NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoIstorija
TIA Janus

Dr Ljubomir Durković-Jakšić

Mitropolija Crnogorska nikada nije bila autokefalna


Štampano izdanje

Udruženi izdavači: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve i Mitropolija Crnogorsko-primorska
Beograd - Cetinje 1991.
Biblioteka "Sveti Petar Cetinjski", posebna izdanja, knjiga 1
Recenzent: Episkop šumadijski dr Sava
Uredio i za štampu pripremio: Gradimir Stanić
Fotografije: Rade Živković

Elektronsko izdanje

Sa blagoslovom mitropolita Crnogorskog-primorskog, zetsko-brdskog i skenderijskog Amfilohija, integralno elektronsko izdanje na Internetu objavili:
Zoran Stefanović (urednik)
Nataša Devetaković (izvršni urednik, korektor)
Nenad Petrović (digitalizacija materijala)
Milan Stojić i Mihailo Stefanović (vebmastering).
Objavljeno januara 2000. godine.
Izvršna produkcija: "Tehnologije, izdavaštvo, agencija Janus" (Beograd)


Sadržaj

PREDGOVOR

SILOM TURSKE VLASTI RAZORENA JE 1766. ORGANIZACIJA PEĆKE PATRIJARŠIJE (njeno obezglavljenje, progon srpskih episkopa i dovođenje na njihova mesta grčkih episkopа)
1. Nasiljem potčinjavanje Pećke patrijaršije 1766. godine
2. Mitropolit Sava moli Ruse da pomognu Srbima da uspostave redovno stanje u Pećkoj patrijaršiji
3. Suprostavljanje Ruskom sinodu da se meša u poslove Episkopije Crne Gore
4. Plan o oslobođenju od Turaka i uspostavljanju redovnog stanja u Pećkoj patrijaršiji sa Njegošem na čelu

NEKANONSKO UNOŠENJE EPARHIJE CRNE GORE U RANG LISTU AUTOKEFALNIH CRKAVA

1. Ruska crkva je nekanonski unela Eparhiju Crne Gore u svoju listu autokefalnih crkava
2. Eparhija Crne Gore pod vlašću samodržca kneza Nikole nekanonski je predstavljena kao "autokefalna"
3. Eparhija Crne Gore nije nikad kanonski ni od koga tražila autokefaliju niti joj je iko to pravo kanonski dao, i zato je nije nikad ni imala.

USPOSTAVLJANJE REDOVNOG STANJA U PEĆKOJ PATRIJARŠIJI 1920. GODINE


Predgovor

Njegoš:

"Ne bojim se od vražjeg kota, neka ga je ka na gori lista, no se bojim od zla domaćega."

(P. P. Njegoš, Gorski vijenac, stih 528-530).

"Ko umije lagati, ne umije vjerovati".

(Njegoševa beležnica, Cetinje 1956, 137).

 

Naučnim radom sam se počeo baviti proučavanjem Njegoša, kao vladike i gospodara, i njegove Crne Gore. Na osnovu prvih rezultata toga rada 1937. na Univerzitetu Varšavi dobio sam titulu doktora istorije[1] Prilikom proglašenja za doktora, po pravilu Univerziteta, svečano sam dao zakletvu, koju sam, kao pravoslavni vernik sa uzdignuta tri prsta, glasno izgovorio da ću u budućem naučnom radu služiti samo istini, istražujući je putem naučne metode rada.

U toku daljeg proučavanja Stare Crne Gore zapazio sam neke istorijske pogreške, koje su pisci preuzimali jedan od drugog, ne čineći napore da ih otklone. Neke od njih ja sam ispravio, na primer:

1. Ustanovio sam da je u Gorskom vijencu, štampanom u Beču 1847, dat lik vladike Danila, "navodno" kao lik glavnog lica u tom delu. Međutim, to nije lik vladike Danila već lik samog Njegoša, koji je tada uradio litograf Anastas Jovanović[2]

2. Njegoš je 1847. u Beču dao da mu se izradi medalja Miloša Obilića, pa je na samoj medalji mesto Miloša Obilića prikazan Njegošev lik[3]

3. Ustanovio sam da na Velikom zvonu Cetinjskog manastira nije lik vladike Danila nego da je to vladika Petar I Petrović[4]

4. Prilikom poslednjeg nasilnog rušenja na Lovćenu Njegoševe zadužbine - Crkve Svetog Petra cetinjskog (vladike Petra I), koju je Njegoš podigao i odredio za svoje večito prebivalište, rušitelji su tvrdili, da Njegoš nije podigao crkvu već samo grobnicu za sebe. Tim povodom prvi sam objavio više manjih radova, a zatim i knjigu 1971. pod naslovom Njegoš i Lovćen, u kojoj je data istorija o podizanju 1845. Njegoševe zadužbine, kako ju je 1916. austro-ugarska vojska porušila i ugasila u njoj srpsku sveću, da bi na njenom mestu bio podignut spomen Franji Josifu I, i na kraju kako je 1925. obnovljena ova zadužbina i opet upaljena srpska Pravoslavna sveća[5] Ovo delo sam 1988. dopunio dokumentima kako je 1916. austro-ugarski general Stjepan Sarković, Hrvat iz okoline Otočca, učestvovao u osvajanju Lovćena, rušenju Njegoševe zadužbine, prvom raskopavanju Njegoševog groba i gašenja srpske sveće na Lovćenu, da bi na tom mestu podigao spomenik Franji Josifu I, zašto je dobio titulu "fon Lovćen", i da od Bajičkog polja, Skadarskog jezera do Bojane i Jadranskog mora sve predele pripoji Austro - Ugarskoj, odnosno u njoj zavojevačkoj Hrvatskoj[6]

5. Posle drugog svetskog rata čuli su se zli glasovi, zasnovani na avnojevskim odlukama, o potrebi izdvajanja Crnogorske mitropolije iz sastava Srpske pravoslavne crkve u samostalnu - autokefalnu crkvu. To bezrazumno jednoumlje, zatrovano zapadno - istočnim gujinim otrovom i sprovođeno vlastodršćem, navelo me je da u više navrata pokušam naučnim radovima suprotstaviti istinu neistini, kojom su se služili zagovornici te zamisli[7]

Za takve radove, zasnovane na istorijskim činjenicama i kanonskim propisima, u poverljivoj dokumentaciji jednoumne vlasti bio sam zapisan kao pravoslavni klerikalac, i srpski nacionalista, čime mi se u toku moga službovanja češće podsećalo, da ne pripadam "poštenoj inteligenciji." Ovakva karakteristika od strane razuzdane vlasti, od koje nisam imao mogućnosti da se branim, ispoljila se i na Plenumu Centralnog Komiteta Saveza komunista Srbije 30. juna 1972. na kome se raspravljalo samo o jednoj tačci dnevnog reda: O aktivnosti SKS u borbi protiv nacionalizma i šovinizma u Srbiji, kada je napadnuta Srpska pravoslavna crkva i moji radovi. Ono što je sve rečeno o tome uglavnom je objavljeno u režimskoj štampi, pa se to i ovde navodi, kao dokaz jednog bezumlja:

"Delovanja Srpske Pravoslavne crkve na nacionalističkoj osnovi."

U poslednjoj deceniji pojačana je politička aktivnost Srpske pravoslavne crkve, posebno na nacionalističkom planu. to je naročito došlo do izražaja u vreme kada u društvu nastaje sve snažniji proces deetatizacije i demokratizacije odnosa i dalje produbljavanje ravnopravnosti naroda i narodnosti u jugoslovenskoj zajednici i SR Srbiji. Izgleda da je period elastičnog sistema davao neke implicintne "garancije" Srpskoj pravoslavnoj crkvi da će se u njemu ostvarivati načelo takve jugoslovenske zajednice u kojoj bi se pod "jugoslovenstvom" učvršćivala pozicija najbrojnije nacije. Razumije se da je ovo "iščekivanje" imalo za sobom i nekakvo istorijsko iskustvo, iskustvo jakih centralističkih država sa više nacionalnim sastavom, u kojima je redovno privilegovana najbrojnija nacija. S tim u vezi nastaje dvostrano usmeravanje političkog delovanja u samoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Reč je o postojećim snagama u samoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi i o njihovom različitom usmeravanju prema postojećem političkom kursu, koji ide ka sve većoj demokratizaciji odnosa, a takođe i ostvarenju višeg stepena ravnopravnosti među narodima i narodnostima. U tom smislu diferenciraju se snage unutar Srpske pravoslavne crkve, jedan smer koji se orijentiše oko politike vrha u Srpskoj crkvi, i drugi koji se mahom centrira oko Udruženja sveštenika. To, razume se, ne znači da je čitav vrh politički radikalno protiv postojećeg kursa, i obratno, d. nema nijednog sveštenika koji ne bi bio protiv postojećeg sistema.

Sa sve većim stepenom i demokratizacije u svim sverama društva, kao što je rečeno, i kada se istovremeno doslednije afirmiše i realizuju princip ravnopravnosti među narodima i narodnostima, osećaju se i otpori takvom kursu, koji dolaze i od strane nekih krugova u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Jedan od vidova otpora jeste suprotstavljanje ideji odvajanja makedonske crkve iz okrilja Srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva, naime, odlučno odbija da prizna pravo na autokefalnost makedonske pravoslavne crkve. U štampi, u akcijama koje je preduzimala Srpska pravoslavna crkva, postalo je očevidno da se želi umanjiti značaj i čak priznanje prava na nacionalnost Makedonaca. I to u vreme kada je SR Makedonija izložena istom političkom bojkotu iz inostranstva. Makedonci bivaju proglašavani "etničkom grupom" od strane nekih značajnih predstavnika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, čime je još jednom afirmisano pravo Srbije na ovaj deo zemlje koji se istorijskim žargonom naziva "Južnom Srbijom". Time je i ideja "Velike Srbije" još jednom dobila na afirmaciji.

Povezano s tim je vaskrsavanje "plemenite" misije Cara Dušana o kome crkvena štampa ne prestaje da piše s nadahnućem, kao o čoveku sa "osvajačkim namerama", koji je nije stigao da sasvim realizuje. Otuda i protestni defile koji je Srpska pravoslavna crkva organizovala prenošenjem mošti Cara Dušana u Beograd 1967. godine[8]

Slično stoji stvar i sa osporavanjem prava na nacionalnost Crnogoraca. To što najuticajniji crkveni predstavnici otvoreno izjavljuju (u duhu govora o Makedoncima) da "su Crnogorci Srbi", da je "Njegoš srpski pesnik", jeste samo izraz nezadovoljstva SPC i njenog vrha, odvajanjem MPC (makedonske crkve), talasom decentralizacije, težnjom za emancipacijom nacionalnih crkava iz tzv. "Jugoslovenskog pravoslavlja" u čijem okviru dominira prevashodni uticaj Srpske pravoslavne crkve. Zbog toga se u tekstovima u publikacijama SPC sve više dovodi u pitanje teza (koju je izneo crkveni istoričar Dušan Petrović)[9] , da su do balkanskih ratova 1912. i 1913. na prostoru našeg pravoslavlja "u crkvenom pogledu postojale tri autokefalne crkve: u Srbiji, Crnoj Gori i Karlovačkoj mitropoliji". Stoga se sada uporno ističe da su 1922. (pogrešno; treba 1920). Crnogorska i Karlovačka mitropolija "prisojedinjene Srpskoj pravoslavnoj crkvi", i da je Sveti sinod Carigradske patrijaršije priznao ujedinjenje ovih crkava pod SPC. Ističe se, takođe, i sasvim suprotna teza da "Cetinjskoj mitropoliji nije niko i nikad dao autokefaliju" (dr Ljubomir Durković). Čemu ovo insistiranje da Crna Gora nije imala autokefalnu crkvu? Čitav ovaj problem dobija svoju svetovnu dimenziju upravo oko podizanja Mauzoleja Njegošu na Lovćenu, što je samo povod da SPC iskaže i neke svoje političke namere. "[10]

Pod ovom jednoumnom napašću koja je pretnjama tražila da poreknem ustanovljenje naučne istine bez obzira koliko je ona izlila otrova na moj rad i opstanak, nisam pokleknuo; trpeo sam i nepokolebljivo branio otkrivenu istinu, pa sam svoje radove i dalje dopunjavao i objavljivao. Sada dajem u štampu ovaj rad o nepostojanju kanonske autokefalije Eparhije Crne Gore, a zatim ću, povodom izjava Šime Đordana da će braniti južnu granicu Hrvatske na " Lovćenu " i Dalibora Brozovića da će se"hrvatske granice braniti do Drine"[11] , prirediti novo prošireno izdanje knjige, objavljene 1971, o Njegoševoj zadužbini na Lovćenu, koju su njihovi preci, pod komandom generala Stjepana Sarkotića, Hrvata iz Sinca kod Otočca, naimenovanog 1914. od Franje Josifa I za Guvernera Srbije, a posle Cerske bitke, za guvernera Bosne i Hrvatske, osvojili Lovćen i na njemu porušili Njegoševu zadužbinu i ugasili srpsku sveću, s namerom dana tom mestu podignu spomenik caru Franji Josifu, zašto je Sarkotić kao nagradu dobio titulu "fon Lovćen."[12]


[1] Ljubomir Durković-Jakšić, Petar II Petrović Njegoš, (1813-1851), Varšava 1938.

[2] Dr Ljubomir Durković-Jakšić, Njegošev lik, Beograd 1963, 53-56. I potpisi ispod tzv. lika vladike Danila nije pravilno prekopiran (dr Aleksandar Mladenović, Prilozi o Njegošu, Bibliografski vjesnik, Cetinje, 2, 1968, 343-347).

[3] Durković-Jakšić, Njegošev lik, 57-65.

[4] Isti, O Liku Vladike Danila i mitropolita Petra I Petrovića, Zbornik Muzeja primenjenih umetnosti, Beograd 1977, 77-85.

[5] Isti, Njegoš i Lovćen, Beograd 1971.

[6] Isti, Njegoš i Lovćen Prvog svetskog rata, Glasnik SPC 1988,157,183.

[7] Isti, Određivanje međucrkvenog položaja Crnogorske mitropolije, Istorijski zapisi Cetinje 1953, 62-89; 1954, 512-615; isti, Plan o uspostavljanju redovnog stanja u Pećkoj Patrijaršiji s Njegošem na čelu, Srbijansko-crnogorska saradnja (1730-1851), Beograd 1957, 171-172; isti, Udeo Cetinjske mitropolije u borbi za uspostavljanje redovnog stanja u Srpskoj Pravoslavnoj crkvi, Srpska pravoslavna crkva 1219-1969, Beograd, 241-270; isti, Cetinjska mitropolija nije bila autokefalna, Glasnik 1985, 154-158; Pravoslavlje, Beograd 1-15. avgusta 1985. g.

[8] Nije car Dušan proglašen za sveca, pa zato njegovi zemni ostaci nisu mošti. Prof. dr Radoslav Grujić je careve zemne ostatke pre rata otkrio kraj Prizrena u zadužbini Dušanovoj, manastiru Sv. Arhangela i doneo u Beograd, odakle su iz kapele Patrijaršije prenete u Markovu crkvu.

[9] Petrović je bio srednjoškolski nastavnik, i kad je ovo pisao on ponavlja grešku ranijih pisaca, koji to pitanje nisu podvrgavali naučnoj kritičkoj analizi i sudu istine, što nisu učinili ni jednoumnici na svom kongresu.

[10] Borba 1. VII 1972; NIN 2. VII 1972. Podvlačenje u tekstu je moje.

[11] Politika 25. VI 1990. str. 7.

[12] Durković, Njegoš i Lovćen. Beograd 1971; isti, Njegoš i Lovćen prvog svetskog rata, Glasnik SPC 1988, 157-183.

Silom turske vlasti razorena je 1766. Organizacija pećke patrijaršije: njeno obezglavljenje, progon srpskih episkopa i dovođenje na njihova mesta grčkih episkopa

1. Nasiljem potčinjavanje Pećke patrijaršije 1766. godine

Po odluci turske vlasti, Carigradska patrijaršija je 1766. godine Pećku patrijaršiju prisvojila svojoj vlasti. Naš istaknuti kanonista episkop Milaš kaže da "to nije bio zakoniti, kanonični opravdani čin, nego prosta protuzakonita uzurpacija, izvedena uslijed malo pohvalnih pobuda"[1] Ovu nezakonitu radnju Carigradske patrijaršije naglasio je Ruvarac[2] a Slijepčević i dokumentovao u svojoj solidnoj raspravi posvećenoj tome pitanju. Njegovo tvrđenje o nezakonitosti tzv. ukidanja glasi: "I po formi i po suštini ono je bilo jedan nasilni akt, a time i nezakonit. Svako drugo tvrđenje i argumentacija bila bi prosta sofistika"[3]

Još odvođenjem patrijarha Vasilija Brkića u zatočenje počelo je neredovno stanje u Pećkoj patrijaršiji. Nametanjem 1766. godine Grka Kalinika za pećkog patrijarha otpočelo je potčinjavanje Srpske pravoslavne crkve. Vlast u eparhijama preuzimali su Grci pošto su prethodno srpske episkope proterivali ili hapsili[4] Jedina eparhija Pećke Patrijaršije, u kojoj Grci, nisu mogli nikada da uspostave svoju fanariotsku vlast, bila je Episkopija Crne Gore. Čim su Grci prisvojili Pećku patrijaršiju, izdati su berati episkopima, na terenu iste, kojima su potvrđena prava koja su im pripadala kao episkopima. Takav berat, lepo opremljen, upućen je i cetinjskom mitropolitu Savi. U njemu se između ostalog kaže: "Carigradsko - Grčki Patrijarh, sa Sinodom mitropolita, nalazeći se u carskoj prestonici mojoj, dali su molbu, u kojoj su predstavili da usled toga, što je bivša Pećka patrijaršija po visočajšem fermanu ukinuta i prisajedinjena k Carigradskoj patrijaršiji, pa otuda dolazi potreba, da se iznova izdadu berati svima mitropolitima pređe podvlasnim, i sada ukinutoj Patrijaršiji najponiznije umoljavaju izdati, pošto preda određen danak, berat monahu Savi za potvrđenje njegovo nanovo u zvanje mitropolita Crne Gore, koja se sad zove Karadža - tagi, sa njenim okruzima, a koja, kao i ostale, prisojedinjena k Carig.-Grčkoj patrijaršiji. U bilježniku novčane carske blagajnice moje o prihodima od episkopa našlo se, daje na Mitropoliju Karaca-tagi sa okruzima njenim, koja su spadala u granice Pećke patrijaršije, sad fermanom k Carigradsko - Grčkoj, zapisano 800 akče i to na monaha Savu"[5] Saopštavajući nam ovaj deo fermana, koji je našao u Peći, Jastrebov je dodao: "Koliko je poznato, mitropolit crnogorski Sava nije išao i nije mogao ići, zbog odnošaja Crne Gore k Turskoj, da plati 800 akče, pa da primi ovaj ferman. Očevidno je, da je Patrijaršija sama platila divanu za njega i poslala mu ferman preko mitropolita prizrenskog, da mu ga ovaj pošalje u Crnu Goru. Ne zna se je li bio ferman u Crnoj Gori, ali je to poznato da mitropolitu Savi on nije bio potreban"[6] Jastrebov je u pravu. Episkopi Eparhije Crne Gore nisu priznavali ni tursku, ni Grčku vlast, niti su im bili u zavisnosti[7] , jer ih nisu priznavali.

Nema sumnje arhijereji iz Crne Gore imali su udela u pripremi oko dolaska na pećki presto Vasilija Brkića[8] U jesen 1763. godine patrijarh Vasilije posetio je Beograd u želji da se sastane sa svojim srodnicima iz Srem. Karlovaca. Tada je optužen kod turskih vlasti, koje su naredile da se ukloni sa patrijarškog prestola. Zna se da već 1765. godine nije bio na prestolu[9] Turci su imali pravo što su posumnjali u rad patrijarha Vasilija. Zna se da je vladika Crne Gore bio 1763. godine s nekim Srbima pokrenuo pitanje obnove stare srpske države, u čiji je sastav trebalo da uđu Srbija, Bugarska, Bosna, Gornja Albanija, Dalmacija, Temišvarski Banat i Slavonija. Po dogovoru, koji su oni bili učinili, imali su svi pravoslavni u tim oblastima da u jedan dan pobiju svoje Turke, a u austrijskim provincijama da smaknu sve strance oficire. Za ovo je bio zadobijen i Danilo Jakšić, vladika gornjokarlovački. Ceo taj poduhvat bio je osujećen samo zato što nije svuda nađen dovoljan broj vođa.[10] Mora da je u ovu organizaciju bio umešan i patrijarh Vasilije, te su ga Turci na vreme u tome poslu sprečili. Ako je on bio umešan u ovaj posao, onda treba to sve dovesti u vezu sa onom crkvenom konferencijom koja je bila u Nišu 1761. godine.[11] Izgleda da je sve ovo imalo svoju vezu i da se radilo po određenom planu, na kome je na prvom mestu sarađivao vladika sa Cetinja.

