАНА — ТРИСТА ГОДИНА (II), Напред, Год. XLVII,
бр. 2234, 15. новембар 1991, стр. 20.

183 ТРИ ДАНА — ТРИСТА ГОДИНА (III), Напред, Ваљево,
Год. XLVII, бр. 2235, 22. новембар 1991, стр. 20.

184 ТРИ ДАНА — ТРИСТА ГОДИНА (IV), Напред, Ваљево,
Год. XLVII, бр. 2236, 29. новембар 1991, стр. 20.

185 ТРИ ДАНА — ТРИСТА ГОДИНА (V), Напред, Ваљево, Год.
XLVII, бр. 2237, 6. децембар 1991, стр. 20.

186 ТРИ ДАНА — ТРИСТА ГОДИНА, Напред, (VI), Ваљево,
Год. XLVII, бр. 2238, 13. децембар 1991, стр. 20.

187 ТРИ ДАНА — ТРИСТА ГОДИНА (VII), Напред, Ваљево,
Год. XLVII, бр. 2239, 20. децембар 1991, стр. 20.

188 ПОТЕРНИЦА „КОД ЈЕЈИНЕ ИЗ ПЕЦКЕ“, Новине, Ваљево,
(нулти број), јун 1991. (политички есеј о људској нарави).

189 КО ЈЕ КО У СРБИЈИ (лексикон), Библиофон, Београд, 1991,
стр. 395 (I издање).

1992.

190 СЦЕНАРИО 3А ФИЛМ: НЕЧИСТА КРВ (према мотивима
из дела Борисава Станковића), редитељ и директор филма: Стојан Стојчић, година рада на сценарију: 1992.

191 МОНАХ, Глас Цркве, Ваљево, 20/VIII — 1992. бр. 4 (Крстовдански
број), 1992, стр. 33.

192 ПУТ КА СВЕТОМ ДРВЕТУ — ПУТ КА СЕБИ, Каталог
Галерије Олгице Ранковић: Тешњар — Ваљево, 1992. (кратки преглед о скулптурама у дрвету: Милутина Ранковића).

193 КРЕМАНСКО ПРОРОЧАНСТВО КАО ИНСПИРАЦИЈА,
Трибина, Трстеник, Год. XXVI бр. 641, 31. август 1992, стр. 8 (књиж. критика на роман: „Креманска ружа“, аутор Веркан Верољуб Вукашиновић).

194 „КРЕМАНСКОМ РУЖОМ“ ПРОТИВ „ОБРНУТЕ ЦРКВЕ“,
Погледи, Крагујевац, (Интервју са Владимиром Јагличићем), Год. XI, бр. 108, 15-20 мај 1992, стр. 52-54.

1993.

195 ПАКЛЕНА ШАТРА (одломак), Српски књижевни гласник, Београд,
Год. II (Трећа серија, 7 — Књига III), бр. 1, јануар 1993, стр. 5.

196 ВЛАДАВИНА ГОГА И МАГОГА (I), Српски књижевни гласник,
Београд, Год. II, (Трећа серија, 17-18, Књига — X-XI), бр. 11-12, новембар/децембар 1993, стр. 5.

197 БИЛО ЈЕДНОМ У ВАЉЕВУ, Тешњарски гласоноша, Ваљево,
Год VII, бр. 12, 20. август 1993, стр. 15 (краћи оглед из културне историје Ваљева).

198 О АНЕГДОТАМА ИЗ ИСТОРИЈЕ ВАЉЕВСКОГ ЛОВА,
Божин Јаневски: Ловачки оглед и огледалца, Колубра, Ваљево, 1993, стр. 7-8 (рецензија).

1994.

199 СЕКТА СА ГРОБЉА, Књижевне новине, Београд, Год.
XLVI, бр. 877-878, 1. 1. — 15. 1. 1994, стр. 10.

200 УДАРАЦ ВИТЕШКОМ ЧИЗМОМ (одломак, на италијанском
наслов приче), Књижевна реч, Београд, Год XXIII, бр. 442-3, 10-25. јул 1994, стр. 9.

201 НИКЕЈСКИ ГОЛУБ (одломак), Ваљевска књижевна радионица,
Ваљево, Год. I, бр. 2, јесен 1994, стр. 8.

202 СЕКТА СА ГРОБЉА (ОДЛОМАК), Српски књижевни гласник,
Београд, Год. III, (Трећа серија, 19-20 — Књига I), бр. 1-4, јануар — април 1994, стр. 5.

203 ВЛАДАВИНА ГОГА И МАГОГА (III, одломак), Српски
књижевни гласник, Београд, Год. III, бр. 5-8, мај — август 1994, стр. 5 (Трећа серија 23 — 26, Књига II).

