Џон Бајрум

Тишмина „Немогућа транзиција“

Значења радова Андреја Тишме "Немогућа транзиција" налазе се и одзвањају у контрасту између перфекције рекламне слике и стварности у којој живимо. Овај уметник жели да будемо свесни да те слике постоје да би нас навеле на промену понашања, односно да купимо нешто што иначе не бисмо. Или, можда још суптилније, оне делују као слике, у наизглед бесконачном низу, које улазећи нам у живот утичу на наш начин мишљења, или нам могућност мишљења ограничавају.

Рекламер мора да створи једну врсту мита, визуелни мит савршенства до кога се стиже преко датог производа. Тишма подрива ову поруку једноставно супротстављајући лажној помодној бајци физичку реалност свакодневља, убадајући тако веома потребну чиоду у надувани мехур наших очекивања. Поента његове 'чиоде' је контраст између пројекције идеалног, вечног, перфектног производа намењеног потрошачу, и свакодневице распадања и несавршености у којој живимо. Тишмини колажи нас тако наводе да откривамо занимљиве паралеле између платонског идеализма и потрошачке пропаганде.

  Овај уметник нас подсећа да је пропадање и распадање неизбежно. Безвремена перфекција је илузија, а све што можемо да сазнамо је трансформација.

Нисмо ли све то знали и раније? Тишмини радови су ту да нас на то подсећају.

На Растку објављено: 2007-10-22
Датум последње измене: 2007-10-22 17:15:58
 

Пројекат Растко / Књижевност / Сигнализам