NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoKnjizevnost
TIA Janus

Јован Деретић

Кратка историја српске књижевности

 

Садржај:

  РЕЧ УНАПРЕД

I Стара књижевност
Почеци српске писмености
Темељи средњовековне културе
Књижевност епохе Немањића
Позни средњи век
Књижевни рад под Турцима
II Видови усменог стварања
Народна проза
Народна лирика
Епска поезија до Вукових записа
III Од старе к новој књижевности (Барокне тенденције)
Последњи процват старе књижевности
Рускословенско доба
IV Просвећеност и почеци нове књижевности
Доситеј Обрадовић
Књижевност Доситејевог доба
Сентименталистичка и класицистичка поезија
V Класична редакција народне епике
Епска повесница српског народа
Вукови певачи
Филип Вишњић и устаничка епика
VI Предромантизам (Књижевност Вуковог доба)
Вук Караџић
Песништво: од класицизма ка романтизму
Стварање оригиналне драме
Његош
VII Романтизам
Романтизам 40-тих година
Романтизам омладинског доба
VIII Реализам
Рани реализам
Критички реализам
Песништво у доба реализма
Драма у доба реализма
Сазревање критике
IX Модерна
Хегемонија критике
Парнасо-симболичка поезија
Лирски реалисти
Постреалистичка проза
X Авангарда
Експресионизам
Надреализам
XI Нови реализам
Социјална литература и формирање књижевне левице
Традиционална литература
Иво Андрић
НОБ: јединство реализма и ангажованости
XII Послератна књижевност
Проза
Поезија
Драма и сатира
Књижевна критика и историја књижевности

Белешка о писцу

Јован Деретић је рођен 1934. у Ораховцу код Требиња. Основну школу завршио је у месту рођења, гимназију у Требињу и Врбасу, студирао је на Филозофском факултету у Београду, на групи за југословенску књижевност са општом књижевности где је дипломирао 1958. Докторат књижевних наука стекао је на Филолошком факултету 1966. тезом Композиција Горског вијенца.

Ради као професор за нову српску књижевност на Филолошком факултету, један је од покретача часописа Књижевна историја (1968), а од 1972. његов одговорни уредник. Објавио је више књига: Доситеј и његово доба (1969), Композиција Горског вијенца (1969), Поетика Доситеја Обрадовића (1974), Огледи из народног песништва (1978), Алманаси Вуковог доба (1979), Видаковић и рани српски роман (1980), Српски роман 1800-1950 (1981), Историја српске књижевности (1983), Горски вијенац П. П. Његоша (1986) и др.

За Историју српске књижевности добио је Октобарску награду града Београда.


// Пројекат Растко / Кратка историја српске књижевности //
[ Промена писма | Претраживање | Мапа Пројекта | Контакт | Помоћ ]