Препоручене медицинске везе на Интернету

СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО и
АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

SERBIAN MEDICAL SOCIETY and
ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES

Секције

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОШКА СЕКЦИЈА
www.dvsekcija.8m.com
bddidv@bitsyu.net

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА
www.sld.org.yu/sdh

ОПШТА МЕДИЦИНА
www.opstamedicina.org

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОШКА СЕКЦИЈА
http://www.orl-bal.info/srp

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕКЦИЈА
www.pedijatri.org.yu

РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА
www.radiologija.org.yu

СПОРТСКА
www.zr.co.yu/sms-sld

ХИРУРШКА
www.hirurskasekcija.org.yu

Подружнице у Србији

ЛЕСКОВАЦ
Здравствени центар-библиотека
16000
www.sld-leskovac.org.yu
Н И Ш
18000
www.sld.org.yu/podruznica_nis

Остали линкови

Републичка министарства
Републичке установе

Образовне институције

Здравстене установе

Удружења и невладине организације

Лекарска друштва у региону

На Растку објављено: 2008-05-02
Датум последње измене: 2008-05-04 14:00:02
 

Пројекат Растко / Историја / Историја медицине