Patrijarh Vasilije odveden je u zatočenje na ostrvo Kipar, gde je bio oko dve godine u zatvoru[12] , a posle je uspeo da se pomoću prijatelja izbavi i dođe "na svoje mjesto", pa je hteo da moli Portu da mu dozvoli da upravlja Srpskom crkvom. Međutim, Grci koji su bili proterali i srpske vladike iz njihovih eparhija uspeli su pomoću novca kod Turaka da se i patrijarh Vasilije protera. Ovoga puta patrijarh je pobegao u Brda, gde je u manastiru Ostrogu napisao službu Vasiliju Ostroškom, koja je štampana u "Srbljaku".[13] Patrijarh je, u stvari, došao u Brda pred dolazak Šćepana Malog u Crnu Goru.[14] Samozvanac Šćepan Mali pojavio se na Cetinju januara 1768. i predstavio se Crnogorcima kao ruski car Petar III.[15] Tada su Turci pronosili vesti po kojima je patrijarh Vasilije okrivljen zato što je došao u Crnu Goru ruski car. Kada su ove vesti stigle u Carigrad sultan je naredio da se patrijarh uhvati. Patrijarh je hteo da beži preko Mletaka, ali mu mletačke vlasti nisu dozvolile da ide preko njihove teritorije. Zbog toga je morao da se zadrži duže vreme u Crnoj Gori.[16] Predsednik Dvorskog ratnog saveta u Beču feldmaršal grof Laci pisao je 15. juna 1768. mitropolitu Nenadoviću i pitao ga koga ima u Sremskim Karlovcima od porodice Petrovića. Mitropolit je, u svom odgovoru od 28. juna iste godine, istakao da je u tom kraju bio poznat vladika Vasilije Petrović, koji je već bio umro u Rusiji 10. marta 1766, čije je mesto zauzeo patrijarh Vasilije.[17] "Iz zatočenja on je nedavno umakao i otišao u Crnu Goru", kaže mitropolit.[18] Patrijarh Vasilije je došao u Crnu Goru 1767. "negde prvi dan po Mitrovudne".[19] Mitropolit Sava "primi ga usredno i svijem ga svojijem preođene i snabđene po pomogućstvu".[20] I Šćepan Mali ga je "vrlo rado primio", a ovaj mu je poklonio konja.[21] Po želji mitropolita Save i Šćepana Malog patrijarh Vasilije hirotonisao je Arsenija Plamenca, koji je docnije većinom boravio u manastiru Brčelima. Po mletačkom izveštaju od 28. januara 1768. "patrijarh pećki istjeran od begler-bega rumeljskog, a od patrijarha carigradskog obustavljen "a divinis ", posvetio je Arsenija, unuka Savina, za biskupa crnogorskog onda kad je u Crnoj Gori bilo više stranaka".[22]

Patrijarh Vasilije sarađivao je s Šćepanom Malim i oni su spremali zajednički oslobođenje svih pograničnih plemena od Turaka. Rad je neko vreme u početku tekao u dogovoru i s mitropolitom Savom, ali kasnije njihova saradnja slabi.[23] Kada je patrijarh saznao za Šćepana Malog, poslao mu je, dok je ovaj bio još u Mainama, darove.[24] U početku Šćepana Malog primio je i mitropolit Sava, odajući mu počast kao ruskom caru Petru III, i zato što je po dolasku u Crnu Goru činio dobra dela i stvarao mir i red u zemlji. Bojeći se neprijatelja Šćepana Malog, koji su mu pretili i davali veliki novac da se samo smakne samozvanac, mitropolit Sava je pisao 12. oktobra 1767. ruskom poslaniku u Carigrad. On je molio poslanika da ga obavesti o sudbini cara Petra III, kako bi se mogao pravilno upravljati po pitanju Šćepana Malog i neprijatelja koji okružuju Crnu Goru. Odgovor je upućen mitropolitu Savi 17. novembra. U njemu se naglašavalo da je Šćepan Mali samozvanac i zahtevalo se od mitropolita da uveri narod da je ovo prevarant, preteći mu da će, ako to ne učini, biti s narodom zauvek lišen ruske zaštite.[25] Ali ni Šćepan Mali nije sedeo skrštenih ruku. On je pokušao da dođe u vezu s ruskim poslanikom u Beču. Da bi u tome uspeo poslao je delegate u Beč. Arhimandrit pećki Avakum Milanković poslan je bio 2. decembra, a arhimandrit niški Grigorije Drekalović 22. decembra 1767. godine. Za njima je poslan i neki vojvodin brat 14. januara 1768.[26] Šćepan Mali pisao je 2. decembra 1767. godine ruskom poslaniku. To pismo nosio je arhimandrit Avakum.[27] Ovi delegati su stigli do Mitrovice, a neki do Zemuna. Arhimandrit Avakum javio se iz Mitrovice 3. januara 1768. ruskom poslaniku u Beču, a arhimandrit Grigorije iz Zemuna 9. februara iste godine, takođe ruskom poslaniku u Beču. Austrijske vlasti, pošto su oduzele od arhimandrita Avakuma pismo Šćepana Malog upućeno austrijskom caru, sprovele su ga u Zemun, a odatle je sa arhimandritom Grigorijem molio ruskog poslanika da im omogući dolazak u Beč, pošto im austrijske vlasti nisu, i posle održanog karantina, htele dozvoliti da mogu putovati.[28] Poznat je odgovor ruskog poslanika u Beču, od 25. marta iste godine, u kome se saopštavalo arhimandritu Grigoriju da sva pisma, koja je nosio ruskom poslaniku, pošalje u Beč, ako ne može doći. U tom pismu zabranjivano je da sa svojim drugovima pronosi vesti o Šćepanu Malom kao ruskom caru, napominjući da će Crnogorci, ako ne budu verovali da je Šćepan Mali samozvanac, izgubiti rusku zaštitu.[29] Verovatno da ovo pismo delegati nisu primili, jer su proterani iz Zemuna, i kod Ostružnice prebačeni 12. februara u Šumadiju.[30] Arhimandrit Avakum, obrijavši bradu i obukavši se u civilno odelo, pod izgovorom da je grčki trgovac, provukao se ponovo preko granice i došao u Beč početkom 1768. godine. Tamo se javio ruskom poslaniku, kome je predao pismo od Šćepana Malog, i izvestio ga o stanju u Crnoj Gori.[31] Rusija je bila 1768. godine poslala u Crnu Goru Đorđa Merka, koji je trebalo da preda Crnogorcima caričinu gramatu i objasni im ko je Šćepan Mali. Ovaj je stigao do Kotora, ali mu Mlečani nisu dali da ide na Cetinje, zbog čega se morao vratiti natrag.[32] Kada je ruski poslanik bio obavešten o ovom neuspehu, rešio se da pošalje u Crnu goru arhimandrita Avakuma. Ovaj arhimandrit, kada je saznao da Šćepan Mali nije ruski car, vrlo rado je pristao da se vrati u Crnu Goru, da tamo obavesti narod da ga Šćepan Mali obmanjuje. Po arhimandritu Avakumu poslana je caričina gramata, koju Merke nije mogao predati. Osim toga, nosio je on pismo ruskog poslanika, upućeno patrijarhu Vasiliju i mitropolitu Savi. On ih je savetovao da sve učine sa svoje strane kako bi samozvanca onemogućili u njegovom radu; ako to urade, obećavao je pomoć njima u Crnoj Gori, ali ako ne poslušaju savet, pretio im je da će Rusija otkazati svaku pomoć i zaštitu Crnoj Gori. Arhimandrit Avakum krenuo je na put 13. avgusta 1768. Sa sobom je nosio gramatu.[33]

Dok je Šćepan Mali očekivao rezultat misije delegata, patrijarh Vasilije bio je na njegovoj strani, verujući daje on ruski car. U proleće 1768. Paštrovići su bili nešto ljuti na Šćepana Malog i na Crnogorce. Patrijarh im je pisao u dva maha. On ih je savetovao da ne istupaju protivu Šćepana Malog, za koga je garantovao da je u pravu, i molio ih je da održavaju mir sa Crnogorcima. Patrijarh obaveštava Paštroviće i o novostima u Brdima, o dolasku pojedinih istaknutih ljudi brdskih plemena u Crnu Goru, kao i o drugim stvarima koje su ovi radi čuti. Patrijarh je takođe naglašavao: "Vi nikomu ne bili nikogda podani (...). Pokažite bjednoj Srbiji vašu naklonost i vaše dobroje povelenije i podajte siju nadeždu vašim odnozemcom".[34]

Turci su se pribojavali svega onoga što se dešavalo u Crnoj Gori, a naročito ih je uznemiravalo prisustvo patrijarha Vasilija i Šćepana Malog. Zbog toga su napali Crnu Goru avgusta 1769. godine, od Nikšića, Podgorice i Plavnice. U to vreme su Mlečići držali zatvorenu granicu prema Crnoj Gori. Iako je situacija izgledala očajna, Crnogorci su i ovoga puta dostojanstveno sačuvali svoju srpsku nacionalnu i crkvenu slobodu.[35] U to vreme stigao je na granicu i arhimandrit Avakum. On je pokušao da pređe u Crnu Goru, ali mu Mlečići nisu dozvolili. Po naređenju ruskog poslanika iz Beča on je otišao u Veneciju i tamo je ruskom predstavniku predao caričinu gramatu. Tu je sačekao Dolgorukova, pa je s njim pošao u Crnu Goru, gde je sve vreme ostao u njegovoj pratnji.[36]

Dolgorukov je stigao u Crnu Goru avgusta 1769. godine. On je imao zadatak da ispita stanje u Crnoj Gori i slučaj Šćepana Malog, kao i to da izazove pokrete u Albaniji i Bosni protiv Turaka. Kada je Dolgorukov stigao u manastir Brčele, tamo ga je posetio patrijarh Vasilije. U izveštaju Dolgorukova za patrijarha se kaže: "Patrijarh Vasilije, čovek slabog zdravlja, srednjeg rasta, u licu žut, oko 50 godina. Po tihom i umornom govoru vidi se da je prostosrdačan i pravi kaluđer". Tu je knez razgovarao "s njim na samo (...). Knez je razgovarao sa patrijarhom o okolnim hrišćanskim narodima i o tvrđavama turskim, i posavetuje mu da napiše poslanicu svima bosanskim i albanskim plemenima, kojima će ih kao duhovni starešina njihov pozvati da se late oružja protiv opšteg naprijatelja." Patrijarh je to i učinio. I knez se obratio jednim manifestom pograničnim, brdskim, albanskim i primorskim plemenima, pravoslavnim i rimokatoličkim, i pozvao ih da pošalju svoje predstavnike na savet i dogovor na Cetinje.[37] Narodni zbor je bio na Preobraženije 6. avgusta. Tom prilikom "patrijarh je poslao po knezu svojeručnu poslanicu crnogorskom narodu, u kojoj on, kao duhovni starešina, izobličava slepo mišljenje Crnogoraca o Stjepanu Malom." Jeromonah Teodosije pročitao je poslanicu narodu.[38] Kada je knez saopštio narodu ko je Šćepan Mali i kada je čitana caričina gramata, koju je bio doneo knez, patrijarh Vasilije učestvovao je kao prva ličnost na Cetinju, i on je jedini bio stalno uz kneza, jer tada nisu bili došli na Cetinje mitropolit Sava i vladika Arsenije, "zbog prividne bolesti".[39] Iz mletačkog izveštaja saznajemo o tome sledeće: "Bje prisutan patrijarh pečki, mnogo cijenjen u Crnoj Gori. Biskup Sava boluje".[40] U to vreme nisu bili dobri odnosi između patrijarha Vasilija i mitropolita Save. Kada je 14. septembra knez predložio patrijarhu da služi "na praznik Uspenija Bogorodice", i ovaj "rado pristao (...), cetinjski monasi s bezobraznom drskošću jave knezu da ga oni ne primaju za pravog nego za odlučenog od Crkve arhijereja i da neće dopustiti da služi".[41] Da ne bi izazvao kaluđere, patrijarh je odustao od službe, a knez saznavši "za vraždu i mrzost Save na patrijarha", a želeći da ih izmiri, reši se da ispita "uzroke nesloge među duhovništvom". U tom cilju poslao je jednog oficira mitropolitu Savi "da mu predstavi kako nesuglasice među pastirima mogu ostaviti štetnih posledica u narodu". Ovaj oficir je izvestio da je u starom mitropolitu "našao na nepomirljivu zlobu i mržnju na patrijarha, s kojom želi u grob poći. Strašnim zakletvama kleo se da nije dao nikakvu naredbu cetinjskim monasima da ne dopuste patrijarhu služiti, i, naposletku, želeći ugoditi knezu, prima savete o pomirenju i obećava ih ispuniti. Ali sve je ovo bilo prividno, lažno, pritvorno".[42] Mitropolit Sava bio je tada "sedamdesetogodišnji starac" i imao je 45 godina arhijerejske službe. "Dvoličan je, lukav, glup, zloban, nesposoban, pritvoren, a najgore je što je lakom na novce, pa makar bi to stalo i narodnog krvoprolića". Ovako je opisan ovaj mitropolit u ruskom izveštaju.[43]

Tek 21. avgusta došao je mitropolit Sava iz Stanjevića na Cetinje. Dočekan je pri ulazu u Manastir, gde su ga sreli monasi. "Zamoljen da sedne, proveo je neko vreme u razgovorima, pa ode k patrijarhu, i s njim se pomiri. Ne može se reći da je ovo pomirenje bilo iskreno, jer podozrenja mitropolita da mu patrijarh ne uzme vlast u narodu izazvalo je u njemu nepomirljivu mržnju, koja će se svršiti njegovom smrću.[44] Posle sedam dana patrijarh Vasilije i mitropolit Sava posetili su kneza Dolgorukova, i neko vreme razgovarali".[45] Uskoro je jedna grupa crnogorskih glavara posetila kneza i zahtevala "da se izagna iz cetinjskog manastira patrijarh Vasilije radi spokojstva mitropolita Save". Za ovo su glavari bili ukoreni i razišli su se kućama.[46] Samovolja i neposlušnost tada su carovali u ovom kraju.[47] Bilo je i takvih Crnogoraca koji su pretili knezu i patrijarhu. "Patrijarh Vasilije izagnan iz svojeg otačastva, i sa Srpskog prestola, došao je u Crnu Goru nadajući se naći tu pribežištva. No Turci, želeći dobiti njegovu glavu, ponudili su Crnogorcima nekoliko kesa novca".[48] Za novac našla su se 24 izdajnika, koji su se javili patrijarhu i saopštili mu da će ga predati Turcima. On ih je pokušao odvratiti od toga nečovečnog dela, prvo pastirskim rečima i prokletstvom, a posle je sa krstom pao na kolena i sa suzama molio da mu poštede "bedni život". Na kraju mu ništa nije pomoglo, dao im je 54 dukata, samo da ga ostave na miru. Sutradan je pobegao u Maine, gde se ispred gonioca skrio kod neke pobožne osobe.[49] Kada se patrijarh ponovo vratio na Cetinje, ne zna se. Poznato je da je 9. oktobra sa Cetinja krenuo sa knezom, mitropolitom Savom i ostalom pratnjom u Stanjeviće. Kneževa namera bila je da ode iz Crne Gore.[50] Ova namera čuvana je u tajnosti da je ne sazna mitropolit Sava, jer su ga Rusi smatrali da je bio mletački špijun. Pošto je on bio neprijateljski raspoložen prema patrijarhu, kome je "nemoguće bilo izbeći ili izdaju ili ubistvo", ako ostane i dalje u Crnoj Gori, to je knez predložio patrijarhu da pođe sa njim. On je ovo primio s blagodarnošću, "tim pre što mu je dalje bavljenje pretilo očevidnom smrću".[51] Na putu do morske obale "bolešljivi patrijarh umalo nije umro". Obalu je napustio sa knezom 14. oktobra.[52]

Sa knezom Dolgorukovim vratio se i arhimandrit Avakum. On je docnije otišao sa ruskom flotom u Arhipelag, gde je učestvovao u bojevima, služeći kao vojni sveštenik i prevodilac na grčki i turski. Iz ruske službe hteo se vratiti u Crnu Goru, ali tamo nije mogao da ode. Zbog toga, po odobrenju ruske flote, dolazi u septembru 1772. godine u Rusiju.[53] O njegovom daljem životu i radu imamo malo podataka. Zna se da mu je carica 1773. odredila platu od 300 rubalja mesečno, a Sinod mu je dozvolio da živi u kom želi manastiru u Moskvi. Nešto kasnije upućen je u manastir Bogojavljenski u Moskvi.[54] U tom gradu posetio ga je 1776. Teofan, jeromonah manastira Žitomislića.[55] Godine 1785. bio je arhimandrit manastira donskog u Moskvi.[56] Iduće godine stigli su u Moskvu punomoćnici manastira Krušedola, koje je bio poslao arhimandrit Stefan Stratimirović s bratstvom, a koje je bio preporučio ruski poslanik u Beču, da bi primili neizdatu pomoć Krušedolu iz ranijih godina. Njih je Stratimirović uputio da traže tu pomoć preko arhimandrita Avakuma.[57]

Patrijarh Vasilije nalazio se 1770. godine u Trstu, pa je otuda otišao ruskom admiralu Orlovu, koji se s flotom nalazio u vodama Jadranskog mora. On je 1771. napisao jedan izveštaj za Ruse, u kome je opisao zemlju i narod onih turskih oblasti koje se graniče sa Jadranom, ili su dublje u unutrašnjosti Balkana.[58] Crnu Goru nije ubrojio u te oblasti. On samo spominje da Crnogorci žive slobodno.[59] Maja 1771. patrijarh je bio u Beču. Otuda je otišao u Rusiju, jer se nije mogao vratiti u Crnu Goru, kako sam kaže: "V Černoju Goru ne dajut Venecijane nikomu vhoditi, kolmi pače menja, a na ovaj način. Ašče mir učinitsja Bog zna što će biti i ot Černe Gore, da ne propadne i gore no vo vremja Miloradovića".[60] Patrijarh je umro u Rusiji 1772. godine.[61] Ukopan je u crkvi Aleksandra Nevskog, i to do groba mitropolita Vasilija Petrovića.[62] Mlečani nisu dobro gledali na boravak patrijarha Vasilija u Crnoj Gori i starali su se da mu dođu glave.[63]

U vreme kada je patrijarh bio u Crnoj Gori tamo je bilo vrlo teško stanje. Turci i Mlečani pritešnjavali su tamošnje stanovništvo i njegovu slobodu i zahtevali da im se predaju Dolgorukov, patrijarh i Šćepan Mali. Glavari su se delimično bili osilili. Pored mitropolita Save, koji nije bio sposoban da upravlja narodom,[64] upravljali su guvernadur[65] i Šćepan Mali.[66] Prisutni patrijarh često je svima njima uskraćivao vlast, a dolaskom Dolgorukova s pratnjom[67] nastala je još viša pometnja u upravi. Tu je neku vlast imao i vladika Arsenije. Novac, municija, koju je doneo Dolgorukov, čitanje gramate i suvišan broj starešina izazvali su trvenje među Crnogorcima. Po Njegošu, tada je na Cetinju dolazio i neki "eksperijus" patrijarha carigradskog. Crnogorci su ga uhvatili na granici i doveli na Cetinje.[68] Tada je Crna Gora bila prepuna glavara.

Prisustvo patrijarha Vasilija nije uvek bilo po volji mitropolitu Savi, jer se bojao njegovog ugleda u narodu pa je zazirao da mu ne preotme vlast, iako ovaj nije to ni pokušao. Osim toga bojao se odmazde od strane Turaka i Mlečana zbog patrijarhovog prisustva u Crnoj Gori. Netrpeljivost mitropolita Save pojavljivala se s vremena na vreme, ali on nije osporavao patrijarhu Pravo patrijaraške vlasti. Mitropolit je samo čuvao svoja eparhijska prava, u koja po kanonima nije imao pravo da se meša ni patrijarh.[69] Ispad cetinjskih kaluđera ne može se uzimati u obzir, jer se zna da je patrijarh za sve vreme bio poštovan i priznavan za zakonitog patrijarha i poglavara Pećke patrijaršije.[70] Šćepan Mali pojavio se s ciljem da preuzme svetovnu vlast u Crnoj Gori i sanjao je o oslobođenju Srbije. I o njegovoj glavi radili su Turci i Mlečići. I zbog toga se pribojavao mitropolit Sava. On je očekivao napad Turaka i Mlečića. Patrijarh Vasilije je izvesno vreme pomagao Šćepana Malog. Tada su neki Crnogorci i Primorci bili uz mitropolita Savu, a drugi uz patrijarha i Šćepana Malog. Bilo je i takvih koji su služili neprijateljima. U takvoj situaciji patrijarhu nije bilo lako da ostane u Crnoj Gori, tim pre što je bio i bolestan. U nadi da će se ponovo vratiti, čim dobije pomoć od Rusa, i osloboditi pećki presto, patrijarh Vasilije je napustio Crnu Goru.

2. Mitropolit Sava moli Ruse da pomognu Srbima da uspostave redovno stanje u Pećkoj patrijaršiji

Mitropolit Sava pisao je 26. februara 1776. godine mitropolitu moskovskom Platonu, poznatom dogmatičaru, propovedniku i crkvenom istoričaru u Rusiji krajem XVIII i početkom XIX veka. O slavi ovoga mitropolita znao je i mitropolit Sava. On je naglašavao da je poznato u svoj Evropi staranje mitropolita o Crkvi i pravoslavlju. I to ga je pobudilo da mu piše o narodu "slaveno-serbskom", koji se nalazio pod teškim i nepodnošljivim turskim ropstvom, i to ne samo od svoje strane no "ot vsjeh arhiereov", tj. od samokovskog, štipskog, skopskog, novopazarskog, niškog, žičkog, beogradskog, bosanskog i hercegovačkog, koji su bili izgnani iz svojih eparhija, tako da srpske eparhije nisu imale Srbe za episkope. Dakle, iz pisma saznajemo kako je carigradski patrijarh sa svojim Sinodom proterao sve episkope Srbe i na njihova mesta doveo Grke, a po pravoslavnim pravilima apostola i sv. otaca nije imao pravo da se meša u stvari Srpske crkve, kojoj je Sv. Sava srpski izdejstvovao samostalnost. Zbog tog postupka Grka, pomenuti arhijereji molili su, s mitropolitom Savom na čelu, da Ruski sinod "radi jedinoverija i jedinojazičija i jedinokrovija s nami" podigne presto Pećke patrijaršije, koja je od strane Grka lišena prava nepravednom odlukom. Srpski arhijereji su takođe molili caricu Katarinu II da ih pomogne. "Zastupi nas pri Portje, čto Greki ne bi mješalis u serbski nacion, tim nas vječno odolžiš", naglašavalo se u pismu. Obraćajući se mitropolitu Platonu tamo je pisano: "Ježe li B(o)g vozgl(a)goljet vo serdci jeja veličanstv osvobodit od Grekov prestol Serbskoj arhiep(s)kopijpećkoj, toj imjejet u vašoj imperiji arhimandrit s(vjata)go patrijarha Vasilija Berkića, kotoroj prošlija rati izbjegli v Rosiju, a bl(a)ženjejšij patrijarha okončilsja. On, arhimandrit Avakum, godan budet za prestol serbskih bit arhiep(isk)op, vsi serbskij arhijereji jego primut s radostiju, da znajet turecki jazik i grečeskij on, prirodnij Serbin da znajet" da pod Ruski sinod bude Srpska crkva i da se srpski arhiepiskop postavlja po njegovoj saglasnosti, ili ako bude potrebno da bude ruski arhijerej arhijepiskop pećki, "po jednokroviju i jednojazičiju",-i na to se pristajalo. Tamo se naglašavalo da bi Rusija u vreme ratova imala korist od srpskog naroda. Pismo je pisao mitropolit Sava, kako sam kaže, u ime svih episkopa. On kaže: "Mnje v rucje predato ot vsjeh arhiereov slaveno-serbskih, kak najstaršemu i nikakvoj vlalsti napodležaščemu svojimi černogorskimi narodi". Na kraju, mitropolit je obećao, ako Rusi oslobode Srbe od Grka, da će za sve to platiti Rusiji srpski narod svojom krvlju, "što jest najdražajše".[71]

Poznato je da je rat Rusije protivu Turaka, u kome je učestvovala i Crna Gora uznemiravajući neprijatelja na svojim granicama, trajao od 1768. do 1774. godine. Rusija je na kraju prinudila Tursku da traži mir. Tom prilikom Turska je priznala pravo Rusiji da bude pokroviteljica hrišćanske vere i crkve u turskim oblastima.[72] Ovo je moralo ohrabriti Srbe, pa su otada polagali više nade u rusku pomoć. Zna se da je mitropolit Sava 1756. molio Ruse da zaštite Hilandar od pokušaja Grka da ga preotmu od Srba. Verovatno da ovo nije jedini slučaj kada on interveniše u odbranu Srpske crkve. Njegova intervencija u odbranu Hilandara značajna je upravo zato što je bilo nasilnog razaranja organizacije Pećke patrijaršije 1766. godine, u vreme kada su se Grci otimali o Presto Pećke patrijaršije, tj. kada se pripremalo uvođenje nezakonitog stanja u ovoj Crkvi. Možda u vreme ove intervencije nije ni bilo patrijarha na pećkom prestolu, jer se to nikako ne može proveriti.[73] Ako je tačno da tada nije bilo patrijarha, a ono izgleda vrlo verovatno, jasno je da su i ovoga puta Srbi našli mitropolita Savu za najpodesnijeg arhijereja koji je mogao opštiti s Rusijom, jer je bio u slobodnoj nacionalno - crkvenoj eparhiji Pećke patrijaršije koja je bila van domašaja Turaka i Grka. Iz istih razloga mora da su Srbi tražili da mitropolit Sava interveniše kod Rusa i 1767. godine, kako bi se uspostavila vlast u Pećkoj patrijaršiji. Mitropolit Sava molio je u ime "vsjeh arhiereov slaveno-srpskih", koji su bili nastradali, pa ih navodi devet po eparhijama, ali ne i po imenima. Pitanje je da li su svi ti episkopi bili tada živi i da li su oni molili mitropolita Savu da u ime njih piše. To pitanje pokušavano je da se reši,[74] ali bez uspeha. Na njega je teško dati pravilan odgovor i dokazati ga. Može se samo nagađati i to pomoću pretpostavki. Najverovatnije je da je aktivnost srpskih crkvenih ljudi u zemlji, kao i onih koji su bili u Rusiji, pokrenula starog mitropolita Savu, da piše Rusima. Ne može se verovati da je arhimandrit Avakum skrštenih ruku sedeo u Moskvi. Mora da je i on, za koga je takođe znao i Stratimirović, davao neku inicijativu mitropolitu Savi, sa kojim je verovatno održavao vezu, jer vidimo da ga mitropolit u pismu predlaže za kandidata na Pećki presto, i to kao arhimandrita počivšeg patrijarha Vasilija. Bez obzira koji su srpski arhijereji bili i koliko je njih bilo koji su molili, a sam mitropolit Sava mogao je intervenisati u ime onih eparhija čiji su episkopi stradali, makar sa njima u tome momentu i nemao vezu. Značajno je da je on intervenisao za celu Srpsku crkvu, a to je imao pravo svaki srpski episkop a tim pre mitropolit Sava koji nije nad sobom priznavao ni Tursku ni Carigradsku patrijaršijsku vlast.