204 О ЧОВЕКУ И О МИШУ, Ваљевац, Ваљево, Год. I, бр. 3, јул
1994, стр. 60.

205 СВЕТЛОСТ. СЕМЕ И ПАТЊА (предговор уредника), „Нечиста
крв“, Д.Д.Н.К. — Врање, 1994, Врање, двојезично: на француском и српском, стр. 6-9

206 La lumiere, la graine, la souffrance (LE SANG IMPUR — НЕЧИСТА
КРВ) Светлост, семе и патња (предговор уредника двојезичног издања: пр. на франц. Пера Клијина), Д.Д.Н.К. — Врање, 1994, Врање, стр. 6-9.

1995.

207 СЕКТА СА ГРОБЉА, Српски литерарни магазин (Реласион),
Београд, УКС, мај — август 1995, бр. 3/4 (превод на енглески), стр. 155-167.

208 БРАЋА МИНАДОРА, Књижевна реч, Београд, Год. XXIII,
бр. 460,10. мај 1995, стр. 5/6.

209 ЗЛАТО И СМРТ, Књижевне новине, Београд, Год. XLVI, бр.
907, 1. мај 1995, стр. 7.

210 ГРАД (есеј нов.), Ваљево, Тешњарски гласоноша, Год. IX, бр.
15, 10. август 1995, стр. 14.

211 ПУТОВАЊЕ К СЕБИ (Златко Паковић: Дневник песама),
књ. критика, Ваљевац, Ваљево, Год. II, бр. 15, јули 1995, стр. 43.

212 ПРИПОВЕДАЊЕ ФИЛМА (Славен Радовановић: „Атоски
вртови“, аутор крит. приказа: Душан Видаковић), Ваљевац, Ваљево, Год. II, бр. 10, фебруар 1995, стр. 26.

213 ВЕЧНИ ПАМЈАТ ГЕНЕРАЛУ (новински текст), Ваљевац,
Ваљево, Год. II, бр. 16, август 1995, стр. 12.

214 ВОЗ, Политика, Београд, Год. XCII, бр. 29339, 25. јуни 1995,
стр. 18.

215 КРЕМАНСКА РУЖА (кратак одломак из другог проширеног
изд. 1988.) Гимназијалац, Ваљево, Год. XXII, бр. 55, новембар 1995, стр. 9.

216 ПАРАСТОС ГЕНЕРАЛУ ДРАГОЉУБУ ДРАЖИ МИХАЈЛОВИЋУ
(новински текст), Српска застава (Serbian Flag), Честерфилд, Енглеска, Год. XXI, бр. 10+120), новембар 1995, стр. 13.

217 ПОВОДОМ СЛОВА О БЕСЕДАМА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА
ВЕЛИМИРОВИЋА, Српски књижевни Гласник, Београд, (година IV, књига I, Трећа серија, 33-34), критика: Снежана Адамовић, аутор, бр. 3-4, март — април 1995, стр. 209.

218 КАДМОН СРБ, Експрес Политика, Београд, Год. XXXII, бр.
11298, 3. септембар 1995, стр. 18.

1996.

219 НИКЕЈСКИ ГОЛУБ, Међај, Ужице, број 36, 1996. год. ст. 57-68.

220 СВИ — МРТВИ СИНОВИ, Свеске, Панчево, Заједница књижевника
Панчева, Библиотека Жижа, књига 97, 1996. год. стр. 32-42.

221 ГРАД, Тешњарски гласоноша, Ваљево, Год. X, бр. 17, 16. август
1995, стр. 14.

222 ГРАД (наставак), Тешњарски гласоноша, Ваљево, Год. X, бр.
18, 25. август 1996, стр. 18.

223 ЈОШ НЕШТО ПОВОДОМ ТРОСТРУКОГ ЈУБИЛЕЈА
СВЕТОГ ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА, Напред, Ваљево, Год. LII, бр. 2475, 28. јун 1996, стр. 6.

224 ПИСАЦ И ВЛАСТ, Књижевне новине, Београд, краћи књ.
есеј, Год. XLVIII, бр. 942/943, 15. децембар 1996. и 1. јануар 1997, стр. 9.

225 НИКЕЈСКИ ГОЛУБ, Стремљења, Приштина, Год. XXXIV,
бр. 7, 8, 9 (троброј за 1996.), стр. 29-48.

226 СВЕТЛОСТ, СЕМЕ И ПАТЊА (краћа студија о књиж. делу
Борисава Станковића), Билтен: ФЏС Врњачка Бања, 17-21. 8. 1996. Фестивал филмског сценарија, Год. XX, бр. 2, стр. 4-5.

227 СВИ МРТВИ СИНОВИ, Свеске, Панчево, Год. VIII, бр. 29,
јун 1996, стр. 41.

