Projekat Rastko
Projekat Rastko
Projekat Rastko

Biblioteka Vladete Jerotica

Bibliografija

A. KNJIGE

B. PREVODI

V. STUDIJE I ČLANCI


A. Knjige

 • LIČNOST MLADOG NARKOMANA – Beograd: Institut za alkoholizam i narkomaniju, 1974.

 • PSIHOANALIZA I KULTURA – Beograd: BIGZ (Biblioteka XX vek), 1974
  2. izdanje – 1976.
  3. prošireno izdanje – 1980.
  4. izdanje – 1980.
  5. izdanje – 1995, Službeni list, Beograd.

 • BOLEST I STVARANJE – Beograd: BIGZ (Biblioteka XX vek), 1976.
  2. izdanje – Beograd: Službeni list, 1995.

 • IZMEĐU AUTORITETA I SLOBODE – Beograd: Prosveta, 1980.

 • NEUROTIČNE POJAVE NAŠEG VREMENA – Beograd: Kolarčev narodni univerzitet, 1981.

 • NEUROZA KAO IZAZOV – Beograd: Medicinska knjiga, 1984.
  2. izdanje – 1988.
  3. izdanje – prošireno. Beograd: Službeni list, 1996.

 • PSIHODINAMIKA I PSIHOTERAPIJA NEUROZA (sa Milanom Popovićem) – Beograd: Nolit, 1984.
  2. izdanje – 1989 (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva)

 • DAROVI NAŠIH ROĐAKA I deo – Beograd: Prosveta, 1984.
  II deo: Prosveta 1993.
  2. izdanje – 1997, Prosveta

 • ČOVEK I NJEGOV IDENTITET – Gornji Milanovac: Dečje novine, 1988.
  2. izdanje – 1989.
  3. izdanje – 1995.

 • JUNG IZMEĐU ISTOKA I ZAPADA – Beograd: Prosveta, 1990.

 • MISTIČKA STANJA, VIZIJE I BOLESTI – Gornji Milanovac: Dečije novine, 1992.
  2. izdanje – Lio/Gornji Milanovac i Intelekta/ Valjevo, 1997.

 • PUTOVANJE U OBA SMERA – Beograd: Plato, 1992.
  2. izdanje (ćirilicom) – 1997.

 • KAKO ZAMIŠLJAM DA BIH RAZGOVARAO SA VLADIKOM NIKOLAJEM VLADIMIROVIĆEM – Šabac: Šabačko-valjevska eparhija, 1993.

 • RAZGOVORI SA PRAVOSLAVNIM DUHOVNICIMA – Vranje: Književna zajednica "Borisav Stanković", 1994.
  2. izdanje – 1995.

 • PSIHOLOŠKO I RELIGIOZNO BIĆE ČOVEKA – Novi Sad: "Besede", 1994.
  2. izdanje – 1996.

 • VERA I NACIJA – Beograd: Tersit, 1995.
  2. izdanje – 1995.
  3. prošireno izdanje – Ars Libri, 1999.
  4. izdanje – Ars Libri, 2000.

 • SAMO DELA LJUBAVI OSTAJU – Beograd: Manastir Hilandar, 1996.
  2. izdanje – Partenon, 2000.

 • POSETE, ODLOMCI – Vršac: KOV, 1996.

 • STARO I NOVO U HRIŠĆANSTVU – Beograd: Istočnik, 1996.
  2. izdanje – Beograd: Ars Libri, 2000.

 • UČENJE SVETOG JOVANA LESTVIČNIKA I NAŠE VREME – Beograd: Ars Libri, 1996.
  2. izdanje – 1997.
  3. izdanje – 1998.

 • UČENJE SVETOG ISAKA SIRINA I NAŠE VREME – Beograd: Ars Libri, 1997.
  2. izdanje – 1998.
  3. izdanje – 1998.

 • UČENJE SVETOG MARKA PODVIŽNIKA I DRUGI OGLEDI – Beograd: Ars Libri, 1998.

 • DUHOVNI RAZGOVORI – Valjevo: Glas crkve 1997.

 • HRIŠĆANSTVO I PSIHOLOŠKI PROBLEMI ČOVEKA- Beograd: Bogoslovski fakultet SPC, 1997.