Nije poznato da li su Rusi što preduzimali po ovome pitanju i sva je prilika da mitropolit Platon nije uzimao ovu molbu u postupak.

Zbog vladavine Šćepana Malog u Crnoj Gori "ruska zaštita" je oslabila. Crnogorci, nalazeći se u teškoj situaciji, morali su tražiti pomoć na drugoj strani. Rešeno je da se oslone na Austriju. Izaslanstvo, koje je bilo sastavljeno od guvernadura Radonjića, prvog serdara Ivana Petrovića i arhimandrita Petra Petrovića, pokušalo je da prvo u Rusiji nađe razumevanje za pomoć, ali to je bilo bez uspeha. Na povratnom putu kroz Beč 1779. godine to izaslanstvo je preduzelo pregovore sa austrijskim vlastima da bi Austrija pomogla Crnu Goru u borbi protiv Turaka. Guvernadur Radonjić je još 1777. poslao Nikolu Markovića, austrijskog uslužnika, da sondira teren. Marković nije uspeo u svojoj misiji.[75] Sada je nanovo povedena akcija za pomoć Austrije. Ovo izaslanstvo podnelo je caru "Pogodbe" na osnovu kojih je tražilo pomoć. Tačka XI tih "Pogodbi" glasila je "Želimo da mitropolit crnogorski zavisi od pećkog Patrijarha u Srbiji. Kada sadašnji mitropolit umre, pristajemo zasad da njegov naslednik bude rukopoložen u Karlovcima, ali da uvek bude izabran po starom običaju, tj. da ga biraju guvernadur, potčinjeni glavari i ceo narod crnogorski; ali samo dotle dokle Turci vladaju Srbijom, te ne možemo da ga slobodno pošaljemo u Peć".[76]

Ovo ne treba komentarisati, tim pre što se zna da je tada Crna Gora bila u vrlo teškoj situaciji, pa ipak je ostala na poziciji nacionalnog srpskog jedinstva i svetosavskog crkvenog jedinstva na kanonskoj osnovi.

3. Suprotstavljanje Ruskom sinodu da se meša u poslove Episkopije Crne Gore

Pošto je patrijarh Arsenije III, zbog učešća u ratu austrijsko-turskom sa delom srpskog naroda morao preći preko Save 1690. godine, Turci su iduće godine doveli na pećki presto Grka za patrijarha. Dok su bila dva patrijarha (1691-1706), tj. dok nije umro patrijarh Arsenije III mitropolit Crne Gore priznavali su vlast samo zakonitog patrijarha Arsenija III. Godine 1692. "poveljenijem" patrijarha Arsenija III posvećen je u Hercegovini Sava Očinić za episkopa koji je priznavao vlast ovog patrijarha.[77] Sam patrijarh Arsenije III posvetio je Danila Petrovića u Sečuju 1700, koji je nasledio Savu Očinića.[78]

Posle vladike Danila nasledio ga je sinovac Sava Petrović, koga je bio srpski patrijarh Mojsej, još kad je dolazio u Crnu Goru 1719. hirotonisao za arhijereja, a pošto je umro 1782. uskoro je izabran za naslednika arhimandrit Petar Petrović. Ovaj je otišao u Sremske Karlovce, gde je u kanonskoj Srpskoj crkvi hirotonisan 13. oktobra 1784.[79] Mitropolit Petar I nastavio je da čuva postojeće pravo Episkopije Crne Gore kao dela Pećke Patrijaršije.[80] Zna se čak da je 25. februara 1802. godine molio Ruse da prime Crnogorce za državljane svoje zemlje.[81] Ovo je on želeo na dobrovoljnoj bazi da se rešava, ali kada su Rusi istupili protivu njega i pokušali da narušavaju kanonske norme, on je odbio sve pokušaje da se mešaju u poslove njegove eparhije. U jesen 1803. godine bio je mitropolit Petar I oklevetan kod cara Aleksandra I. Optuživan je da će prodati Crnu Goru Francuskoj, tj. sarađivati sa Napoleonom kada se ovaj spremao da napadne Rusiju. Zbog toga je car poslao u Crnu Goru generala grafa Marka Ivelića, a Crnogorcima i Brđanima gramatu. Car je predočavao kakvim putem bi trebalo da idu Crnogorci i Brđani da bi sačuvali slobodu.[82] Ruski sinod bio je oštriji u poruci Crnogorcima. On je prvo naglasio da je slao Crnogorcima i Brđanima sv. miro, antiminse, knjige, odežde i druge stvari. Međutim, sve ovo, kako je Sinod tvrdio, išlo je "u tuđe ruke". Narod od ovog ništa nije primio, jer se deca ne krštavaju, u crkvama se ne služi, manastiri su opusteli, ne poučava se narod itd., pa je postala opasnost za crkvu. Zbog svega ovoga našao se Ruski sinod pozvanim da "za učinjena zla i opačila" okrivi mitropolita Petra I. Otuda je Sinod, po carevoj naredbi, pozvao mitropolita da se pred sinodskim sudom opravdava ili pokaje. U slučaju da ovo ne učini, zaprećeno mu je da će biti lišen čina i odlučen od crkve, a Crnogorcima i Brđanima predloženo da izaberu drugog pastira, koga bi poslali u Petrograd da se hirotoniše, jer neposlušnošću bi se dokazala krivica učinjena protiv vere i otadžbine. Kada je Ivelić došao u Kotor, počeo je pronositi vesti kako će on mitropolita Petra I uhvatiti i poslati u Sibir, a narodu je razaslao pismo od Sinoda, u kome se mitropolit optužuje. Kada su glavari za ovo saznali, okupe se na Cetinju jula 1804. godine i odgovore ruskom delegatu i ruskom caru. U odgovoru su oni naglasili da se Ruski sinod oslanja "samo na klevetanja", koja šire neprijatelji mitropolita Petra I. Kada su istakli da Ruski sinod nema pravo nad arhijerejima koji nisu njemu potčinjeni, pisali su i to: "Pošto je Srpsko carstvo palo, mi smo se od silnih neprijatelja hristijanstva sklonili u ove gore i u njima naselili, ne zaviseći ni od koga, samo što smo slušali nastavljenija i pokoravali se vlasti naših mitropolita, koji su nas naučili braniti pravoslavnu vjeru i svoju slobodu". Sam mitropolit Petar I ima zasluge što nas zbog nesloge, nisu Turci pokorili. Ruski sinod ne može lako znati naše stanje i teškoće. Ali, kad Ruski sinod gleda na stvari kod nas tako, zašto u sadašnjem vremenu ne skrene pažnju "na hristijane u turskoj Srbiji, gdje Turci nemilice istrebljuju hristijanstvo i arhijereje božije kolju mačem?" Tamo treba pomoć: "Po svoj prilici nije poznato Ruskom sinodu, da je narod srbski pravoslavni imao svog patrijarha, kome su srbski arhijereji bili podvlastni sve do 1769. godine, a tada, pošto je zaplamteo rat između Otomanske i Ruskog carstva, patrijarh serbski i sveta Ilirika Vasilije Brkić, uklonivši se u naše krajeve od predstojaše mu pogibelji, pređe u Rusiju i u Petrogradu predstavi se, na kojem se i presjekla bitnost slaveno-serbski Patrijaraha, a Stolica Pećke Patrijaršije i danas je upražnjena; po tome, dakle, naš gospodin mitropolit ostao je sam za sebe u ovdašnjoj crkvi, nezavisan ni od kakve vlasti ". Mi nismo čuli da Ruski sinod ima kakva prava nad srpskim narodom. Crnogorci i Brđani nisu ruski podanici, nego samo stoje pod "moralnim pokroviteljstvom" Rusije, i to su samo zbog "jednakosti vjere i plemena" privrženi ruskom dvoru. Pored toga, svoju slobodu neće nikakvoj sili predati. "Do sad naše arhijereje nije niko vukao Ruskom sinodu na odgovor, pa i ovog našeg arhiepiskopa nećemo pustiti, da iko nad njim triumfira i da mu sudi. Kad bi on u čemu prestupio i bio kriv, kao što je nepravedno oklevetan, mi bismo sami mogli mu suditi, ne kao arhijereju, nego najprostijemu građaninu među nama;jer mi narod crnogorski za ovaj čin izabrali smo njega, a da bude za arhijereje posvećen, ne bivši tad u Srbiji patrijarha, poslali smo ga k pravoslavnom mitropolitu, koji je saborno s drugim episkopima i posvetio i predao mu vrhovno pastirstvo nad nama. Mi bi smo mogli, kad bi on toga čina nedostojan bio, sbaciti ga pa izabrati drugog dostojnijeg, predstaviti ga gdje treba". Tako su oštro pisali glavari. Oni su u pismu ruskom caru naglasili i da je Ivelić svemu tome kriv, jer je javno pretio mitropolitu hapšenjem. Oni su pisali caru i to: "Naš arhipastir nije zaslužio, da bi u njegovom delu i sobstvenoj nezavisnosti mogao iko s njim tako tiranski postupati, jer dok smo god mi živi nikakva čovječija sila nije u stanju njemu takova bezčestija učiniti. Naš mitropolit nije nigde bio pod zapovjedi Ruskog sinoda, nego smo pod pokroviteljstvom vašeg imperatorskog veličanstva, i to pod moralnim pokroviteljstvom (...). Sv. Sinod nema nikakva prava zapovjedati nad onim arhijerejima koji su izvan Rusije, pa zato i s našim arhipastirom nikakva posla nejma".[83]

Ova optužba protivu mitropolita Petra I potekla je od Rusa, koji su imali obaveštenja da je mitropolit bio počeo skretanje u politici ka Francuskoj. U tome je bilo istine, jer kako je početkom XIX veka bio zapostavljen mitropolit od strane Rusa, verujući da će Francuska napustiti Tursku, ovaj mitropolit, vođen višim interesima svoje zemlje možda je jedno vreme pomišljao da koristi ponuđenu francusku pomoć, kako bi se oslobodio od Turaka. Rusi su mu to u greh upisali. Nesporazum sa njima trajao je od 1803. do 1805. godine. Rusi su na kraju zagladili ovu stvar, jer ih je na to prinudila ratna situacija, i otuda je bila ona saradnja Crnogoraca i Rusa u Boki, kada su zajednički vodili borbu protivu Francuza.[84] Ruski sinod nije sa svoje strane više pokušavao da napada mitropolita Petra I, a ruski car mu je 1806. godine poslao na poklon "beli klobuk s duhovnim krstom almazami ukrašenim", u znak zahvalnosti za učestvovanje u borbama u Boki.[85]

4. Plan o oslobođenju od Turaka i uspostavljanju redovnog stanja u Pećkoj patrijaršiji sa Njegošem na čelu

U prvoj polovini XIX veka vodila se teška borba za oslobođenje od Turaka Srba i njihove Crkve. U to vreme pojavljuju se težnje da vladika Crne Gore dođe na Pećki presto. Još je pivski arhimandrit Arsenije Gagović, saradnik mitropolita Petra I i tršćanskih Srba, baveći se u Rusiji, sugerirao Rusima da pomognu Srbe u borbi za nacionalno-crkveno oslobođenje.[86] Karlovački mitropolit, s kojim je bio u vezi arhimandrit Arsenije, u jednom memorandumu, upućenom ruskom caru 1804. najlepše je izložio šta bi trebalo uraditi da bi se uspostavila slaveno-srpska carevina na Balkanu. Car Aleksandar, u svojoj akciji na Balkanu, skrenuo je pažnju na Crnu Goru što se vidi iz njegove gramate od 26. oktobra 1803. godine, upućene glavarima crnogorskim i brdskim slaveno-srpskih oblasti.[87] Njegov ministar spoljnih poslova Poljak knez Adam Čartoriski, braneći Crnu Goru na diplomatskom polju, isticao je njen značaj na Balkanu.[88] On je predviđao da će se Turska raspasti, čija će posledica biti ujedinjenje balkanskih hrišćana.[89] Pošto se Čartoriski upoznao sa Stratimirovićevim memorandumom, ukazivao je na ulogu Crne Gore i njenog mitropolita u akciji za oslobođenje i ujedinjenje Južnih Slovena na Balkanu. Zbog toga je tražio da ruska vlada pokloni što veću pažnju značajnom radu mitropolita Petra I. Na Balkanu "sve slovenske zemlje, izgleda, ujediniće se pod zastavom mitropolita crnogorskog", pisao je on 1806. u jednom izveštaju ruskoj vladi.[90] Apel Čartorinskog nije primljen kako treba. Sam mitropolit Petar s narodom predložio je Rusima jedan plan o formiranju "Slaveno-serbskoga carstva". Prema tome planu trebalo je prisajediniti Crnoj Gori Podgoricu, Spuž i Žabljak, Boku, Hercegovinu, Dubrovnik i Dalmaciju. Od tih oblasti trebalo je da se obrazuje carevina. Predviđala se u toj carevini i mitropolija slaveno-srpske carevine, na čijem bi čelu bio mitropolit Petar I. Predviđalo se još mesta i za tri episkopa. I to u Zadru za Dalmaciju, u Trebinju za Hercegovinu i u Kotoru za mitropolitovog namesnika.[91] I ova sugestija mitropolita Petra I nije naišla na razumevanje u Petrogradu.[92] Mir u Tilzitu 1807. između Napoleona i Aleksandra I doveo je Francuze u Boku. Tim je osuđen plan mitropolita Petra I o stvaranju jedne države, u kojoj bi bila i povećana oblast episkopa Crne Gore.[93]

Kada su Francuzi zavladali Dalmacijom, želeli su da stupe u bliže odnose s mitropolitom Petrom I. Njihov upravnik Dalmacije Dandolo ponudio je mitropolitu Petru I Dalmaciju na duhovnu upravu s titulom "patrijarha svega srpskog naroda ili celog Ilirika", za što bi dobijao platu od 20.000 franaka, ali pod uslovom da prestane sarađivati s Rusijom i da primi francuski protektorat. Mitropolit je odbio ovu ponudu s izgovorom da se boji da ne bi eparhija Crne Gore vremenom potpala pod vlast rimskog pape. O ovakvom držanju mitropolita Petra I obavešten je Napoleon.[94] Odmah posle toga Francuzi počinju da rade na osamostaljenju pravoslavne crkve u Dalmaciji i Boki.[95] Time je otpočela akcija na uskraćivanju prava jurisdikcije Eparhije Crne Gore u Primorju. Tako je posle 1810. godine, sa izuzetkom neko vreme 1813. i 1814. kada su bile Crna Gora i Boka ujedinjene, ova eparhija imala svoje jurisdikciono pravo samo nad manastirima Mainama i Stanjevićima, dok i oni nisu ustupljeni Austrijancima za vreme prve decenije Njegoševe vladavine, samo da bi se izdejstvovalo od Austrije međusobno priznanje i postavljanje granice bez učešća Turske. Otuda Eparhija Crne Gore počinje da se sve više širi u pravcu Brda i obližnjim hercegovačkim plemenima, koja su na Crnu Goru gledala kao na vodeću, u tom delu, srpsku pokrajinu. Na tome je Njegoš naročito vrlo živo radio. Dok je mitropolit Petar I više gledao na Primorje, dotle je Njegoš više gledao na Šumadiju i tamo tražio oslonac u borbi za oslobođenje.

Posle smrti Petra I 1830. nasledio ga je Njegoš. On je, zbog neprijateljskog držanja Austrije prema Crnoj Gori, zatražio da ga raško-prizrenski mitropolit Antonije (1830 -1836), na granici Crne Gore, na Komu, rukopoloži u čin jeromonaha i proizvede za arhimandrita.[96] Tako je on bio proizveden 31. januara 1831. godine.[97] Manastir Kom, stara srpska zadužbina u kojoj su se sahranjivali istaknuti Crnojevići, bio je pod jurisdikcijom samog Njegoša, i ovaj dodir s raško-prizrenskim mitropolitom nije ničim narušen ugled Eparhije Crne Gore, jer nije ništa izgubila od svojih kanonskih prava, koje je imala kao jedna od eparhija Pećke patrijaršije. Ovde je Njegoš odlučivao, i nije ni najmanji neki ustupak učinio na štetu Eparhije Crne Gore i njene pripadnosti Pećkoj patrijaršiji, niti mu je tada ko tražio da prizna, ustupi ili da se nečega odrekne.

U to vreme nije bilo episkopa u Eparhiji Crne Gore, pa zato nije bilo nikog ko bi rukopolagao kandidate u sveštenike. U proleće 1832. raško-prizrenski mitropolit, koji je proizveo Njegoša za arhimandrita, pohodio je Srbiju. On se tada u Kragujevcu sastao sa užičkim episkopom Nikiforom, kome je mogao pričati o tome kako je teklo proizvodstvo Njegoševo, kao i o stanju u Episkopiji u Crnoj Gori. I, posle toga, leti iste godine, episkop Nikifor nešto se zavadio s knezom Milošem, i, ako je to tačno, pobegne u Crnu Goru, gde je 19. oktobra već stigao na Cetinje, ali se vratio krajem maja 1833, jer je knez Miloš poslao Simu Milutinovića, Njegoševog učitelja, da ga dovede. Navodno, uz pomoć Njegoševe intervencije i Sime Milutinovića, episkop Nikifor izmirio se s knezom.

Dok je episkop Nikifor boravio u Crnoj Gori rukopoložio je više sveštenika iz Crne Gore i Boke Kotorske. Sa Njegošem se peo i na Lovćen, na Đurđevdan 1833, pred odlazak za Srbiju, i za uspomenu dobio je na poklon od Njegoša Vukovu Danicu iz 1826, u kojoj je Vuk objavio svoj opis ovčarsko-kablarskih manastira. Tom prilikom napisao mu je posvetu: "Dobrom hristijaninu g-d preosvećenom užičkom ep. Nikiforu, o Đurđevudne, Na Lovćenu, ljeta 1833", pa je mesto potpisa napisao sledeće stihove:

"Ime mi je vjeroljub,
prezime mi rodoljub.
Crnu Goru, rodnu grudu
kamen paše odasvuda.
Srpski pišem i zborim
svakom gromko govorim:
narodnosti mi srbinska,
um i duša slavjanska."

Ispod ove Njegoševe posvete episkop Nikifor je dopisao:

"Ko se popo na vr Lovćena
nek prebiva onđena.
S Njegošem se tune bliže neba
i sunca koje nam svima treba."[98]

Ako se uzme u obzir da je mitropolit raško-prizrenski na Komu proizveo Njegoša za arhimandrita, a zatim dolazio u Kragujevac i razgovarao sa knezom Milošem i sa episkopom Nikiforom, odlazak ovog poslednjeg može se, s verovatnošću, pretpostavljati da je sve to bilo u dogovoru s knezom Milošem kako bi se mladom Njegošu pomoglo u početku njegove vladavine dok ne dobije hirotoniju. Ko poznaje tadašnje stanje srpskog naroda i način vladavine kneza Miloša može se ovo prihvatiti za istinito.

Po odlasku episkopa Nikifora, Njegoš je otišao u Rusiju gde je u Petrogradu 6. avgusta 1833. bio hirotonisan. Od tada njegovi naslednici su odlazili u Rusiju da se tamo hirotonišu.

Nesumnjivo je Njegoš od svoga strica, mitropolita Petra I, slušao o nastojanjima Srba da se oslobode i ujedine i da vladika Crne Gore dođe na Presto pećki, jer se zna da je na tome i sam radio. Ovde valja naglasiti da je on bio u dosluhu i saradnji i sa onima koji su pripremali ustanak u Šumadiji, i zato je pre 10. januara 1804, poručio arhimandritu Danilu Kažanegri u Dečanima, da čuva Svetoga kralja i starine, a ako ne može da ih preko Vasojevića skloni u Crnu Goru, pošto se priprema ustanak, a pošto je Karađorđe osvojio Beograd, i nastavio borbu da se spoji sa Crnom Gorom, spevao je pesmu o ratovanju pod Karađorđem. Osim toga, on je 29. juna 1829. knezu Milošu tvrdio: "Dokazateljstvom svega služi važnosti ove strane, da od vremena izgubljenja srbskog carstva, između svijeh česticah srbskog naroda jedna se je Crna Gora našla, koja je do danas uzdržala v cjelosti glas, slobodu i vjeru hristijansku".[99] Sve ovo svedoči da su u Crnoj Gori borbene snage, nacionalne i crkvene, radile na obnavljanju srpske države i povraćenju redovnog stanja u Pećkoj patrijaršiji. I sekretar Petra I, a Njegošev učitelj, Sima Milutinović naročito je isticao vladiku Crne Gore, kao "namesnika Save Svetitelja", koji želi da umre tamo gde je "živeo Savo srbskij".[100]

Poljska emigracija, s knezom Čartoriskim na čelu, koji je bio napustio politiku saradnje s Rusima i prešao u Pariz, živo je vodila političku akciju na Balkanu u poslednjoj desetini prve polovine prošlog veka s ciljem da oslobodi svoj narod. Njihov agent u Beogradu, Franja Zah pred polazak na svoju dužnost izložio je svome šefu plan svoje misije na Balkanu. On je 21. marta 1843. pisao knezu Čartoriskom: "Pošto je poglavica pravoslavne crkve, kome pripadaju skoro svi Sloveni u Turskoj, carigradski patrijarh, to bi trebalo preneti otuda verski centar. Počast crkvenog poglavara trebalo bi dati vladici Crne Gore. Ta počast odgovarala bi interesima pravoslavnih Slovena u Turskoj, i morala bi se dopasti vladici, kao čoveku, kulturnom, mudrom i željnom velikih stvari, znajući još da nikad kao vođa Crnogoraca neće moći rešavati pitanja Slovena u Turskoj. Sami Crnogorci bi se lakše sjedinili sa Srbijom, videći i svoga vladiku na čelu zajedničke crkve (...). Ako bi se uspelo, da se vladika uveri u to da će postati mitropolit Srbije i nekoliko drugih krajeva slovenskih, to bi bilo sredstvo pomoću koga bi se pridobio" za saradnju. Po dolasku u Beograd Zah je skrenuo pažnju beogradskoj vladi da u nacionalnom radu vodi računa o Crnoj Gori i vladici njenom.

