Милован Ћурчић

Демон сигнализма: нови сигналистички алманах

Српски неоавангардни покрет сигнализам, зачет још шездесетих година прошлог века, последњих десетак година добио је нови замах . Обнављањем Интернационалне ревије СИГНАЛ 1995. године, тачно двадесет и две године после гашења прве серије овог значајног часописа, јединог у нашој култури са међународним педигреом и репутацијом, и приливом нових стваралачких снага, сигнализам је наставио са неспутаним жаром и ентузијазмом да отвара нове креативне хоризонте и шири просторе српске књижевности и ликовне уметности . Најновији продукт овог неоавангардног правца је "Демон сигнализма" својеврстан зборник са радовима бројних следбеника и присталица . Поред необичне, провокативне, експерименталне поезије (Душан Видаковић, Слободан Шкеровић, Добривоје Јевтић, Илија Бакић, Стеван Бошњак, Жарко Ђуровић, Дејан Богојевић), у алманаху се налази и проза, одломци романа (Звонка Газивода, Богислав Марковић), као и кратке приче (Душан Стојковић, Мирољуб Тодоровић, Здравко Крстановић, Драган Мандић). Посебно место заузимају визуелна поезија и мејл-арт са бројним прилозима наших и страних актера сигнализма (Руђеро Мађи, Кеичи Накамура, Владимир Толстов, Звонко Сарић, Рејд Вуд, Микеле Перфети, Ђани Симоне, Кристијан Бирго, Драган Нешић, Тим Гејз, Дејвид Баптист Чирот, Клементе Падин, Мирољуб Филиповић Филимир, Јарослав Супек, Клаус Петер Денкер и други). Од есејистичких прилога истичемо есеј Слободана Шкеровића "Демон сигнализма", по коме је Алманах добио име, затим Душана Стојковића "Непресушна моћ певања", Жарка Ђуровића "Тумачење природе сигнализма", Мирољуба Тодоровића "Језик, реч и песма", Андреја Тишме "Електронска уметност и Интернет", Пољака Гжегожа Газде "Српски неоавангардни покрет сигнализам" и Миливоја Анђелковића "Могућности електронске књижевности". Ту су и критички прикази Добрице Камперелића "Сигналистички тандем", Џона Бајрума "Тишмина немогућа транзиција", Олге Латинчић "Архивирани сигнали", Душана Видаковића "Нови живот сигнализма" и Илије Бакића "Сигнали у свим временима". Посебно место у Алманаху заузима композиција "Хладно" за глас, удараљке и клавир, младог композитора Драгана Латинчића, настала према сигналистичким фонетима Мирољуба Тодоровића из збирке "Степениште". Ова звуковно веома упечатљива композиција премијерно је изведена у Студентском културном центру 2005. године . На крају Алманаха дата је и библиографија сигнализма која садржи, заиста, импресивну бројку од 2058 јединица (чланака, приказа, есеја, монографских студија, магистарских теза и докторских дисертација), што их је објављено за ових четрдесетак година колико сигнализам делује у нашој култури .

Извор: http://www.dunavskivenac.co.yu/septembar/kultura%20septembar%20%202007.htm

На Растку објављено: 2007-11-08
Датум последње измене: 2007-11-08 19:18:41
 

Пројекат Растко / Књижевност / Сигнализам