 • SLIKARSTVO SVETOZARA SAMUROVIĆA – Valjevo: Valjevac, 1998.

 • INDIVIDUACIJA I/ILI OBOŽENJE – Beograd: Ars Libri, 1998.
  2. izdanje – 2000.

 • DAROVI NAŠIH ROĐAKA, III deo, Prosveta, Beograd, 1999.

 • MOJA PUTOVANJA – EVROPA I EVROPLJANI, Partenon, Beograd, 1999.

 • 50 PITANJA I 50 ODGOVORA IZ HRIŠĆANSKE PSIHOTERAPEUTSKE PRAKSE Beograd: Ars Libri, 2000.

B. Prevodi

 • Odabrana dela Sigmunda Frojda, knjiga 5, iz kulture i umetnosti (preveli s nemačkog V. Matić, V. Jerotić, Đ. Bogićević), Novi Sad: Matica srpska, 1969, – 357 str.; 23 cm
 • Odabrana dela Sigmunda Frojda, knjiga 8, Autobiografija; Nova predavanja za uvođenje u psihoanalizu (preveli s nemačkog – prvo delo – V. Jerotić i – drugo delo – N. Volf), Novi Sad: Matica srpska, 1969, – 295 str., 23 cm
 • Pisma Sigmunda Frojda verenici – Psihoterapija, 1, Zagreb, 1975, 85-96.

V. Studije i članci

1950.

 • Prilog poznavanju horeje minor (V. Jerotić) Medicinski podmladak. ISSN 0369-1527.4 (1950) 243-250.

1955.

 • Antabus – psihoze (n. Volf, V. Jerotić) Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. ISSN 0370-8179. 1 (1955) 25-35.
 • Povodom slučaja specijalne obdarenosti epileptičara (V. Jerotić, B. Radojčić) Medicinski glasnik, ISSN 0375-9342. 6 (1955) 240-243.

1963.

 • Eksperimentalne psihoze (H. Heimann, V. Jerotić) Neuropsihijatrija. ISSN 0047-9438. 3-4 (1962). 145-153, Zagreb

1964.

 • Buka i nervni sistem (V. Jerotić) Medicinski glasnik. ISSN 0375-9342. 12 (1964) 405-409.

1966.

 • Savremeni medicinski i socijalni aspekti impotencije (V. Klajn, V. Jerotić, N. Volf…(i dr.) Medicinski glasnik. ISSN. 0375-9342. 10 (1966) 373-379.
 • Uticaj filozofa egzistencije na savremenu psihijatriju (V. Jerotić) Gledišta. ISSN 0017-1166. 3 (1966) 423-427.

1967.

 • Neuropsihička slika trovanja sulfokarbonizmom (M. Popović, V. Jerotić) Medicinski glasnik. ISSN. 0375-9342. 10 (1967) 379-382.
 • Umetnost i psihoanaliza (V. Jerotić) Medicinski glasnik. ISSN 0375-9342. 1-2 (1967) 51-54.
 • Savremeni pogledi na individualnu psihoterapiju shizofrenije (V. Jerotić) Medicinski glasnik. ISSN 0375-9342. 3-4. (1967) 66-77.

1968.

 • Savremeni medicinski i socijalni aspekti frigiditeta (V. Klajn, V. Jerotić, A. Ružić… (i dr.) Medicinski glasnik. ISSN 0375-9342. 5 (1968) 133-139.
 • Savremeni medicinski i socijalni aspekti homoseksualizma (V. Klajn, V. Jerotić, N. Volf… (i dr.)) Medicinski glasnik. ISSN 0375-9342. 12 (1968) 428-436.
 • Čovek i savremena umetnost (V. Jerotić) Filozofija. ISSN 0015-1866. 2 (1968) 151-165.

1969.

 • Akutne psihogene reakcije (V. Jerotić) Psihologija. Ljubljana: "Lek", 1969. Str. 1-10.
 • Lavirint u čoveku (Karl Gustav Jung;(izbor i) predgovor V. Jerotić, Beograd: Vuk Karadžić, 1969. – 186. str.; 23 cm. – (Biblioteka Zodijak; 16)
  Predgovor: str. 7-44.
  2. izdanje – 1995, 188 str (Biblioteka Ars Libri, Beograd)
 • O nekim vidovima ispoljavanja porodične neuroze (V. Jerotić) Neuropsihijatrija. ISSN 0047-9438. 1 (1969) 31-35.
 • Psihoanaliza i religija (V. Jerotić) Filosofija. ISSN 0015-1866. 1 (1969). 87-101

1970.