228 МУРАЛ УЛИЦЕ МИЛОЈА МИТРОВИЋА, изд. Еснаф Светог
Луке у Београду, 1996, (каталог ликовне изложбе).

229 О ИНСТАНТУ ФИЛМСКЕ КРИТИКЕ, АЛИ СА НИШАВЕ,
Нишки аналитичар, Ниш, Год. I, бр. 6-7-8 (троброј, пролеће/лето/јесен 1996.), стр. 44 (новинска полемика).

230 МУРАЛ УЛИЦЕ МИЛОЈА МИТРОВИЋА, Запис, Мионица,
Год. I, бр. 43-44, новембар-децембар 1996. год. стр. 6 (ликовна критика).

231 ПРОЗЕ, Радио Ваљево, Ваљево у календарској 1996-тој год. 15.
фебруар — 26. децембар 1996, (У радио — емисији: „Приче са Агне“, II програм Радио Ваљева, четвртак 13:30).

232 НЕЧИСТА КРВ, филм. критика, Нишки аналитичар, Ниш,
аутор: Срђан Савић, Год. I, троброј 6-7-8, пролеће/лето/јесен 1996, стр. 42-66.

233 ДУША ТУГУ ПОЈЕ (поводом филма Нечиста Крв), Антена
Експрес Политике, Београд, Год. III, бр. 121, 17. до 22. марта 1996, стр. 8-9, аутор: А. С. Игњатовић.

234 (НЕ)ИЗОШТРЕНА ФИЛМСКА КАМЕРА, Експрес Политика,
Београд, Год. XXXIII, бр. 11649, 27. август 1996, стр. 11 (На крају 20. јубиларног фестивала филмског сценарија у Врњачкој Бањи — 1996), аутор: Весна Миливојевић.

235 ГОДИНА НАГРАДА, Експрес Политика, Год. XXXIII, 28. октобар
1996, стр. 8 (Славен Радовановић добитник признања УК Косова „Лазар Вучковић“), аутор: Б(уда) Нововић.

236 РАДОВАНОВИЋ НА ЕНГЛЕСКОМ — у новом броју SERBIAN
LITERARY MAGAZINE, изд. УКС/Пен Србије), Напред, Ваљево, 22. март 1996, бр. 2461, стр, 5.

237 ГРЧИЛИШТЕ КАО ТЕСКОБА СВЕТА: С. Радовановић,
аутор предговора за књигу песама: „Грчилиште“ М. Трифуновића, Ваљево 1996, издање аутора (ИД=47003660). 886. 1-1, стр. I-III.

238 Игор Мандић, РОМАНИ КРИЗЕ, Просвета, Београд, 1996,
(Агенти и мистици: од 126 до 128. стр.).

239 КО ЈЕ КО У СРБИЈИ ЗА 1996. (II изд.), Библиофон, Београд,
1996, (Славен Радовановић, стр. 4663).

1997.

240 ГРАД, ЛЕТОПИС ГРАДА ВАЉЕВА за 1996, Радио Ваљево, Ваљево, 1997. CIP: 908 (497.11) (058), издавач: СО Ваљево, стр. 3-5.

Белешке из дневне штампе:

241 Књижевник Радовановић; Славен Радовановић, Ревија Колубара, Ваљево, Год. IV, бр. 33, Јануар 1997, стр: 12 и 18 (називи рубрика: Прилике; Наша акција).

242 Песничко обраћање народу, Напред, Ваљево, 31. јануара
1997, 2506, стр. 5 — Девето протестно вече, Политика, Београд, Београд, 27. фебруара 1997, стр. 26.

243 Дервиш који је био боксер, Књижевне новине, Београд, Год.
XLIX, бр. 949, 1. април 1997, стр. 8-9 4.

244 Зоран Ђорђевић, Бразил на траси планетарне одисеје (Десет
разлога за останак у Ваљеву), Колубара, Ваљево, Год. IV, бр. 36, април 1997. стр. 16-19.

245 Slobodanka Vladiv-Glover PhD, SERBIAN NATIONAL IDENTITY THROUGH LITERATURE FROM THE KOSOVO MYTH TO POST-MODERN WAR, Serbian literary magazine, Beograd, №. 2. march/april 1997. (new series), essay: 109/120 str. (Notes on the authors: SLOBODANKA M. VLADIV-GOVER, PhD Melbourne, стр. 189).

246 РАДИО-ПРОЗА, II програм Радио Ваљева, рубрика: „Приче са Агне“, 1997. год, ПРОЗА, термин: четвртак — 13:30 час.

1998.

247 УЧЕЊЕ БЕЗ ИМЕНА, Књижевне новине, Београд, Год. LI,
бр. 977/978, 1. и 15. 07. 1998, стр. 17.