Sam knez Čartoriski savetovao je da Srbija napravi plan po kome bi radila na oslobođenju i ujedinjenju. To je uradio Zah kada je došao u Srbiju. Ilija Garašanin učinio je u tom planu neke izmene, izostavljanja i dopune. Po ovom izmenjenom planu, poznatom kod nas pod imenom "Načertanije", vlada Srbije je vodila propagandu srpsku i jugoslovensku. Planski je rađeno na oslobođenju i ujedinjenju. "Crnogorski vladika Petar II obavešten je o ovom planu. Poslano mu je hiljadu dukata i obrečeno prvo mesto među crkvenim velikodostojnicima na oslobođenju. On je na to pristao i obrekao pomagati da se plan izvrši". Još 1831. godine u Bosni bio je jači pokret među katolicima da se otcepe od pape i priznaju "za poglavara crkvenog ili patrijarha carigradskog ili vladiku crnogorskog". Mora da je i ova pojava bila u vezi sa opštim planom rada na oslobođenju i ujedinjenju. U Beogradu je isticano 1847. da je Cetinjska eparhija sastavni deo Pećke patrijaršije. Ovim se verovatno pripremalo javno mnjenje za izvođenje plana po pitanju Njegoševa dolaska na pećki presto[101]

Beogradska vlada uputila je 1848. na Cetinje Matiju Bana "narodnim poslom"[102] On je Njegoša upoznao sa planom o tom poslu. Osim toga, Njegoš je tada bio upoznat i sa jednim konkretnim planom, koji je bio tek sastavljen. Iz toga plana vide se njegove glavne osnove. Tamo se kaže da su Srbi i Hrvati, kao najsvesniji među Južnim Slovenima, napravili svoje osnove za vođenje politike ubuduće, po kojima su se obavezali, da prema mogućnostima rade na oslobođenju i ujedinjenju. Glavnije osnove u tom planu su:

 1. federacija je osnov za sve Slovene;
 2. Jugosloveni će imati svoju zajedničku državu, s jednim vladarom;
 3. Jugosloveni se dele na tri plemena, i to na srpsko, hrvatsko i bugarsko;
 4. svako pleme imaće potpunu autonomiju, svoj sabor, upravljanje svojim fondovima, ustanovama, crkvom;
 5. uz vladaoca biće vlada u koju će ulaziti najsposobniji ljudi iz svih plemena;
 6. u zakonodavnoj skupštini biće podjednak broj predstavnika;
 7. svako pleme prosvećivaće svoj narod u svom narečju, ali za opštu administraciju i veću književnost prima se srpski jezik sa ćirilicom;
 8. "crkva istočna i zapadna jednake će biti";
 9. određuju se granice hrvatskog plemena;
 10. određuju se granice srpskog plemena;
 11. određuju se granice bugarskog plemena, i
 12. u propagandi plemena će se pomagati, itd. Na kraju se podvlači da će se čuvati etnografska imena, ali sva plemena skupa zvaće se samo Jugosloveni, a njihova država Jugoslavija.[103]

Kad se Njegoš upoznao sa ovim planom, pristao je na sve, ali je dodao: "Treba najpre da se Srpstvo oslobodi i ujedini. Ja bih tada u moju Pećku patrijaršiju, a knez srpski u Prizren. Meni duhovna, a njemu svjetovna vlast nad narodom slobodnim i ujedinjenim". Da je Njegoš zaista i tada sanjao da sedne na Presto Svetog Save svedoči njegovo pismo Stevanu Knićaninu 1849, pisano na Savindan, na dan dobijanja autokefalije Srpske pravoslavne crkve, kada je Knićaninu poslao Obilića medalju; zato što je opravdao "ime vojnika Dušanovih i Karađorđevih". Njegoš nije doživeo oslobođenje svoga naroda i Pećke patrijaršije. On je umro u nadi da će delo oslobođenja srpskog naroda izvesti Kneževina Srbija, jer govoraše on Banu 1850. godine: "Srbija je matica Srpstva, bez nje nikad ništa".[104]

Posle Njegoševe smrti 1851. iskrslo je pitanje gde će se hirotonisati njegov naslednik, arhimandrit Nikanor Ivanović. Godine 1853. vođeni su pregovori da bi se hirotonisao u Sremskim Karlovcima. Tom prilikom patrijarh Josif Rajačić izjavio je spremnost da ga hirotoniše, ali s tim da se prvo ta stvar uredi diplomatskim pregovorima između nadležnih vlasti. Svoje pravo da hirotoniše vladiku Crne Gore opravdavao je svojim, kako kaže kanonskim pravom na Eparhiju u Crnoj Gori i eparhije u Turskoj, jer su to prvo preneli sa sobom pećki patrijarsi u Austriji.[105] Šezdesetih godina prošlog veka, u vreme kada je bilo pokrenuto pitanje osnivanja Bugarske crkve, srpska diplomatija u Carigradu zapodela je pitanje obnove Pećke patrijaršije. Pod pritiskom ruske diplomatije ona je odustala od svojih zahteva dok se reši bugarsko pitanje.[106] Pošto je Austro-Ugarska, na osnovu Berlinskog ugovora iz 1878. godine, okupirala Bosnu i Hercegovinu, nastalo je pitanje položaja pravoslavne sarajevske mitropolije. Govorilo se i pisalo, da ova mitropolija treba da potpadne pod vlast Karlovačke mitropolije, kao naslednice Pećke patrijaršije. Ovo gledište podržavali su istaknuti srpski javni i naučni radnici. Od njih su se isticali dr Mihailo Polit, dr Paja Janković, dr Emilijan Radić i dr Nikodim Milaš. Polit je 1879. godine u saboru u Pešti istakao značaj ovog gledišta.[107] Te godine Radić podržava isto to gledište u knjižici koju je posvetio tom pitanju, izdatoj u Pragu.[108] Sa njihovim gledištem solidarisao se i Janković u svojim člancima 1882. godine.[109] Iduće godine ovo pitanje je vatreno pretresano u domaćoj štampi.[110] To je bilo povodom objave pisma Stojana Novakovića upućenog karlovačkom mitropolitu, u kom ga je molio da hirotoniše Teodosija Mraovića, kojom prilikom se obraćao Karlovačkoj mitropoliji, kako Novaković naglašava, kao naslednici "one Crkve koju je još Sv. Sava ustanovio."[111] Na kraju pojavio se i Milaš sa svojim mišljenjem. I on je pokušavao sa kanonskog gledišta da opravda mišljenje svih onih koji su gledali na Karlovačku mitropoliju kao naslednicu Pećke patrijaršije. On je sa njima smatrao da Sarajevsku mitropoliju treba potčiniti Karlovačkoj mitropoliji.[112] Godine 1885. pojavila su se dva bogoslova-istoričara koji su raspravljali pitanje nasledstva Pećke patrijaršije. Nićifor Dučić u prikazu radova Milaša i Radića, pošto je njihovo gledište odbacio kao pogrešno, zastupao je mišljenje da istorijsko i kanonsko pravo na nasledstvo ima samo Srpska crkva u Kraljevini Srbiji.[113] Dimitrije Ruvarac takođe posvećuje tome pitanju čitavu raspravu. I on je bio mišljenja da arhiepiskop i mitropolit beogradski bude naslednik pećkog patrijarha.[114] Kada se 1896. proneo glas da će Aleksandar Obrenović ići u posetu sultanu, mislilo se da će biti u Carigradu priznato pravo nasledstva pećkog patrijarha beogradskom mitropolitu. Đura Vukičević bio je protivu takvog priznanja. On je tada smatrao da se u tome momentu o uspostavljanju Pećke patrijaršije ne može ozbiljno ni misliti.[115] Te godine bilo je postavljeno pitanje predsedniku vlade i ministru spoljnih poslova Stojanu Novakoviću da li se može obnoviti Pećka patrijaršija za one Srbe koji su pod Turcima. Ovaj je svojim odgovorom uveravao da se pri rešavanju toga pitanja mora voditi računa i o Carigradskoj crkvi.[116] Iste kao i iduće, godine Dučić je pisao o srpskom crkvenom i nacionalnom problemu, gde je dokazivao da je Pećka patrijaršija nezakonito ukinuta.[117] Đura Vukičević je 1904. godine pokušao da raspravi pitanja: 1. da li je Pećka patrijaršija kanonski ukinuta 1766? i 2. Ko je naslednik Pećke patrijaršije? I on je tada tvrdio da je Pećka patrijaršija nekanonski ukinuta 1766. godine[118] Pošto je došao do ovoga zaključka, nastavio je sa dokazivanjem kako se vodila borba protivu nasilja Grka u ovoj Patrijaršiji. Ovu borbu je sasvim izdržala Episkopija Crne Gore u kojoj se sačuvao "crkveno-pravni kontinuitet i tradicija Srpske pećke patrijaršije", i to blagodareći tome što je Crna Gora uspela da se održi kao nezavisna zemlja. Vukičević naglašava da Crna Gora nije potpadala pod vlast Turaka i zato ni crkva u tome kraju nije potpadala pod Carigradsku patrijaršiju. Otuda je zaključeno da je Eparhija Crne Gore jedini naslednik Pećke patrijaršije.[119] Ovo Vukičevićevo gledište zapaženo je od strane Jovana Radonića i Jovana Tomića.[120] O tome gledištu pisao je i Dimitrije Ruvarac. On mu je posvetio jednu raspravicu. U njoj je Ruvarac pobijao Vukičevićeve zaključke i revidirajući svoje ranije mišljenje postavio je novo, a to je da karlovački mitropolit, koji je 1848. godine proglašen patrijarhom, iako nije naslednik pećkog patrijarha, ima najveće pravo na titulu patrijarha srpskog.[121]

Politički momenti i nacionalne aspiracije uticali su na pisce, iako su bili svi Srbi i dobri patrioti, i otuda je razlika u mišljenjima po pitanju nasljedstva Pećke patrijaršije, jer koje, po mom mišljenju, bilo je pogrešno postavljeno. Jer autokefalija se ne nasleđuje. Ona se dobija ili uspostavlja poremećeno u njoj redovno stanje, koje neki nazivaju obnovljenje, što je takođe pogrešno. U ovom slučaju, pošto Pećka patrijaršija nije kanonski ukidana; potrebno je bilo povratiti u njoj red, tj. dovesti srpske episkope na onom terenu koji je pripadao njoj pre nasilnog počinjavanja Carigradskoj patrijaršiji, sa sedištem u Peći.


[1] N. Milaš, Kanonično načelo pravoslavne crkve pri razređivanju crkvenih vlasti. K pitanju o jerarhičkom položaju Sarajevske mitropolije, Zadar 1884, 13. To gledište zastupao je i Dučić (Vaseljenska patrijaršija i srpsko crkveno pitanje, Beograd 1897, 11, 35).

[2] Đura Vukičević, Da li se srpska Pećka patrijaršija god. 1766. kanonički ukinula i konačno ugasila i ko joj je crkvenopravni naslednik?, Novi Sad 1904, 15-19; D. Ruvarac, O ukinuću Pećke patrijaršije i njenom nasleđu, Srem. Karlovci 1904 (iz "Srpskog Siona" 1904).

[3] Dr Đoko M. Slijepčević, Ukidanje Pećke patrijaršije 1766, Beograd 1939 (iz "Bogoslovlja"), 52.

[4] Rad. M. Grujić, Sedam pisama pećkog patrijarha Vasilija Brkića, Spomenik SKA, 51, 1913, 83-84.

[5] I. S. Jastrebov, Podaci za istoriju Srpske crkve, Beograd 1879,20-21.

[6] Isti, 21.

[7] D. Milaković, Istorija Crne Gore, Zadar 1856, 231; Živojin Jovičić, Pismo pisano mitropolitom crnogorskim Savom mitropolitu Platonu 1776. god. februara 26, Glasnik SUD, 22.1867,359, Carigradski patrijarh tvrdio je 1798, da njegova crkva crnogorskog arhijereja "ne razlučajet ot pročih vijernih sobratijev svojih arhijereov", iako "sija nije bila obikla pisati mu do tada" (Zapisi, Cetinje, 21, 1939, 244).

[8] Dr Ljubomir Durković-Jakšić, Pokušaj crkvene konferencije u Nišu 1761, da potvrdi patrijarha Gavrila III na Pećki presto, Zbornik Prav. bogoslovskog fakulteta 2, 1951, 135-138.

[9] Glasnik SUD 6, 1854, 46;"Spomenik SKA, 10, 1891, 44.

[10] Dr V. Đorđević, Crna Gora i Austrija u XVIII veku, Beograd 1912, 50.

[11] Durković-Jakšić, Pokušaj crkvene konferencije u Nišu, 135-138.

[12] Arh. Avakum je tvrdio da je patrijarh Vasilije bio u zatvoru dve godine i sedam meseci (Spomenik SKA, 22, 1893, 31). Međutim sam patrijarh Vasilije kaže da je bio dve godine (isto, 51, 1913, 84).To isto tvrdi patrijarhov jeromonah Pajsije (Lj. Stojanović, Stari srpski zapisi i natpisi, Beograd 1925, III, 166). Prema tvrđenju dr Gligora Stanojevića, patrijarh je dobio od mletačkog konzula na Kipru i nadbiskupa Masareka preporuku sa kojom je napustio Kipar. Prvi dokument nema datuma pa se ne može odrediti vreme kada je to bilo. Iz izveštaja konzula patrijarh se nalazio u tvrđavi Famagusta od maja 1764. godine. Ovaj konzul tvrdi da je patrijarh oslobođen zatočenja blagodareći zauzimanju francuskog konzula s tim da patrijarh ide u Rim. Preporuka nad6iskupa Matije Masareka izdata je u Janjevu 25. oktobra 1766. godine. To bi značilo da je patrijarh napustio Kipar sredinom ove godine. Maserek je preporučio patrijarha navodno što se ničim nije zamerio rimokatolicima.
"Patrijarh Vasilije došao je u Kuče po svoj prilici u toku ljeta 1767", konstatuje Stanojević. Odatle je uputio 6. avgusta pismo mitropolitu karlovačkom i ostalim srpskim vladikama. U tome pismu navodi da su ga Grci oklevetali kod Turaka, zbog čega su ga i skinuli sa Trona pećkog patrijarha i zatočili na Kipru, gde je ostao dve godine. To se sve dogodilo do kraja 1764. godine. Prema tome, ovo bi se slagalo sa njegovim tvrđenjem daje ostao na Kipru dve i po godine. Dalje, patrijarh je isticao da je uspeo 1766. da se oslobodi zatočenja ideje pokušao da se vrati u Peć na Patrijaršijski presto i da je u tom cilju išao i u Carigrad. U tome poduhvatu nije imao uspeha, ali mu je u tom mesto savetovano da ide u Crnu Goru. Na kraju, patrijarh je preporučivao mitropolitu i ostalim episkopima da podržavaju austrijsku politiku u borbi protivu Turaka, da bi se Srbi oslobodili (G. Stanojević, Vasilije Brkić u Crnoj Gori 1768, Istorijski pregled, 2, 1954, 63-67).
Sačuvana je i dosta interesantna tradicija o dolasku patrijarha u Crnu Goru, koju sam objavio (Istorijski zapisi, 7,1954,613-614). Tamo su date i neke ispravke moga članka koji je urednik osakatio i učinio nekorisnim.

[13] (Ljubo Vlačić), Rimokatolička propaganda, Nikšić 1932, 38.

[14] Grujić, 83-84. Sima Milutinović priča da je patrijarh Vasilije pušten sa Kipra da se kao prosti kaluđer vrati natrag, ali usput poslani su ljudi da ga poseku "nasred Patrijaršije pećke". Kada je patrijarh saznao za ovu nameru, noću bez ičeg, utekao je u Crnu Goru (S. Milutinović, Istorija Crne Gore; Beograd 1835, 94-95). O patrijarhovu stradanju pominje i sam Njegoš (Lažni car Šćepan Mali, Trst-Zagreb, 1851, 28-29).

[15] Milaković, 150. Turci su pratili rad Šćepana Malog i o tome javljali sultanu. On je u januaru 1769. godine obavešten da je Šćepan Mali navodno bio u Aziji, u gradu Aritiji blizu Nikeje, gde je ostavio mnogo novaca upravniku tamošnje škole. Upravnik i još šest njegovih saradnika bili su uhapšeni. Posle dugog mučenja upravnik je umro, ali ostali su se oslobodili zatvora. U aprilu iste godine pronele su se vesti kao da je Šćepan Mali bio u Carigradskoj patrijaršiji i da je s patrijarhom pregovarao. Odmah su uhapšeni patrijarh Melentije i najbliži njegovi saradnici. Među njima bio je i episkop karistijski Jakov sa ostrva Evbeje. Njega su optuživali da je Šćepan Mali. On i još neki su umrli od mučenja u zatvoru. Patrijarh je posle 18 meseci spaso život, ali je poslan na ostrvo Mitilenu (Arhimandrit Arsenije, Letopis cerkovnih sobitii graždanskih pojasnjajuših cerkovnija od Roždestva Hristova do 1879, S. Petersburg 188.0., 731)

[16] Grujić, 85.

[17] Mitropolit je dao podatke i o nekim Petrovićima.

[18] Grujić, 80. Verovatno da je mitropolit Nenadović bio o ovom obavešteni od strane arh. Avakuma i arh. Gligorija kada su ovi bili u Mitrovici i Zemunu (Spomenik SKA, 22, 1893, 6-41).

[19] Milaković, 149. Sima kaže da je to bilo "malo po Božiću prije pojave Šćepanove" (Milutinović, 94). Po arh. Avakumu patrijarh je bio na Cetinju 1767, pre Bogojavljenja, ali je pošao u Crnu Goru 1765. (M. Dragović, Dokumenti o Šćepanu Malom, Spomenik SKA, 22, 1893, 28 i 32).

[20] Milutinović, 95.

[21] Milaković, 149.

[22] Milutinović, 95; Milaković, 149; Simo Ljubić, Spomenici o Šćepanu Malom, Glasnik SUD, 2/11, 1870, 69, 101. Milutinović kaže da je Arsenije živeo posle samo tri godine (str. 95), a na drugom mestu da je umro 1782, posle smrti mitropolita Save(str. 110). Međutim, vladika Arsenije je umro 15. maja 1784. (Spomenik SKA, 25, 1895, 42; V. Đorđević, Crna Gora i Austrija u XVIII veku, 61).

[23] Ljubić, 70, 94, 107, 110.

[24] Dragović Lj., Dokumenti o Šćepanu Malom, 31. Vuk Karadžić o tome kaže: "Srpski patrijarh iz Peći pošalje na dar konja, zbog čega je, kad su Turci za to doznali, i sam morao pobjeći u Crnu Goru" (Karadžić, Crna Gora i Boka Kotorska, Beograd, 1922,32). I Milaković tvrdi da je konj poslan na dar (str. 149).

[25] Dragović, Dokumenti o Šćepanu Malom, 5-6.

[26] Isto, 8-10; M. Šapčanin, Letopis ravanički, Glasnik SUD, 22, 1866, 10-21. O arh. Gligoriju Drekaloviću, koji se potpisivao i "ot Kastriotov", saznajemo da je od 1760. do 1765. bio arhimandrit niški i Trona srpskog egzarh (Lj. Stojanović, Stari srpski zapisi i natpisi, Beograd, 1903, 11, 199, 222, 458). Godine 1761, kao istaknuti član, učestvovao je u Nišu na konferenciji (Durković-Jakšić, Pokušaj crkvene konferencije u Nišu, 137-138). Na jednom mestu se kaže da je on bio poslan od crnogorskog i brdskog naroda, bez znanja Šćepana Malog da sazna u Beču i u Rusiji ko je Šćepan Mali (Dragović, Dokumenti o Šćepanu Malom, 38). Možda je on tamo govorio 1769. kada je bio u Rusiji, pošto mu je to godilo.

[27] Dragović, Dokumenti o Šćepanu Malom, 6, 9.

[28] Isti, 7-10; Šapčanin, 20-21.

[29] Dragović, Dokumenti o Šćepanu Malom, 15.

[30] Šapčanin, 21. Arh. Gligorije vratio se u Maine. tu ga je uhvatila mletačka vlast, odavde odvela u Bar i predala Turcima. Otuda je poslan u Carigrad. Ispod Hotima, gde su ga nešto kasnije odveli Turci, pobegao je u Rusiju 1769. (Dragović, Dokumenti o Šćepanu Malom, 38).

[31] Dragović, Dokumenti o Šćepanu Malom, 28-37.

[32] Isti, 35.

[33] Isti, 35-37.

[34] Isti, 10-12, 16-17.

[35] Milaković, 152-156.

[36] Dragović, Dokumenti o Šćepanu Malom, 39-40.

[37] Lj. Stojanović, Prilog istoriji Crne Gore Stjepana Malog, Godišnjica NČ, 11, 1889, 301-302. Vidi još: dr Ljubomir Durković-Jakšić ,Prilog članku "Određivanje međucrkvenog položaja Crnogorskoj mitropoliji". Istorijski zapisi, 10, 1954, 614-615.

[38] Lj. Stojanović, Prilog istoriji Crne Gore, 303.

[39] Isti, 303, 308; Ljubić, 114.

[40] Ljubić, 114.

[41] Stojanović, Prilog istoriji Crne Gore, 308.

[42] Isti, 308.

[43] Isti, 309.

[44] Isti, 311.

[45] Isti, 314.

[46] Isti, 316.

[47] Isti, 314, 325.

[48] Isti, 325.

[49] Isti, 326.

[50] Isti, 232-233.

[51] Isti, 337.

[52] Isti, 339; Ljubić, 122-123, 129.

[53] Dragović, Dokumenti o Šćepanu Malom, 39-41.

[54] St. M. Dimitrijević, Građa za srpsku istoriju iz ruskih arhiva i biblioteka, Spomenik SKA, 53, 1922, 84.

[55] Isti, 269.

[56] Stojanović, Prilog istoriji Crne Gore, 273-274.

[57] Dimitrijević, 198.

[58] I Ruvarac, Opis turskih oblasti i u njima hrišćanskih naroda, a naročito naroda srpskog, Spomenik SKA, 10, 1891, 43-66.