 • Analitički pristup umetniku i njegovom delu (V. Jerotić) Letopis Matice srpske. ISSN 0025-5939. 6 (1970) 670-682.
 • Psihodinamika i dijagnostici i diferencijalnoj dijagnostici psihičkih poremećaja (V. Klajn, V. Jerotić, N. Volf) Neuropsihijatrija. ISSN 0047-9438. 1 (1970) 51-55.
 • Teškoće u vezi završetka psihoanalitičkog lečenja (V. Jerotić) Anali Zavoda za mentalno zdravlje. ISSN 0350-1442. 2 (1970) 49-58.

1971.

 • Droge u raznim kulturama (V. Jerotić) Čovek i droge. Beograd: Sloboda, 1971. str. 221-255.
 • O metodama kratke psihoterapije kod nas (V. Klajn, V. Jerotić) Anali Zavoda za mentalno zdravlje. ISSN 0350-1442. 2-3 (1971) 13-22.
 • Povodom jednog slučaja ekshibicionizma uspešno lečenog psihoterapijom (V. Jerotić) Psihoterapija (Zagreb). ISSN 0350-3186. 1 (1971) 63-74.
 • Razvoj teorije o snovima od Frojda do danas (V. Jerotić) Anali Zavodi za mentalno zdravlje. ISSN 0350-1442. 1 (1971) 31-35.

1972.

 • Za manje ili više aktivan stav psihoterapeuta (V. Jerotić) Psihoterapija (Zagreb). ISSN 0350-3186. 2 (1972) 169-174.
 • Značaj psihodinamičkih faktora u rehabilitaciji psihijatrijskih bolesnika (v. Klajn, V. Jerotić) Rehabilitacija u psihoterapiji. Beograd, 1972.
 • Psihosomatske smetnje u ginekologiji //Anali Zavoda za mentalno zdravlje. ISSN 0350-1442. 1 (1972) 85-91.
 • Uticaj društva na formiranje stavova prema seksualnosti i agresivnosti u odnosu psihoterapeut pacijent (V. Jerotić) Anali Zavoda za mentalno zdravlje. ISSN 0350-1442. 1 (1972) 49-52.

1973.

 • Autoritas und Freiheitsprobleme in den psychotherapeutischen Bedingungen unserer Gesellschaft (V. Jerotic) Psychotherapy and Psychosomatics. ISSN. 24 (1973) 412-418.
 • Problem autoriteta i slobode u psihoterapeutskim uslovima našeg društva (V. Jerotić) Psihologija (Beograd). ISSN 0048-5705. 3-4 (1973) 149-154.
 • Stanje i perspektive psihoterapije kao oblika psihijatrijske zaštite (V. Klajn, V. Jerotić, V. Vilhar, Đ. Bogićević) Anali Zavoda za mentalno zdravlje. ISSN 0350-1442. 4 (1973) 77-82.

1974.

 • Ličnost – njen razvoj i posledice (V. Jerotić) Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo. ISSN 0022-6076. 3 (1974) 433-444.
 • Ranije psihoterapije pacijenata – razlog sadašnjem otporu (V. Jerotić) Psihoterapija (Zagreb). ISSN 0350-1442. 2 (1974) 153-158.

1975.

 • Psihoanaliza, autoanaliza i autonomija ličnosti (V. Jerotić) Psihoterapija (Zagreb). ISSN 0350-1442. 2 (1975) 109-116.
 • O bolestima našeg emotivnog života (V. Jerotić) O emocijama, Beograd: Kolarčev narodni univerzitet, 1975. str. 99-115.

1976.

 • Individualna psihoterapija u kliničkim uslovima (V. Jerotić) Psihoterapija (Zagreb). ISSN 0350-3186. 1 (1976) 39-44.
 • Kritički osvrt na psihoanalitičku teoriju stvaranja (V. Jerotić) Književna kritika. ISSN 0350-4123. 4 (1976) 15-27.
 • Kultura mladih i njihovi konflikti (V. Jerotić) Psihijatrija danas. ISSN 0350-2538. 3-4 (1976) 259-266.