248 КАФАНА „ЈАДАР“, Тешњарски гласоноша, Ваљево, Год.
XII, бр. 21, 15. 08. 1998. стр. 10.

249 КАФАНА „ЈАДАР“ (2), Тешњарски гласоноша, Ваљево, Год.
XII бр. 22, 23. 08. 1998. стр. 17.

250 О МИРУ ИЗМЕЂУ ДВА РАТА, Књижевна реч, Београд,
Год. XXVII, бр. 504, октобар 1998, стр. 53 (приказ: Јозеф Бодански: Неки то зову мир: У ишчекивању рата на Балкану, Југоисток, Београд, 1998).

251 О МИРУ ИЗМЕЋУ ДВА РАТА, Хришћанска мисао, Београд/Ваљево,
Год. VI, бр. 4-8, стр. 40 (приказ: Јозеф Бодански: Неки то зову мир: У ишчекивању рата на Балкану, Југоисток, Београд, 1998).

252 ЗАПИС О ПОРОДИЧНОМ СЛИКАРСКОМ ЕСНАФУ, Галерија
— 34 Ваљево, 1998. (ликовни приказ: проф. Биљана Јаневски, цртежи: Аида Новосел, цртежи гвашом и темпером)

253 О МИРУ ИЗМЕЂУ ДВА РАТА, Збиља, Београд, стр. 20, (књ.
приказ: Јозеф Бодански: Неки то зову мир: У ишчекивању рата на Балкану, Југоисток, Београд, 1998), Год. V, бр. 36-37-38, 15. октобар 1998.

254 ЦИВИЛИЗАЦИЈА ЧИПА, Зборник четрнаестих књижевних
сусрета: Савремена Српска проза, Трстеник, Трстеник 1998, Зборник бр. 10, стр. 69-70.

255 СНОВИ ЛАВА ШЕСТОГ, Ваљевски алманах (година 1998,
свеска 1), Београд, стр. 183.

256 РАДИО-ПРОЗА, II програм Радио Ваљева, Ваљево, радио рубрика: „Приче са Агне“, ПРОЗА у 1998. год. (термин: 13:30 час. четвртак).

НОВИНСКЕ РУБРИКЕ: Полемике, прикази, осврти:

257 „МЕК“ уз високе октане уместо с хладним „Ајхингером“, Ревија
Колубара, Ваљево, мај 1998. Год. V бр. 49, стр. 24/25.

258 Књижевно (уметничко) вече и посело Милића од Мачве:
Словар о Одшелнику, Друштво за неговање фолклора „Градац“ Ваљево, Ваљево, о аутору говоре: Берко Савић, Славен Радовановић, Драган Поповић, 23. јануар 1998.

259 Запис о породичном сликарском еснафу (о изложби слика Биљане
Јаневски и Аиде Новосел), Напред, Ваљево, аутор приказа; Р. Ф. 13. март 1998, бр. 2563, стр. 5.

260 Тихи глас мајчице игуманије Гликерије, Напред, Ваљево, 27.
март 1998, бр. 2565, стр. 6.

261 ПОЛЕМИКА: тема — манастирски рибњак манастира Ћелије,
Напред, Ваљево, 4. септембар (2. октобар) 23. октобар 1998, бројеви: 2588-2592-2595, Год. LIV, стране: 6.

1999.

262 СТРАИН — ЧОВЕК ПОСЛЕДЊИХ ВРЕМЕНА, Књижевност Београд, Год. XIIX, Св. 11-12, новембар—децембар 1999, стр. 1826-1835.

263 СМРТ НА МОНГОЛСКОМ КОЊУ, ВИП, Ваљево, Год. I,
бр. 1, април 1999, стр. 13.

264 ПОЛИТИКА И ПАГАНСКО У ПОЛИТИЦИ, Весник промена,
Ваљево, бр. 2, јесен 1999.

265 ТАРГЕТ КУЛТУРА, ВАКУУМ (Ваљевски културни мозаик),
Ваљево, бр. 6. јул/август 1999.

266 СТРАИН — ЧОВЕК ПОСЛЕДЊИХ ВРЕМЕНА, Збиља, Београд,
Год. IX, бр. 48/49/50, август-септембар-октобар 1999, стр. 36/38.

267 ТОВАРИШЧ ВАМПИР ФЕНЕРЕЈА ПЛАЧЕ: аутор Љубомир
Михајловић, приватно издање на CD-у, књига поезије, Ваљево, децембар 1999. (предговор: Славен Радовановић).