[59] Isti, 51.

[60] Grujić, 82-86. Patrijarh Vasilije pokušao je u Beču da dobije dozvolu da se može skloniti negde u Austriju i zato se obraćao i karlovačkom mitropolitu. Od tamošnjih nekih arhijereja tražio je i novčanu pomoć. Ipak je na kraju morao poći u Rusiju (isti, 80-86).

[61] Po Grujiću, umro je 1771 (Pećki patrijarsi i karlovački mitropoliti u 18. veku, Glasnik IDNS, 4, 1931, 240), što ne stoji (St. M. Dimitrijević, Vasilije Jovanović Brkić, Hrišćanski vesnik, 1909. 184).

[62] Dimitrijević, 184.

[63] St. M. Ljubiša, Prodaja patrijare Brkića, Dubrovnik, Zabavnik Štionice drubrovačke za godinu, 1871, 239-258.

[64] M. Medaković, Povestnica Crne Gore od naistarieg vremena do 1830, Zemun, 1850, 58; Milaković, 172.

[65] O ulozi guvernadura u upravi u Crnoj Gori vidi rad R. J. Dragićevića: Guvernaduri u Crnoj Gori (Zapisi 1940, knj. 23).

[66] O pojavi Šćepana Malog u Crnoj Gori i njegovoj vladavini postoji opširna literatura. Antoljak je spomenuo najviše priloga o Šćepanu Malom (Nekoliko dokumenata o misiji kneza Dolgorukova u Crnoj Gori, Cetinje, 1949, 3-5; 11. Vidi još "Otadžbinu" za 1902, 377-382; Istorijski zapisi, XV/1, 1959, 81-93).

[67] Stojanović, Prilog istoriji Crne Gore; 296-340. Tu su objavljene beleške o ekspediciji Dolgorukova u Crnu Goru, koje je vodio neki od učesnika ove ekspedicije.

[68] Njegoš, Lažni car Šćepan Mali, 137-140.

[69] N. Milaš, Pravoslavno crkveno pravo, Mostar 1902, 390-391.

[70] Sam mitropolit Sava, u pismu mitropolitu moskovskom, svedoči da je on tako mislio (Jovičić, 357-379).

[71] Jovičić, 357-359.

[72] Dimitrijević, 136.

[73] Glasnik SUD, 6, 1854, 45-46; 35, 1872, 81-82; Glas SAN, 96, 1949, 113.

[74] N. Dučić, Odgovor na kuđenje i klevetanje, Stražilovo 1885,1241 -1242; V. S. D. (Dimitrije Ruvarac) Da l' su bili Srbi ili Grci, onih 8 mitropolita što su 1766. g. molili za ukidanje Pećke srpske patrijaršije, N. Sad 1886 (iz "Glasa Istine"), 29-31.

[75] Đorđević, Crna Gora i Austrija u XVIII veku, 1-24. Marković je rodom iz Budve, za vreme Šćepana Malog neko vreme boravio u Crnoj Gori, a posle je služio u ruskoj floti pod komandom Orlova i Dolgorukova. Docnije je služio u pregovorima između Crnogoraca i Austrijanaca. Za usluge učinjene Austriji dobio je u Banatu 1000 jutara zemlje kao nagradu, razume se, što je radio na štetu svoga naroda. Njegov život i rad opisao je malo znani nemački pisac u posebnoj knjižici (Erdemann Schmiedlen Von Kleinhammer, Kurzgefasste Geschichte des Grafen Miklas Markovich), koju je štampao u Pragu. Prema pričanju toga Nemca, Marković je pridobio vladiku Arsenija Plamenca, pa je sa njim i dvojicom glavara otišao u Rim, gde ih je primio papa. Pregovori o prelazu Crnogoraca u rimokatoličku veru bili su povedeni. U početku tekli su dobro, ali kada je car Josif II zaplenio manastirska imanja, papa je morao ići u Beč zbog čega su pregovori prekinuti. Nisam mogao pronaći ovu knjižicu. Imao sam samo u rukama članak u kome se o ovome slučajno govori. Razume se, pisan je vrlo tendenciozno, na šovinistički način, ali klerikalno je obojen masnom bojom (Jadranski dnevnik 29. IX 1938). Zna se da je vladika Arsenije imao vezu s Markovićem i da su njih dvojica s nekim glavarima iz Crmnice, Riječke nahije i s Cetinja pregovarali na svoju ruku sa Bečom. To nije bilo sa znanjem arhimandrita Petra i guvernadura koji su čuvali Srpsku slobodu u Crnoj Gori (Đorđević, Crna Gora i Austrija u XVIII veku, 1-24). Vladika Arsenije bio je"odan piću, te ga narod ne poštuje" (isti, 44). Takav čovek mogao je imati neke sumnjive veze s Markovićem, koji je bio na usluzi Austrije. Marković je bio nacionalno neispravan i zato je radio u korist Austrije. (Kurziv je moj.)

[76] Đorđević, 9-10; isti, Ispisi iz bečkih državnih arhiva u kojima su dokumenti uz delo"Crna Gora i Austrija u osamnaestom veku", Beograd 1913, 20.

[77] Milaković, 104 -105; U. Ćirić, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, Glasnik Pravoslavne crkve 1901, 413.

[78] Milutinović, 30-32; Milaković, 104, 105.

[79] Milaković, 136; Aleksandrov , Petr I Petrovič vladika - mitropolit Črnogorski. Ego posvjaščenie vo episkopa i skazannoe im posl etogo slovo, Kazanj 1895; isti, Material i nekotoria isledovania po istorii Černogorja, Kazanj. 1897, 49-61.

[80] O mitropolitu Petru vidi značajne radove: L. Popovič, Černogorskii vlaldika Petar, Kiev 1897; dr D. Lekić, Spoljna politika Petra Petrovića Njegoša (1784-1830), Cetinje 1950 (prevod s francuskog sa izmenama i dopunama); D. D. Vuksan, Poslanice mitropolita crnogorskog Petra I, Cetinje 1935; isti, Petar I Petrović Njegoš i njegovo doba, Cetinje, 1951.

[81] Medaković, 179.

[82] N. I. Petrov, Opisanie rukopsanih sobranii nahodjašh v gorod Kiev. Vipusk III. Biblioteka Kievo-Sofijskago sobora, 193.

[83] A. Popov, Putestvie v Černogoriju, S. Peterburg 1847,107. (Kurziv je moj.)

[84] Milaković, 227-236. Nisam mogao dobiti raspravu Žmakina: Rossija i Černogorija načale XIX veka (Dr. i N. Ross, 1881, mart), u kojoj je reč o ovom pitanju.

[85] Milaković, 237-276; Lekić, 133-176; Vuksan, Poslanice, 44-50; isti, Petar I, 94-148
Petar I, 94-148; P. Rovinskij, Značenie pravlenija vladike v istorii Černogorija. Izvestija S.-Peterburskago slov. blag. obščestva. 4-5, 1886, 162-180.

[86] Medaković, 165-166; Ljubomir Durković-Jakšić, Prilog za biografiju Arsenija Gagovića, Zbornik, Istorijskog muzeja Srbije, 8-9, 1972, 111-119.

[87] O tome planu dao je interesantnu radnju Steva M. Dimitrijević (Bogoslovlje 1926, sv. 1, i zasebno; Ljubomir Durković-Jakšić, Kazivanja Crnogoraca o pomoći tršćanskih Srba Karađorđu za podizanje ustanka, Stvaranje, 9/3, 1954, 194-196; isti, O pomoći tršćanskih Srba Karađorđu i ustanicima, Glasnik SPC, 1954, 152-154).

[88] Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti, br. 764.

[89] M. Dragović, Dva akta o vjekovnoj nezavisnosti Crne Gore, Luča 1896, 94-104.

[90] Henrik Batowski, Un precurseut poloniase de L' Union balkanique le prince Adam Czartorski, Revue international des etudel balkanique, 2-4, 1936, 149-156.

[91] Sbor. imp. russ. ist. obšč. 82, 1892, 265-275, 334-340.

[92] M. Dragović, Prilozi za istoriju Crne Gore i Boke Kotorske, Spomenik SKA, 31, 1898, 107-108.

[93] Lekić, 215.

[94] D. Ruvarac, Autobiografija protosinđela Kirila Cvjetkovića i njegovo stradanje za pravoslavlje, Beograd, 1898, str. II.

[95] E. N. M(ilaš), Pravoslavna Dalmacija, N. Sad 1901, 480-496.

[96] Vuk St. Karadžić, Crna Gora i Boka Kotorska, 52.

[97] Durković-Jakšić, Petar II Petrović Njegoš, Varšava 1938, 13. (na poljskom)

[98] Dr Ljubomir Durković-Jakšić, Episkop žički Nikifor Maksimović i mladi Njegoš, Kraljevo, 1980, 25-56.

[99] Grlica, Cetinje 1835, 116-123;Stevan Ristić, Dečanski spomenici, Beograd 1864, 23-24; Arhiv Srbije.-- ZMP, br. 3. Sima Milutinović je u Vidinu 1818, napisao pesmu Komad iz čitavog, koju započinje sa rečima: "Crna Goro! Utjecište staro" (Grlica 1835, 136).

[100] Simeon Milutinović, Dika crnogorska, Na Cetinju 1835, 99, 103. U tome delu, Sima u nekoliko mahova spominje patrijarha i Svetog Savu, što svedoči koliki se značaj davao i Svetom Savi, kao osnivaču autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i o njenom docnijem poglavaru patrijarhu za potvrdu što može poslužiti i narodna pesma O serbskom patrijarhu, koju je Sima naveo u delu Pevanija objavljena u Budimu 1833, str. 100-104, zabeležena od Đurice Pierovića Bjeloša.

[101] Dr Ljubomir Durković-Jakšić, Njegošev najveći san, Glasnik SPC 1946, 155-156. Tamo je navedena i literatura. (Kurziv je moj.)

[102] Zapisi, 20. 1938, 336-348.

[103] Ljubomir Durković-Jakšić, Srbijansko-črnogorska saradnja 1830- -1851, Beograd 1957, 87-118.

[104] Zapisi, 20. 1938, 338, 347; Petrović Njegoš, Pisma, 1955, III, 407-408.

[105] D. R(uvarac), Patrijarh Josif Rajačić i Crnogorska mitropolija, Srpski Sion 1907, 243-245.

[106] V. Teplov, Greko-bolgarskij vopros, S. Peterburg, 1889, 76-77

[107] Glasnik SUD, 62, 1885, 126-127.

[108] Isto, 60, 1885, 324-331; 62, 1885, 127-128.

[109] Isto, 62, 1885, 127.

[110] N. Dučić, Odgovor na kuđenje i klevetanje, 1206.

[111] Hrišćanski vesnik, 1883, 381-383.

[112] Milaš, Kanoničko načelo Pravoslavne crkve, Zadar 1884.

[113] Glasnik SUD, 60, 1885, 323-333.

[114] V. S. D. (Vajdnov Sin Dimitrije - Dimitrije Ruvarac), Ko je naslednik Pećke patrijaršije i kome danas pripada vrhovno pravo nad sarajevnom pravoslavnom mitropolijom? Glasnik SUD, 62, 1885, 125-171.

[115] D. Ruvarac, O ukidanju Pećke patrijaršije i njenom nasleđu, Srem. Karlovci 1904 (iz "Srp. Siona"), 5-14.

[116] Pitanje o obnavljanju srpske Pećke patrijaršije i Ohrdske arhijepiskopije. (Po stenografskim beleškama), Beograd, 1896

[117] N. Dučić, Raško-prizrenska mitropolija i nacionalno-kulturna misija Kraljevine Srpske, Beograd, 1896.

[118] Đura Vukičević, Dali se srpska patrijaršija god. 1766 kanonički ukinula i konačno ugasila? i Ko joj je crkveno-pravni naslednik? Novi Sad 1904, 10-19.

[119] Isti, 19-35. (Kurziv je moj.)

[120] Letopis MS, 225, 1904, 112-113; Srp. knj. glasnik 13, 1904, 630-632.

[121] Ruvarac, O ukidanju Pećke patrijaršije, 69-71.

Nekanonsko unošenje Eparhije Crne Gore u rang listu autokefalnih crkava

1. Ruska crkva je nekanonski unela Eparhiju Crne Gore u svoju listu autokefalnih crkava

Grčki pravnici Ralis i Potlis su sastavili na grčkom jeziku zbornik zakonskih propisa Pravoslavne crkve pod nazivom Sintagma[1] , štampana u Atini u više tomova od početka 1852. U petom tomu te Sintagme, štampane 1855, na strani 529, naveli su da je u Crnoj Gori bila autokefalna Mitropolija crnogorska, i to među ostalim na rang listi deveta po redu. Tekst objavljen u Sintagmi u doslovnom prevodu glasi:

"9.

Autokefalna Mitropolija crnogorska[2]

Mitropolit skadarski i primorski, arhiepiskop cetinjski, egzarh sveštenog Trona pećkog, despotis (vladika) crnogorski i brdski g. Petar Petrović.

1. (...).

2. Ovaj rang ima prema ruskom Sintagmatu (rang listi); u Sintagmatu, pak, Velike crkve (tj. Carigradske) ne pominje se. Nekad je bio područni pećskom arhiepiskopu."

Tekst, unet u Sintagmu 1855, mnoge zbunjuje svojom sadržinom, u kom su činjenice neodređene i jedna drugoj kanonski se suprotstavljaju, jer ne mogu pravno i istorijski postojati jedna pored druge:

1. Kanonsko pravo, i pravo uopšte, ne poznaje autokefaliju sa egzarhom na čelu. Sama reč egzarh je grčka reč i u pravoslavnoj Crkvi stoji u tituli onog episkopa kome poglavar njegove autokefalne crkve - samostalne crkve; crkve koja ne zavisi ni od jedne druge samostalne crkve, dadne ovlašćenja da ga zamenjuje u određenim poslovima. To pravo može se suziti, uskratiti i nije nasledno - prenošljivo na naslednika episkopa kome je dato. Prema tome, ako je Mitropolija cetinjska, kako se gore navodi, bila autokefalna, onda njen episkop, autokefalije poglavar, ne bi mogao biti egzarh - zamenik poglavara druge neke autokefalne crkve, u ovom slučaju "Sveštenog Trona pećkog", kako se gore navodi, od koje se njegova crkva Mitropolija cetinjska, navodno odvojila, a tim samim činom i on sam postao neograničeni - nezavisni njen poglavar.

Istorija zna da je od vladika iz kuće Petrovića Njegoša samo vladika Vasilije kanonski dobio prava egzarha. To ovlašćenje dobio je od pravoslavnog arhiepiskopa pećskog i "vseja Serbiji, Bolgarije, Dalmacije, Bosne, obonjpol Dunaja i cjelog Ilirika patrijarha Atanasija" koga je 22. avgusta 1750. hirotonisao u Beogradu, i tom prilikom dodelio mu titulu i prava koja su na osnovu nje. Evo doslovna teksta toga upisanog u gramati datoj mu:

"Ješče že i sinodalno potpisujem semu mitropolitu kir Vasiliju skenderinskomu i primorskomu titul, da jest i egzarh S(vja)tješago Trona pećskago, Patrijarhij slavenoserbskija i po vsudu navsjakom mjestje, jako lice naše patriaršeskoe da budet vosprijat i počten: i m(o)l(i)tvi činiti i blagoslovenija prepodavati, dajetsja jemu vlast vo vsjeh eparhiah Patriaršestva našego i vpročih i cjele kto voshoščet i želanije imjet ot Prestola sego bl(a)goslovenije prijati: sego radi i potpisajutsja i pečatom našim potverdaju, i nastojaščija sija naša stavilnajasvidjetelnaja Gramata izdajet sja, i vo vsakoje utverždenije jemu osvješčenijejšemu mitropolitu skenderinskomu i primorskomu i egzarhu S(vja)tjejšago trona srbskago kir Vasiliju Petroviču vručisja"[2]

 

2. Pravo egzarha, koje se spominje u Sintagmi, nije poznato našoj istoriji, jer ga nisu dobili ni vladika Petar I, a ni vladika Petar II, o čemu postoje pouzdani dokazi:

a) Vladika Petar I Petrović hirotonisan je 13. oktobra 1784. u Sremskim Karlovcima "vo episkopa Černija Gori, Skenderiji i Primorja... tjemže ubo vsjei, naročno žev Bogohranimoj Černoj Gori, Skenderiji i Primorju duhovnoga i morskago čina", kaže se u diplomi koja je mu je tada izdata. Karlovački mitropolit, iako je bio poglavar jednog dela Pećke patrijaršije, tj. jedne eparhije, nije mu mogao dati nikakva prava zamene, a kamoli prava "egzarha" za eparhiju koja mu nije bila pod jurizdikcijom-vlašću, što se vidi i iz titula Petra I, kako se različito sam potpisivao:

"Vla(di)kaPetar", "vla(di)ka Petr na službi", "vaš brat Petr Petrovič", "pokorni sluga Petr Petrovič", "ja vla(di)ka Petrovič Njeguš", "ja vla(di)ka Petr Petrovič", "mitropolit Petr Petrovič", "m(itropolit) č(ernogorski) Petr Petrovič", "černogorskij mitropolit Petrovič", "Il metropolita di Montenegro Pietro Petrovich", "mitropolit černogorskij, skenderinski i primorski, i ordena svjatago Aleksandra Nevskago kavaljer Petr Petrovič", "mitropolit Petr Petrovič s Njeguš", "il archives. e metropol. di Montenegro, Albania e litor. ed l'imp. russo cavaliere Pietro Petrovich", "v. Petr", "vladika Petar svojeručno", "m. černogorski Petrovič", "mitropolit Petrovič", "mitropolit Petr Petrovič Njeguš", "Petr Petrovič Njegoš, mitropolit Černaja Gori, Skenderiji i Primorja", "smireni mitropolit černogorskij, skenderiski i primorski Petr Petrovič Njeguš" "smirenij mitropolit Černija Gori, Skenderiji i Primorja", "Petr Petrovič Njeguš", "pokorni sluga i bogomoljac m. Petr Petrovič Njegoš", "černogorskij. mitropolit Njegoš"[3]

O dobijanju autokefalije Episkopije Crne Gore i davanju mitropolitu Petru I titule "egzarha" ne spominje sam Petar I u svojoj istoriji o Crnoj Gori, niti u svojim poslanicama[4] To isto se može reći i za pisce koji su pisali o njemu[5]

b) Vladiku Petra II Petrovića hirotonisanog u Petrogradu 6. avgusta 1833. prema gramati o hirotoniji, izdatoj 28. avgusta i. g. Ruski sinod je uzdigao arhimandrita na stepen duhovnog načelnika "vo ep(is)k(o)pa onih B(o)gomspasajemih oblastej černogorskoj i berdskoj"[6] , dok je ispod njegovog portreta, urađenog i objavljenog tada u Petrogradu, napisano: "Visokopreosvjaščenij Petr Petrovič vladika černogorskij i berdskij".

Ruski sinod je 13. marta 1844. Njegošu dodelio titulu mitropolita. O tome se u gramati, izdatoj toga dana, između ostalog kaže: "Ninje že, i potomužde, drevneje pravlenije naroda tvojego i tvoje služenije i pravlenije čtušče, blagovoliteljne so izvoljajušču somoderžavnjejšemu velikomu g(osu)d(a)rju našemu imperatoru Nikolaju Pavloviču, paki dostojno sudihom biti i naricatisja tebje mitropolitu i vladacje tjeh že B(o)gomspasavajuščih oblastej. I sej ubo sinodalniju gramatu našeju vjedomo tebje i pastvje teojim, jako bl(a)godat Pres(vja)tago D(u)ha črez našu smjernost vozvede tja na sej boljših stepen s(sva)titeljstva, i mi ljubeznje utverždajem sije imenovanije mitropolita so starješinstvom pred ep(is)k(o)pi i arhijep(is)k(o)pi"[7] Vladika Petar II nije mario za ovu tituli i više se odevao u narodnu nošnju, obično se i potpisivao:

"Vladika Petrovič", "v. P. Petrovič", "vladika crnogorski P. P. Njegoš", "vladika crnogorski i brdski Petar Petrović", "visokopreosvjaščenij Petr Petrovič, vladika černogorskij i berdskij", "vladika černogorski i brdski", "pokorni sluga vladika crnogorski P. P. Njegoš", "vladika crnogorski P. Petrović Njegoš", "vladika Petrović Njegoš", "Vladica Montenegro P. Petrovich Njegosh" " Vladika di Montenegro "[8]

Ni kod stranih ni naših pisaca, koji su bili kod Njegoša i u njegovoj Crnoj Gori, nema pomena da je u njegovo vreme bila Eparhija Crne Gore autokefalna. To se vidi i iz njegovih dela[9] Nema kod Lavrova, koji je prvi napisao doktorsku raspravu o Njegošu.[10] Posle ovoga Rusa, ja sam doktorsku tezu objavio 1938. u Varšavi[11] , a zatim više knjiga, nekoliko desetina rasprava i članaka o Njegošu.[12] I sada se neprestano bavim Njegošem kao vladici, vladaru i odnosu prema njegovom delu i zaveštanju. Takođe ni ja nigde nisam našao nešto slično što mu se hoće popridodati.

v) Posle svega ovoga, valja naglasiti da u Sintagmi nije određeno ni koji je to Petar Petrović bio na čelu "autokefalije", da li je to bio Petar!, koji je umro 1830, ili je to bio Petar II, preminuli 1851. Kada je u Sintagmi tekst objavljen 1855. bio je u Eparhiji Crne Gore episkop Nikanor Ivanović, koji je na to mesto došao 1852. posle Petra II, hirotonisan u Rusiji, a napustio je Eparhiju 1860. i otišao u Rusiju, kada je knez Nikola došao na vlast, jer se nisu trpeli.

Ruski sinod, u saglasnosti sa carem Nikolom I, hirotonišući za episkopa Petra II, a zatim donoseći odluku i uzdižući ga za mitropolita, vezao mu je vlast na oblasti Crne Gore i Brda. Ovo je učinjeno u saglasnosti tadašnje politike Rusije, da se ne zameri Austriji i u nastojanju da Crna Gora i Brda proširuju svoj prostor na račun Turske, što je odgovaralo i želji samog vladike Petra II, koji je sanjao o oslobođenju Srba ispod Turaka i da dođe u Peć i sedne na Tron Pećke patrijaršije, pa otuda se i potpisivao vladika crnogorski i brdski.

U tekstu objavljenom u Sintagmi, poglavlju tzv. "autokefalije" u Eparhiji Crne Gore episkop tituliše se kao mitropolit i "skadarski i primorski, a na kraju i kao vladika "crnogorski i brdski"". Kao što je napred već navedeno, Petar I ponekad se potpisivao i kao "mitropolit černogorskij, skadarskij i primorskij", ali nikad i brdski.