1977.

 • "Individuacioni proces" i psihoza (V. Jerotić) Psihijatrija danas. ISSN 0350-2538. 4 (1977) 473-481.
 • O nervoznom karakteru /Alfred Adler; predgovor V. Jerotić. Beograd: Prosveta, 1977.
  Predgovor: str. 7-25.
 • Odabrana dela /K. G. Jung; predgovor V. Jerotić. Novi Sad: Matica srpska, 1988.
  Predgovor: Knj. 1, str. 7-43.

1978.

 • Interpretacija i ličnost terapeuta (V. Jerotić) Psihoterapija (Zagreb). ISSN 0350-3186. 2 (1978) 133-138.
 • Kardijalna neuroza (V. Jerotić, Z. Rakić) Psihijatrija danas. ISSN 0350-2538. 3-4 (1978) 425-430.

1979.

 • Problem agresije u individualnoj psihoterapiji (V. Jerotić) Seminar o agresiji: zbornik radova. Beograd: Galenika, 1979. str. 68-74.
 • Hipohondrija u drugoj polovini života (V. Jerotić) Seminar o hipohondriji: zbornik radova. Beograd: Galenika, 1979. str. 46-49.

1980.

 • Individualna psihoterapija kliničkih sindroma (V. Jerotić, T. Sedmak) Zbornik radova / Treći kongres psihoterapeuta Jugoslavije. Beograd, 1980. str. 123-127.
 • Paracelsus – o filozofiji i medicini (V. Jerotić) Savremenik. ISSN 0036-519X. 6 (1980) 388-401.
 • Psihoanaliza i antipsihijatrija (V. Jerotić) Sociologija. ISSN 0038-0318. 1-2 (1980) 127-131.
 • Struktura shizofrene umetnosti (V. Jerotić) Gradina. ISSN 0436-2616. 1 (1980) 29-33.
 • Psihoterapeut i njegova senka (V. Jerotić) Psihijatrija danas. ISSN 0350-2538. 3 (1980) 241-252.
 • Ćutanje i tišina u psihoterapiji i stvaralaštvu (V. Jerotić) Književna kritika. ISSN 0350-1423. 5 (1980) 11-19.

1981.

 • Životna sredina i psihičko zdravlje (V. Jerotić) Čovek, društvo, životna sredina. Beograd: SANU, 1981. str. 206-214.
 • Egzistencijalistički i kulturološki pristup depresiji /V. Jerotić. Avalske sveske. ISSN 0352-8812. 4 (1981) 69-76.
  Sveska nosi naslov: Psihoterapija neuroza danas.
 • Narcizam – razvoj i sadašnje stanje (V. Jerotić) Psihijatrija danas. ISSN 0350-2358. 4 (1981) 281-287.
 • Psihodinamika shizofrenog procesa (V. Jerotić) Engrami. ISSN 0351-2665. 4 (1981) 97-103.

1982.

 • "Dvojnik" Dostojevskog i težnja ka moći (V. Jerotić) Zbornik za slavistiku. ISSN 0350-0470. 23 (1982) 21-31.
 • Doprinos K. G. Junga etiologiji psihoza (V. Jerotić) Psihologija (Beograd). ISSN 0048-5705. 1-2 (1982) 149-152.
 • Ljubav kao individuacija (V. Jerotić) Gradina. ISSN 0436-2616. 10-11 (1982) 40-47.
 • Neka psihološka razmatranja kod Banović Strahinje (V. Jerotić) Gradina. ISSN 0436-2616. 2 (1982) 78-84.
 • Osvrt na problem ljubomore (V. Jerotić) Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. ISSN 0370-8179. 12 (1982) 1379-1385.
 • Uticaj psihoanalitičke teorije snova na moderni roman (V. Jerotić) Književnost. ISSN 0023-2408. 6 (1982) 696-704.

1983.

 • Karl Gustav Jung i alternativna psihijatrija (V. Jerotić) Engrami. ISSN 0351-2665. 3-4 (1983) 63-67.
 • Kriza kao izazov i šansa za ispovest i pokajanje (V. Jerotić) Bogoslovlje. ISSN 0006-5714. 1-2 (1983) 1-10.