268 СРПСКА ПРОЗА ДАНАС (Ћоровићеви сусрети прозних писаца у Билећи — Научни скуп у Гацку), 18-19. септембар. 1999. ЧЕЛНИ СРПСКИ ПРОЗАИСТИ И НАМЕТНУТЕ „ПРОЗНЕ ВЕЛИЧИНЕ“, аутор: Милорад Р. Блечић (књижевни оглед), стр. 141-145 (Приређивач и уредник: Радослав Братић).

2000.

269 БИО ЈЕДНОМ ЈЕДАН ОФИЦИР (I), Збиља, Београд, Год.
X, бр. 60-61, септембар-октобар 2000, стр. 36-37.

270 БИО ЈЕДНОМ ЈЕДАН ОФИЦИР, (II), Збиља, Београд, Год.
X, бр. 62-63 новембар-децембар 2000, стр. 22.

271 ЗАПИС О ПРОКЛЕТОМ КАНУ СКИРИЈЕ, Ревија Колубара,
Ваљево, Год. VII, бр. 75, јул 2000, стр. 41-44.

272 ДЕМОН КОЈИ НИЈЕ УСПЕО ДА СЕ ВРАТИ, Багдала,
Крушевац, Год. XLII, двоброј 445-446, април-септембар 2000, стр. 23-31.

273 РУЖА ИЛИ ПАУК, Овдје, Подгорица, Год. XXXI, бр.
373-374-375, јануар — фебруар-март 2000, стр. 96-100.

274 ЂАВО ЕФРАИМА ФИРША ФЛОРОВА, Гимназијалац, Ваљево,
Год. XXVI, бр. 64, новембар 2000, стр. 29.

275 НИ НА НЕБУ НИ НА ЗЕМЉИ, аутор Милош Пурић, приватно
издање, у Ваљеву 2000, (предговор: Славен Радовановић: Велики је Бог што гледа на нас).

276 ДАРИНА ЧЕСМА, Напред, Ваљево, Год. XVI, бр. 2670, 27.
октобар 2000, стр. 3.

277 У ПАНОНСКОМ КРУГУ (КЊИГА ИНТЕРВЈУА), аутор:
Љубисав Андрић, Нови Сад 2000. (Славен Радовановић: Свет не може пропасти, стр. 77).

278 ПОВЕСТ О ВЛАСТИ, (књиж. критика), аутор Д(ушан)
В(идаковић), Напред, Ваљево, Год. LVI, бр. 2707, 15. децембар 2000, стр. 6.

279 ВАЉЕВСКИ РОМАН, Тешњарске вечери, Ваљево, август
2000. (о Славену Радовановићу, из рецензије Николе Милошевића), издавач Библиотека „Љубомир Ненадовић“ Ваљево.

2001.

280 КРАЉЕВ НАРЕДНИК РАДОМИР Ос, Књижевне новине,
Београд, Год. LIV, бр. 1025/1026, 1-15. јануар, 2001, стр. 11.

281 ДЕМОНСКА ЉУБАВ РАЈМОНДА ЛИЛА, Орбис, Кањижа,
Год. VI, бр. 1, 2001, год. стр. 44-47.

282 ПОВЕСТ О СПИСУ РАЈМОНДА ЛИЛА (одломак),
Књижевна реч, Београд, Год. XXX, бр. 513, 2001, стр. 10-15.

283 НА СОВЈЕТСКОЈ ИЗЛОЖБИ, Књижевне новине, Београд,
Год. LII, бр. 1035, 1-15. јун 2001, стр. 12-13.

284 ОБРАЋАЊЕ СЕБИ И ДРУГОМ У СЕБИ (аут. поговора:
Славен Радовановић). „У благослову“, Весна Милисављевић, Нолит (библиотека „Дар и уздарје“, Нови Нолитовци), Београд, 2001.

285 БИО ЈЕДНОМ ЈЕДАН ОФИЦИР (III), Збиља, Београд, Год.
XI, бр. 70-71-72, јули-август-септембар 2001, стр. 36.

286 ЛАЖНИ ХАДИС, Летопис Матице српске, Нови Сад, Год. 177, октобар 2001, књ. 468, св. 4, стр. 410-420.

287 САН ЧЕКИСТЕ Е. Ф. ФЛОРОВА, Свеске, Панчево, Год. XII, бр. 59-61, децембар 2001, стр. 26-30.

2002.

288 ЂАВО ЕФРАИМА ФИРША ФЛОРОВА, Политика, Београд,
Год. XCIX, бр. 31700, 3. фебруар 2002, стр. 16.

289 АРКАНИЈА — ТАЈНО УЧЕЊЕ ЂАВОЛА, Стварање, Подгорица,
Год. LVII, бр. 1-3, јануар-март 2002, стр. 31-45.

290 Нов. чланак: Годишња скупштина Књижевне заједнице Ваљева,
Напред, Ваљево, бр. 2792, 23. август 2002.

