NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoKnjizevnost
TIA Janus

Stefan Prvovenčani: Sabrani spisi

Povelja o prijateljstvu i trgovini sa Dubrovnikom

Original se čuva u Državnom arhivu u Dubrovniku. Tekst je ispisan na pergamentu (format 11,8 x 21 sm) ustavom, u 13 redaka. Na poleđini je natpis Stephanus. Sačuvan je ostatak pečata, na vrpci od belih niti. Pečat je od smeđeg voska. Postoje i dva stara latinska prevoda teksta ove povelje. Oba su ispisana na pergamentu. Jedan se čuva u dubrovačkom arhivu, uz original, drugi u Beču. Podaci o povelji i prevodima uzeti su iz rukopisa Srpskog diplomatara, I, koji su pripremali Vladimir Mošin, Dušan Sindik i Sima Ćirković.

U ime oca i sina i svetoga Duha ja, veliki župan Stefan, sa svojom decom, kunem se knezu dubrovačkom Žanu Dandolu i svoj opštini grada Dubrovnika u Boga i Svetu Bogorodicu i u časni i životvoreći krst Gospodnji, i u sveta jevanđelja i u svetih dvanaest apostola i u svetih četrdeset mučenika i u 318 svetih otaca. Kunem vam se bez ikakve obmane da sam vam prijatelj ja i moja deca, dok ste iskreni.

I ako neki vaš neprijatelj prebegne u moju zemlju, da vam ga dam ako će vam što napakostiti iz moje zemlje.

I da idu vaši ljudi po mojoj zemlji sa robom bez ikakve bojazni, i da im ne bude nikakvog nasilja, nego da prodaju i kupuju slobodno, a ono što je po zakonu trgovačkom u mojoj zemlji da mi daju.

I da ne goni Srbin Vlaha bez suda, nego ako se učini nepravda između Grada i moje zemlje, da se sastaju sudije gde je po zakonu i da presuđuju a da ne bude nasilnog oduzimanja imovine.(1)

Ako li ovo prestupim, da mi Bog sudi i Sveta Bogorodica.


KOMENTARI

1 A da ne bude nasilnog oduzimanja imovine - Na srpskoslovenskom ovo mesto glasi: a da ne izma; u latinskom prevodu: et ut non fiani pressalia. Ovo mesto preveli smo rukovodeći se tumačenjem Teodora Taranovskog. Po ovom istoričaru srpskog prava, u srednjem veku primenjivane su represalije protiv stranaca, naime pojedinci su samovlasno strancu oduzimali imovinu (Teodor Taranovski, Istorija srpskog prava u nemanjićkoj državi, I deo: Istorija državnog prava, Beograd, 1931, str. 112).

// Projekat Rastko / Književnost / Liturgička / Stefan Prvovenčani: Sabrani spisi //
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa projekta | Kontakt | Pomoć ]