1984.

 • Granica i domet dinamičke psihijatrije u lečenju psihosomatskih bolesnika (V. Jerotić) Psihoterapija (Zagreb). ISSN 0350-3186. 1-2 (1984) 27-35.
 • Jaspersovo shvatanje psihoterapije (V. Jerotić) Vidici (Beograd). ISSN 0506-8797. 4-5 (1984) 85-98.

1985.

 • Arhetipovi u detinjstvu (V. Jerotić) Psihijatrija danas. ISSN 0350-2538. 4 (1985) 435-444.
 • Granice psihoterapije – antropološke i medicinske (V. Jerotić) Psihijatrija danas. ISSN 0350-2538. 1-2 (1985) 137-143.
 • Potreba i značaj religije za čoveka (V. Jerotić) Bogoslovlje. ISSN 0006-5714. 1-2 (1985) 7-16.
 • Psihijatrija i kultura (V. Jerotić) Avalske sveske. ISSN 0352-8812. 7 (1985) 83-91.

1986.

 • Doživljaj vremena u psihoanalizi i analitički orijentisanoj psihoterapiji (V. Jerotić) Psihijatrija danas. ISSN 0350-2538. 1 (1986) 5-12.
 • Pol i karakter / Oto Vajninger; predgovor V. Jerotić. Beograd: "Književne novine", 1986.
  Predgovor: str. 9-48.
 • Susreti sa Isidorom Sekulić (V. Jerotić) Zbornik istorije književnosti. ISSN 0084-5183. 11 (1986) 51-60.
 • Teškoće u stacionarnoj analitički orijentisanoj psihoterapiji (V. Jerotić, M. Vukov) Psihijatrija danas. ISSN 0350-2538. 2-3 (1986) 243-251.
 • Čovek od straha (V. Jerotić) (O zavisnostima) priredila Vesna Mališić. Beograd: Partizanska knjiga, 1986. str 173-191.

1987.

 • Kultura i neuroze (V. Jerotić) Književnost. ISSN 0023-2408. 2 (1987) 228-238.
 • Potreba za identifikacijom i otpor autoritetu u toku psihoterapije mladih (V. Jerotić) Psihijatrija danas. ISSN 0350-2538. 3 (1987) 255-261.. Knj. 1, str.
 • Psihoze i literatura (V. Jerotić) Psihijatrija danas. ISSN 0350-2538. 1-2 (1987) 109-119.
 • Predgovor za knjigu M. Hilandarca "Sveta Rusija u Sovjetskom Savezu", Manastir Hilandar.

1988.

 • Ateizam i moderne religije kao izazov pastirskoj delatnosti (V. Jerotić) Bogoslovlje. ISSN 0006-5714. 1-2 (1988) 50-54.
 • La dependance a l'egard des substances nocives: la responsabilite des eglises (V. Jerotic) Addiction: Churches' responsibility. Bossey: Ecumenical Institute, 1988. str. 55-58.
 • Ikonoklastija i oživljavanje slike (V. Jerotić) Gradac. ISSN 0351-0379. maj-oktobar (1988) 132-139.
 • Magija i magijsko u savremenoj medicini (V. Jerotić) Arhiv za istoriju zdravstvene kulture Srbije. ISSN 0351-3793. 1-2 (1988) 171-175.
 • Sveti Sava i savremena omladina (V. Jerotić) Teološki pogledi. ISSN 0497-2597. 3-4 (1988) 195-203.
 • Strah i religija (V. Jerotić) Bogoslovlje. ISSN 0006-5714. 1-2 (1988) 101-126.
 • Čudotvorno lečenje u medicini – psihološki i teološki pristup (V. Jerotić) Arhiv za istoriju zdravstvene kulture Srbije. ISSN 0351-3793. 1-2 (1988) 69-74.

1989.

 • Kompenzatorna i stvaralačka uloga imaginativnog u životu čoveka (V. Jerotić) Srpska fantastika: zbornik radova. Beograd: SANU, 1989. str. 33-40. (Naučni skupovi SANU; 44. Odeljenje jezika i književnosti; 9).
 • Psihijatrija i religija (V. Jerotić) Psihijatrija. Beograd: Medicinska knjiga…(itd.), 1989. Knj. 1, str. 583-602.
 • Psihopatologija /Karl Jaspers; pogovor V. Jerotić. – 2. izdanje – Beograd: prosveta, 1989, str. 837-851.