291 ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ САЧЕКАО СВОЈЕ ЏЕЛАТЕ, Кораци,
Крагујевац, Год. XXXV (књига XXXII), свеска 9-10, 2002, стр. 32/38.

292 Нов. чланак: Живот са књигама, Напред, Ваљево, бр. 2769, 8.
март 2002, стр. 8.

293 ХВАЛА ЛЕПО ВРЛО СТЕ ЉУБАЗНИ, Слава, Ниш, Год. I,
бр. 1, новембар 2002, стр. 17/19.

294 (Есеј, област хералдике) ПРИЧЕ О ГРБУ ГРАДА ВАЉЕВА
(1), Реч недеље, Ваљево, Год. I, бр. 1, 21. новембар 2002, стр. 3.

295 (Есеј, област хералдике) ПРИЧЕ О ГРБУ ГРАДА ВАЉЕВА
(2), Реч недеље, Ваљево, Год. I, бр. 2, 28. новембар 2002, стр. 3.

296 (Есеј, област хералдике) ПРИЧЕ О ГРБУ ГРАДА ВАЉЕВА
(3), Реч недеље, Ваљево, Год. I, бр. 3, 5. децембар 2002, стр. 3.

297 (Есеј, област хералдике) ПРИЧЕ О ГРБУ ГРАДА ВАЉЕВА
(4), Реч недеље, Ваљево, Год. I, бр. 4, 12. децембар 2002, стр. 3.

298 (Есеј, област хералдике) ПРИЧЕ О ГРБУ ГРАДА ВАЉЕВА
(5), Реч недеље, Ваљево, Год. I, бр. 5, 19. децембар 2002, стр. 3.

299 (Есеј, област хералдике) ПРИЧЕ О ГРБУ ГРАДА ВАЉЕВА
(6), Реч недеље, Ваљево, Год. I, бр. 6-7, 26. децембар 2002, стр. 3.

300 ОЧЕВ ПОВРАТАК ИЗ НЕМАЧКОГ ЛАГЕРА, Реч недеље,
Ваљево, Год. I, бр. 6-7, 26. децембар 2002, стр. 8.

301 ДРВО КАО ЛИТУРГИЈСКО СРЕДСТВО У РУКАМА МИЛИЈАНА
ПЕТРОВИЋА, Омладински центар Ваљево (изложбени каталог, ликовна критика), Ваљево, 18-31. октобар, Атеље — Галерија 34, 2002.

2003.

302 ПОВЕСТ О СПИСУ РАЈМОНДА ЛИЛА, Народна књига,
едиција „Алфа“, роман, зима/пролеће 2003.

303 ПРИЧЕ О ГРБУ (7), Реч недеље, Ваљево, Год. I, бр. 8, 9. јануар
2003, стр. 3.

304 ПРИЧЕ О ГРБУ (8), Реч недеље, Ваљево, Год. I, бр. 9, 16. јануар
2003, стр. 2.

305 ПРИЧЕ О ГРБУ (9), Реч недеље, Ваљево, Год. II, бр. 10, 23. јануар
2003, стр. 3.

306 АНАСТАС — ЧОВЕК ЗА СВА ВРЕМЕНА, Наш траг, Велика
Плана, Год. X, бр. 3, март 2003, стр. 9/13.

307 ОЧЕВ ПОВРАТАК ИЗ НЕМАЧКОГ ЛАГЕРА, Политика,
век I, бр. 32105, 23. март 2003, стр. А, 14.

308 Бранко Пиргић: ЕНИГМАТСКА ПРОЗА (Роман Славена
Радовановића: „Повест о спису Рајмонда Лила“ у издању „Народне књиге“ из Београда), књиж. критика, Колубара, Ваљево, Год. X, бр. 110, јун 2003, стр. 28/29.

309 Остоја Продановић: „Повест о спису Рајмонда Лила“ („Народна
књига“, Београд, 2003) књиж. критика, Напред, Ваљево, Год. LVIII, бр. 2824, 11. април 2003. стр. 5.

310 В(есна) В(ејзовић): РОМАН ЧУДЕСНЕ ВИШЕСЛОЈНОСТИ,
књиж. критика, осврт на књижевно вече Славена Радовановића, Напред, Ваљево, Год. LVIII, бр. 2840, 8. август 2003, стр. 5.

311 Мирко Младеновић, ИМЕ, изд. Омладински центар Ваљево,
Ваљево 2003. (Поговор: Славен Радовановић, стр. 201-202).

312 Остоја Продановић: ПОВЕСТ О СПИСУ РАЈМОНДА ЛИЛА,
(„Народна књига“, Београд, 2003. год.), Год. II, бр. 15, Реч недеље, Ваљево, 27. фебруар 2003, књиж. критика, стр. 7.