3. U vreme vladike Petra I i vladike Petra II Eparhija Crne Gore pouzdano se nalazila na teritoriji Pećke patrijaršije, koja je bila silom turske vlasti potčinjena Carigradskoj patrijaršiji, a tim samim i u njenom sastavu nalazila se i Eparhija Crne Gore, što znači da nije bila autokefalna. O tome postoje dva krunska dokaza:

a) Sultan je meseca muhareme 1272, to jest septembra 1855, dao carigradskom patrijarhu Kirilu berat - carsko pismo o povlastici, iz koga se saznaje, daje silom državne vlasti sav prostor Pećke patrijaršije, koji je on dotle smatrao da je pod njegovom - sultanskom upravom, poverio Carigradskoj patrijaršiji na upravljanje, tj. patrijarhu. Tekst toga berata, u prevodu na italijanski jezik preveden, iz Carigrada 11. februara i. g. ponovom, poslat je tršćanskom listu Osservatore Triestino, u kome je objavljen na prvoj stranici.

U Trstu su bogati brodovlasnici Srbi i Grci, koji su održavali trgovačke veze sa Carigradom, dugo imali zajedničku crkveno-školsku opštinu i Grci su nastojali da se u crkvi služi samo na grčkom jeziku, dok su Srbi tražili da se služi i na crkvenoslovenskom jeziku. Zbog nesloge razišli su se i zasebno organizovali crkveno-školske opštine i crkve podigli[13] , pa se ne zna ko je od njih berat objavio.

Čim se u Beogradu saznalo o objavljivanju pomenutog berata, Društvo srpske slovesnosti je 10. marta 1856. pisalo Konstantinu Nikolajeviću, kapućehaji, tj. prestavniku, Kneževine Srbije kod turske vlade: "u italijanskom u Trstu izlazećim novinama (čis(lo) 43), naštampan je berat, izdat otomanskom portom Carigradskom patrijarhu, u kome se izčiljavaju i eparhije, koje podpadaju pod Pećsku patrijaršiju. Počem su iste eparhije po svoj prilici pogrešno imenovane, i počem bi prava imena njiova istoriju naše Crkve koliko toliko osvetlila, ako ne u ničem drugom, a ono bar u obimu rečene Srbske patrijaršije, to vas Društvo srb. slovesnosti, pošiljući prevedeni vam rečeno čislo novina, moli da bi iste eparhije iz originala i Društvu poslati izvolili, označivši u isto vreme kod svakog turskog imena i današnjem Srbstvu opštepoznato ime mesta ili predela, po kome koje se eparhija naziva".[14]

Nikolajević je odgovorio u obliku opširne rasprave o kojoj su 20. maja i. g., pregledavši je, dali svoj sud i mišljenje članovi Istorijskog odeljenja Društva srbske slovesnosti, arhimandrit Vraćevšnice Gavrilo, Jovan Gavrilović i Jovan Ristić, naglasivši, da bi ona bila "dragocen dobitak za Glasnik Društva", zato su predložili da se štampa "zajedno sa srbskim prevodom sultanovog berata iz Osservatore Triestino", koji bi mu "prethodio, naravno ako bi pisac pristao".[15] Oštampano je samo izvod iz Nikolajevićevog odgovora pod naslovom O granicama dokle se je prostirala oblast nekadašnjeg Pećskoga patrijarha, gde je pisac na kraju kazao: "K Zapadu, pak, naš patrijarh nije imao nikakvi opredeljeni granica. Bile su mu prirodne sve one dokle se je Pravoslavije po venecijanskim i mađarskim državama prostiralo"[16] .

Pošto je ovo objavljeno, Jovan Gavrilović je berat iz 1855. u prevodu na italijanski, objavio takođe u Glasniku Društva srbske slovesnosti.[17] Tako blagodareći sadržaju ovog berata može se saznati ne samo o prostoru nego i eparhije koje su bile u sastavu Pećke patrijaršije. Među njima se tada nalazila i Eparhija "Karatagli (Montenegro)", tj. u "Karadagli (Crnoj Gori)". Ovaj podatak jasno osporava ono što je Ruska crkva bila nekanonski unela u svoj katalog rang listu autokefalnih crkava, i to pre 1855. kada je sultanski berat te godine konstatovao da je Eparhija Crne Gore pod njegovom vlašću i nju predaje pod upravu carigradskom patrijarhu, tj. da je Crna Gora pripadala Turskoj, pa prema tome i Eparhija Crne Gore da pripada Pećkoj patrijaršiji koja je silom tuske vlasti podčinjena carigradskom patrijarhu.

b) Godine 1856. vlada Turske izdala je poznati hati-humajum, pravni akt kojim su Carigradskom patrijarhu data veća prava, od onih datih ranije, da bi mogla raditi slobodnije na organizovanju crkveno-školskog života hrišćana na terenu njoj potčinjenom, između ostalog i na terenu Pećke patrijaršije, nabrajajući mesta i na toj teritoriji, uključujući u nju "Krocki (Černogorii) " što svedoči da je ovim hati-humajumom bila obuhvaćena i Eparhija Crne Gore, pa prema tome to dokazuje da 1865. ova Eparhija tada nije bila "autokefalna".[18]

Treba imati na umu, oba ova dokaza svedoče, da se nije mogla dobiti autokefalija od Carigradske patrijaršije bez saglasnosti turskih vlasti, tim pre što je Crna Gora bila u neprekidnoj borbi sa njom koju nije priznavala.

Otuda proizilazi, da su se grčki pravnici Ralis i Potlis s pravom ogradili od izvora koji su dobili od Ruske crkve, u kome navedene činjenice nisu zasnovane na kanonima i potekle od nadležne crkvene vlasti, pozvavši se na katalog Carigradske patrijaršije, u čijoj rang listi autokefalnih crkava nije bilo ni pomena o "autokefaliji" Eparhije u Crnoj Gori, navodno pod poglavarstvom vladike Petra Petrovića.

Na kraju, mora se znati, da Petar I ni Petar II nisu ništa preduzeli, a kamo li učinili na donošenju kakvog zakona o uređenju crkve, zato u tzv. "autokefaliji" nije bilo ni crkvenih sabora, sinoda i više episkopa (bar dvojica) što sve ovo mora imati svaka autokefalna crkva. Tada je u Eparhiji Crne Gore bio samo po jedan episkop, koji je bio i upravitelj Crne Gore i vladika Eparhije Crne Gore. I Petar I i Petar II bili su bez redovnog školovanja i bogoslovskog obrazovanja. Upravo, bili su samouci. Sami sveštenici znali su samo čitati i pisati i služili su se samo Trebnikom, a retko ko od njih je imao Psaltir i Časlovac.

O stanju u toj tzv. "autokefaliji", pored Milorada Medakovića, sekretara Njegoševog, najbolje je opisao Vuk Karadžić koji je 1834. i 1835. boravio kod Njegoša i svoja zapažanja o Crnoj Gori i Boki Kotorskoj i 1935. objavljena i u Beogradu.[19] Evo šta je on zapisao:

"Vjera Crnogoraca (grčka) jamačno je rasprostrta u ovijem krajevima u IX stoljeću, kad i među ostalijem Srbima i Bugarima. Iako Srbi nijesu uopšte nikad imali pravijeh škola i nauka, ipak su njihovi sveštenici imali nekijeh znanja, da su bar u vjerskijem stvarima mogli poučavati. Između ostaloga to dokazuju mnoge crkvene knjige pisane i od kaluđera i od popova, koje se na sve strane nalaze. Ali otkako su Turci zagospodarili ovijem krajevima, neznanje je opet sve više uzimalo maha i svako znanje se tako izgubilo, da se onaj drži za najučenijeg koji zna dobro čitati i pisati; pa i ti, osobito oni koji znaju dobro pisati, rijetki su. Tamo se ne zna ni za koju drugu knjigu osim Časlovca i Psaltira na staroslovenskom jeziku, koje Crnogorac ili nikako ne razumije, ili najviše razumije toliko kao na pr. latinski jezik sadašnji prost Talijan. O kakvoj gramatici, geografiji, istoriji, bogoslovlju i drugim naukama, ne zna se ni po imenu. Ni za samu prostu nastavu u čitanju i pisanju nema dosad nikakve škole u cijeloj zemlji, i oni koji hoće da postanu popovi, moraju ići da se uče u manastir, ili svaki pop za to obučava svoga sina. Nema ni nikakvijeh knjiga ni zgodnog metoda za nastavu, i ko ima sreće i prilike da što uči, mora se godinama mučiti da samo čita i nešto pisati nauči, i presrećan je ko u tome uspije, da se uzalud toliko vrijeme nije mučio. Trebnik je jedina knjiga koju svaki pop ima, i mora imati. Ako uz to ima još i Časlavac i Psaltir, onda ima cijelu biblioteku koja mu je potrebna. Pri takvom obrazovanju sveštenika nije čudo što se hrišćanska vjera i kod popova i kod naroda više sastoji u vršenju crkvenih obreda (kao krštenje, vjenčanje, post itd.), nego u vršenju hrišćanskijeh vrlina. U cijeloj Crnoj Gori ima na 200 popova, a nema nikakva ograničenja koliko ih može biti, jer nikakvom Crnogorcu niko ne može zabraniti da ne postane pop, ako samo vladika hoće da ga rukopoloži. Tako rukopoloženi sveštenik ne može vršiti nikakvu službu do nove godine. Tada se raspoređuju kuće po broju popova, tako da ako ih se uveliča, svaki dobije manje kuća, a ako se smanje, dobije više. I u Crnoj Gori, kao i svuda, popovi naplaćuju, istina, neku određenu taksu za službe koje vrše, ali je od toga zbog velikog broja njihova tako neznatan prihod, da oni od toga ne mogu živjeti, zato moraju kao i ostali Crnogorci raditi i zanimati se običnijem poljskijem radovima. Neki su popovi i svjetovne starješine, kao serdari, vojvode, kneževi, ali se svi, koji nemaju naročitog čina, računaju u glavare. Moglo bi se uopšte reći da je popovstvo u Crnoj Gori nasljedno, jer obično svaki pop sprema svoga sina za to; a u samoj stvari čin protojerejski je nasljedan u nekijem porodicama, kao na pr. serdarski ili drugi koji. Popovi se ni inače ni po čemu ne razlikuju od ostalijeh ljudi. Oni ne samo što ne nose bradu, nego kao i drugi briju veliki dio kose. Oni nose oružje kao i svaki, i idu u boj kako na Turke tako i između sebe; ali kako vjera zabranjuje vršenje crkvene službe onome ko ubije čovjeka, to se, koliko je moguće, od toga čuvaju, već kao glavar i predvode vojsku, sokole je, itd. Kad služe u crkvi, moraju otpasati oružje i fišeklije. Ova spoljašnja jednakost popova s ostalijem ljudima ima tu dobru stranu što se ljudi iz najuglednijih porodica nadmeću da se zapope, dok u "drugim krajevima, na pr. u Srbiji i u Ugarskoj, u popove često idu samo takvi ljudi koji u drugim granama javnog života nemaju izgleda da mogu napredovati, i nije rijedak slučaj da i najsiromašniji mladić voli kako tako da živi, nego da se zapopi i da mora nositi bradu i odjevati se drukčije od ostalijeh ljudi. U Srbiji je štaviše bilo primjer da su se za vrijeme ustanka na Turke mladi popovi raspopljavali samo zato da bi mogli nositi oružje i lijepo i bogato odijelo, što Hrišćanima u Turskoj nije dopušteno. U Crnoj Gori pop ne gubi ništa ni u kom pogledu, a dobija počast i prihod, koji ma kako da je mali, ipak nije na odmet.

Grčkog zakona popovi svi se žene, i moraju se vjenčati prije rukopolaganja. Oni to obično tako i čine, a zapope se docnije, kad im se ukaže zgodne prilika. Tako je i u Crnoj Gori, ali s nekom razlikom. Tamo roditelji vjenčaju sina koji će biti pop s djevojkom koju izaberu još kao dijete. Mlada ostane kao djevojka kod svojijeh roditelja, a mladoženju vladika zapopi, i on onda počne učiti što mu kao popu treba. I kad tako učeći se odraste, na uobičajeni način dovede kući mladu (upravu ženu, koja je dotle živila i odjevala se kao devojka, samo su je zadirkujući u šali ponekad zvali popadijom). Ako u međuvremenu mlada umre, mladi pop mora ostati udovac, jer se, kao što je poznato, po grčkom zakonu popovi samo jednom mogu ženiti. A ako umre mladoženja, ne smeta mladi ništa da se kao djevojka opet uda. Izgleda da je ovaj običaj postao zbog toga što se boje da ne nastupi slučaj, da docnije ne bude prilike da ih vladika zapopi. Zato su 1832-33. godine kad je stari vladika bio umro, a novi još neposvećen, doveli mnogo takve djece jednome vladici iz Srbije koji je slučajno došao u Crnu Goru, da ih zapopi, pa su poslije, kao što sam ih i sam gledao, u cetinjskom manastiru učili čitati i pisati. - Kad novi sveštenik otsluži prvu službu, zađe s bardakom u jednoj, a čašom u drugoj ruci po sobama manastirskijem i časti sve rakijom.

U Crnoj Gori ima dosta crkava; svako pleme ima ih po nekoliko, a svako selo bar po jednu. I manastira ima u svakoj nahiji, ali nema u svakom kaluđera, već su ili vladičini ili nahiski. Upravu nad njima i imanjem vode ili popovi (što je najviše slučaj po nahijskim manastirima), ili svjetovni ljudi, a popovi dolaze ovdi onda da služe službu. U samom cetinjskom manastiru ima samo jedan kaluđer, i to stranac, koga je vladika nedavno zakaluđerio. Najvažniji manastiri u kojima ima kaluđera jesu Manastir pod Ostrogom i Morača. U oba ima oko desetak kaluđera i igumani su im arhimandriti. Osim ovijeh ima još na tri razna mjesta manastira sa po jednijem ili dva kaluđera, od kojijeh je samo jedan s jednijem kaluđerom u pravoj Crnoj Gori (u Riječkoj nahiji). U svemu biće dakle u Crnoj Gori oko 25. kaluđera. Oni obično ne prose već žive od poljoprivrede i od onoga što im ljudi kao milostinju sami dragovoljno donesu. O crkvenijem slavama na pr. prilažu većijem manastirima volove, ovce, koze, painovac. - Kaluđeri se nose drukčije od ostalijeh Crnogoraca. Osima kape, odijelo im je vrlo slično grčkijem kaluđerima, ali po crvenom fesu, oko koga je kao mala čalma opletena usukana svilena marama, sasvim liče na Turke. Sadašnji vladika odijeva se kao kaluđer i čiji red i on spada, samo su mu haljine od bolje svite. Kaluđeri nose bradu kao što je po pravilima, ali sam ja video jednog kaluđera ispod Ostroga obrijanog, i po spoljašnjosti izgledao je kao kakav hrišćanski trgovac iz kakve turske varoši. Neki mlađi kaluđeri koji to vole, nose i oružje, što oni objašnjavaju i pravdaju time što su svi manastiri, osim onoga u Riječkoj nahiji, na granici, sasvim u blizini Turaka, i nijesu sigurni životom. - Poznata je stvar da Crnogorci nijesu tako pobožni kao ostali Srbi, na pr. oni u Srbiji, i to se objašnjava raznim uzrocima, od kojijeh neće biti najnevažnije i taj što ovdje kaluđeri ne idu po zemlji, kao u Srbiji, i narodu predikuju, iako samo o paklu i đavolima. - Pod Turcima u Srbiji nije bilo ni u desetom selu crkve, pa ipak tamo je bilo malo ljudi koji se nijesu bar jednom u godini pričešćivali (uz veliki post u manastirima); ovo su naročito činili oni koji se zbog velikog grijeha nijesu usuđivali ići svome popu, ili kojim je pop za nekolike godine zabranio pričešćivanje. A u Crnoj Gori rjeđi su oni ljudi koji se bar jednom u godini pričešćuju, nego oni koji to nikako ne čine. U ovakvijem prilikama ne može se drugačije ni očekivati, pošto zakon zabranjuje pričešćivanje ubicama za 20 godina, za koje vrijeme ima da izdrži razne pokore, a svaki Crnogorac mora biti svakog trenutka gotov i na ubistvo, ako ne namjerno, a ono iz odbrane. A pri njegovu načinu života nemoguće mu je i običnu pokoru izdržavati. U Srbiji se obično mole Bogu triput na dan: ujutru kad ustanu, uveče kad hoće da večeraju i poslije večere kad hoće da spavaju. Ujutru se mole Bogu kad koje ustane, poslije večere kad koje dospije da spava, a pred večeru svi se mole zajedno. Starješina porodice stane naprijed, za njim muškarci, a žene i djeca za njima. Starješina počinje molitvu i niko ne smije prestati ni sjesti dok starješina ne svrši. Oni se ne mole Bogu jednako (od hiljade možda nijedan ne zna Očenaš), nego što koje zna ono i govori (šapućući: samo starješina može govoriti malo pobolje da se čuje), i što želi ono i ište, i molitva je ovdje ili ondje duža ili kraća. Crnogorci imaju običaj da nedjeljom i praznikom idu u crkvu, ali ovakve molitve u kući nijesu u običaju. Može biti da je turski jaram u Srbiji učinio da se bolje drži zakon, ali jamačno i kaluđeri za to imaju zasluga, čemu je između ostalog dokaz i to da je poturčivanje najčešće bilo onamo gdje nije bilo manastira, kao na pr. u Bosni. Sadašnji vladika otvorio je na Cetinju jednu malu školu, u kojoj se oko 30 mladića (među njima i gore pomenuti mladi popovi) uče osim čitanja i pisanja još i računu i crkvenoj istoriji. Neka bi Bog dao da ova škola i dalje napreduje i da se i drugijem naukama umnože! Isti vladika podigao je i jednu malu štampariju".

I sam Njegoš je u svom Gorskom vijencu (stih 2051 2090), pisanom 1846, a štampanom iduće godine, ponajbolje prikazao samouko sveštenstvo u licu "popa Miće", o čijoj pismenosti je poznato čitaocima ovog Njegoševog dela.

Da bi se ovo potkrepilo, navodi se još jedan dokaz. Njegoš je bio svestan da nije potkovan bogoslovskim znanjem, tzv. poznavanjem kanona i ostalih crkvenih pravila, pa se zato nije ni upuštao u ocenu njegovih primena. Otuda, kada mu se 1833. i 1847. Vuk Karadžić obratio da mu dade blagoslov na njegov prevod Novog zaveta, on je to odbio zato što je smatrao da za to nije stručan. Kako je to bilo, najlepše nam prikazuje njegov sekretar Milorad Medaković: "Vuk Karadžić dolazaše često kod vladike, i u to doba bješe Vuk spremio da pečata svoj prevod Novoga zaveta, pa tražaše od vladike, da mu dade blagoslov arhierejski, a vladika neželeći da primi na sebe ono o čemu nije najbolje obavješten, pa će mu odgovoriti: "nije to, Vuče, za mene, niti su moji posli, nego eto u Ungariji dosta naučenije srbskije vladika, koji su učili i poznaju sva crkvena pravila i kanone, pa se ti obrati k njima kano ti pravijema arhierejima, da ti daju blagoslov, a da išteš od mene blagoslov za oslobođenje braće Srba ispod nesnosnije jarmova i za nabavku oružja iđenja u rat, u tome sam ti ja pravi vladika, pa bi ti i da "blagoslov koliko oćeš, ali ti Vuče, nijesi za to, koliko ni ja za ono prvo"".[20]

Napomenuti je, da treba imati na umu i dobro znati: tada u Eparhiji Crne Gore vladika i sveštenici sa kaluđerima su prevashodno služili u odbrani Crne Gore i mirenja plemena i pojedinaca među sobom.

2. Eparhija Crne Gore pod vlašću samodržca kneza Nikole nekanonski je predstavljena kao "autokefalna"

Posle vladike Petra II Petrovića Njegoša u Crnu Goru došao je na vlast knez Danilo, koji je dotadašnju tzv. teokratsku vlast, kojom je vladao vladika, podelio na svetovnu i crkvenu ali nije doneo ama baš nijedan zakon o crkvenoj vlasti. [21]

Kada je 1860, posle kneza Danila, došao na vlast knez Nikola zatekao je upražnjeno mesto na crkvenoj stolici Eparhije Crne Gore, jer ju je bio napustio vladika Nikanor Ivanović i otišao u Rusiju. Zato je knez tadašnjeg arhimandrita Cetinjskog manastira Ilariona Roganovića naimenovao na upražnjeno mesto, koji je kasnije otputovao u Rusiju, gde je u Petrogradu hirotonisan za episkopa 30. maja 1863. godine. "Poslije kratkog vremena bude naimenovan i za mitropolita crnogorskog i brdskog".[22] Ovaj "knežev" mitropolit je 1866. izdao naredbu da sveštenici ne briju bradu, zbog čega su više njih napustili službu, da vode matične knjige i da se vodi kontrola o vođenju manastirskih dobara. Za njegovo vreme 1869. otvorena je na Cetinju Bogoslovija.

Knez Nikola vodio je ratove za proširenje Crne Gore preko Brda u pravcu Kosova i Metohije, i zato je sanjao o osvojenju stare srpske prestonice u Prizrenu, pa je zato i ispevao 1867. pesmu:

"Onamo, onamo!...

Onamo, onamo... za brda ona,
govore da je razoren dvor
mojega cara; onamo, vele,
bio je negda junački zbor.

Onamo, onamo... da viđu Prizren!
ta to je moje - doma ću doć'!
Starina mila tamo me zove
tu moram jednom oružan poć'.

Onamo, onamo... sa razvalina
dvorova carskih vragu ću reć'
S' ognjišta milog bježi mi, kugo,
zajam ti moram vraćati već!

Onamo, onamo... za brda ona
kazuj da je zeleni gaj
pod kim se dižu Dečani sveti:
molitva u njih prisvaja raj.

Onamo, onamo... za brda ona,
gdje nebo plavo sabija svod;
na srpska polja, na polja bojna,
onamo braćo, spremajmo hod!

Onamo, onamo... za brda ona
pogažen konj'ma klikuje Jug:
"U pomoć, djeco, u pomoć, sinci,
svetit' me starca - svet vam je dug!"

Onamo, onamo... sablje zastara
njegova rebra da tupim rez
po turskim rebrim' da b'jednoj raji
njom istom s ruku ras'jecam vez!

Onamo, onamo... za brda ona
Milošev, kažu, prebiva grob!
Onamo pokoj dobiću duši,
kad Srbin, više ne bude rob".[23]

Dobijanjem 1878. nezavisnost Crne Gore i uspostavljanjem granice na reci Tari, knez Nikola je osnovao Zahumsko-rašku eparhiju sa sedištem u Ostrogu, u koju je ušao deo Starog Zahumlja i Stare Raške, a za njenog episkopa naimenovao je arhimandrita Cetinjskog manastira Visariona Ljubišu, koji je hirotonisan na Cetinju. Čin hirotonije obavili su mitropolit Ilarion i episkop bokokotorski Gerasim Petranović. Tada mesto u Cetinjskom manastiru zauzeo je morački iguman Mitrofan Ban, koji je proizveden u čin arhimandrita, ali je uskoro po potrebi službe vraćen u Moraču, pa se zatim vratio na Cetinje, gde je ostao do 1879, u koje vreme predavao je veronauku prestolonasledniku i u Gimnaziji, pomažući u poslovima i mitropolitu.