1990.

 • Etičke dileme i odgovornost psihoterapeuta (V. Jerotić) Avalske sveske. ISSN 0352-8812. 9 (1990) 57-64.
 • Karakterologija Jugoslovena /Vladimir Dvorniković. – Beograd: Prosveta (itd.), 1990.
  str. 1051-1060: Predgovor/V. Jerotić.
 • Neuroza kao šansa za sazrevanje (V. Jerotić) Psihijatrija danas. ISSN 0350-2538. 3-4 (1990) 253-263.
 • Psihološka i teološka određenja čoveka kao zadatak pastirske psihologije (V. Jerotić) Bogoslovlje. ISSN 0006-5714. 1-2 (1990) 43-51.
 • Frojdova radikalna sumnja i hrišćanstvo (V. Jerotić) Frojdov antropološki pesimizam /priredio Bojan Jovanović. Beograd: Dom kulture "Studentski grad", 1990. str. 9-21.
  (Biblioteka Treći milenijum).

1991.

 • Etički aspekti psihoterapije (V. Jerotić) Treći program – Radio Sarajevo. ISSN 0351-0913. 70 (1991) 39-46.
 • Etnopsihološki aspekt seoba (V. Jerotić) Etnopsihologija danas / priredio Bojan Jovanović. Beograd: Dom kulture "Studentski grad", 1991, str. 191-131.
  (Biblioteka Treći milenijum).
 • Ja, psihologija i religija (V. Jerotić) Psihologija (Beograd) ISSN 0048-5705. 1-2 (1991) 57-67.
 • Psihijatrija, psihoterapija i religija (V. Jerotić) Gledišta. ISSN 0017-1166. 1-2 (1991) 96-104.
 • Ruska sofiologija i pravoslavlje (V. Jerotić) Pravoslavlje između neba i zemlje. Niš: Gradina, 1991, str. 119-126.
  (Biblioteka Đordano Bruno).
 • Hrišćanska vera i reinkarnacija (V. Jerotić) (Glasnik) Srpska pravoslavna crkva. ISSN 0017-0925. 7 (1991) 120-124.

1992.

 • Adolescent i religija (V. Jerotić) (Psihoanalitička psihoterapija dece i mladih) urednik Nevenka Tadić. Beograd: Naučna knjiga, 1992, str. 32-37.
 • Moć i nemoć zla u životu čoveka (V. Jerotić) (Tamna strana ljudske prirode) priredio Bojan Jovanović. Beograd: Dom kulture "Studentski grad", 1992, str. 19-26.
  (Biblioteka Treći milenijum).
 • Seobe kao psihološki i antropološki problem (V. Jerotić) (Catena mundi) priredio i copyright Predrag R. Dragić, Kijuk. Kraljevo: Ibarske novosti (itd.), 1992. Knj. 1, 17-21.
 • Transfer i kontratransfer (V. Jerotić) (odanost terapeut – pacijent) priredili P. Opalić i M. Popović. Beograd: Naučna knjiga, 1992, str. 53-60.

1993.

 • Biblija i snovi između Starog i Novog veka (V. Jerotić) (Glasnik) Srpska pravoslavna crkva. ISSN 0017-0925. 2 (1993) 30-37.
 • Etika u psihoanalizi i hrišćanstvu, Teološki pogledi, 1-4
 • Duhovnost i tolerancija (V. Jerotić) Kultura (Beograd). ISSN 0023-5164. 1 (1993) 53-59.
 • Individuacioni proces u učenju K. G. Junga i pojam "oboženja" u hrišćanstvu (V. Jerotić) Beseda (Novi Sad). 1-4 (1993) 191-206.
 • Pravoslavlje i Zapad (V. Jerotić) (Srpska Vizantija) priredio Bojan Jovanović. Beograd: Dom kulture "Studentski grad", 1993, str. 11-19.
  (Biblioteka Treći milenijum).
 • Religiozni život u starosti priredio Bojan Jovanović. Beograd: Dom kulture "Studentski grad", 1992, str. 19-26.
  (Biblioteka Treći milenijum). Gerontologija. 2 (1993) 148-155.
 • Ukorenjivanje i iskorenjivanje srpskog naroda (V. Jerotić) Sveti knez Lazar. 3 (1993) 59-73.