313 Интервју: Славен Радовановић — О СУДБИНИ АТЛАНТСКЕ
СРБИЈЕ, разговор водио: Слободан Раковић, Реч недеље, Ваљево, Год. II, бр, 11, 30. јануар 2003, стр. 4.

314 Интервју: Славен Радовановић — У ПАКЛУ КОМУНИЗМА,
разговор водио: Б(ранко) Пузовић, Новости, Београд, Год. LI, 14. децембар 2003, стр. 23 (недеља).

315 ГРЕХ — Бдење, Сврљиг, Год. II, бр. 3/4, децембар 2003, стр. 3-7.
316 Бранко Пиргић: ТАМНО ЗАГОНЕТНО ПРИПОВЕДАЊЕ
(Славен Радовановић: Повест о спису Рајмонда Лила, Народна књига, Београд, 2003), Борба, Београд, Год. LXXXII, бр. 344, 18. децембар 2003, стр. 8-9.

Додатак

1965.

317 МИРИС ХЛЕБА, Напред, Ваљево, Год. XXI, бр. 837, 29. јануар 1965. стр.?

1968.

318 ДАН КАДА СУ ПОЗВАЛИ УЧИТЕЉА, Напред, Ваљево, Год. XXIV, бр. 1005/1006, 26. април 1968, стр. 9.

1969.

319 ЈОСИП ПОСМАТРА СВОГА УЈАКА, Реч, Ваљево, Ваљево, Год. I, бр. 1, октобар 1969, стр. 8-9.


РЕЧ ДВЕ О СОПСТВЕНОЈ БИБЛИОГРАФИЈИ


„Ни лепше околине ни горе средине.“ Владета Влада Петровић Гајдаров

,,А сутра, где ћу ја бити сутра? “ Енрике Вила Матас

 

Драги пријатељу,

Теби је познато, апсолутно све Ти је познато око књижевне културе која се негује (и ако се) негује у нашем граду. Знам да Ти је, такође, познато за једну такву културну потребу која недостаје Ваљеву: Град се шири, својим урбаним језгром, и у њему је сигурно преко 45 хиљада становника, али то, што називамо градом, још увек нема књижевни часопис (нема ни професионално позориште, пристојну кино-дворану, ликовне просторе где би излагали свих, четрдесетак, градских сликара — али то је већ шира културна тема. Дакле, не само да нема књижевни часопис, већ ни било какво гласило које би обављало неку од књижевних функција! Тако је то, с овим местом, још тамо од '44-те, а и доста раније... Ђаво би га знао, пријатељу мој, кад је у овим просторима владао ислам: да ли је нешто излазило на арапском и персијском а што је деловало својим писаним трагом на ондашњу и онакву културу?

Није ми намера да исписујем антрополошку студију о култури (шта би, иначе, радили толико запослених у култури овог места?) већ да, једноставно, и уз помоћ неких својих пријатеља које и Ти познајеш, спасем оно што се назива личним књижевним радом. Јер, ако не оставим ову и овакву врсту трага о себи — проћи ћу, у овој касаби, као гробар нашег заједничког пријатеља, сјајног песника, аутора чудесне књиге песама: „Тајни живот несрећних мртваца“! Дај Боже да ова књига песама може да се нађе у Позајмном одељењу локалне библиотеке, ја са мојим насловима имам проблема: ево данима, месецима, неких књига којих је било на десетине — ево, данима их нема! Не само Сретена Кушаковића, и даље (после толиких година у смрти) познат у Београду — већ сви они који су нешто урадили са својим књижевним делом треба да буду (овде) минимизирани, потиснути (прелистај задње три године Кузмановачки гласник!), стављени на маргине „као да не постоје“, и што пре заборављени! Али, драги пријатељу, хвала Христу Господу, просветљени ми знамо основно зло атеизма, а у овом случају оно гласи: Каква власт таква и култура у безбожноме свету! Ето, да парафразирам Белу идеју Ивана А. Иљина... Због тога смо, Ти и ја, одувек налазили разумевање за све оне који су имали своје дело, али су морали да напусте овај град. Дугачак је то списак, они ће се препознати и без да их ја набрајам, а знам да и Ти добро знаш те људе и да познајеш њихово дело.