Kada je 1882. umro mitropolit Ilarion, knez je na upražnjenu mitropolitsku stolicu "postavio" zahumsko-raškog episkopa Visariona Ljubišu, a za administratora zahumsko-raške eparhije arhimandrita Mitrofana Bana. Mitropolit Visarion nije dugo živeo. On je umro 1884.

Na upražnjenu stolicu Cetinjske eparhije knjaz Nikola naimenovao je 27. maja 1884. godine, administratora Zahumsko-raške eparhije administratora Mitrofana Bana, koji je tu dužnost i zauzeo 12. avgusta 1884. godine, zadržavši u isto doba i upravu Zahumsko-raške eparhije. Iduće godine arhim. Ban otišao je u Rusiju, gde je hirotonisan za episkopa uz prisustvo cara Aleksandra III. Po povratku na Cetinje, gde ga je iste godine 27. oktobra, knez Nikola, "prilikom dvadeset petogodišnjeg jubileja svoje srećne vladavine, naimenovao za mitropolita ".[24]

"Duhovna uprava u Crnoj Gori, po svojoj nadležnosti raspravljala je i rješavala pitanja duhovne kanonske prirode, dovodeći ih u skladnost sa pravilima apostolskih pravila i crkvenih kanona.

No, i ako je ovakva praksa odgovarala pravilnoj kanonskoj normi, svakako potreba je iziskivala, da se u duhu crkvenih kanona napišu i novi savremeni duhovni zakoni.

Da se ovo djelo privede, po najvišoj dozvoli knjaza Nikole, mitropolit Mitrofan obratio se poznatom kanonisti, episkopu zadarskom dru Nikodimu Milašu, s molbom, da bi napisao potrebne ustave za pravoslavne konsistorije i Sv. sinod u Crnoj Gori.

Preosvećeni episkop Nikodim rado se odazvao ovoj molbi, te je ove ustave i napisao, a kad su bili gotovi, knjaz Nikola blagovolio ih je sankcionisati, ito Ustav Sv. sinoda 30. decembra 1903. godine, a Ustav konsistorija 1. januara 1904. godine.

Na osnovu usvojenih zakona otvorena je na Cetinju 2. januara 1904. prva u Crnoj Gori, cetinjska Konsistorija. Prve pak sjednice Sv. sinoda u Crnoj Gori držane su na Cetinju u mjesecu maju 1908. godine.

Druga konzistorija u Crnoj Gori, nikšićka, otvorena je u Nikšiću 2. januara 1910. godine[25] , isticano je u izveštaju o uspehu vladavine kneza Nikole.

Treba sa čuđenjem naglasiti, da nijedan od ovih "ustava" nije objavljen u zvaničnom listu Glasu Crnogorca, u kome su objavljivani svi dotadašnji, pa i posle toga, zakoni. Oni su objavljeni 1904. kao svaka knjiga i u malom broju primeraka.[26] U Glasu Crnogorca je 1. januara 1904. u rubrici Domaće vijesti objavljena samo ova kratka beleška: "(Duhovni savjet i konsistorije). Njegovo knjaževsko visočanstvo, naš uzvišeni gospodar blagoslovio je potpisati zakon o uređenju Duhovnog savjeta i konzistorije u Crnoj Gori, kao što se vidi iz odnosnih ukaza, koji su donešeni na čelu današnjeg našeg lista.

Ove zakone i po želji našeg mitropolita gosp. Mitrofana, napisao je doktor bogoslovlja Nikodim Milaš, pravoslavni episkop dalmatinski.

Pošto se g. episkop Milaš danas računa među najboljim kanonistima, što ih pravoslavna crkva ima, to smo uvjereni, da će i ovi zakoni u potpunom smislu odgovoriti svijema savremenim potrebama Sv. pravoslavne crkve u Crnoj Gori.

Mi iskreno i sa osobitom radošću pozdravljamo ovaj napredak Svete naše crkve i našeg sveštenstva". Ovu vest je u celini preneo Carigradski glasnik već 16. januara iste godine. Beogradski časopis Hrišćanski vesnik 1904. na strani 119, u rubrici Nove crkvene ustanove u Crnoj Gori pisao je: "Pod prvim januarom izišao je knjažev ukaz kojim se ustanovljava u Crnoj Gori Duhovni savjet i konsistorije. U Duhovnom savjetu i konsistorijama predsednik je mitropolit Mitrofan Ban, a članovi Duhovnog savjeta: arhimandrit ostroški i morački, iguman pivski, protođakon cetinjski i tri protojereja.

Pozdravljamo ovo novo uređenje crkve u bratskoj nam Crnoj Gori, koje je zauzimanjem visokopreosvećenog mitropolita izvedeno. I nadamo se da će kroz to i duhovno sudstvo pružiti dovoljno garantije sveštenstvu za pravilnije raspravljanje sviju pitanja koja zasecaju u život crkve i sveštenstva. Kad pobliže budemo obavešteni o ovoj novoj organizaciji crkvenoj u Crnoj Gori, pokušaćemo izvodno u listu da sveštenstvo naše s novim uređenjem potpuno upoznamo".

Glasnik Pravoslavne dalmatinske crkve, koji je izlazio u Zadru pod nadzorom samog episkopa Milaša, u julskoj svesci 1904, nastrani 112, objavio je vest: "Ustav Pravoslavnih konsistorija u Knjaževini Crnoj Gori". Čitamo u "Glasu Crnogoraca": "Ovaj Ustav plod je trajne brige nj. visokopreosveštenstva mitropolita g. Mitrofana oko boljitka i napretka svete naše Pravoslavne crkve i našeg sveštenstva, a napisao ga je pravoslavni episkop dalmatinski, doktor bogoslovije, nj. preosveštenstvo g. Nikodim Milaš. Ta očinska briga nj. visokopreosveštenstva g. mitropolita Mitrofana s jedne strane, i naučni bogoslovski autoritet preosvećenog pisca s druge, najbolje su jemstvo, da će i ovaj Ustav potpuno odgovoriti svim suvremenim potrebama Sv. pravoslavne crkve u Crnoj Gori, pa se mi ovome napretku radujemo i srdačno pozdravljamo".

U svim ovim vestima nigde se nije reklo da je Eparhija u Crnoj Gori "autokefalna" i da to stoji u ustavima koje je napisao episkop Milaš, jer su one preuzete iz prve vesti objavljene u Glasu Crnogoraca, već se javljalo sa Cetinja o uspostavljanju "Duhovnog savjeta i konzistorije", a iz Zadra o ,,Ustavu i konzistorijama", ali ne o suštini, koja se krila, i zato nije mogla biti data ocena o ustavima, u kojima je najznačajnije ono što se nalazi u dva prva člana Ustava Svetog sinoda, koji glase

"Članak 1. Avtokefalna pravoslavna mitropolija u Knjaževini Crnoj Gori, kao član jedne, svete, katoličanstvene i apostolske crkve, kojoj je pastironačelnik i glava Gospod i Bog naš Isus Hristos, čuva i održava u dogmatima i u kanoničkim ustanovama sa svima drugima pravoslavnim, autokefalnim crkvama, i ovo će jedinstvo ona čuvati i održavati do vijeka.

Čl. 2. Avtokefalnu[27] pravoslavnu mitropoliju u Crnoj Gori sastavljaju:

1) Cetinjska arhiepiskopija, sastavljena iz sviju plemena, koja se nalaze na desnoj strani rijeke Zete, sa dodatkom varoši Podgorice i plemena zetskog. Upravlja ovom arhiepiskopijom cetinjski arhiepiskop, koji je ujedno i poglavica sve Pravoslavne crkve u Crnoj Gori sa naslovom mitropolita crnogorskog, brdskog i primorskog. Stolica je Cetinjske arhiepiskopije prestonica države, Cetinje.

2) Zahumsko-rasijska eparhija, sastavljena iz sviju plemena, koja se nalaze na lijevoj strani rijeke Zete. Upravlja ovom eparhijom zahumsko-rasijski episkop. Stolica je Zahumsko-rasijske Eparhije u manastiru Ostrogu".

Odmah ovde, mora se ukazati najedno nerazjašnjeno pitanje. Naime, nije poznat razlog zašto episkop Nikodim radove za ustave Eparhije Crne Gore nije uneo u svojeručni spisak radova, u kome su oni popisani od 1873. pa zaključno sa 1905. godinu[28] , kao što ih nije posedovao u svojoj biblioteci.[29] Osim goga, episkop Milaš ništa o tome nije rekao u svojoj autobiografiji,[30] mada je bilo poznato njegovo stanovište koga se pridržavao u svom delu Pravoslavno crkveno pravo čak i u trećem izdanju izašlo 1902, u kome je pisao: "Zavisnost Cetinjske mitropolije produžavala se do ukinuća Pećke patrijaršije. Od toga doba, pri državnoj samostalnosti Crne Gore, i crkva u njoj, kojoj je poglavica bio u isto vrijeme i gospodar, smatrala se samostalnom u svome ustrojstvu i unutrašnjoj upravi, kao što je samostalna i danas. Samostalnost Cetinjske mitropolije priznala je i Carigradska patrijaršija". Ovo je episkop Milaš izveo sa pozivom na delo Ralisa i Potlisa Sintagme, tom peti, 529. strana.[31]

Ovako nesmotreno izraženo mišljenje episkopa Milaša bilo je bez pravih i kanonskihdokaza. Jer, Crna Gora nije bila samostalna sve do 1878, a Eparhija Crne Gore nije nikad dobila autokefaliju od svoje Matice, majke crkve, Pećke Patrijaršije, ili od Carigradske patrijaršije koja ju je potčinila silom turske vlasti. Episkop Milaš je izveo tvrdnju na osnovu onog što je rečeno u Sintagmi ali nije kritički rasmotrio navedene tamo činjenice, o čemu je opširno ukazano u prvoj tačci ovog poglavlja.

Međutim, ovde se mora ukazati još na jedan veliki propust koji je episkop Milaš učinio kada je donosio sud o tzv. samostalnosti Episkopije Crne Gore. On je morao saznati u kakvom je stanju bila Eparhija Crne Gore pod vlašću države od dolaska kneza Danila na vlast, a naročito kneza Nikole, koji je vladao kao samodržac. U to vreme, crkvena vlast, ukoliko je postojala, bila je sasvim uključena u državnu vlast, odnosno potčinjena volji kneza, koji je njom neograničeno upravljao kao svakim drugim organom svetovne vlasti. Ustvari to je bio izvršni organ kneževe vlasti za crkvene poslove. Knez Nikola je sebi dozvoljavao da ulazi u čisto kanonske poslove. Na primer, ne samo što je postavljao episkope, nego je čak episkopa uzdizao na viši stepen. Tako je učinio kada je episkopa Mitrofana Bana naimenovao za mitropolita, a zna se da kanoni nalažu da samo više crkvene vlasti mogu episkopu posebnom odlukom dodeliti titulu mitropolita.

Eto, za takvu kneza Nikole Eparhiju Crne Gore, u vreme kad je imala samo jednog episkopa[32] , kome je knez bio dodelio titulu mitropolita, episkop Milaš je napisao Ustav Svetog sinoda u Knjaževini Crnoj Gori, po njemu do tada za Eparhiju Crne Gore kao autokefalnu od "odvojenja" 1766. od Pećke patrijaršije, pa je čak 1910, kada je mitropolit Mitrofan proslavio svoj jubilej pozdravio ga kao poglavara "na čelu autokefalne svete crkve u Crnoj Gori", kada mitropolitu nije čestitku poslao Carigradski patrijarh, niti se reč "autokefalija" spominje u ostalim čestitkama.[33]

3. Eparhija Crne Gore nije nikad kanonski ni od koga tražila autokefaliju niti joj je iko to pravo kanonski dao, i zato je nije nikad ni imala.

Da bi se ovde dala zaključna reč po pitanju kanonskog prikazivanja tzv. autokefalije Eparhije Crne Gore, treba znati, pre svega, šta je to suština i karakter autokefalije, zatim ko i kako se ona kanonski i od koga traži i dobija.

Sama grčka reč Autokefalija označava organizaciju, koja sama (autos) ima svoju glavu (kefale), koja ima spoljnu i unutrašnju samostalnu vlast, i time je nezavisna od ma kakve druge zemaljske vlasti, ono što se sada pravno kaže ima suverenu vlast (summa potestas).

Pod kanonskim pojmom smatra se da je autokefalna crkva "ona ne dobija svoju vlast od druge crkve, nego od samog Osnivaoca crkve Isusa Hrista Preko hirotonije svog poglavice i ostalih svojih episkopa od svojih episkopa". To znači, crkvena vlast je hirotonija, koja potiče od jednog subjekta crkvene vlasti Isusa Hrista, koji je svoju zemaljsku vlast predao apostolima, a ovi svojim prijemnicima episkopima, i to je jedna kanonska vlast crkve. Dakle, hirotonija od svojih episkopa je jezgro autokefalije. Prema tome, tamo gde nema ovoga jezgra nema svojega episkopata kao ni autokefalije suverene vlasti.

Svega ovoga nije bilo u Eparhiji Crne Gore posle 1766. jer je imala samo jednog episkopa, retko kada dvojicu, a ponekad nijednog, što se dešavalo kad i onaj jedini episkop umire (kao što je bio slučaj posle smrti mitropolita Visariona Ljubiše 1884, kada je arhim. Mitrofan Ban bio administrator tadašnjih dveju eparhija), sve dok drugi dobije hirotoniju u drugoj crkvi, i to od episkopa te crkve.

Za postajanje autokefalne crkve potrebno je imati sve napred navedene uslove, a onda voljom episkopata - svih episkopa jedne crkve, koji je kanonski faktor, može se tražiti pravo autokefalije od Matice, tj. majke-crkve, koja je jedini kanonski faktor - volja njenog episkopata.

To znači, za dobijanje autokefalije je jedini put traženje od majke-crkve, ispod čije se suverene vlasti želi izdvojiti, i jedini faktor autokefalije je ova majka-crkva po volji svoga episkopata sposobna dati autokefaliju.[34]

Iz ovoga sledi, Eparhija Crne Gore nije imala uslove da traži autokefaliju sa jednim episkopom, a da je i imala uslove mogla je tražiti samo od majke-crkve Pećke Patrijaršije, ali pošto je ona bila podčinjena Carigradskoj patrijaršiji onda to je mogla jedino učiniti od ove crkve, kao što je to učinjeno u obnovljenoj Srbiji.

Koliko je koštala samostalnost Srpske pravoslavne crkve u Srbiji dovoljno je za to navesti nekoliko primera, i to ne ističući sve one napore oko Pregovora sa turskim vlastima i sa Carigradskom patrijaršijom da Pristane na izdvajanje iz njenog sastava. Poznato je da su grčke vladike, tzv. fanarioti, na terenu ustaničke Srbije plaćale Carigradskoj patrijaršiji svake godine izvesnu sumu novca, zvanu miriju. To oni nisu često činili, pa je za njih bila prinuđena plaćati ustanička Srbija. Zato je bilo dogovoreno, da od 1817. Srbija plaća po 145.675 groša godišnje. Od 1824. dogovoreno je, da u znak poštovanja prema Carigradskoj patrijaršiji plaća se godišnje po 6.000 groša. Za postavljanje mitropolita 1826. i za dug grčkih vladika isplaćeno je 16.000 groša. Iduće godine plaćeno je 46.000 za izbor vladika. Za proglašenje 1831. autonomije Srpske Pravoslavne crkve u Srbiji, pored plaćenih dugova za vladike, knez Miloš dao je patrijarhu 50 dukata kao poklon, a za izdavanje patrijaršijskog pisma o proglašenju autonomije dato je takođe 9.000 groša, dok je za hirotoniju srpskog mitropolita plaćeno 300 ćesarskih dukata i data obećanja da će se plaćati godišnje po 6.000 groša, a kada su Srbiji priključene još šest nahija plaćanje godišnje povećano jena 9.000 groša. Sve je to činjeno zato što je Srbija bila prinuđena da i Turskoj plaća danak dok nije 1878. dobila nezavisnost, posle čega je i Srpska pravoslavna crkva u Srbiji 1879. dobila autokefaliju za koju je plaćena veća suma novca. Sve je ovo učinjeno legalno i kanonskim putem, tj. voljom srpskih episkopa u Srbiji upućena je molba Carigradskoj patrijaršiji, koja je voljom njenog episkopata pristala na izdvajanje Srpske pravoslavne crkve u Srbiji u samostalnu autokefalnu crkvu. I to je ona dobila potvrdom izdatom o tome tomosa-pisma od strane Carigradske patrijaršije.[35]

Istorija ne zna da je Eparhija Crne Gore, koja je imala skoro uvek samo po jednog episkopa, ikada i odkoga tražila autokefaliju, niti joj je to ikad iko kanonski dao, pa zato nije je ni imala.

I samo onaj koji bi našao dokaz o traženju autokefalije i zato pismenu dozvolu da ju je dobio, tj. objavio tomos-pismo izdato od majke-crkve nadležne za to, može osporiti gornje tvrđenje.

Po crkvenom učenju "Božansko poreklo crkve, sveštena priroda crkvene vlasti i crkvenih pravila moraju uzdržavati državnu vlast od nasrtaja na oblast čisto crkvenog pravila i zakonodavstva[36] . Kada je sultanskim beratom dato pravo Srbima u Srbiji, da sami sebi biraju, iz svoje sredine, mitropolita i episkope, onda je Srbija u svom prvom Ustavu iz 1835, član 93. ustanovila: "Vnutrenje rukovodstvo prinadleži mitropolitu i duhovnoj vlasti, koja će se ukazom odrediti i nabljudavati ugovora, utvrđeni s patrijarhom u Carigradu", i tek posle toga otpočelo je sa uređenjem crkvene vlasti izdavanjem Načertanija o duhovnoj vlasti[37] , a kada je Srpska pravoslavna crkva u Srbiji dobila od Carigradske patrijaršije autokefalnost-samostalnost 1879, od tada se sa njom upravljalo po volji njenog episkopata.

Knez Nikola nije poštovao učenje crkve, i zato nije postupao po tom učenju ni 1903. ni 1904. kada je doneo ustave o tzv. sinodu i konzistorijima, jer je on crkvu smatrao kao svaki drugi državni izvršni organ njegove samodržavnosti, i zato je njene organe dekretom postavljao u ime izvora vlasti koja je poticala jedino iz njegove volje. To svedoči i u njegovom postavljanju prvih članova Konzistorija na Cetinju, izdatom 1. januara 1904. i objavljenom istog dana u Glasu Crnogorca, koje glasi: "Mi Nikola I, po milosti Božjoj, knjaz i gospodar Crne Gore, na predlog našeg mitropolita, a na osnovu člana 10. o ustrojstvu Konzistorije, postavljamo: za predsednika Konzistorija njegovo preosveštenstvo mitropolita Mitrofana Bana; za redovne članove: jereja Marka Martinovića, jereja Iliju Jovićevića i jereja Miraša Vukića; za počasne članove: sveštenika podgoričkog Krsta Popovića i sveštenika sotonićkog Sava Vukosavovića; za sekretara đakona Iva Kaluđerovića. Naš mitropolit neka izvrši ovaj ukaz. Nikola I s.r.; (sa protupotpisom) mitropolit Mitrofan Ban s.r".

Knez Nikola na sve ovo bio je podstaknut pokretanjem još 1885. pitanja o obnovljanju Pećke patrijaršije, bolje rečeno o vraćanju u njoj redovnog stanja, i ko od njenih tadašnjih delova ima pravo na njen Tron u Peći,[38] a to je pitanje bilo naročito oživljeno 1904. i to polemički,[39] što se slagalo sa njegovom željom da dođe na srpski presto u Prizrenu, o čemu je pevao u pesmi Onamo, onamo... O tome se saznaje i iz njegovog ratnog proglasa objavljenog u Glasu Crnogorca 23. septembra 1912, kojim je pozvao svoje Crnogorce, da pohitaju u borbu za oslobođenje Metohije, gde će se sresti sa braćom Srbijancima, koji glasi:

"Crnogorci! Tužan vapaj, koji dopire iz Stare Srbije, od tamošnje naše potlačene braće, ne može se dalje podnositi.

Onamo nemilosrdno kolju ne samo ljude, nego žene i nejaku đecu srpsku. Glasno, jadno i plijenjeno srpsko se roblje, potuca po gorama i oko garišta svojijeh domova, kliknući vas, da ga zaštitite i izbavite.

Dužnost i ljubav roda nalažu vam, da pohitate braći u pomoć. Znam, da bi ste vi to i dosad učinili sa urođenom vam odvažnošću, da me nijeste slušali i isčekivali ishod mojijeh miroljubivih napora za zaštitu mučenika preko granice.

Moje nade, da će se naći način da se bez prolivanja krvi Srbi u Turskoj oslobode muka, ne ostvariše se, te sad, koliko god je mojem srcu teško narušiti tišinu evropskoga mira, ne ostaje mi do latiti se sablje, one sablje koju su vaši očevi neustrašivo sljedovali na Vučjem dolu, Nikšiću, Baru i Ulcinju.

Crnogorci! Uz nas je pravda, a kocka je bačena, pa što Bog da i sreća junačka!

Za mnom, junaci, da ruku pružimo braći u nevolji, kao i viteškoj Malesiji, koja se evo dvije godine lavovski bori za svoja prava, slobodu i sjedinjenje sa Crnom Gorom!

Nijesmo sami. S nama je Bog, s nama su balkanske hrišćanske kraljevine, sa kojima smo udruženi u zajednicu, za kojom sam vazda čeznuo i koju su sve do navale azijatskog osvajača željno očekivali toliki pasovi balkanskih naroda.

Imam tvrdu nadu u mišice, red i poslušnost sinova mojijeh starijeh vojnika, da mi ništa neće biti nemoguće, no da će sad visočije nego ikad uzdignuti ugled drage Domovine i proslavljeno crnogorsko oružje novim sjajem obasjati.

Smjelost je uhvatiti se u koštac sa jednom velikom carevinom što je najmilije založiti se za braću. Pratiće nas simpatije svega obrazovanog svijeta, svega našega srpskoga roda i ostaloga Slovenstva, viteške ruke sa mačevima pružaju nam kraljevi: Srbije, Bugarske i Grčke, čiji su narodi u ovome svetome preduzeću s nama zbratimljeni. Ni tu carevinu ne zatičemo iz objesti, već iz najplemenitijih pobuda, da spriječimo konačno uništenje prekogranične braće.

Crnogorci! Vašijem muškijem korakom pohitajte onamo gdje se strada, gdje se plače. Neka povezana braća Starosrbijanci čas prije ugledaju vaše slavne barjake: neka reknu: "Evo braće, evo osvetnika ispod Lovćena, Koma i Durmitora, evo sinova Crne Gore gdje dolijeću u naš zagrljaj, i sad nijesmo više mi stranci, ni robovi!" Tamo ćemo se sresti sa našom dragom braćom iz Srbije, koje predvodi njen viteški kralj, moj ljubljeni zet, da se s njima željno zagrlimo, zajedno noseći potlačenima slobodu.

Neka se blagoslovom Božijim i Svetoga Petra ostvare snovi iz moje mladosti, kad sam pjesmom nagovještavao ovaj znameniti dan i zagrijavao srpske grudi vjerom da oružani moramo poć: Onamo, onamo za brda ona!"

 

On je to jasno izrazio i po oslobođenju Kosova i Metohije kada je dobio sa Đakovicom, Dečane i Peć i proširio vlast i na Metohiji. Zato je odmah osnovao Eparhiju pećku sa sedištem u manastiru Peći, pa je naimenovao za mitropolita dr Gavrila Dožića, koji je po želji njegove vlade 1911. bio hirotonisan u Carigradu na stolicu upražnjene Raško-prizrenske eparhije, koga je ispratio, da tamo ode, 27. novembra 1913. sa rečima:

"Visokopreosvećeni! Ključevi od svetijeh i divnijeh hramova srpskih, koje sam primio po milosti Božjoj iz ruku moje pobjedonosne vojske, predajem vama sa blagoslovom visokopreosveštenog gospodina, mitropolita Mitrofana, da u njima novom velikoljepnom svjetlošću skoro dogorjeli žižak kandila u prvobitnu svjetlost i snagu podžežete, da vrata mojih hramova u Pećkoj eparhiji srpskom svijetu širom otvorite, da se pred dverima istijeh Bogu za srpsku snagu molite i da duše poginulih za njihovo oslobođenje pobožnošću pominjete.

Anđeli nebeski, sveti kraljevi i patrijarsi, koji u prostoru vaše Bogohranime eparhije vječnim snom počivaju, radovaće se kad pod svodovima njihovih hramova stane odjekivati pjesma Srbinova i molitva za zdravlje srpskog naroda i njegovu sreću. Izvolite preosvešteni, sljedovati primjerima mojih slavnih pradedova, gospodara sve zemlje, i biti nadahnuti prema nepravoslavnoj braći onom njihovom širokom vjerskom snošljivošću, kojom su se vazda odlikovali.

Prva tamo vaša molitva neka bude blagodarnost Bogu za doživele ove srećne dane, za upokojenje duša poginulih Srba, kao i onijeh Srba, koji su radom, trudom, željom i molitvom doprineli oslobođenju našega naroda ispod Turaka.

Iskraj tamo dugog upražnjenog Prijestola slavnih srpskih Patrijaraha[40] , učite mi dragi moj narod krijeposti i vjeri pravoslavnoj. Utvrđujte u njem ljubav prema domovini, jer Peć je bila ognjište Srpske crkve i moći srpskog duha. Peć je bila srpska Moskva, a Moskva je čedna majka ne samo braće nam Rusa, nego i naša, jer ona nas je branila u mučnim vremenima i ozaravala vjerom u Boga i u pobjedu naše pravedne misli.

Najlepši Božji hram na Balkanu, moje visoke Dečane, održavajte u sjaju i velikoljepnosti kao sveti izraz i svjedoke srpske pobožnosti i veličine".[41]

Ovo kralja Nikole srbovanje, proširivanje svoje vlasti na Peć, i preuzimanje Trona Pećke patrijaršije, nije dugo trajalo, jer već iduće godine izbio je rat, koji ga je skinuo sa svoga trona na Cetinju.


[1] Sintagma je grčka reč, a označava sređivanje, zbirku, zbornik spisa, rang listu i slično.

[2] Milutinović, Istorija Crne-Gore, 78-82; Jevto M. Milović, Titule vladika Petrovića, Istorijski zapisi, 60, 1987, 53-54.

[3] Zapisi, Cetinje, 19, 1938, 44; Milović, Titule vladika Petrovića, 55. (Podvlačenje u tekstu je moje.)

[4] (Petar I Petrović Njegoš), Kratka istorija Crne Gore, Grlica, Cetinje 1835, 55-86; 41-78; 1837, 41-52; 1838, 41-62; Poslanice, Cetinje 1936.

[5] L. C. Vialla de Commieres, Voyage historique et politique au Montenegro, Paris 1820; Lazar Popovič, Černogorskij vladika Petr I, Kiev 1897; dr Dušan Lekić, Spoljna politika vladike Petra I Petrovića Njegoša (1784-1830). Cetinje 1950; Dušan Vuksan, Petar I Petrović Njegoš i njegovo doba. Cetinje 1951. (Podvlačenje u tekstu je moje.)

[6] Milović, Njegoš u slici i reči, Titograd (Podgorica) 1974, 63.

[7] Njegošev album, Cetinje 1951, 43.

[8] Milović, Titule vladika Petrovića, 58

[9] (Vuk St. Karadžić), Montenegro und die Monteneriner, Stuttgard und Tubingen1837; Francesko Karara Il Vladica di Montenegro, Letture di Famila, Trieste, 1852; Bartolomeo Biasoletto, Viaggio del re federico Augusto di Sassomia nell' Istoria, Dalmacia e Montenegro, fato nella primavera 1838, Trieste 1841; Jegor Petrovič Kovalevskij, Černogorija i slavljaskija zemlji, S. Petrograd 1872; Aleksandr Popov, Putešestvie v Černogoriju, Sanktpeterburg 1847; V. M. Medaković, P. P. Njegoš, N. Sad 1882; Vuk Vrčević, Život Petra II Petrovića Njegoša vladike crnogorskoga, Članci i prilošci, N. Sad 1914, 110-201; P. A. Rovinskij, Petr II (Rade) Petrovič Njegoš vladika černogorskij (1830-1851); S.- Sanktpeterburg. 1889; dr L. Tomanović, Petar Drugi Petrović - Njegoš kao vladalac, Cetinje 1896; Ljubomir Durković-Jakšić, Englezi o Njegošu i njegovoj Crnoj Gori, Titograd (Podgorica) 1963.

[10] P. A. Lavrov, Petr Petrovič Njegoš vladika černogorskij i jevo literalnaja dejateljnost, Moskva 1887.

[11] Ljubomir Durković-Jakšić, Petar II Petrović Njegoš (1813-1851), Varšava 1938. (na poljskom)

[12] Vidi: Dobrilo Aranitović, Prof. dr Ljubomir Durković-Jakšić - bio-biobibliografija, Bibliografski vjesnik, Cetinje 1896, br. 1, str. 197-245.

[13] Dr Ljubomir Durković-Jakšić, Tršćanski Srbi i slovenska stremljenja u Trstu 1848-1849, Istorijski glasnik, Beograd, 1-4, 1952, 87-129; isti, Prilog istoriji Srpske pravoslavne opštine u Trstu, Bogoslovlje, Beograd 1970, 79-143; Miodrag Al. Purković, Istorija Srpske pravoslavne opštine u Trstu, Trst 1960; (Guiseppe Stefani), Greci a Trieste nel settecenti, Trieste 1960.

[14] Arhiv SANU - DSS 1856/9.

[15] Isto. - DSS 1856/52.

[16] Glasnik DSS 1856, 116-130.

[17] Isto, 1857, 227-242. Ovde je dat prevod na srpski jezik

[18] I. I. Sokolov, Konstantinopolskaja cerkov v HIH vek, S.- Petersburg. 1904, 698.

[19] Vuk. Stef. Karadžić, Crna Gora i Boka Kotorska, Beograd 1922, 70-73; V. M. G. Medaković, Život i običaji Crnogoraca, N. Sad 1860, 34-37.

[20] Dr Ljubomir Durković-Jakšić, Njegoš i pitanje arhijerejskog blagoslova za prevod Vukova Novoga zavjeta, Kalendar Crkva SPC 1947, 42-47; Medaković, P. P. Negoš, 127-128.

[21] Zakonik obšči i crnogorski i brdski. Zakonik Danila Prvog, Cetinje 1982; dr Jovan R. Bojović, Zakonik knjaza Danila, Cetinje 1982.

[22] Podvlačenje u tekstu je moje. O teokratizmu u Crnoj Gori pisao je I. Roganović (Cernogorskij teokratizm (1496-1851), Kazan 1890) i Radosav Vešović (Teokratizam i njegovi odjeci u istoriji Crne Gore, Cetinje i Crna Gora, Cetinje 1927, 118-142).

[23] Cjelokupna djela Nikole Petrovića Njegoša, Cetinje 1969,1, 45-46.

[24] (Podvlačenje u tekstu je moje.)

[25] Pedeset godina na prestolu Crne Gore 1860-1910; Cetinje 1910, 95-103. Podvlačenje u tekstu je moje.

[26] Ustav Svetoga sinoda u Knjaževini Crnoj Gori, Cetinje 1904, strana 21,vel. 8°; Ustav pravoslavnih konzistorija u Knjaževini Crnoj Gori, Cetinje 1904, strana 106, vel. 8°.

[27] Podvlačenje u tekstu je moje.

[28] Arhiv SANU, br. 14358/478.

[29] Isto. br. 14358/485.

[30] Isto, br. 14358/478; Marko Jačov, Autobiografija Nikodima Milaša, Mešovita građa Istorijskog instituta, 12, 1983, 9-130.

[31] Dr Nikodim Milaš, Pravoslavno crkveno pravo, Beograd 1926,329-330 (drugo izdanje).

[32] Te godine je Dimitrije Ruvarac pisao: "Može se pravim unikum nazvati autokefalnom jedne episkopije-mitropolije u kojoj nema više od jednog episkopa-mitropolita, koga je pre narod birao, i sada knez, i koji mora da moljaka druge da bi ga posvetile" (D. Ruvarac, O ukinuću Pećke Patrijaršije i njenog nasleđa, Beograd 1904/iz "Srpskog Siona" za 1904/, str. 30).

[33] Spomenica o dvadeset petogodišnjici arhijerejske službe njegovoga visokopreosveštenstva mitropolita Crne Gore Mitrofana Bana, Cetinje 1911, 132. Tekst originala Milaševog pozdrava nisam mogao proveriti, da li je tako glasio.

[34] S. Troicki, Suština i faktor autokefalije, Arhiv za pravne i društvene nauke, 26, 1933, 189-200; isti, Carigradska crkva kao faktor autokefalije, Arhiv za pravne i društvene nauke, 34, 1937, 20-38.

[35] Dr Ljubomir Durković-Jakšić, Razvoj osnovnog zakona u Šumadiji u prvoj polovini XIX veka (1804-1847), Glasnik SPC 1947, 291-294; isti, Srbija i Vatikan 1804-1918, Kraljevo-Kragujevac 1990, 129. Kolika je duga i teška bila borba Bugara, da bi dobili svoju samostalnu crkvu vidi: Dr Radoslav M. Grujić, Stara i savremena hrišćanska pravoslavna crkva, Beograd 1920; dr Stefan Cankov, Blgarskata pravoslavna crkva ot osvoboždenieto na nastojašče vreme, Sofija 1939.

[36] Dr Čedomir Mitrović, O zakonodavnim granicama između crkve i države, Beograd 1928, 5.

[37] Isti, Prvi srpski zakon o crkvenim vlastima, Beograd 1909.

[38] V. S. D. (D. Ruvarac), Ko je naslednik Srpske pravoslavne patrijaršije i kome danas to pravo pripada vrhovno pravo nad sarajevskom pravoslavnom mitropolijom? Glasnik SUD, 62, 1885, 125-171; Pitanje o obnavljanju Srpske Pećke patrijaršije i Ohridske arhiepiskopije, Beograd 1896; N. Dučić, Vaseljensko i Srpsko crkveno pitanje, Beograd 1897.

[39] Đura Vukičević, Da li se Srpska pravoslavna Patrijaršija god. 1766, kanonski ukinula i konačno ugasila? i Ko joj je crkveni i pravni naslednik? N. Sad 1904; D. Ruvarac, O ukinuću Pećske Patrijaršije i njegovom nasleđu, Srem. Karlovci 1904 (iz "Srpskog Siona" za 1904).

[40] Podvlačenje u tekstu je moje.

[41] Zapisi, Cetinje, 19, 1938, 195-196.

Uspostavljanje redovnog stanja u Pećkoj patrijaršiji 1920. godine

Posle oslobođenja 1918, voljom svih episkopa sa teritorije Pećke patrijaršije, koja je 1766. bila silom turske vlasti nasilno potčinjena Carigradskoj patrijaršiji, otpočeli su kanonskim putem raditi na obnavljanju i uspostavljanju redovnog stanja u crkvi u granicama nove države. Episkopi su već na Prvoj konferenciji u Sremskim Karlovcima 18. decembra 1918. obrazovali Privremen odbor, kome je povereno da pripremi mere za organizovanje ujedinjenja delova crkve iz svih oblasti koje su ušle u sastav nove države. Na Drugoj konferenciji, održanoj u Beogradu 13/26. maja 1919, doneli su odluku o formiranju Središnjeg arhijerejskog sabora ujedinjene Srpske pravoslavne crkve, za čijeg predsednika je izabran mitropolit Mitrofan Ban[1] .

Kako je tada mislio o ovome mitropolit Mitrofan Ban čulo se sa Cetinja, na Uskrs 1919, kada je on u besedi rekao:

"Pri vaskrsenju Hristovu, Angel Gospodnji odvalio je kamen od groba njegova; a sadašnji veliki rat odvalio je teški kamen sa Kosovske grobnice, te je ujedinjenjem vascijelog srpskog naroda vaskrsnula negdašnja Dušanova i Lazareva država. Srbi i Crnogorci, od Kosova pa do danas, vazda su hrabro i viteški vojevali. Krv svoju potokom prolijevali i sve za svoju pravoslavnu vjeru, za oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda. Ta njihova plemenita vjekovna zamisao, sadje, slava Bogu, ostvarena!

Političke međe, koje su do sada srpski narod razdvajale, iz temelja porušene su, te usled toga, ujedinjenje narodno, samo po sebi došlo je, kao prirodna posledica (...).

Svjetski sadašnji rat dokazao je, da male države ne mogu egzistirati, jer nemaju uslova za život. Na prvom mestu ovo se ima razumjeti za nas u Crnoj Gori".[2]

Sve radnje oko ustanovljenja jedinstvenog redovnog stanja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i u njenom uzvišenju na "stupan Patrijaršije" 1920. objavljene su voljom svih episkopa srpskog episkopata, među kojima su bili mitropolit Mitrofan Ban i Gavrilo Dožić, mitropolit pećski, koji je bio i učesnik u podgoričkoj skupštini 1918, na kojoj je doneta odluka o sjedinjenju Crne Gore sa Srbijom, pa je i na čelu delegacije te Skupštine tu odluku doneo u Beograd.[3] Odluke srpskog episkopata pozdravila je Carigradska patrijaršija, i to je iskazala u svome tomosu od 20. februara i kanonskom pismu od 24. oktobra 1922. godine carigradskog Patrijarha i njegovog Svetog sinoda.

Na taj način, u svemu skladno kanonima, ponovo je uspostavljeno redovno stanje u Pećkoj patrijaršiji[4] , o čemu se čuo i potvrdio i glas iz slavne Eparhije Crne Gore.

Protojerej Ivan Kaluđerović, iz poznatog uglednog bratstva u Staroj Crnoj Gori, rodio se 1880. na Cetinju, gde se školovao. On je završio Bogoslovsko-učiteljsku školu, i prvo je učiteljevao 1900/1. školske godine, a već 1902, po potrebi službe, postavljen je za pisara u Mitropoliji, pa je 17. avgusta i. g. i rukopoložen za mitropolitskog đakona. Kada je 1904. osnovana na Cetinju Konzistorija naimenovan je za njenog sekretara. On je ujedno bio i sinodalni sekretar i otpravnik njegovih odluka. Sve vreme u službi, školskoj i crkvenoj, bio je istaknuti radnik i srpski patriota, služeći idealima starih ratnika u Crnoj Gori. Zato je posle oslobođenja 1918. bio priznat i unapređen. On je već 1919. proizveden u protojereja i Izvršni odbor za ujedinjenje naimenovao ga je za člana Konzistorije. Zadojen srpskim mlekom, vaspitan i školovan u srpskom duhu, poznavajući kako je i zašto 1904. organizovana Crkva u Crnoj Gori, kako se u njoj radilo i sa kakvom namerom,[5] on je mogao istinski dati pravu ocenu o istorijskoj ulozi Eparhije Crne Gore posle 1766. godine.

Kada se na dan 30. avgusta / 12. septembra 1920. proglašavalo obnavljanje redovnog stanja u Pećkoj Patrijaršiji, u odsustvu obolelog mitropolita Mitrofana Bana, koji je skoro i umro, izgovorio je besedu u Manastiru cetinjskom član Konzistorije Ivan Kaluđerović. U toj besedi, kroz usta sveštenika, čuo se istorijski glas poglavara Eparhije Crne Gore, naročito Njegošev, tj. čule su se reči o onom šta je ova Eparhija kroz vekove čuvala i sačuvala za Svetosavsku crkvu, i šta je posle nacionalnog i crkvenog ujedinjenja 1918. unela u zajedničku Državu i Crkvu. Taj glas kanonske i istorijske istine najbolje potvrđuje ono što se čulo u rečima protojereja Ivana Kaluđerovića, i zato se one doslovno ovde i navode:

"Blagočestivi hrišćani! Pala mi je u dio rijetka sreća, da sa svetoga i istorijskoga mjesta obavim proklamovanje uspostavljanja Srpske patrijaršije, duboko žaleći što je naš visokopreosvešteni mitropolit g. Mitrofan bolešću spriječen da on, kao egzarh Svetoga prestola pećkog[6] i prvi predsjednik Središnjeg Arhijerejskog sabora, ovaj veliki i svečani čin obavi.

Braćo! Naš mučenički narod tugovao je stolećima zbog nasilnog razjedinjenja braće i Crkve svoje. Stolećima je on prorokovao svoje narodno i crkveno oslobođenje i ujedinjenje, računajući kao aksiomu da kad dođe jedno doći će i drugo.

Sa političkim ujedinjenjem našeg troimenog naroda Srba, Hrvata i Slovenaca u jednoj Državi, odmah je došlo na dnevni red i pitanje o crkvenom ujedinjenju. Ujedinjenje Srpske pravoslavne crkve, iz sviju crkvenih oblasti naše Kraljevine, nije više san, nego stvarni čin. Ovaj akt jedinstva jednodušno proklamovan je u Beogradu 13. (26) maja prošle godine od cjelokupnog srpskog episkopata: a vladarskim ukazom 7. juna ove godine dobio je najvišu sankciju.

Ovim su sve dosadašnje srpske pravoslavne crkve, kao i one koje su bile u vezi sa drugim pravoslavnim crkvama, sjedinjene u zajedničku nerazdvojnu cjelinu.

Danas, na dan Sabora srpskih prosvjetitelja, u prisustvu sviju srpskih arhijereja, u Srijemskim Karlovcima, na najsvečaniji način, vrši se proglašenje uspostavljanja Srpske patrijaršije: naša se Crkva uzdiže na stepen viši čime se za vazda kruniše djelo ujedinjenja naše Crkve i našeg naroda.

Za vlade Nemanjića napredovao je srpski narod, a do vrhunca ugleda i slave došao je za vrijeme cara Dušana Silnog. Dušan je učinio svoju prostranu državu uglednom u svijetu i naj moćnijom na Balkanskom poluostrvu.

Godine 1346. Dušan sazove u Skoplju znameniti Sabor i o Uskrsu, 16. aprila, proglasi se Pećka arhiepiskopija za Patrijaršiju, a Dušan se svečano kruniše za cara srpskog.

Danas se samo obnavlja stara Pećka patrijaršija, koju su Grci 1766. nezakonito ukinuli. Ali, Srpska patrijaršija nije se tada konačno ugasila. Prisajedinjenje ove Carigradskoj crkvi nije bilo punovažno, jer je sprovedeno nasilno, protiv volje nadležnih faktora, nezakonitim i nekanonskim putem i načinom. Taj nasilnički akt smatrala je Srpska crkva za državni udar. I narod i sveštenstvo srpsko boriše se protivu toga udara dugo i očajno... Ali, nastupilo je teško doba, da je Pećka patrijaršija faktički potpala pod Grčku patrijaršiju, u najvećem obimu svome, ali u celini nikad i nikako.

Poslednji plam na prijestolu Sv. Save, gori uvijek, gori i danas, te svojim životom i bićem klasički svjedoči daje prvobitna Svetosavska autokefalija Srpske crkve uvijek i neprekidno i ostajala, daje trajala i dotrajala do današnjeg dana. Taj živi i nikad neugašeni Plamen tinjao je na Cetinju, na prijestolu staroslavne Zetske, skenderijske i Primorske mitropolije, toj jedinoj mitropoliji srpskoj, do današnjeg dana uspješno se održao crkvenopravni kontinuitet i tradicija Pećke Patrijaršije.

Hrabra naša vojska na Mitrovdan 1912. godine oslobodila je Patrijaršiju i Peć, a aktom političkog ujedinjenja i crkvenog jedinstva, omogućeno je podizanje naše stare srpske slave i obnavljanje Pećke patrijaršije (...).

Obnavljanje Srpske pećke patrijaršije djelo je Božje u istini i Bog će ga po milosti svojoj blagosloviti, kako bi cvjetalo i napredovalo u svemu svome što je Bogu ugodno, a ujedinjenom srpskom narodu srećno i korisno.

Braćo! Postigosmo političko ujedinjenje, ostvari se crkveno jedinstvo, sad je potrebno da se opašemo slogom i ljubavlju i to ne samo u obimu srpskih ili jugoslovenskih nego i u obimu sveslovenskih ideala.

Ako tako složno budemo radili, pošto smo se na djelu osvjedočili da samo sloga Srbina spasava, ubrzo ćemo steći i to sveto uvjerenje da samo sloga Slovenstvo spasava, što će se, ako Bog da uskoro i ostvariti. Amin!"[7]

 

I na kraju, nužno je podvući, da na osnovu svega onoga što je u ovome radu ustanovljeno, od 1920. postoji, Srpska pravoslavna crkva kao kanonska samostalna crkva, koju kao takvu priznaju sve pravoslavne autokefalne crkve na čelu sa Carigradskom - Vaseljenskom crkvom u Carigradu, i prema tome nijedna njena eparhija ili više njih, ne može se kanonski izdvojiti u samostalnu - posebnu crkvu bez njene saglasnosti kao Majke-crkve, tj. bez saglasnosti njenih episkopata - Svetog arhijerejskog sabora.

A, to treba da znaju oni sa Juga i Zapada, jer se Srpstvo tutnjavom zlih duhova 1988. Probudilo i na noge vostalo!...


[1] Glasnik, službeni list USPC 1920, 1-2.

[2] Uskršnja poslanica mitropolita crnogorskog Mitrofana Bana, Cetinje 1919, 5-6. (Podvlačenje u tekstu je moje.)

[3] Jovan R. Bojović, Podgorička skupština 1918, Beograd 1989, 194-195.

[4] Sva značajna akta o radu na uspostavljanju ovog redovnog stanja objavljena su u Glasniku, službenom listu USPC za 1920.

[5] O životu i radu Ivana Kaluđerovića pripremljen je poseban i opširni rad za štampu.

[6] Ovo treba razumeti, da je Kaluđerović besedio po blagoslovu svoga mitropolita, Mitrofana Bana, koji je bio predsednik Središnjeg Arhijerejskog sabora, i u toj funkciji imao egzarhisko ovlašćenje trona Svetog Save, jer mu je to punomoćje poverio srpski episkopat.

[7] Glasnik, službeni list USPC 1920 84-85. (Podvlačenje u tekstu je moje.)


// Projekat Rastko / Istorija //
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]