1994.

 • Duhovnost i ikona, Bogoslovlje, 1-2.
 • Duševna higijena i religija: činilac zdravlja i prevencije kardiovaskularnih oboljenja (V. Jerotić) Kardiologija. Beograd: Zavod za izdavačku delatnost, 1994, str. 270-275.
 • Etički izazovi u individualnoj psihoterapiji analitički orijentisanoj (V. Jerotić) Psihoterapija danas. 1 (1994) 89-93.
 • Naš savremenik Šekspir i naš Ričard III (V. Jerotić) Književnost. ISSN 0023-2408. 10-11 (1994) 948-958.
 • Nihilizam i hrišćanstvo (V. Jerotić) Letopis Matice srpske. ISSN 0025-5939. 5 (1994) 645-668.
 • Odgovornost intelektualaca u tumačenju tradicije (V. Jerotić) Zbornik filozofsko-književne škole. Kruševac: Bagdala, 1994, str. 149-153.
 • Psihološki portret Nikole Tesle (V. Jerotić) Tesliana. 2-3. (1994) 12-21.
 • Sveto i lepo u stvaralaštvu mističara (V. Jerotić) Estetsko i sveto. Niš: Gradina, 1994. 13-27.
 • Skriveni Bog (V. Jerotić) Srpski književni glasnik. Ser. 3. ISSN 0354-2769. 5-8 (1994) 57-66.

1995.

 • Bračni problemi psihoterapeuta – Psihoterapija danas, 3-4, Beograd
 • Kako hrišćanstvo gleda na depresiju – Klinika za psihijatriju KBC "Dr Dragiša Mišović", Beograd.
 • Duševna higijena i značaj vere za čoveka – u knjizi "Religija i duševni život čoveka", Zavod za bolesti zavisnosti, Beograd.
 • O "privatnoj religioznosti" među hrišćanima – Sveti knez Lazar, 2-3, Prizren.
 • Predgovor za knjigu Simone Vej "Ukorenjivanje" – BIGZ, Beograd.
 • Kako pomoći bližnjem – Hrišćanska misao, 7-12, Beograd.
 • Tuga, strah, ljubav u poeziji Dragana Kolundžije, esej u knjizi, "Dnevnik zatvorenika u ruži" – Dragan Kolundžija, Prosveta, Niš.
 • Heruvimske tajne ili tajne heruvizma – Letopis Matice srpske, oktobar, Novi Sad.
 • Siguran sam da sam nesiguran – Istočnik, 14-16, Beograd.
 • Čovek u vanrednim uslovima življenja, – Psihologija, 1-2, Beograd.

1996.

 • Ljudsko stvaralaštvo i zlo, – Zbornik filozofsko-književne škole, Kruševac, Bagdala.
 • Psihijatrija/Psihoterapija i religija, u knjizi: "Psihijatrija i religija", Neuropsihijatrijska bolnica, Vršac.
 • Kreativni konflikt, u knjizi: "Ka filozofiji umetnosti", – u spomen Milanu Damjanoviću, Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu/Estetičko društvo Srbije.
 • Otkud prevere u balkanskih naroda – Književnost, 11-12, Beograd.
 • Nauka i religija, Gledišta, 3-4, Beograd.
 • Pravila svetog Grigorija Niskog sa gledišta savremene dinamičke psihologije, Bogoslovlje, 1-2, Beograd.
 • Predgovor za knjigu Joanisa Kornarakisa "Shizofrenija ili asketizam?", Prostor, Novi Sad.
 • Predgovor za knjigu Fransoaz Dolto "Jevanđelje pred opasnošću od psihoanalize", Gutenbergova galaksija, Beograd.
 • Isihazam danas, Gradina, 1-2, Niš.
 • Stefan Nemanja i sveti Simeon Mirotočivi, Hrišćanska misao, 5-8, Beograd.
 • Ruska originalna misao u religiji, Osvit, 16, Leskovac.
 • Da li se narodi menjaju kroz istoriju, u: Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Novi Sad.
 • Pogovor za knjigu Aleksandre Serdjukove "Savremenost i hrišćanstvo", Rasija, Novi Sad.
 • Učenje dijalogu i toleranciji, u knjizi "Religija, crkva, nacija", Junir, Niš.

1997.

 • Beograd u srpskoj duhovnosti, u knjizi "Srbija", Eko-plus, Beograd.
 • Ateizam kao izazov hrišćanstvu, u knjizi "Iskušenja ateizma" (priredio Dragoljub Đorđević), Gradina, Junir, Niš.
 • Uloga religije u rehabilitaciji psihijatrijskih bolesnika, Psihijatrija danas, 3-4, Beograd.
 • S Pavićem, poslednji put u Carigradu, Književnost, 1-2, Beograd.
 • Tri hiljade godina Jerusalima, Danica, Vukova zadužbina, Beograd.
 • Pogovor za knjigu Dragana Dragojlovića "Dozivanje Boga", IV izdanje, Prosveta, Beograd.
 • O komunikaciji, Fizikalna terapija (časopis za fizioterapiju i radne terapeute), januar, Beograd.
 • Crkva-porodica-škola, Sveti knez Lazar, 1, Prizren
 • Kritički pristup astrologiji, Srpski Sion, 1, Sremska Mitrovica.
 • Čudotvorno lečenje u medicini i Sveta Gora, u knjizi "Druga kazivanja o Svetoj Gori", Prosveta, Beograd.
 • Hrišćanstvo i akvarijanstvo, Zbornik kruševačke filozofsko-književne škole, Bagdala, Kruševac.
 • Kome smo bitni, Književnost, 5-6, Beograd.
 • O psihološkim korenima sekti i sektašenja, Istočnik, proleće, Beograd.
 • Uzmak kulture, Bagdala, april-jun, Kruševac.
 • Apokalipsis – Apokaliptička iščekivanja (hrišćansko viđenje), Svetilo (mala pravoslavna biblioteka), Beograd.
 • Sećanja na Milana Damnjanovića, Književnost, 7-8, Beograd.
 • Pogovor za knjigu Ota Vajningera "O krajnjim životnim svrhama", Paideia, Beograd.
 • Šta sada govore Crnogorci, Književnost, 11-12, Beograd.
 • Stvaralaštvo u pravoslavlju, Letopis Matice srpske, 10, Novi Sad.
 • Hrišćanstvo, kultura i altruizam, u knjizi "Vaspitanje i altruizam", Institut za pedagoška istraživanja, Beograd.

1998.

 • Miloš Jevtić "Postojbina duše"(Razgovori sa Vladetom Jerotićem), Partenon, Beograd.
  2. izdanje, 1999.
 • Strah od smrti u starosti, Zbornik V Gerontološkog kongresa Jugoslavije, Beograd.
 • Žitije kralja Dragutina, Greh i iskupljenje, Račanski Zbornik, 3, Bajina Bašta.
 • Is it possible to Speak about the Collective Guilt of one Nation as a whole?, Regional contact, II, No 13, University of Maribor, Slovenia.
 • Ponavljanje ili promena?, Sveti knez Lazar, 1. Prizren
 • O vrednosti i mestu molitve u pravoslavnoj hrišćanskoj religiji, Jefimija, 8-9, Trstenik.
 • Kako čitam pesme Stevana Raičkovića, Književnost, 5-6, Beograd.
 • Strah od smrti u starosti, Socijalna misao, 2, Beograd.
 • Predgovor za knjigu Mire Jurišić "Svileni most", KOV, Vršac.
 • Pogovor za knjigu Nevene Vitošević "Biće koje voli", Prometej, Novi Sad.
 • Predgovor za knjigu Hajnca Carnta "Isus i Frojd", Gutenbergova galaksija, Beograd.
 • "Novi ključevi za 21. vek" – poezija Srboljuba Mitića, u knjizi "Božija knjiga Srboljuba Mitića", Apostrof, Beograd.
 • Mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi, Letopis Matice srpske, novembar, Novi Sad.
 • O umetnosti i svetosti, Isidorijana, 5, Beograd.
 • Sveta Gora u duhovnom i političkom životu Srba, Naše stvaranje, 4, Leskovac.

 

[ Promena pisma | Pretraživanje | Mapa projekta | Kontakt | Pomoć ]