Елем, шта да Ти још напишем а што Ти већ то, на неки начин, не знаш? О сопственој породици коју сам морао да иселим из Ваљева како би сви скупа преживели? Или о лопурдама који гледају како ми кров на кући пада на главу иако је она (у претходном режиму) стављена под хитну санацију услед последица земљотреса? Или о великој новчаној претњи да ми се прекопају кости предака у месном гробљу ако не платим (а од чега?) велика потраживања? Или о томе (мада Ти то добро знаш) колико су ми пута искључили струју и колико пута то (ажурно) проверавају, а Ти знаш по чијем налогу о томе смо већ причали и правили црни хумор на мој рачун до гађења! Али, пријатељу, морам Ти признати једну ноторну чињеницу: ето, свих ових година, 1971-2004, нема многих злих будала, а Бог чува Славена свог!

Није смела на памет да ми падне идеја да се обратим одређеној културној установи која је дужна (не само према мени) да обради и објави једну овакву библиографију (наравно, подразумевам, основну културну мапу и њену ширину и у којој нема, пре свега, аматерског самообјављивања. Ти знаш добро какав би одговор добио: Нема пара! Нема пара! Тај слепачки одговор који слушам преко тридесет година, и од кога ми се повраћа, морам Ти признати, на крају ме је натерао да све то, понављам, уз помоћ пријатеља сам, у самиздату, једноставно урадим! Морам да Ти признам: ево, док ово исписујем, осетио сам задовољство; добио сам идеју да овај рукопис, у што краћем року, продужим у форми дневника: „Дневник из пакла“ — и за сад имам нешто као радни наслов! Овде пријатељу мој, док си Ти далеко преко сињег мора, још увек не може да се објави циклус предавања (иако су рукописи приложени) угледних књижевних критичара из Београда о животу и делу Милована Ђ. Глишића оснивача српске реалистичке приповетке; овде је, у међувремену, и једна одлична идеја „Књижевне радионице“, као часописа, пропала иако је имала неколико успешних реализација; овде нико од запослених, у једној установи културе у којој се гради нова позоришна сцена није срећан због тога, та њихова равнодушност за институцију у којој су запослени иде до презира и мржње! Да није стало одређеним људима да се такав пројекат у култури реализује и да сам (и једини) директор те установе није расположен да се то оствари — сутра би на десетине младих људи: као што их већ има глумаца, режисера и драматурга — сваке ноћи безијачила од кафића до кафића да би на крају, с крајње лошим осећајем о сопственом граду, дефинитивно напустили ову средину.

Ипак, верујем да је све ово имало неког смисла, на крају крајева а где би човек у овај пусти час? Можда човек бива и остаје на најстрашнијим местима и у невероватним околностима због изузетних људи који су у његовој животној близини; такви су, у мом случају, својом љубављу према духовном и културном код мене пробудили наду, подношљивост и смисао у све оно што називам својим животом овде.

У временима страшне мрзије, ето, ова брошура не би могла бити реализована без помоћи дивног, упорног зналца свога посла др Томислава Томе Ђурића и ја му благодарим на томе. Захвалан сам, такође, чудесном Жугију, Зорану Марићу са његовом фирмом „Д. Славуј“ — издавачу јеретичке и проскрибоване литературе у оним најгорим временима када је требало имати петљу па штампати слободну политичку мисао; док су куљаве, масне и акнаве Ваљевске титоње браниле, до последњег даха, свога Ћопила! Дужан сам да заблагодарим предусретљивошћу г. Зорана Гавриловића који је учинио да ова брошура добије ново потпуније издање.

Зашто сам изабрао ове цитате? Један је мога кума, блаженопочившег г. Владе Гајдарова, песника предивних сонета и катрена у славу Господа нашег Исуса Христа, Сина Божјег! Предивног старог Ваљевца који је толико добра учинио песнику Сретену Кушаковићу; како би овом страдалнику, колико-толико, били подношљивији његови задњи дани у ваљевском паклу све до напуштања овог живота (овде) на клупи у парку на Јадру 1984. г.

А други је цитат Шпанца, Енрике В. Матаса, и судећи по његовом делу вероватно атеисте и нихилисте, који је имао страх од „престанка писања“ (те страшне болести писаца познате као аграфија). Овом Шпанцу и сличнима за утеху, ако је то утеха, постоје средине које упорно бришу сопствене књижевне трагове!

У Ваљеву, јуна 2004.

Славен Радовановић

 

CIP каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

012 Радовановић С. РАДОВАНОВИЋ, Славен Р.

Славен Р. Радовановић / библиографија; 1971-2003. / (приредио Томислав Ђурић). — I. изд. — Ваљево: С. Радовановић, 2004 (Ваљево: "Димитрије Славуј"). 38 стр.; 21 cm

Тираж 150. Стр. 5-8: Белешке приређивача / Томислав Р. Ђурић.

ISBN 86-905811-0-3

а) Радовановић, Славен (1947—) Библиографије

COBISS.SR-ID 116014860


// Пројекат Растко / Књижевност / Уметничка књижевност //
[ Промена писма | Претрага | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ ]