NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoEnglish
Projekat RastkoLingvistika i filologija
TIA Janus

Бранислав Брборић: С језика на језик

V. Туђе и наше у језику и иначе

V. Туђе и наше у језику и иначе

У ово поглавље уврстио сам шест текстова који би могли разочарати тврдокорне језичке чистунце (пуристе), првенствено међу лаицима. У другоме међу њима, до којег ми је веома стало, изложио сам свој вјерују кад су посреди "туђице", односно позајмљенице, без којих није замислив ниједан језички идиом, понајмање стандардни језик. Источник језичког стандарда јесте у књижевном језику, што га редовно сужавам на језик лепе књижевности, која уопште не мора бити писана стандардним идиомом. Мада сам подалеко од пуризма, држим да је он вазда лековит као упозорење да се, чак ни у научном ни у публицистичком стилу, не сме претеривати с позајмљеницама.

У језику су увек нужна разграничења између пожељног и непожељног, бољег и лошијег, ближег и даљег, па придев туђе у наслову поглавља нема само лексичко значење. То ће се нарочито видети у последњем прилогу овом поглављу, написаном у време припреме ове књиге за штампу, дакле њенога најсвежијег дела, необјављеног другде. У том прилогу - једноме од укупно пет текстова посвећених суштински истој тематици (пети је, тј. први, уврштен у десето поглавље ове књиге, где представља сегмент Одлуке бр. 1 Одбора за стандардизацију српског језика) - бавим се разграничавањем с "нашом браћом турског закона" (како је говорио Вук Караџић), која су се определила за засебну језичку стандардизацију. У томе им Срби не стоје на путу, нити им могу порицати право на разлику, али се, с добрим разлогом, мора устати против њихових пијанствених тежњи да својим језичким стандардом и његовим неодрживим називом - с ону страну сваког легитимитета - покрију знатан део српског народа.

Исписујем ове речи у нади да је језичко пијанство непожељно и штетно и за нас, Србе, и за њих, Бошњаке. И у уверењу да би требало да се сви трезнимо од језичкоратних фанфара како нас не би "убила прејака реч", реч обмане, лажи и агресивности, могућих узрочника нових ратних сукоба.

Неки проблеми у језичкој политици и језичкој пракси
у Републици Србији и СР Југославији

1.0 Језичку политику и језичку праксу само делимично одређују уставне норме и законске одредбе, које овог часа нису међусобно понајбоље усклађене нити је пак постојећа пракса (наслеђена из раздобља пре доношења нових устава и с њима саображених закона) у складу с новим нормама и одредбама.

Па ипак, опште стање у овој области боље је него пре 1990. године (пре вишестраначких избора и ванредних мера на Космету), и у Србији и на целокупноме српском етничком простору:

1.1 Иако нико озбиљан не пориче чињеницу да је српски језик шири од српског народног колективитета и шири од земаља које су српске или претежно српске, више нису актуелни неки раније веома заоштрени проблеми назива тог језика (српски, хрватски, "бошњачки", српскохрватски, хрватскосрпски, "хрватски или српски"), његових двају изговора (екавски и ијекавски) и двају писама (ћирилица и латиница), енциклопедијских одредница о језику, заједничког правописа итд. То не значи да се не појављују неки нови (унутарсрпски) проблеми који у понечем личе на старе нити пак да су трагови старих проблема ишчезли.1

1.2 Остао је, на пример, назив српскохрватски језик (неспоран као научни термин који се односи на објективно једнојезички комплекс у "власништву" оних Јужних Словена који нису ни Бугари ни Словенци, нити пак Македонци, за које није сигурно хоће ли се и како одржати као народ с државом). Остао је само у Уставу РС, док је у републички Закон о службеној употреби језика и писама (Закон о службеној употреби 1991) ушао, на предоминантан начин, и назив српски језик, потврђен касније као једини службени назив језика у Уставу СРЈ и Уставу РЦГ.

1.3 За назив српски језик непоколебљиво су се определили Срби и владајући политички чиниоци у Републици Српској и Републици Српској Крајини, што је ушло у њихове основне правно-политичке документе. У конфедералној БиХ не може се очекивати ништа друго до засебан развој и засебна стандардизација и номинација трију (свакако блиских) језичких стандарда, од којих ће се српски засигурно звати српским језиком.

1.4 Нова политичка и државноправна стварност, иако још није доживела пун расплет, искључила је из јавног живота сложени назив језика. (Језички и језичконазивни проблем оних који остану с нама у истој држави, а то су Хрвати и/или Буњевци и Шокци, Муслимани и/или Бошњаци, решаваће се, или се већ сада мора решавати, као проблем националних, одн. етничких мањина.) За нас је пре неку годину, док смо били разбијени и као народ и као република, а још више као државотворни народ у бившим СРБиХ и СРХ, - било важно да се у Србији осигура примарност српског језика кад се употребљава(о) заједно с којим другим језиком (то је углавном постигнуто, осим на Космету, где и даље има праксе у нескладу са законом) и примарност ћириличког писма, што је знатним делом владајући феномен српскога јавног и културног живота, мада још увек не у пуној мери и са законом саображена пракса.2

Организациона (не)спремност и потреба за дорадом прописа

2.1 Потребно је бити спреман, и организационо, да наша страна понуди, за будући државни уговор, који мора уследити с расплетом југословенске кризе, одговарајућа решења како за Србе који остану изван српских земаља тако и за несрбе који остану у српским земљама. Стога је нужно оживотворити идеју о постојању комисије за језичку политику, која би могла бити везана за Владу или за које од министарстава, и оспособити сва надлежна министарства да, преко инспекцијског надзора и на други начин, обезбеђују оживотворење законских норми.

2.2 Потребно је дорадити и прецизирати неке одредбе Закона о службеној употреби језика и писама, чији је обрађивач био Републички секретаријат за законодавство, у којем у последње две године делује и лекторска служба.

2.3 Потребно је дорадити и прецизирати Закон о територијалној организацији Републике Србије и локалној самоуправи (Закон о територијалној организацији 1991 [1992]), којим су уређени српски називи свих насељених места у Републици Србији, као и права и дужности Владе, Министарства правде и Министарства за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и грађевинарство да обезбеђују решавање захтева за промену назива насељених места и делова насељених места (улице и тргови).

Да има проблема који се тичу тог закона, као и онога о општој проблематици службене употребе језика и писама, говоре не само написи у штампи (нпр. у "Борби" од 18. јуна 1993: "Суботица је општина, опћина и Szabadka") него и стара пракса на Космету, коју је "осмишљавало" деловање Закона о територијалној организацији општина (Закон о територијалној организацији 1975), пре две године стављеног ван снаге. Ни републички закон истог имена није уклонио праксу "албанизације", која се никако није сводила на неизбежну графијско-ортографијску адаптацију називa насељa, највећим делом српског значења и српске етимологије.

2.3.1 Рецимо, без пуне доследности превођени су атрибути горњи (e epërme) и доњи (i poshtëm или e ultë), велики (i madh) и мали (i vogël), нови (i ri) и стари (i vjetër) - нпр. Горња Стубла = Stubla e Epërme, Горња Дубница = Dumnica e Epërme, Горње Карачево = Karaqeva e Epërme, Доња Шипашница = Shipashnica e Poshtme, Ново Село = Novoselë и Велика Река = Velikarekë, или Нови Раушић = Raushiqi i Ri (и, необично, Пасино Село = Katundi i Ri) и Велики Дреновац = Drenovci i Madh, Старо Село = Staro Sella и Добри До = Dober Dol, али Стари Качаник = Kaüanik i Vjetër и Добра Вода = Ujmirë, Малопољце = Mallopolci, али Мали Годен = Godeni i Vogël, Мали Врановац = Vranoci i Vogël и сва друга места с атрибутом мали уз обавезан превод тог атрибута, Суво Грло = Suhogërlë, Суви До = Suhadoll и Сува Река = Suha Reka, али Суви Лукавац = Llukavc i Thatë. У називу Косово Поље преведено је поље тако да арбанашки еквивалент гласи Fushë Kosovë, дакле, у тој фази албанизације није преведен придев/атрибут Косово, изведен од српске именице кос (врста птице). Најлошије су прошли Ђенерал Јанковић = Elezhan и Урошевац = Ferizaj, а село Рудник Косово у приштинској општини, с преводом именице Рудник = Minjere и пребацивањем именице Косово у генитив = e Kosovës, боље је прошло од села Црквена Водица = Caravodicë ("Црна Водица") у истој општини.

И многа друга места "прекројена" су тако да се не би могло говорити само о графијско-ортографијској адаптацији, него о таквој трансформацији која српске називе толико мења да се они једва могу "препознати" (нпр. Владово = Lladovë, Горње Обриње = Obria e Epërme, Горња Пуштица = Fushtica e Epërme, Пећ = Pejë итд.).

Најбоље би било Закон о територијалној организацији РС и локалној самоуправи изменити и допунити тако да се унесу одговарајуће арбанашке адаптације за наведена места на Космету или овластити надлежно министарство да се те адаптације уреде подзаконским актом, уз неопходну консултацију арбанашких и српских албанолога лојалних држави, којих има барем у Београду.

2.3.2 Мало је компликованија ситуација с Војводином, у којој многи називи нису српског порекла, већ су посреди српскојезичке адаптације назива чије је порекло другонародно и инојезичко. На пример, назив Нови Сад има значење слично новијем мађарском еквиваленту Ъjvidйk, и могло би се истраживати шта је настало пре. Међутим, вероватно су се називи Нови Сад, немачки Neusatz и латински Neoplanta појавили у исто време кад и мађарски лик.

Погледају ли се нпр. само називи војвођанских општинских средишта, наћи ће се да су разноликога етимолошког, историјског и културолошког порекла (српског, мађарског, турског, аварског). Неки су од њих засигурно српске провенијенције (релативна већина), неки мађарске, неки српски превод с мађарског изворника (нпр. Мали Иђош - Kishegyes), а за назив Суботица сматра се да је посреди српска адаптација мађарског топонима Szabadka, у чијем је корену (szabad), у којем није тешко препознати српско и свесловенско слобод (одн. свобод), реадаптиран у "нов" српски лик Суботица, а не у могуће (још "српскије") ликове Слоботка или нпр. Слободица. Питање је, дакле, сложеније него што се чини на први поглед.

2.4 Када су својевремено, приликом израде нацрта закона о службеној употреби језика и писама, били консултовани истакнути српски лингвисти, они су мислили да не треба уносити онако рестриктивну одредбу каква се садржи у чл. 7. став 3. важећег језичког закона: "Географски називи и властита имена садржани у јавним натписима не могу се замењивати другим називима, односно именима, а исписују се на језику народности у складу с правописом тог језика." Штавише, они су предлагали битно друкчију формулацију, позивајући се и на међународне обичаје и стандарде: "Географском називу и другом властитом имену у јавним натписима исписаним на српском језику придружује се већ постојећи и дугом традицијом потврђени алтернативни назив на језику националне мањине, а ако таквог назива нема, исписује се назив на српском језику у складу с правописном нормом језика националне мањине. Органи управе надлежни за урбанизам и саображај дужни су обезбедити поштовање језичке норме при исписивању јавних натписа."

Ваља поћи од тога да смо наследили различите прилике у централној Србији, на Космету и у Војводини, како језичке тако и изванјезичке. На Космету јесте било насилне албанизације, али у Војводини од 1918. године није било насилне хунгаризације, а још мање словакизације и румунизације, изузму ли се године Другога светског рата.

2.5 Сада је јасно да би формулација коју су понудили консултовани српски лингвисти, праћена нпр. овлашћењем надлежним органима управе да донесу подзаконске акте (рецимо већ споменуте подзаконске акте у складу са Законом о територијалној организацији општина и локалној самоуправи), могла решити проблеме: искључити арбанашке злоупотребе око непостојећих "дугом традицијом потврђених алтернативних назива на језику националне мањине", одн. арбанашког превођења српских назива, али допустити оно што у Војводини има "дугу традицију" и реално друкчију "историјску позадину".

2.6 Ако је нама најважније да осигурамо неизоставну присутност српског језика у службеној употреби с примарношћу ћириличког писма, могућа су и мекша и ужа решења за службену употребу језика (чл. 3. наведеног закона) те активно и еластично уобличавање праксе. На пример - саобраћајни знак назив места, у највећем броју општина у којима нема националних мањина, треба да буде истовремено, на истој табли, и ћирилички и латинички, с предношћу ћирилице (првонавођење); то исто важи кад је реч о називима улица и садржају путоказа.

2.7 Међутим, када у одређеној општини или у насељу (селу) изван ужега градског подручја која од наших националних мањина испуњава цензус од 8–10% (скандинавски модел) учешћа у укупном броју становника, могућа су различита комбинована решења за различите јавне натписе и службене употребе језика. На пример, ако је много имати три исписа на два језика на једној табли с "називом места", можда треба имати две табле: 1) српску с ћирилицом и латиницом и 2) одмах потом другу, двојезичку таблу, са српским језиком и ћирилицом и испод тога - с мањинским језиком и одговарајућим писмом.

Не би, наиме, било у реду да табла за Суботицу има (за већину странаца нечитљив) српски ћирилички испис Суботица, а испод њега читљив и у њиховим туристичким картама непостојећи мађарски назив Szabadka. Морају, дакле, постојати две плоче: прва - СУБОТИЦА и испод тога SUBOTICA, а потом, друга, СУБОТИЦА - SZABADKA. Садашње решење - само SUBOTICA, српски, одн. српскохрватски, латиницом - јесте једноставно, али не обезбеђује потпуно српски идентитет јавног натписа (којег нема без ћирилице) и не обезбеђује пуноправност мађарске националне мањине, која у Суботици, као општини, у укупном становништву учествује са 42%, а у граду са 43%.

Да би се адекватна права која већина жели или мора дати мањини заиста остварила, нужне су прецизне и подзаконски додатно прецизиране норме, њихово примењивање и надзор над законитошћу рада. Осим тога, не треба ништа битно препуштати вољи општинских власти, па, ако у њима мањине добро стоје (као у Суботици), тражи се и више но што се предвиђа међународним стандардима и законским нормама, а тамо где мањина има 10% и више учешћа у укупном броју становника општине или чак натполовичну већину у којем општинском насељу (селу), не обезбеђује се ни оно на шта се има право.

2.8 У сваком случају, треба утврдити цензус (нпр. 10%) који мањински језик уводи у службену употребу, док за јавну употребу нема цензуса, јер је нпр. за обезбеђивање наставе на мањинском језику (то и не иде у службену употребу језика и вреди пре свега за основне школе) нужан друкчији (а не територијални) цензус. Нужно је, осим тога, утврдити како се стварно, у пракси, поступа у другим европским земљама и на шта нас обавезују акти међународног права (Међународни пакт о грађанским и политичким правима, Конвенција о спречавању и кажњавању злочина геноцида, Међународна конвенција о уклањању свих облика расне дискриминације, Међународна конвенција о сузбијању и кажњавању злочина апартхејда, Декларација ОУН о уклањању свих облика расне дискриминације, Конвенција против дискриминације у образовању, Декларација о правима припадника националних или етничких, верских и језичких мањина, Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода, Завршни акт Конференције о безбедности и сарадњи у Европи и др.). Ако се каже да ће наша земља обезбедити све на шта нас обавезују међународни стандарди и њихов највиши ниво достигнут другде у Европи, а то се често каже, онда се то мора дати, а ако је код нас неко имао и знатно више од тога, то се мора укинути или ће се укинути само од себе јер нема новца.

Језички проблеми на савезном и ширем унутарсрпском нивоу

3. 1 Неки од претходно наведених проблема мораће се решавати на савезном нивоу, на којем постоји и одговарајуће министарство за националне мањине премда, засад, не и одговарајућа законска регулатива. Додуше, у припреми је закон којим ће се целовито уредити положај мањина, њихова права и обавезе.

Међутим, на савезном нивоу појавио се недавно и један закон, Закон о објављивању савезних закона, других прописа и општих аката (Закон о објављивању1992), који већ уноси смутње међу кориснике српског језика, претећи уз то големим повећањем трошкова око објављивања савезних прописа на том језику. Реч је о чл. 6. тог закона, који овако гласи:

"Савезни закони, други прописи и општи акти (у даљем тексту: савезни прописи) објављују се на српском језику екавског и ијекавског изговора, ћириличким писмом, а у складу са савезним законом - и латиничким писмом.

Савезна влада се стара да се савезни закони, као и други савезни прописи који су од значаја за остваривање слобода и права припадника националних мањина објаве и на језицима и писмима националних мањина, у складу са савезним законом."

Наш коментар, и забринутост, односи се пре свега на први став претходног исказа, а што се другог става тиче, биће да је посреди намера да се та материја уреди посебним савезним законом о мањинама. У вези с првим ставом већ се дешавају забрињавајуће ствари које у "орбиту" србијанско-црногорских неспоразума уносе и језик, што је у прве две Југославије био предмет толиких, пре свега хрватских, злоупотреба. А и рушење друге Југославије било је, 1967. године, наговештено усијањем оне језичке легуре која је, да је било среће, могла служити интеграцији те земље, чијих је 75% грађана изворно говорило истим језиком. Реч је о Декларацији о називу и положају хрватског књижевног језика (Deklaracija 1967).

Екавско-ијекавски проблем - који је још Стојан Новаковић, пре више од 100 година, видео као могуће извориште унутарсрпских неспоразума (јер тада још није нико сањао заједничку српско-хрватску државу) - наговештава се, и пре могућег свесрпског уједињења, као изгледна србијанско-црногорска "јабука раздора". Свако иоле обавештен зна да у српском језичком стандарду (јер изворне народне говоре остављамо по страни) постоје два тзв. изговора некадашњег прасловенског гласа "јат", екавски и ијекавски, од којих је први, упркос друкчијем, премда не сасвим доследном, залагању В. С. Караџића, "победио" у Србији и (тада аустроугарској) Војводини, а ијекавски у осталим српским земљама. Никад се свеколико Српство - без других Јужних Словена - није нашло у истој, националној, држави да би се ваљано позабавило тим двојством, но и без тога је (било) јасно да није нормално да се, на такав начин, у стандардном језику једног народа, и у говору и у писму, исказују таква двојства.

3.2 Када је у савезни устав улазио назив српски језик, без додатних атрибута (оних о изговору и/или писму), нико, ни у Црној Гори, није правио проблем, а у језичком закону у Србији - да би се фактички кориговала уставна одредба о српскохрватском језику (из 1990, док се још веровало у опстанак СФРЈ) - нашло се следеће решење: "У Републици Србији у службеној је употреби српскохрватски језик, који се, када представља српски језички израз, екавски и ијекавски, назива и српским језиком (у даљем тексту: српски језик)."3 У формулисању те корективне одредбе суделовали су и најистакнутији српски лингвисти, али у њој нема оне генитивне бесмислице о "српском језику екавског и ијекавског изговора". Но, ако се желело рећи да ће савезни прописи бити "двоизговорени" зависно од тога ко је на челу којег министарства, екавац или ијекавац, јер иза сваког закона стоји његов обрађивач, оличен у министру, - то је требало и рећи. А овако, испало је, и испада, да сваки пропис, без обзира на цену коштања и друге сецесиоидне импликације, има бити објављен у две верзије, као сведочанство о некој србијанско-црногорској равномерности, да не кажемо равноправности, јер би за равноправност, и здраворазумност, било довољно да све што је припремљено, тј. "обрађено", на екавици буде за сваког корисника на екавици и, обрнуто, да све што је спремљено на ијекавици, буде за сваког корисника на ијекавици.

Наиме, може човек бити оптерећен и незнањем и предрасудама, али не може бити екавица или ијекавица узрок неразумевања законског садржаја, што не значи да не може бити увод у бесмислено надгорњавање и раз(д)орно деловање међу браћом која су знала да "ко неће брата за брата - тај хоће туђина за господара" па су, упркос друкчијој спољној понуди, одлучила да остану у истој држави.

3.3 Разуме се, екавско-ијекавски проблем стварно постоји и Влада би могла, можда у неком сретнијем тренутку, питати струку и науку да ли је тај проблем могуће интегралније и интегративније решити, нпр. тако да се српској азбуци дода један знак који би у писању био ујединитељски, али не би, ни у просвети ни у националној идеологији, служио сврси потирања двају изговора. Међу тим двама изговорима, ијекавица, еминентно српски изговор, убачена је пре стотинак година у хрватски језички стандард да би се, западно од Дрине, помоћу српског језика правила антисрпска нација, што би одсекло матичну, ослободилачку и појемонтску улогу "Србије на Истоку" као ујединитеља ако не Јужног Словенства, а оно свакако Српства, које је турска најезда распршила по Балкану и изван њега. Ред је тај изговорни проблем видети првенствено као унутарнационално, унутарсрпско, питање и тако га решавати.

3.4 Иако су тешка времена, потребно је о суптилним стварима размишљати деликатно и доносити деликатне и далекосежне одлуке, што ће, најзад, служити интересима, да се старински изразимо, наше народне слоге, која неће порицати право и потребу очувања и субнационалних, тј. регионалних идентитета, који у Црној Гори могу, а можда и морају, бити и нешто више од регионалног, без обзира на историју или, баш, с обзиром на њене меандарске токове. То поготову вреди за националне дисциплине у научном и сваком другом смислу - за национални (књижевни и/или стандардни) језик, националну књижевност и националну истори(ографи)ју - у којима вазда има суштинских и деликатних тема и дилема.

Овај сам текст писао с намером да га упутим Савезној влади надајући се да би неки елементи језичке политике у савезној држави - морали бити утврђени на истом нивоу. Учествовао сам у једној расправи коју је организовао Правни савет Савезне владе, где сам се уверио да нема расположења (не барем у Црној Гори) да се правна питања језичке политике уређују за обе републике истоветно. Зато сам текст упутио Матици српској, која је припремала зборник посвећен 65-годишњици живота и рада Вере Јерковић и Јована Јерковића, новосадских лингвиста.

Фусноте

1 На пример, уџбеничка литература, која се сада у Београду издаје само с екавицом, а користи се и у "српским крајинама", доноси немале педагошке тешкоће. Њу би било скупо, барем засад, паралелно објављивати ијекавицом. Како ће се тај проблем убудуће решавати на целовитоме српском културном (научном, просветном и информативном) простору - тешко је сада предвиђати. Додуше, пун конвергенцијски развој био би логичан и легитиман, а то значи растерећен барем дела расколничког двоизговорно-двоисписног двојства и азбучно-абецедног дуализма. Мало је важно како би се то извело: увођењем "јата" у свесрпски језички стандард или уопштавањем једног изговора/исписа, с једне стране, и графичком праксом у којој би се латиница очитовала, пре свега, као помоћно писмо, с друге.

2 На пример, да ли због небриге, тј. непоштовања законских норми, или због недостатка средстава, саобраћајни знаци широм Србије (чак и назив места) остају без обавезног (и обавезно првонаведеног) српскога ћириличког исписа. А кад је о Војводини реч (изузетак - Кикинда), називи улица (то се најбоље види у главном граду АПВ - Новом Саду) искључиво су латинички.

3 Закон о службеној употреби језика и писама (Службени гласник РС, број 45/91), члан 1, став 1.


Однос према туђицама: с мером али без аверзије

Српско-хрватске упоредбе

Српски и хрватски језички стандард - томе се данас, мање или више разговетно, приклањају сви српски лингвисти - у вредносном смислу два су језика, без обзира на то што, засад, непромењена остаје чињеница да је посреди један језик у генетском и типолошком смислу. Ако су ту само наоко парадоксалну чињеницу пре уочили хрватски него српски лингвисти (Катичић 1972, 1974, 1978), то је само зато што су потоњи дуже неговали (титовску) југословенску државотворну илузију, као наслеђе оне (краљевске) о "једноме троименом народу", чија је "вековна" жеља да живе заједно - (била) "снажна" и "непоколебљива".

Да је то била илузија, давно су уочили и отворено саопштили, свако на своме подручју, један лингвиста (Бошковић 1935, 277-282) и један филозоф и правник (Ђурић 1994, 11-17, текст из 1971). Филозоф и правник Михаило Ђурић, учествујући, 17. маја 1971, у (низу нараштаја добро познатој) расправи на београдском Правном факултету о уставним амандманима, дословно је прорекао распад бивше СФРЈ, који ће се збити 1991. године, изложивши своје становиште бистра ума, истинољубиво и лепим језиком, с одмереном употребом туђица, што му није помогло да избегне искључење с факултета и одлазак у затвор. Лингвиста Радосав Бошковић три и по деценије пре тога - уочивши две варијанте тадашњег "српскохрватскога књижевног језика", које је назвао "редакцијама" - већ је у наслову проговорио "о лексичкој и стилској диференцијацији" тог двојезика, тј. "српскога и хрватскога књижевног језика" као двају ентитета, не видевши у језику упориште државног и народног јединства. Иако неки Бошковићеви аргументи данас звуче помало архаично (нпр. они из "треће групе", у којој се вели: "код Хрвата је једна реч, каква кованица, - код Срба је цео синтаксички израз", тј. каква синтагма), јер данас и Срби можда чешће кажу возило него превозно средство, стотинка него стоти део, драгуљ него драги камен, читатељство него читалачка публика, заговорник него ко некога протежира, страховлада него узурпаторска влада, - однос према туђицама, и онда и данас, битно је друкчији у српском него у хрватском језичком стандарду.

Колико је тај однос друкчији кад се засебно промотре поједини спратови целокупне, троспратне језичке грађевине (тј. [1] изворни народни говори или тзв. органски дијалекти, [2] урбани супстандардни говори и [3] стандарднојезички говори, раслојени на разнолике функционалне стилове), - друго је питање.1

Разуме се, назив нашег скупа не ограничава разговор о туђицама на српски језик, тј. на српски језички стандард и/или српски књижевни језик, али је разговор релевантнији ако га више усмеримо на проблематику стандардног језика. Пуризам и непуризам више су категорије стандардних него нестандардних језичких идиома јер су само у њима социјално релевантни, мада су органски дијалекти, бар кад је реч о лексици, "органски" само по том атрибуту, који им се придружује колико често толико и неоправдано.

Нема никакве сумње, српска језичка култура, кад је реч о туђицама, сродна је пољској, руској па и енглеској, а несродна чешкој, хрватској, словеначкој, мађарској и немачкој. Чеси, Хрвати и Словенци имали су исту инспирацију при супротстављању германизацији, односно мађаризацији, али су следили немачки и мађарски пуристички узор. Другоспоменути језик, мађарски, уз исландски, нема премца у сталном пуристичком набоју упркос томе што је мађарски језик и генетски и типолошки изузетно заштићен од страног, начелно "опасног" наноса.

Српски народни говори били су изложени сталном утицају свих језика с којима су били у контакту. А били су - осим, преко цркве, са старословенским - у блиском додиру с грчким, турским, мађарским, немачким, румунским и арбанашким језиком. Данас енглески језик својим утицајем на српски, и не само у лексици, надмаша све друге.

И поред тога што су десетлећима српски и хрватски језички стандард сматрани саставницама једнога стандардног језика и једнога конвергентног културноисторијског процеса, ипак су и "простонародна" и стручна размишљања о појединим језичким појавама, па и о туђицама, била озрачена упадљивим разликама у прихватању и присуству тих феномена у српским и хрватским дијалектима, супстандардним идиомима и у варијантама стандардног језика. "Простонародна" размишљања, којима новине често отварају своје странице (чешће него стручнима), уједначена су у залагању за "потребу да се стране р(иј)ечи зам(ј)ењују л(иј)епим домаћим р(иј)ечима", а репрезентативна стручна мишљења из београдског и загребачког језичко-културног средишта никад се нису сасвим подударала.

Српски огледи и погледи

Иако би се овде могао навести сијасет стручних огледа и погледа, определили смо се, на српској страни, за два, једно давнашње и једно новије. Аутор давнашњега јесте Радосав Бошковић, дугогодишњи професор Универзитета у Београду, који је мало писао и ретко се кориговао. Бошковић (исто) заправо констатује књижевну двојезичност, српску и хрватску, анализирајући три групе различитих "односа" према лексици.

"Прва група" осветљава однос између различитих "домаћих" речи, с мноштвом илустрација: завера - урота, воз - влак, радознао - знатижељан, с обзиром - гледе, овлашћење - овласт, предузеће - подузеће, вођство - водство и читав низ других.

"Друга група", у Срба - "туђица, какав европеизам", код Хрвата - "домаћа реч, или бар многи би се Хрвати заклели да је домаћа", опет је с мноштвом илустрација, од којих наводим само оне које, рекао бих, данас нису актуелне: цифра - бројка, хигијена - здравство, централа - средишњица, канцеларија - писарн(иц)а, орган - гласило, алеја - дрворед, резултат - исход.

О "трећој групи" већ је било говора у уводном делу овог текста, где су наведене неке илустрације (возило - превозно средство, стотинка - стоти део и др.), које су данас мало релевантне, па би се овде могле навести неке друге: тисућинка - хиљадити део, успавало - средство за успављивање итд.

Пре него што се вратим на проблематику "друге групе", ваља ми парафразирати или цитирати неке Бошковићеве коментаре и закључке који осветљавају поједина упадљива својства српског и хрватског књижевног језика: хрватски је, структурално, "језик вештачке природе", који се одликује "лексичким терминисањем", мада међу кованицама - има и потребних и непотребних, и оних рађених "по домаћим калупима" и оних "које одишу туђим духом", унајкраће - "има их свакојаких". У ствари, "хрватски књижевни језик много лакше фабрикује нове речи него српски", у томе се он "некако механизирао". У закључку се наводи низ речи које потврђују то "механизирање", међу којима су се две, затезни и погубан, у новије време угнездиле и у српском језику (нпр. "затезна камата", "погубне последице"), мада се проф. Бошковић ругао њиховој "лепоти" (реч под наводницима Бошковићева). Ни "ругање" ни "лепота" немају вечног важења.

Није нужно сложити се са сваком мишљу Бошковићевом, али је несумњиво да је српски језик, за разлику од хрватског, "више задржао свој природни, ако хоћете народни, словенски лик", макар био широкогрудо отворен к туђицама. Додао бих - у српском је много више спонтаности, која олакшава живот, у хрватском - мање сигурности и више књишкости, које сведоче о тешкоћама у Хрвата с њиховим форсираним бездржавним успостављањем националног идентитета и параноичним страхом од тога што им поглавито српска новоштокавштина и преузети модел њене вуковске стандардизације на неки начин - непрекидно оспоравају и угрожавају тај идентитет. Отуда толико масовно "фабриковање" неологизама, и потребних и непотребних, и смислених и бесмислених.

Прегледајући готово све бројеве београдског Нашег језика (обновљеног 1950. г.) и загребачког Језика (заснованог 1952. г.), осим оних после 1991. године, нашао сам да се у потоњем, из броја у број, као опсесивна тема, разматрају туђице, поготову оне које се у српски тако (о)лако примају, и уопште оне речи које се, макар само у подтексту, жигошу као - србизми. С друге пак стране, те тематике скоро уопште нема у Нашем језику. Чини се да је она одавно "апсолвирана", о чему у првом годишту нове серије Нашег језика сведочи уводни текст уредништва под насловом "Уз педесетогодишњицу наставничког рада проф. А. Белића" (Уз педесетогодишњицу …): "Преко тих многобројних чланака својих професор Белић је Нашем језику дао оно чиме се он оштро разликује од многих наших 'бранича' и 'бранилаца' језичких, од многих словенских и несловенских часописа књижевнојезичких: дао му је правилан научни методолошки оквир; оквир - не уског, граматичарског, пуристичког гледања на књижевни језик, него широког, вуковског лингвистичког гледања на њ" (подв. - Б. Б.).

Извесног колебања у тој, антипуристичкој, оријентацији ипак је било. У првом значајнијем послератном језичком саветнику (Пецо и Пешикан 1967, стр. 14, 16), названом "информатор", аутори његови износе у другом, носећем, поглављу, под насловом "О начелима језичког нормирања", два благо супротстављена становишта, садржана у прилогу "Однос према страним речима":

1) "Уношење страних речи у наш језик не само што често нарушава наслеђене језичке системе, доводи их до нестабилног стања, него и модификује језичко осећање и - што је још неповољније - чини га несигурним. Са страном речју продире и туђа фонетика, нарочито акценат, подривају се системи граматичке промене (како, на пример, гласи множина од именица гну, жири и сл.?). Према томе је позајмица начелно нежељена појава у језику - ако није потпуно прилагођена његовим системима или ако својим функционалним предностима не надокнађује тешкоће које изазива."

2) "При овоме, међутим, не треба губити из вида да терминологија и уопште фонд речи којима се неко служи мора бити у складу са ступњем његовог језичког образовања. То не значи да употребу интернационалних термина треба формално везати за одређену школску квалификацију, јер се језичко образовање не стиче само непосредним учењем страних језика него и упознавањем властитог језика и интернационалног лексичког фонда у њему, али значи да је за правилну употребу многих термина неопходно схватање њиховог склопа и познавање основног значења њихових делова (нпр. за усвајање термина хронометрија неопходно је знати да се он састоји из два дела, од којих први означава појам време а други мерење)."

Курзивом одштампани део у становишту под 2) "амнестира", дакле, и друге туђице, а не само терминолошке. Невоља је једино што нема јасне границе између интернационализама и "интернационализама", терминолошке и друге лексике, поготову код шире публике, која неретко о "вишку образованости" и "начитаности" сведочи и "вишком" туђица, тј. њиховом прекомерном употребом2 - и где треба и где не треба, и кад треба и кад не треба, и у правом и у погрешном значењу.

Свако колебање, међутим, изостаје у недавној серији текстова о туђицама београдског лингвисте Егона Фекетеа објављених у "Политици" (у пролеће 1995) и сабраних у књизи Слово о језику (Ћупић, Фекете, Терзић 1996: 149–186). Реч је зацело о понајдужем заокруженом прилогу о туђицама код нас, с мноштвом поднаслова (Шта с туђицама, Страх од туђица, Нема говора без туђица, Туђице и народни говори итд.), у којима се заступа, нешто радикалније и отвореније него иначе, владајуће мишљење о туђицама у српској култури.

Фекете се определио за то да темељито анализира предности туђица и да те предности богато илуструје и образложи, не осврћући се превише ни на каткад лековита упозорења стручних и нестручних добронамерника - да с туђицама не треба претеривати, као што не треба ни подилазити "простонародном" мишљењу о наводно обавезној предности "домаћих" речи над "странима". У томе, лаичком мишљењу слабо се огледа сазнање да нема сигурних критеријума који би помогли разлучивању речи од лексема, "нашица" од "туђица". Лаичко мишљење још је мање оптерећено другом "муком с речима", оном која не допушта лако разграничење сродних језика у контакту, понекад заправо и немогуће ако се не призову у помоћ изванјезички чиниоци, неретко одлучујући у процењивању где престаје један а настаје други језик.

Не треба занемарити ни занимљив стицај околности да се бројним Фекетеовим текстовима о туђицама у истом поглављу књиге придружује и један Ћупићев (Још о туђицама - менаџмент, шопинг и сл.) - као нека врста намерног контраста. У том контрастном штиву оштро се жигошу англицизми, чак и они за које је мало вероватно да ће скоро изаћи из моде (менаџмент, бизнис и шопинг). Ћупић јамачно сматра да није згорег и оштро упозорити на то да се без многих, па и добро укорењених, англицизама може (што је иначе тачно) - како би се спречило њихово прекомерно надирање, заправо право куљање, понекад и такво да апостол Јован Крститељ постаје Џон Баптист. Не мора се имати аверзије ни према Џону Баптисту, јер је добро знати и такве енглеске финесе, али се у српском тај апостол одавно зове Јован Крститељ, при чему је небитно што су и Јован и Крститељ - такође туђице, али је та именословна синтагма одавно нострификована с тим ликом. Небитно је нпр. и то што су и бабун (енгл. baboon) и павијан такође туђице, чак и истородне, само што је лексема павијан много раније примљена. Битно је, међутим, да је павијан одавно и ваљано уходан термин, којем заиста не треба супарник.

Очекујући да ће Е. Фекете и на овом скупу изложити барем једну варијацију на исту тему, јер се исто може увек друкчије рећи и уверљивије образложити, у другом делу свог прилога овоме скупу позабавио бих се класификацијом (тзв.) туђица. Тиме се враћам наговештеној проблематици Бошковићеве "друге групе", наравно без њеног преламања кроз српско-хрватску призму, које постаје све мање актуелно.

Прилог класификацији туђица

Могуће су веома различите класификације туђица. Лаћам се једне од њих, с понешто илустрација, без намере да о томе кажем било прву било последњу реч.

1. По језицима из којих су преузете или језицима посредницима туђице се могу поделити на: латинизме и хеленизме (одн. интернационализме); германизме (из којих ваља изузети англицизме, а убројати првенствено речи из немачког); англицизме (који, најчешће као британизми и американизми, надиру у све језике овог света); романизме (из којих се могу изузети речи из француског, галицизми, и италијанског језика, италијанизми); словенизме (који се радије не узимају збирно, него оделито - као русизми, полонизми, бохемизми, словакизми, србизми, кроатизми, бугаризми …, док се славенизмима имају сматрати речи из црквенословенског језика и његових редакција); турцизме, арабизме и персијанизме (збирно османизме, у које могу ући и речи из других језика, које су к нама дошле преко турског језика); хунгаризме итд.

У начелу, дакле, сваки језик, или народ, позајмљивач или посредник у позајмљивању, може добити свој -изам, а могу га добити мање или веће групе језика (нпр. скандинавизми, балканизми и индоевропеизми) ако је небитно установити или немогуће открити ужу првобитну припадност позајмљенице. Реч хиљада нпр. може бити означена као хеленизам, односно као неохеленизам, или грецизам, па и као балканизам, а тисућа, коју бележи Душанов законик пре продора хиљаде у српски језик и истискивања тисуће из њега, без обзира на то што су је Срби вероватно донели из прапостојбине, - као словенизам и индоевропеизам (рус. тысяча, чеш. и слов. tisic, пољ. tysiąc, нем. tausend, енг. thousand …). Наравно, није увек лако установити ни изворни ни посредујући језик.

2. По функцији се туђице могу поделити на терминолошке и нетерминолошке, при чему се и обичне, свакодневне речи могу често употребљавати као термини а термини као обичне, свакодневне речи.

Турцизам кашика неизоставна је свакодневна реч (појам, предмет), али је и термин у индустрији посуђа и прибора за јело. Векна је германизам и свакодневна српска реч, која се у нас обично односи на 600 гр још свакодневније лексеме хлеб, (све)словенске речи ако се изузму Хрвати и Словенци, који кажу крух, али су обе, и векна и хлеб, важни термини у хлебној индустрији. Крух је наравно кроатизам, није дакле неутрална, стилски необележена српска реч, још мање термин, али је обавезна саставница (и) српског фразеологизма - трбухом за крухом.

И рачун је туђица (од лат. ratio), најчешће свакодневна реч (Он не води рачуна ни о жени ни о деци, Не ради јер нема рачуна). Рачуну као термину конкуришу конто (у банци) и фактура (у производњи и трговини), с различитим, вазда терминолошким значењем.

Синтагма будуће време може се употребити као термин (Будуће време у српском језику твори се од енклитичког облика презента глагола хтети и инфинитива глагола пуне предикације) и као обична свакодневна синтагма (Чекам неко будуће време које неће бити овако страшно и крволочно). Футур се пак употребљава само као термин, и у томе је, поред транснационалне раширености, његова вредност и предност. Најбољи су они термини који нису транспарентни, претерано полисемични и асоцијативно бујни. Пошто реч зарез има и нетерминолошко значење (оно што се засече у дрвету), начелну терминолошку предност могле би имати запета (русизам) и кома (интернационализам).

3. Хибриди, акроними и антропоними свакодневна су и терминолошка лексика, коју здружујем у једну скупину, иако су, наравно, посреди засебне скупине, од којих последња (антропоними) "улази" у ширу -нимију (нпр. етноними, топоними, хидроними, ороними …), односно у ономастику, која се бави проучавањем властитих имена.

3.1. Старословенски хибриди, односно хибридни славенизми, заједно с другим славенизмима - и то у делима П. П. Његоша, највећег песника српског језика (не и - српског језичког стандарда, јер Његошева величина није у реалној вези с тим стандардом) - недавно су монографски обрађени с високом квантитативном и квалитативном поузданошћу (Стијовић 1992). Пописано их је и описано 1500. На неки су начин и "прописани". Реч савјет нпр. јесте хибридни славенизам, са српскословенским са- и рускословенским (па и Његошевим) јекавизмом у основној морфеми вјет, док је лексема совјет - рускословенска позајмљеница; растојање је нпр. хибрид, а растојаније - чиста црквенословенска реч; жертва је рускословенска реч, као и жрец, док су дрзак и поступање - хибриди, мада би се много ко заклео да су то "чисте" српске народне речи. И тако даље.

Хибрида у савременом језику - попут контранапада и квазиновинара, дакле оних с каквим префиксо(идо)м - има све више. Грчко-латинских хибрида (нпр. с хеленским префиксом анти- или латинским контра- + какав хеленизам, одн. латинизам), а поготову хибрида у којима би само анти- и контра- били изворно грчки и латински елементи, а остало из тих и других језика, - има и може бити безброј (антихерој, антиталенат, антипатриотизам, антинуклеарац, антивладин, антитржишни, антиаргумент, и контрааргумент, контраадмирал, контрашпијунажа, док је англицизам контрапродуктиван, с латинским елементима, продро у све наше новине).

Анти- и контра- можда су најобичнији и најшире познати префикси, али је данас њихов велики број, преко енглеског, продро у многе језике па и у наш: аудио-, видео-, екс-, екстра-, ин-, интер-, инфра-, квази-, макси-, мини-, пан-, супер-, ултра-, итд. Њихова продуктивност, наравно, није једнака.

3.2. Акроним је реч коју сачињавају почетна слова оних речи које он представља. Акронимне туђице јављају се у изворном лику или као калкови, који су каткад подударни с изворним ликом. Најмоћнија сила у свету U(nited) S(tates) of A(merica), USA, обично се представља калком С(једињене) А(меричке) Д(ржаве), САД, али је зато N(orth) A(tlantic) T(reaty) O(rganization), NATO, редовно представљен у изворном лику. Потоњи се понекад деклинира мада за то није нарочито подесан.

Три важне акронимне туђице срећно се уклапају у српски језички стандард, и увек се пишу малим словима: радар (radio detection and ranging), ласер (light amplification by the stimulated emission of radiation) и сида - с етимолошки истим лексичким елементима у два језика, у енглеском (AIDS - acquired immune deficiency syndrome) и француском (SIDA - syndrome d'immuno-déficit acquis) - која се боље прихвата у српском језику с прилагођеним француским него с тешко прилагодљивим енглеским ликом.

Акроними наше бивше савезне државе (ДФЈ, ФНРЈ, СФРЈ), па и садашње (СРЈ), нису оперативне речи, нису чисте туђице него - хибриди, што вреди и за сада већ архаични акроним СИЗ, који се лако деклинирао.

Лако се деклинирају и хибридни акроними ТАНЈУГ, односно Танјуг, који је надживео државу за коју је био основан још за време Другога светског рата, и АВНОЈ, односно Авној, који је као феномен отишао у историју, али остаје као реч, као акронимна туђица.

Најбоље је, кад год је могуће и погодно, задржати акронимне туђице у изворном лику, као нпр. ОУН, УНИЦЕФ или НАТО, с надом да ће се потоњи феномен ускоро преселити у историју и бити замењен каквом стварно миротворном организацијом, што би проредило употребу тог акронима.

3.3. Антропонимне туђице такође се могу делити на разне начине, с обзиром на порекло и функцију. Ампер, ват, волт, њутн и џул, нпр., јесу важне мерне јединице успостављене по именима научника; форд и мерцедес - марке кола, по именима власника фабрика аутомобила; док су тупољев, даглас и месершмит називи авиона дати по имену њихових конструктора.

Изговорно и исписно прилагођавање страних властитих имена тежак је проблем нашег правописа и наше фонетике, који се решава на различите начине: пуним или делимичним прилагођавањем кад је реч о папама и припадницима династија (Јован Павле Други, али Елизабета Друга [не нпр. Јелисавета Друга]), или сасвим недовољним (орто)графијско-фонетским прилагођавањем. Када се ради о женским антропонимима, није ушло у обичај њихово морфолошко прилагођавање иако би оно, кад год је могуће, било веома пожељно. Тако је одомаћено Елизабета Друга, али не и Елизабета Тејлор.

Неприлагођена употреба погађа/ла (је) Брижит(у) Бардо, Ингрид(у) Бергман, Беназир(у) Буто, Долорес(у) Ибарури, Маргарет(у) Мичел, Франсоаз(у) Саган, Маргит(у) Савовић, Сузан(у) Хејворт и многе друге. Не видим зашто је гласовно-словно прилагођавање оправдано, а јесте, док морфолошко није, иако је неопходно.

Мучили смо се, и мучићемо се, с именима грешног Николаја/Николае(а) Чаушескуа, па и Франсоа(за)3 Митерана, иако смо имали, и имамо, могућности да то избегнемо.

4. Калкови су у неком смислу такође туђице, без обзира на њихову дословним преводом обезбеђену нострификацију. Калкови, као и друге туђице, могу бити не само лексеме него и фраземе, односно фразеологизми. Рукомет ја калк према нем. Handball и енг. handball, водопад према Wasserfall, односно waterfall, и тај калк готово је потпуно истиснуо слап (Слапови Крке, али Нијагарини водопади).

Калкови су можда и такви спојеви као што су прошле године и пре неки/неколико дан/дана за лане/лани и (неправедно архаизирано) ономад(не), док је зацело (непожељан) калк - јуче увече (према нем. gestern abend и енг. yesterday evening), чему синоћ (засад једино у норми) још увек успешно одолева. Синтактички је калк Носим се мишљу према нем. Ich trage mich mit dem Gedanken, и њега су старији наши граматичари одбацивали као германизам, што се понекад данас дешава синтагми ради се о (es handelt sich um), којој се, без нарочитог разлога и с мало успеха, претпостављају синтагме реч је о или посреди је/су. Прање мозга у српском је модерни, и масовно потврђени, калк према енглеској сложеници brainwashing ("мозгопрање") - али и масовно практикована друштвена појава у ХХ веку, нарочито после Другога светског рата, како у земљама иза гвоздене завесе (енг. Countries behind the Iron Curtain) тако и у слободном свету (енг. Free World), која (појава) жање успеха по целом свету, данас гвоздено и ледено уједињеном глобалном селу, подвргнутом новом светском поретку, с ону страну добрих старих идеја слободе и правде, а у пуном складу с Његошевим горким покличем Нек се овај вијек горди над свијема вјековима,/ он ће ера бити страшна људскијема кољенима (уводни стихови Посвете праху оца Србије у Горском вијенцу).

Но, вратимо се лексици. Ледњак и замрзивач калкови су према нем. Eiskaste или енг. freezer, од којих потоњи живи као фриз у српском супстандарду. Слабије су се учврстили калкови штедњак и хладњак према нем. Sparherd и Kühlschrank, мада се хладњак одлично примио као калк према нем. Kühler (= хладњак у аутомобилу), али није однео превагу као замена за Kühlschrank, јер га истискује галицизам фрижидер, једино присутан у узусној норми према изворнику frigidaire. У спортској терминологији нпр., слично лингвистичкој, напоредо живе прилагођени туђи изворници с калковима, али се спортске дисциплине и њихови елементи понашају двојако па и тројако, називајући се било калком, било прилагођеним изворником, било хибридом (рукомет, али фудбал, вратар, али, чешће, голман; кошарка [понекад, ипак, као баскет, без онога бал] и одбојка према енг. basketball и volleyball, али рагби и ватерполо); у фудбалу, који у српском није постао ногомет, користе се хибриди десни и леви бек, али не и средишњи халф, него центархалф, уз ретко употребљени кроатизам средишњи помагач, док су енг. outside right, outside left, inside right и inside left одавно преведени у десно крило, лево крило, десна полутка/спојка и лева полутка/спојка, што се није десило центарфору, који се понекад јавља у српској синтагми - вођа навале. Домаће и светско првенство у појединим дисциплинама спортски репортери воле звати галицизмом шампионат, а однедавна, кад се ради о светскоме првенству, и галицизмом мондијал или кастиљанизмом мундијал, без могућег калка - "светник" или "светњак" попут нпр. димњака, који се још туче с турцизмом оџак око употребног првенства.

У лингвистици су нпр. подмет, прирок и предмет сасвим потиснути у корист субјекта, предиката и објекта, док напоредо живе - садашње време с презентом, пређашња времена с претеритом, аористом и имперфектом, давно прошло време с плусквамперфектом, као и будуће и предбудуће време с футуром и футуром егзактним. У интерпункцији коегзистирају три термина за исти појам, запета, кома и зарез, од којих само потоњи представља домородну творевину, али му смета што је по пореклу кроатизам. Тако је у основној лингвистичкој терминологији, док у вишим терминолошким слојевима превагу односе туђице, с ретким - експланаторним калкирањем. Сличне се ствари збивају и у називљу других струка и наука, опет с ретким покушајима да се, с описом али без прописа, преко двојезичких лексикона, стручној и заинтересованој публици некако помогне око споразумевања.

Није прилика да се истражују савремени фразеолошки калкови који продиру преко јавних гласила и преводне литературе, поготову англицизми, али није згорег подсетити на то да многи фразеолошки латинизми живе и изворно и калкирано, нарочито у правној фразеологији (исп. Стојчевић и Ромац 1984), али и изван ње. Наведимо оне најпознатије или најактуелније: У здравом телу здрав дух /Mens sana in corpore sano, Услов без којег се не може/Conditio sine qua non, Међ оружјем закони ћуте /Inter arma leges silenti sunt, Јасни споразуми, добри пријатељи /Clara pacta, boni amici. Добро се држе или поново оживљавају библијски и други слични фразеологизми, од онога У почетку бјеше ријеч (или са задржавањем хеленизма логос уместо ријеч у службеном, синодском преводу Новог завјета, којим се настоји заменити Вуков превод), Неверни Тома и Ја сам господ Бог твој; немој имати других богова осим мене до - Љуби ближњега свога као себе самога и Прах јеси и у прах ћеш се вратити.

5. Двообличне туђице исте етимологије нису ретка појава у српском језику. Понекад су сасвим непотребне, а неретко, семантички разлучене, обогаћују изражајност српског језика на начин сличан домородним паровима чистоћа: чистота, вредност: вредноћа, тежина: тешкоћа, тама: тмина, сен: сена: сенка и сл. Илустрације за двообличне туђице није тешко наћи: корисне - басен (рудничко-топионичарски): базен (пливачко-ватерполски); полица (у кући и библиотеци): полиса (у банци и осигуравајућем заводу); симбол (знак који представља штогод важно у "лаичком свету"): символ (вере); капетан (у војсци и полицији): капитен (у спорту); дезен (узорак, шара, врста, нпр. какве тканине или одеће): дизајн (образац или облик - каквог другог материјала); епископ (православне цркве): бискуп (у другим хришћанским црквама), али само епископат = владичанство/звање и достојанство владике или епископи/бискупи као целина у једној хришћанској црквеној организацији, барем засад - док не продре "бискуприк" или "бишоприк" према енг. bishopric; мајстор (свог заната и у сваком занату): маестро (врхунски уметник) и магистар (научно звање); серкл (друштво, кружок): циркл(е) (шестар): циркулус вициозус или circulus vitiosus ("зачарани круг"); диск (предмет у атлетској дисциплини и музички медијум с атрибутом компакт или компактни): дискус хернија (медицински термин, "уклештење нерва у кичми", лат. discus hernia) итд.; али и некорисних - диграм: диграф (у графији); деци-: деси- и центи-: санти- (дециметар: десиметар, децилитар: десилитар, центиметар: сантиметар итд.), где би, према изворном писању и у енглеском и у француском језику, али и због уједначеног писања скраћеница, превагу требало дати ликовима са ц; патријаршија: патријархат (прадавна позајмица из грчког језика насупрот њеном лику у енглеском језику patriarchate, који се пробија у наше новине, нпр. у "Политику", в. Којић 1995), при чему енглески лик "угрожава" патријархат у нашем древном значењу (=превласт мушкарца).

6. Премда има туђица које улете као неологизми или помодне лексеме и ишчезну, има и оних што тешко ишчезавају. Опција је једна од таквих, њој су слични већ спомињани омаж, тренд, флексибилан, дигнитет и инкомпатибилан, а однедавна нам, уносећи зебњу у наша срца, уши парају контакт(на) група, базични принципи, ентитет и томахавк, од којих тек понеко употреби основна начела (нико - "додирна скупина" или "битак", а пред томахавцима смо немоћни), док се специјалном или конфедералном повезивању, с неодређеним значењем двају атрибута, које нико не покушава превести, сви надамо, очекујући дакако стварну дезинтеграцију, односно растакање пројектоване Уније Република БиХ, тј. унификацију, односно уједињавање оних који се желе ујединити, а били су силом дезинтегрисани, тј. разједињени, упркос властитој вољи и праву на самоопредељење, а у складу с опцијама, рођеним подалеко од "ових простора". Недавно је Борислав Пекић (Пекић 1993, 21) употребио англицизам сумаријум уместо одавно примљеног галицизма резиме. Бојим се да би сумаријум могао доживети већу честоту од ваљаног домаћег неологизма - сажетак, којем је заборављено то што је настао као кроатизам. Хоће ли абориџини, камбек, шоу и плејоф имати превагу над нашим староседеоцима/домороцима, хоће ли преживети повратак, хоће ли се наћи штогод боље од приредбе/представе/игроказа и доигравања (потоње би се могло гдекад и скратити па да гласи доигра, која би се законито придружила калку предигра према нем. Vorspiel, или доиграње слично предању или сазнању) - није лако прогнозирати. Разумљиво је што нам придолазе неологистичке туђице, помодне и непомодне, али је неразумљиво што нема организованог напора да се активирају властити, српски, творбени састојци - како би део придошлица добио домаће замене, напоредо с туђицама или као искључива нормативна решења.

7. О слабо (у наш језички систем) уклопљивим туђицама већ је било речи у поглављу посвећеном антропонимима. Има и сасвим обичних именица, глагола и придева који се тешко уклапају у наш језички систем (остале врсте речи, осим описних прилога, ионако су ретко или никада - туђице), с муком се изговарају или деклинирају, а понекад су и творбено мртви. Гну (врста афричке антилопе), жири и шоу већ смо спомињали, као и инкомпатибилност, а ту су и Зулу (афричко племе), инфаркт (понекад и код образованих људи у "посрбљеном" виду - "инфракт"), промптно, флагрантно, интригантно и еклатантно, код којих долази до, за српски језик, неугодног нагомилавања сугласника и других проблема. Зимбабве смо с тим ликом олако примили не искористивши прилику за, макар делимично, посрбљивање ("Зимбабва" нпр.), као и Зулу (могло је нпр. бити "Зуле", са е на крају), Zaire смо прилагодили (Заир), с Кампучијом и Кампућијом невоље могу престати, јер се вратила Камбоџа, а кад је реч о Шри Ланки, рашчишћена је дилема Сри: Шри, али не и она о творби етника и ктетика, још мање она да ли је или није требало мењати "колонијалистички" назив Цејлон, од којег су се лако творили Цејлонац, Цејлонка, цејлонски (удаљили смо се, додуше, од њих колико и од покрета несврстаних). Мађарску смо до 1918. називали Угарском, као и други суседни народи, па смо то укинули лишавајући се пожељног и потребног разликовања Мађара (етничка ознака) и Угара (државноправна ознака). До 1968. године разликовали смо Шиптаре и Албанце, па смо били натерани да разликовање укинемо. Новијих "амандманских" предлога да Албанију прозовемо Шипнијом није било, јер је 1948. то онемогућила, мада је у неким документима КПЈ пре тога Албанија називана Шипнијом, али су и Шиптари/Албанци/Арбанаси звани - Арнаутима.

Знамо нпр. да су Енглези настали од германских племена Англа и Саса. За потоње није тешко направити једнину (Сас) и придев (саски), с делом тог германског племена били смо у ближем додиру, али се јавља невоља код Англа: да ли Ангал или Англ, с непостојаним а или без њега, и како уопште? И - како гласи придев: англски, ангалски или англијски према латинском називу Anglia за Енглеску?

Срби припадају словенској породици народа, Словенима дакле, с основним вокалом а код Руса и Хрвата (Славяне, Slaveni), који су у томе, за разлику од других Словена, здружени. Два словенска народа зову свој језик словенски(м), Словенци и Словаци, од којих ми лако творимо своје ктетике, словеначки и словачки. Словенка је женско од Словенца, али - како је женско од Словена?

Белих мрља има и кад је реч о туђицама и кад је реч о домородицама. Бела је мрља и то што многи људи не разликују националну мањину од етничке групе, које можемо здруживати у синтагми етничка заједница. Неупућени људи означавају Војводину мултинационалном покрајином, мада је она мултиетничка покрајина. У њој су Мађари, Румуни и Словаци националне мањине, али Русини нису. Русини су етничка група. Срби су и етнос и нација. У Мађарској и Румунији Срби су - национална мањина. То су и у новој Хрватској, али не и у новој БиХ.

8. Највише пажње заслужује почесто занемарено разликовање незамењивих од замењивих туђица, осим у начелу, у назнакама. Немци праве лексиконе туђица нудећи замене и објашњења. Вујаклијин Лексикон страних речи и израза (Вујаклија 1991) доживео је и четврто издање, допуњено и измењено, што је подвиг српске лексикографије, утолико пре што од Вука па наовамо практично немамо ваљаног једнотомног речника домаћих речи "истумачених" домаћим речима. Један омањи (Московљевић 1990) дошао је с великим закашњењем (био је забрањен 1966), а једнотомни сажетак 6-томника споро се рађа. Англо-нормански амалгам, назван енглеским језиком, заправо нема речника страних речи - има само малих и великих речника, с нераздвојним "домаћим" и "страним" одредницама, а питање етимологије - такође се решава речницима, малим и великим.

У нас је нужно имати, оделито, и речнике страних речи и речнике "изворне" лексике. Било би пожељно у претходнима и графички означити неоспорно незамењиве одреднице, које ваља преносити и у речнике што обрађују "домаћу", "изворну" и "аутентичну" лексику, коју, из опреза, стављам под наводнике.

Без тога је тешко бити уверљив у саветима о ваљаном коришћењу туђица. Разуме се, проблем лексикографске стандардизације релативно је лако решив на нивоу опште "стране" лексике, али је тешко решив без, такође неопходних, специјализованих терминологија, које су веома ретке.

Лако је навести прегршт незамењивих туђица на скоро свако (почетно) слово: алгебра, атом, астрономија; балет, биологија, боксит; вентилатор, визија, волунтаризам; галантерија, геније, готика; дијамант, доктор, драма; ђаво, ђерам, ђеврек; екологија, елита, електрицитет; жиголо, жилет, жирафа; зебра, зумирати, зоологија; империјализам, инвалид, индустрија; јамб, јогурт, јудаизам; какао, камион, капилар; лавиринт, лакирати, лексикографија; магистар, математика, морал; натријум, нафта, нумизматика; оаза, октава, опера; паприка, параметар, парфимерија; радикализам, ректорат, република; саботажа, секта, социологија; таблета, телефон, тона; ултиматум, уникат, утопија; факултет, фармација, филозофија; хаос, хемија, хистерија; целулоза, цивилизација, циркус; чек, челик, чизма; џамија, џез, џунгла; шал, шах, штрајк.

Све именице са суфиксом -изам и -иста и многе са суфиксом -ација лако је сматрати незамењивим, као и многе глаголе на -ирати и -исати, односно -овати.

Тих, незамењивих - као, уосталом, и замењивих - туђица има на свим подручјима јавног живота, у свима (језичким) функционалним стиловима, понајвише у научном и публицистичком, па и у разговорном стилу, али и у свакодневном, кућном, изванкућном и бескућном живљењу и општењу. Има их и код необразованих и код полуобразованих и код образованих људи. Има их и дубоко промишљених и дубиозно употребљених, каткад и веома дубиозно (сумњиво, проблематично), односно плитко смишљених с претензијом да се штогод дубоко саопшти.

Без стотина, и хиљада, незамењивих туђица заиста се не би могло ни иоле пристојно, ваљано и интелектуално говорити. Никако се не би могло без оних, делом наведених, туђица с латинско-хеленским морфемама, али ни без оних које смо преузели од наших вишевековних турских господара, без обзира на то да ли су оне турског, арапског, персијског или којега другог порекла. Не би се нпр. могло без ових "османизама": аждаја, алат, алка, амалгам, аманет, амбар; бакар, баклава, боја, боза, бубрег; дара, дуван/духан, дуд; јасмин, јастук, јатак, јоргован, јуриш; кавез, кајмак, калај, калуп, катран, кашика, кула, кундак, кутија; лала, леш, лимун; мајмун; памук, папуче, пита; самар, сандале, сандук, сат; чардак, чесма, чунак; шатор, шећер; ни без многих других - на свако (почетно) слово.

Иако би било корисно изговорити, чути, записати и из објављене грађе с овог симпозијума прочитати разне незамењиве галицизме и друге романизме, германизме и скандинавизме, бохемизме, хунгаризме и русизме - којих има тушта и тма и у нашим народним говорима и у српском језичком стандарду (шта год под њим, у одсутности кодификоване норме, разумели) - определио сам се за то, очекујући од других да даду своје лексичке ексцерпције, илустрације и експликације, да из једног јединог енглеског речника (Сажети етимолошки речник 1987), и то само из одредница на (почетно) слово А (прво и у грчком писму, и у латиници, и у ћирилици), - извучем најпре све незамењиве а потом и замењиве речи за које поуздано знам да се употребљавају и у српском (стандардном) језику.

Узео сам, дакле, на се и ризик да те речи поделим на незамењиве и замењиве иако се није нимало лако определити, поготову стога што се речи које означавам као замењиве у неким значењима (нарочито терминолошким) могу показати као незамењиве, па и, обрнуто, - неке незамењиве, употребљене нетерминолошки, могле би се показати као замењиве.

Наведимо најпре "незамењиве" туђице: аблатив, август, агент, агенција, аглутинативни, агностик, агностицизам, агонија, адвокат, адмирал, адреса, аеродинамика, аеродром, аеронаутика, естета/aesthete, етиологија/aetiology, азбест, Азија, азимут, азурни, академија, акварел, акваријум, акламација, акредитовати, аксиом, аксиоматски, Алах (Бог у исламу), албатрос, албум, алга, алгебра, алгоритам, алегорија, алергија, александрин, алиби, алијас, алилуја, алманах, олтар/altar, алудирати, алузија, алтруизам, алуминијум, амалгам, амалгамирати, аматер(изам), амбасадор, амбиција, амбициозан, амеба, Америка(нац), американизам, американизација, амерички, амин, амнезија, амнестија, амнестирати, амонијак, аморалан, амортизација, амортизовати, амплитуда, ампула, муниција/ammunition, амфибија, амфитеатар, анализа, анатомија, анахронизам, ангина, Англи, англикански, Англосаксонац, англосаксонски, англоманија, англофилија, англофобија, анђео, анегдота, анестезија, анестезирати, анимализам, анода, Антарктик, антена, антилопа, антика, антички, антимон, антисептик, антитеза, антихрист, антоним(ија), антропологија, аорист, аорта, апанажа, апарат, апартман, апетит, апокалипса, апокрифан, апокрифи, апостол, апостроф, април, Арабија, Арапин, арапски, Аријевац, аристократ(а), аристократија, аркада, Арктик, арктички, арсенал, арсеник, артиљерија, археологија, арханђел, архетип, архимандрит, архипелаг, архитект(а), архитектура, архив(а), архивист(а), асимилација, асимилирати, асистент, аспирин, астигматизам, астма, астраган, астрологија, астрономија, аташе, атеизам, атентат, Атлантик, атлантски, атлас, атлет(а/ика), атмосфера, атрибут, атрофија, аудијенција, аудиција, аура, ореол/aureola, аутаркија, аутархија, аутобиографија, аутократ(а/ија), аутомат(изација), аутомобил(изам), аутопсија, афек(а)т, афикс.

Следе оне речи које, опет обазриво, означавам као замењиве: абдомен, аберација, аблаут, абортус, адаптација, адаптирати (се), адекватан, адјектив, администрација, администрирати, администратор, адмирација, адмирирати, акцен(а)т, аклиматизација, аклиматизовати (се), акорд, активан, активност, активирати (се), актуелан, акумулација, акумулирати, акутан, ампутација, ампутирати, аналоган, аналогија, анархија, анатема, анекс, анимација, анимирати, аномалија, анониман, анонимус, ансамбл, антагонизам, антагонизирати, антипатија, антипод, антиквар(ни), антиципација, антиципативан, антиципирати, апатија, апел, апендикс, аплауз, аплаудирати, апликација, аплицирати, апологија, апроксимативан, апропо, аранжирати, аранжман, арбитар, арбитрирати, арбитрарни, аргумент, ареа, арена, арестација, арестирати, арома, артикал, архипелаг, артист(а), асистент, асистенција, асистирати, аспирација, аспирирати, атак(овати), атест(ирати), атракција, аукција, аутентичан, аутор(изовати).

Ради се, дакле, само о једном слову, и то о ономе под којим никако није највећа густина туђица. Колико ли бисмо их тек нашли кад бисмо их узели из свих слова? А реч је само о "сажетом" етимолошком речнику, у којем је, наравно, обрађено много више разних других речи од оних које сам, као (и) наше туђице, излучио и исписао, сређујући их по азбучном, а не по затеченом, абецедном реду.

Поделом на незамењиве и замењиве туђице увео би се некакав пробирни ред, а не би се ништа "проскрибовало", нити је то могуће. А и кад би се "проскрибовало", људи би се тога лаћали - као забрањеног воћа. Критеријум за ову поделу био би: незамењива је она туђица којој се, нпр., ни у једном значењу, не би могла наћи замена у виду једне једине одговарајуће лексеме. То би, додуше, био најстрожи критеријум, који би зацело из прве колоне пребацио покоју реч - у другу. Тога, најстрожег, критеријума ја се нисам држао. Нпр. за алгебру нема иначице, за алтернативу - има; за архимандрита - нема; за архипелаг - има. Ако атентат изворно значи само - покушај, алтернатива постоји, али ако значи успели покушај убиства - нема алтернативе. (У енглеском језику постоји реч assassination - за успели покушај убиства, али се, зачудо, та реч није пробила до нас. Јамачно, незграпно је рећи покушај атентата, а није најсрећније ни, нпр., извршен је неуспели атентат.) Понекад нема згодних ни нашица ни туђица, али има белих мрља.

Беле се мрље могу ваљано уклањати добрим позајмљеницама и активирањем творбених потенцијала домородне, српске и (све)словенске лексике. Пауза је честа и ваљано уклопљена туђица, али не треба заборавити предах и станак ("…без одмора и без станка …" - каже се у народној песми). Ако може настанак, постанак, престанак и пристанак, зашто не би могло станак. Кроатизам је станка, као и снимка, али није снимак. Нажалост, тисак, вероватно калк према нем. Druck, доживљава се као кроатизам, па неспутано живе само штампа(ње) и прес(иј)а, а обнавља се и печат(ање). Државни растанак са Хрватском ваљало би доживети и као прилику за активирање властитих језичких потенцијала и за постављање правог питања: Зашто не може тисак, а може утисак, притисак, потисак, стисак …? и дати прави одговор на њ: Ко каже да не може? Или: Зашто не узети и њихово када је јасно да је то заправо наше? Уздржан сам - зато је и прави одговор дат у виду питања.

Напоредна употреба туђица и српских калкова, односно преведеница, није ни ретка ни непожељна појава у српскоме језичком стандарду. О томе је већ понешто било говора под 4, с примерима из спорта и лингвистике. У начелу, лако је сложити се с тиме да интернационализми као терминолошка лексика, због своје нетранспарентности и уже асоцијативности, односно полисемичности, - имају предност и над добрим домаћим решењима. Па ипак, пожељно је, при првом навођењу, домаћем читалаштву понудити и преведенице.

* * *

Вреди у овој прилици споменути још један пример напоредног навођења и туђица и преведеница у самој језичкој науци, у лингвистици, и то - у једноме значајном социолингвистичком контексту. Новосадски лингвиста Милорад Радовановић (Радовановић 1986, 188-189), у тексту с насловом Планирање језика - нормирање језика - стандардни језик, одважио се на то да систематизује фазе, односно поступке који се морају предузети да би се дошло до језичке норме и стандардног језика. Инспирисавши се једном научном дискусијом социолингвиста из 1974. г., проф. Радовановић утврдио је "идеални" модел - низ таквих фаза/поступака у процесу планирања језика, мање или више успешно оствариваних (или неоствариваних), гдекад сажиманих или ремећених - у нашем, и не само у нашем, стандарднојезичком случају. Именујући тих 10 фаза познатим интернационализмима на -ација, терминологизујући их заправо, проф. Радовановић, да би олакшао разумевање и шире читалачке публике, нашао је сасвим одговарајуће преведенице, могло би се рећи - калкове, који се такође, напоредо с туђицама, терминологизују.

Ево тих десет термина у страној и домаћој изведби: селекција (= одабирање), дескрипција (= описивање), прескрипција (= прописивање), елаборација (= разрађивање), акцептуација (= прихватање), имплементација (= примењивање), експанзија (= ширење), култивација (= неговање), евалуација (= вредновање) и реконструкција (= преправљање).

Проф. Радовановић је чак, у нашем случају, предвиђао "природно затварање" овог круга фаза/поступака у континуирани процес - преко сегмената непосредне дескрипције, прескрипције или елаборације новонасталих, односно новонастајућих стандарднојезичких околности.

Међутим, спремајући се недавно (септембар 1995) за један од скупова везаних за реализацију важнога свесловенског (социо)лингвистичког пројекта (у Пољској, у Ополу, новом универзитетском средишту) - из којег ће проистећи монографије под заједничким насловом Најновија повесница словенских језика, међу њима и две у којима ће српски и хрватски језик, као никад пре, доживети свестран засебан приказ на неколико стотина страница - проф. Радовановић био је присиљен да своју систематизацију допуни.

Суочен с новонасталим стањем у доскора заједничком српскохрватском стандардном језику и потребом да се оно објасни, преиспита и на одговарајући начин промени, проф. Радовановић употпуњава наведени десетофазни круг са још пет фаза, од уједињавања српско-хрватскога новоштокавског стандарда у другој половини ХIХ века, заправо у његовој последњој деценији, до његовог растакања последњих година, тј. до успостављања оделитих стандардних језика у последњој деценији ХХ века. Тих пет фаза, уз краћа пропратна тумачења, терминологизовао је овако: интеграција = инаугурисање новоштокавског стандарда, варијација = инаугурисање урбано-регионалних узуса у ранг престижних стандарда, поларизација = инаугурисање територијалних/националних варијаната стандарда језика, дезинтеграција = инаугурисање варијаната у ранг престижних стандарда и промоција = инаугурисање оделитих стандардних језика.

Нажалост, овог пута изостале су Радовановићеве преведенице, које могу сачекати бољу прилику, можда у будућој монографији - Српски језик на крају века, која ће се засигурно појавити 1997. године, јер су радне верзије појединих прилога практично готове.

Међутим, на располагању нам је четврто издање Вујаклијиног Лексикона. Имаћемо ускоро једнотомни речник књижевног и (углавном) стандардног језика, а утврдиће се и то који је нови правопис српског језика на снази. Ради се и етимолошки речник нашег језика, али ћемо, по свему судећи, нормативну граматику још дуго чекати.

Крајње би неопходан био и сликовни речник нашега стандардног језика, који није на видику, мада би евентуална његова кодификована верзија могла решити многе стандарднојезичке ситнице, па и крупнице, међу којима и оне које се тичу туђица, незамењивих и замењивих, у сфери материјалне лексике. Међу потоње спадају нпр. и оне везане за кућни алат и кућне потрепштине, аутомобил, спортске дисциплине итд.: шрафцигер, офингер, рајсфершлус (или зип), хауба, куплунг, багажник, баскет, хендс и многе друге.

Без позајмљеница се не може - тога је свестан сваки корисник стандардног језика, али је потребно језичко планирање које ће људима помоћи да се, с одговарајућим приручницима, ослобађају језичких предрасуда и да се несметано служе стандардним језиком, не одричући се ни дијалеката ни супстандардних идиома. Потребна је здрава и плодотворна језичка и културна политика - у свему па и у вези с употребом туђица, она политика која се неће задржавати само на начелима него ће обезбеђивати њихово оживотворење.

Здрава језичка и културна политика, кад је реч о туђицама, равна се према каквоћи позајмљеница и њиховој потребности у властитом језичком стандарду. Она, у тој материји, не дисквалификује ниједан народ, ниједан језик, а ако се понекад мора и негативно одређивати, чини то понајвише онда кад је посреди навала која не познаје границе. Та се навала мора уклопити у оквире еластичне стабилности стандардног језика и његове комуникацијске издржљивости, јер језички стандард, чувајући и свој идентитет и свој интегритет, мора подмиривати потребе што ширих народних слојева.

И још нешто. Када је о туђицама реч, и кад је реч о језичком стандарду, предрасуде су непожељне и неупутне, колико год разумљиве биле у бујици народног живота ("in dem Strome der Welt", Кант, Die Kritik der reinen Vernunft). Треба их учити и знати, добро их гласовно и облички, тј. фонолошки и морфолошки, прилагођавати, употребљавати их с мером, без аверзије. Кад се ваљано науче, тачно и умесно употребе, оне престају бити туђице и постају - нашице, домородице, својице, властитнице.

Ово је мој прилог првом језичконаучном скупу на северу Бачке, у Суботици, у њеној Градској библиотеци, на чијем је челу тако предузимљива и језикољубива Јудита Планкош, изванредан зналац и српског и мађарског језика. Тај скуп - под називом Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина - одржан је 18–20. октобра 1995. године а убрзо се оплодио у изванредно опремљеној и уређеној књизи (О лексичким позајмљеницима 1996), у коју је толико труда уложила Јудита Планкош, заједно са Светозаром Стијовићем, чији је први завичај у Метохији а други на северу Бачке.

 

Шта нам ваља чинити у Републици Српској после дејтонско-париског споразума

Председник Гојко Ђого с правом указује на то да постоје две важне ствари:

1) изградња Српске као државе и

2) развој односа између Српске и Србије који води непоколебљивом зближавању - све до уједињења.

Можда бих то формулисао само мало друкчије:

1. Српска треба да буде, што је више могуће, држава спрам другог ентитета и спрам спољног света (водећи рачуна о пуној симболизацији своје државности, нпр. и тако што би на свакој цести и прузи где се прелази из ентитета у ентитет стајала двојезична плоча: РЕПУБЛИКА СРПСКА/REPUBLIC OF SERBLAND, с преводом и Републике и Српске на енглески).

2. Српска треба да буде, што је мање могуће, засебно симболизована држава спрам Србије, односно спрам СР Југославије (нпр., ако је икако могуће, исти изглед личних карата, возачких дозвола, пасоша, сведоџаба, диплома и свих других тисканица; полицијских и војних униформи и свега другог; ако се нпр. мора имати пасош Босне и Херцеговине, он не мора бити истог изгледа као онај што припада другом ентитету, а ваљало би да има исту величину и боју као онај из СРЈ; ако се на пасошу другог ентитета буде здруживала шаховница с љиљаном, на нашем ће стајати српски грб).

Још бих додао:

3. Није наше да се изјашњавамо о одбиру главног града/престонице иако је очигледно да се "намећу" три кандидата (Бања Лука, Брчко и Бијељина - 3 Б, каква симболика!). Требало би размислити о пресликавању црногорског решења - о разликовању главног града (Подгорице) од престонице (Цетиња). Твртко I био је "краљ Србљем и Босни", његова је престоница шетала као и у других средњовековних српских владара. Зашто се престоница не би "замрзла" у Брчком, које би, касније, могло добити име Твртково, с неким институцијама у њему одмах (по закону, не и по уставу, у којем треба само назначити где је главни град, а где престоница), али с већином институција - другде, у главном граду, нпр. Бањој Луци? По Дејтону, ваљда, арбитражи подлеже area Brčko/област Брчко), а не град, јужни део области, а не урбана зона. После егзодуса из Сарајева, ко ће "имати срца" да кида коридор и да проблематизује српску припадност и града и области?!

У припреми предстојећих избора у Српској, огроман посао чека и Удружење и уставно-законодавне органе у Српској, и не само Српској, ако се хитно рашчисте нека важна питања:

А. Је ли остала на снази одлука Републике Хрватске да свим Хрватима из БиХ призна (и) хрватско држављанство? Ако јесте, зар не може Српска код своје матице испословати исто полазећи од члана III, тачке 2. става (а) дејтонског Устава БиХ (Ентитети ће имати право да заснивају специјалне паралелне односе са суседним земљама, поштујући суверенитет и територијални интегритет БиХ)? То јест, Српска и Србија могу, уставним законима својим - утврдити карактер и садржај "специјалних паралелних односа"?

Б. Полазећи од питања и одговора садржаних у претходној тачки, ваљало би да Српска донесе одлуку, тј. закон, да се лицима рођеним на територији Републике Српске и њиховим потомцима (осим онима који остају грађани, тј. држављани Федерације БиХ), као и Србима рођеним на територији БиХ и њиховим потомцима, без обзира на то где живе у тренутку међународног признавања Српске (21. новембар 1995), - признаје држављанство Српске. Оно укључује, по Уставу БиХ, и држављанство БиХ, а не искључује држављанство Србије, односно СРЈ, нити ма које друге државе. По том закону, или по закону о изборима, држављанин Српске има право гласа у месту рођења или, ако га је изгубио, тј. ако га нема на територији Српске, има право да се изјасни у којој изборној јединици жели гласати. Сваки држављанин Српске у родном месту (родној општини) има или - ако се родио изван Српске - сам бира свој домицил у Српској. Тај домицил, постаје тако његова изборна јединица. Право гласа држављанина Српске остварује у свом домицилу у Српској, с тим што првих пет година постојања Српске трошкове путовања на изборе сноси сам, плаћајући тако дуг унесрећеној отаџбини.

В. Удружење Срба из БиХ може пружити одлучујућу помоћ Републици Српској у вези с правима и обавезама заинтересованих који проистичу из претходне тачке, премда је посао који та тачка "намеће" огроман. Треба најхитније размотрити да ли се бирачко право Срба у Србији и Црној Гори који испуњавају утврђене услове за добијање држављанства Српске - може остваривати без личне карте издате на њеној територији, односно од органа који је за то овлашћен изван територије Републике Српске.

Г. На овом скупу споменута је синтагма "природна репатријација". Њу треба испунити садржајем који не сме имати "буквално" значење. Њено "небуквално" значење може се, на интелигентан начин, увек довести у везу са "специјалним паралелним односима", а да се не дира у "суверенитет" и "територијални интегритет" Босне и Херцеговине, која по Дејтонском споразуму, мада није ни република ни монархија, јесте међународно признати субјекат, дакле држава, али она не може бити више држава од СФРЈ у раздобљу 1974–1992. године.

Д. И уопште, дејтонску одредбу о "специјалним паралелним односима" ваља, што је могуће маштовитије, испунити свесрпским смислом, који (треба да) се зове изградња "српске народне целовитости", "јединства српског културног (научног, просветног, информативног, привредног, путног итд.) простора". Пошто ни Србија ни Српска нису целовити међународни субјекти (јер то су само СРЈ и БиХ) - мада је то (што је парадокс!) Српска више него Србија - оне лако могу институционализовати своје односе. Довољно је нпр. да Министарство за везе са Србима изван Србије има свој огранак у Бањој Луци, а да Српска оснује своје Министарство за специјалне односе с матицом, с огранком у Београду. И један и други огранак, ако устреба, могу бити с подогранцима изван Београда, односно изван Бање Луке - па да основна мрежа специјалних односа буде успостављена. Изван те мреже, Српска, и законом, своје институције треба да веже за Србију: нпр. у Бањој Луци се оснива одељење САНУ; ту се оснива и огранак Матице српске; Народна библиотека Српске, макар била самостална, по Закону о библиотечкој делатности у Српској, има, једнако као Библиотека Матице српске у Новом Саду, своју матичну библиотеку у Народној библиотеци Србије; откуп књига које врши Министарство културе у Београду треба да обухвати и библиотеке у Српској (нпр. 500 наслова годишње), а откуп књига које врши Министарство културе у Српској (нпр. 50 наслова годишње) треба да обухвати библиотеке у Србији; и тако редом. Прва фудбалска лига (А и Б) у СРЈ - која се не мора звати Прва савезна лига, нити пак Прва српска лига (што би било најбоље да нема континуитета "бинационалне мотивације", односно "двонародног порива", у Црној Гори) - треба да укључује тимове из Српске (макар и Српска имала своју лигу, Лигу Републике Српске, јер у Србији већ постоји Српска лига). А што се тиче репрезентације, Фифа можда неће допустити да играчи из Српске улазе у репрезентацију Југославије, али не може их натерати да играју за репрезентацију БиХ, јер је Босна и Херцеговина мање држава него Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, а у њему не постоји, ни у једном спорту, уједињена репрезентација, него њих 4, за - Енглеску, Шкотску, Велс и Северну Ирску. Дакле, ако баш мора, нека буде репрезентација Српске, макар она играла и против репрезентације Југославије, само да не буде репрезентација БиХ. И не само у фудбалу него и у другим спортовима.

Ђ. Пре две-три године Срби нису имали снаге да се уједине око потпуно јединственог језичког стандарда, за шта су иницијативу дале Пале. Ни Пале нису биле јединствене ни Београд, а камоли Подгорица, у којој Црногорски пен-клуб издаде онако жалосно саопштење о "ијекавском језику" (11. 3. 1996, објављено у штампи 12. 3. 1996). Срби нису Арбанаси, који се 1968. језички ујединише на свеарбанашкој језичкој конференцији у Приштини - а били су и државноправно и језички неупоредиво расточенији од Срба - па ни Грци, који прогласише уједињени језички стандард димотики, 1974, после пада пуковничког режима. Па ипак, остали су повољни преседани (у Србији, у Закону о службеној употреби језика и писама, у којем је српски језик, одређен као српски језички израз, екавски или ијекавски; дакле и у Србији је озваничен, први пут, макар прокламно, ако не и егзекутивно, и ијекавски (и досад је био, нпр. у топонимима Пријепоље, Косјерић и сл.; а слично је језичко решење и у Српској). Међутим, пошто ће Српска мењати устав, саображавајући га с Уставом БиХ (дејтонским), могла би уставну одредбу о језику употпунити, односно изменити, нпр. овако: У Српској је у службеној употреби српски језик, с ћириличким писмом. Положај латиничког писма, онога који се користи у српској језичкој култури или којега другог, уређује се законом. Под српским језиком у службеној употреби разум(иј)е се српски језички стандард, чија се норма утврђује у складу с потребама јединственога српског културног, просв(ј)етног и научног простора, односно у складу с интересима ц(ј)еловитога српског духовног живота. Положај бошњачког и хрватског језика подл(иј)еже стриктној заштити мањинских права у складу с највишим европским стандардима и прим(ј)ени начела реципроцитета са сус(ј)едним ентитетом и сус(ј)едним државама.

У пракси, нпр. у уџбеничкој литератури и уско схваћеној службеној употреби, српски језички стандард биће екавски, али изван службене употребе, а поготову у ум(ј)етничком списатељству, у српском идиому биће више ијекавштине, јер грађани имају пуну слободу да се користе и другим језичким идиомима, супстандардним и нестандардним. И биће ћирилички. Језик законских текстова у Српској треба да буде обавезно екавски, што ће важити и за српску верзију прописа "на нивоу" Босне и Херцеговине, диференциран од бошњачких и хрватских (који ће бити ијекавски и латинички, диференцирани на други начин, лексички, синтактички и стилистички).

Е. Међу првим члановима Устава Републике Српске треба да буде и овај: Република Српска протеже се на д(иј)елу територије бивше Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине који не може бити мањи од 49 процената њене ц(ј)елине. У том оквиру могућа је и разм(ј)ена територија с другим ентитетом. Могућа је и разм(ј)ена територија са сус(ј)едним државама у складу с Уставом и међународним правом.

Посла имамо преко главе. Потребна је дуга борба за властите интересе, коју ваља водити тако да се не руже други, да се подразумева и њихово право да штите властите легитимне интересе.

Ово је мој прилог расправи на састанку Главног одбора Удружења Срба из бивше БиХ, који је одиграо велику улогу у српском окупљању за ратних дана. Убрзо након рата, 7. марта 1996, стало се размишљати и расправљати о улози Удружења у новим, мирнодопским, приликама. Тада се још веровало да ће српски културни простор без сметње јединствено функционисати. Чинило се, наиме, да у мирнодопској будућности, која подразумева европеизацију и "ових простора", сваки народ има право на самоодређење и потребу за јединством, барем у културној сфери, упоришту националних и државних идентитета и суверенитета у будућој уједињеној Европи. У ту и такву европеизацију, без обзира на сва противискуства, хтео бих и сада да верујем. Наравно, и даље ће, и напољу и унутра, бити утицајног света који ће радити насупрот природним правима националних заједница да буду јединствене и кад не живе у истој државној заједници.

 

Назив "босански" изван норме

Извештавајући са свечане конститутивне седнице новоизабране екипе заједничког врха власти у дејтонској БиХ, на којој су дужност преузели нови чланови Председништва БиХ, а Живко Радишић и дужност првог председавајућег, ваш дописник М. Капор ("Политика", 14. X 1998, стр. 23) каже:

"Церемонија свечане изјаве одржана је уз пуну мобилност Сфора у центру града као и велико обезбеђење у самој згради и околини. Текст изјаве подељен је новинарима на четири језика: босанском, српском (ћирилица), хрватском и енглеском."

Нажалост, ваш новинар није био довољно "мобилан" нити је уредник био превише будан. Да јесте, првонаведени атрибут гласио би "бошњачки" - у складу с препоруком Одбора за стандардизацију српског језика од 16. II 1998, коју је у целини објавила "Политика" у три наставка (28. III, 4. и 11. IV 1998).

Супротно неким недобронамерним тумачењима, Одбор се није бавио "признавањем" трећег језичког стандарда (треће истојезичке варијанте) на делу бившега српскохрватског говорног простора, јер његов посао није ни признавање ни порицање правно-политичких решења, која су ушла у један међународни уговор, прихваћен и у нашој земљи. Бавио се, с добрим разлогом, препознавањем штетних импликација назива "босански језик", "који је", како стоји у препоруци Одбора, "изворно варијанта српскога стандардног језика". Осим тога, "Муслиманима/Бошњацима", стоји у тој препоруци, "не може се, и кад би се хтело, забранити да свој језик, у своме језику, зову како хоће, дакле (и) босански".

Баш зато што је у тој етикети лако препознати настојање Муслимана/Бошњака да се и у земљи и свету, супротно Дејтонско-париском споразуму, Срби и српски језик у БиХ (што вреди и за тамошње Хрвате и њихов језик) доживе као гостујући "ентитети" - разборито је и неопходно у српском тексту назив њиховог језика реетикетирати. То јест, ако се већ мора поменути и назив трећега језичког стандарда, а очигледно се мора, он у српском гласи - бошњачки, усклађен с називом те етно-конфесионалне заједнице, која се (само)назвала Бошњацима. И најзад, уз назив српски језик није нужно, ни у загради, придодавати ћирилицу, јер она се, у службеној употреби нашег језика, подразумева као репрезентативно писмо српске културе.

Војевати против засебног стандарднојезичког израза муслимана/Муслимана/Бошњака нема смисла јер сва три језичка стандарда, српски, хрватски и бошњачки, названа језицима - и у БиХ и изван ње, у двема њој јединим суседним државама (СРЈ и РХ) - и даље припадају истоме стандарднојезичком систему, истоме (троназивном) стандардном језику. Нема смисла војевати нити би било изгледа да војевање буде плодотворно и кад би било смисла - али је "босански назив" трећега језичког стандарда апсолутно неодржив не само у српском језику (српскоме језичком стандарду) него и иначе, и на овим просторима и изван њих. То је промишљен социолингвистички налаз и Одбора за стандардизацију српскога језика, који следи логику новонастале језичке, националне и државноправне ситуације. Тим налазом, и том логиком, руководио сам се реагујући на извештај о инаугурацији новога трочланог Председништва БиХ - у Сарајеву, 13. октобра 1998. г.

Фусноте

1 Исп. Бранислав Брборић, Стандардни језик и остали "језици", у књ. Српско питање данас [Прилози Другом конгресу српских интелектуалаца], Београд, Привредни преглед 1995, стр. 224–228.

2 У свом тексту Стандардност, супстандардност и нестандардност (Брборић 1995, 351–363) за прошлогодишњи Научни састанак слависта у Вукове дане (1994) - чија је тема била Нормирање српског језика - употребио сам реченицу Елан и ентузијазам наше нације били су јој базична енергија у перманентној кампањи за егзистенцију и еманципацију, с максималном густином туђица, и њен "домаћи" еквивалент - Полет и одушевљење нашег народа били су му основна снага у непрекидној борби за опстанак и ослобођење. Хтео сам да покажем како у обе реченице имамо српски језички стандард, без обзира на "недопустиву" густину туђица у првој реченици, - нагласивши да је "синтакса душа језичког система, језичке структуре". Једна новосадска лингвисткиња замерила ми је на метафори "душа језичког система", која, по њеном мишљењу, "не иде у научни стил, у научни дискурс". Није разумела да сам прибегао стилском "испаду" како бих нагласио да је синтакса много важнија од лексике. "Докле год се у подручју лексике, позајмице су безопасне. Ако се синтакса држи, може се рећи да је језик у добром здрављу, Незналице тога нису свесне па дижу узбуну погрешним поводима, са рђавом аргументацијом. Проблем постоји, али је сасвим друге природе. Здрав стомак ће сварити и туђице и наплавине. Има и привремених уљеза, који сами од себе отпадају. Такве су речи, у новијем француском, биле self-service, spleen и yachting; замењене су са liber-service, cafard и voile. Туђинска лексика најтеже се потискује онамо где јој пут крче другде измишљени технички проналасци" (Данојлић 1995, 18).

Цитирао сам Милована Данојлића, поету и прозаика, једног од најбољих стилиста међу савременим српским писцима. Данојлић се добро разуме у "језичку природу и језичке законитости", што баш и није чест случај код писаца, а не само у ваљано стилизовање властитих текстова. Констатујући с правом да је "језички империјализам одувек био пратилац економске моћи и политичког значаја" и показујући разумевање за француску борбу против "франглеског", па и за претеривање у тој борби, Данојлић оштро жигоше галицизам омаж (фр. hommage), који се "у последње време смуца по нашим новинама". Растерећен научних претензија и обавеза према научном стилу, Данојлић налази да је "у нашој транскрипцији та реч изгубила сваку везу са људским смислом и са човеком, на шта, у изворнику, непогрешиво упућује (hommage)".

Па ипак, Данојлић не предлаже замену, на шта би се можда одважио да је пошао путем Мирка Ковача, који би вероватно понудио какву čovjedžbu или čovječiku, или штогод слично. Нити пак предлаже да ми пишево х (дакле хомаж), што би се могло прихватити, јер заиста - није проблим што ћемо ми написано х и изговарати, без обзира на то што то Французи не чине. Штавише, прави је проблем што то асоцијативно х изостављамо и у говору и у писму.

3 Франсоаз(а) Саган (Franзoise Sagan) и Франсоа(з) Митеран (Franзois Mitterand) - сродни по имену и храбром сучељавању са животом - лоше су се прилагодили српском језичком стандарду, а могли су боље. С друге стране, једна обична туђица у српском, портре(т) (фр. и енг. portrait), првобитно је примљена према француском изговору, без т, које јој је дато кад се видело да и Енглези, који су ту реч преузели из француског, мирно изговарају т. Наши се латинисти још споре око тога да ли треба писати и изговарати Цезар или Кезар, док Англо-Американци, који тај антропоним пишу Caesar, мирно изговарају [si:zə(r)], Енглези без рм а Американци са р, дакле ни ц, ни к, ни е, па ни р (Енглези). Изговорна норма не може се, а још се мање мора "поклапати" с оном у изворнику. Не мора се поклапати ни морфолошка. Париз французи пишу Paris, са s, али то s не изговарају. Ми га, срећом, и пишемо и изговарамо, тј. изговарамо га као з.

 

Српски језик у БИХ - повезан са бошњачким и хрватским заједништвом језичких чињеница,
али не и вредносних становишта

Уводне напомене

О српском језику недавно сам опсежно писао за зборник посвећен југоисточноевропској лингвистици (Handbuch 1999), па не бих овде говорио о томе како је српски постао српскохрватски/хрватскосрпски (нарочито у последњој деценији 19. в.) и обратно (у последњој деценији 20. в.). Не бих ни о томе како су се Срби и Хрвати, два стара словенска народа с тако различитом (културном) историјом и хришћанском духовношћу, нашли у истом књижевном језику, што се није догодило ни Источним (у Царској Русији) ни Западним Словенима. Исти књижевни језик могао је водити и националном јединству тих двају етноса, али се оно није десило. Стога је исламска духовност оних православних и римокатоличких хришћана (предака Срба и Хрвата) који су примали нову веру за владе Отоманске империје на Балкану (у Босни и Херцеговини [БиХ] до 1878, другде и до 1913) - готово легитимно водила настанку трећег народа, треће нације. Та је нација озваничена с Дејтонско-париским споразумом (Документи […] 1997 [1995]: 16, 178), заједно с трећим језиком, бошњачким. Наведени лајпцишки зборник прва је публикација у којој су српски, хрватски и бошњачки језик (потоњи с неодрживим називом босански, неодрживим за сваки језик који уважава разлоге елементарне терминолошке јасноће) - приказани одвојено, у истој књизи. Недавно су прва два, без бошњачког, описана "заједно" (додуше, у две оделите књиге) у оквиру свесловенског пројекта Najnowsze dzieje języków słowiańskich / Најновија повесница словенских језика (1945–1995), који се, у раздобљу 1992–2000, припрема и остварује на Универзитету у Ополу (Пољска).1

Шири социолингвистички контекст (Тројезичност једног система)

За ову прилику ваља рећи да српски, хрватски и бошњачки језик, повезани заједништвом (заправо јединством, одн. истоветношћу) небројеног мноштва језичких чињеница на свим нивоима структуре, остају, у БиХ и иначе, један стандарднојезички систем, с начелно јединственом имплицитном нормом - и у фонологији, и у морфологији, и у творби речи, и у синтакси (с фразеологијом и стилистиком), и у семантици. Савремени стандардни српски реализује се примарно ћириличким писмом (али у великој мери, у целокупном јавном животу, и латиничким), с двоструким изговором и исписом прасловенске фонеме јат (екавским и ијекавским). Он се у томе разликује од хрватског, па и бошњачког, у којима је ћирилица готово проскрибована, а њихов изговор и испис јесу једноструки ([и]јекавски). Како један важан део синтагматике и лексике (с творбом речи), опште а нарочито терминолошке, подлеже експлицитној норми, - веома је много онога што у три истојезичка стандарда није нити ће бити истоветно, него је сада, а биће и убудуће, више или мање, различито. Различитост је подупрта и чињеницом да канали узајамног комуницирања говорилаца тих идиома нису, ни у БиХ ни иначе, проходни као у време свеукупнога заједничког државног живота Срба, Хрвата и Бошњака (раније словенских [српско-хрватских] Муслимана). Културна историја, духовни живот, национална идеологија и државотворне тежње на говорном простору донедавно "признатога" истог језичког стандарда (с етикетама "српскохрватски", "хрватскосрпски", "хрватски или српски језик") - нису следиле логику генетске и типолошке истоветности језичких чињеница нити је данас следе. Стога се тај простор 90-их година овог века разделио у три засебна подручја, свако са својим језичким стандардом и језичким идентитетом, српским, хрватским и бошњачким.

Како српски и хрватски језик имају и своје матичне државе, СР Југославију (Србију и Црну Гору) и Хрватску - док је успостављање државе БиХ резултат изостанка националне конвергенције Срба и Хрвата - вредносна становишта о језичким чињеницама, чак и онима што јесу истоветне, немају ранију снагу. Та становишта данас нису таква да би говориоце трију језика упућивала к томе да теже заједничкоме секуларном културном животу, а камоли истоме називу језика. Ствар је у Хрватској с таквом тежњом лоше стајала и много година пре распада заједничке државе (Социјалистичке Федеративне Републике Југославије [СФРЈ], што је од 1945. до краја 1991. године уједињавала шест "република" под вођством једне политичке партије); лоше она данас стоји и у Србији (и у Црној Гори) и у Босни и Херцеговини, која "уједињује" и "разједињује" два државноправна и три народна, културна и језичка ентитета. Да се језичкосистемске и стандарднојезичке чињенице, као и вредносни судови о језичком идентитету, не морају поклапати, на томе теоријски инсистирају управо хрватски лингвисти (нпр. Katičić 1972 [1986]: 41–64. и Silić 1996: 243–248). Те ставове у најновије време прагматички следе и двојица лингвиста из БиХ, српски - Милорад Телебак (Телебак 1998 [1996]: 9–339) и бошњачки - Сенахид Халиловић (Halilović 1996: 10–120).

Мада је 1990. г. било јасно да расположења за тронародно језичко и културно јединство нема ни међу Србима, најновији устав Србије (Устав […] 1990), донесен те године, задржао је у службеној употреби назив "српскохрватски језик", али је језички закон (Закон […] 1991) дао предност називу - српски. О томе нерасположењу упечатљиво сведочи "Побуна језика", песма Матије Бећковића (Бећковић 1999 [1990]: 77), једнога од најславнијих и најчитанијих живих српских песника (1939), иначе Црногорца, чија прва строфа (од четири укупно) гласи овако: "Српски језик се отреса од срама, | Враћа се кући из дугог изгнанства, | Сит довијања, гмизања, поданства, | Ледену грбу са себе одлама."

Сличних песама и "песама" има много и међу Хрватима, наравно и међу Бошњацима, чији се службени назив језика (босански), везан за део данашње територије државе БиХ и део већег ентитета (Федерације БиХ), не свиђа ни Србима ни Хрватима. Они га у своме језику / својим језицима доводе у склад с признатим називом новога, трећег, народа (Бошњаци > бошњачки). Томе је разликовању посвећена и једна одлука Одбора за стандардизацију српског језика, основаног 12. децембра 1997, у чији је састав ушло деветнаест језикословаца из Србије, Црне Горе и Српске (Први кораци 1998: 1–3; Одлука бр. 1 1998: 173–177).

Наиме, у Босни и Херцеговини постоје данас три босанска и херцеговачка језика (српски, хрватски и бошњачки), али се, нормално, ниједан од њих не може звати босанским, још мање херцеговачким. Слично томе, у Швајцарској постоје три швајцарска језика (немачки, француски и италијански [да четврти, реторомански, оставимо по страни]), али се ниједан од њих не зове швајцарским, нити било ко доводи у питање опште јединство италијанског, француског и немачког језика. Gültig für Deutschland, Österrich und die Schweiz / На снази у Немачкој, Аустрији и Швајцарској - то пише на корицама новога немачког правописа, који је ступио на снагу 1. августа 1998 ([Duden […] 1996), што је сведочанство наддржавнога културног и језичког јединства немачког народа, чији припадници немају једно, него три национална осећања. Било би природно да се значењско разликовање придева босански и бошњачки прихвати и у Европи и у свету, што је с лакоћом изводљиво и у немачком и у енглеском језику, радним језицима овога међународног скупа (нем. Bosnier, Bosniak[e], bosnich, bosniakisch; енг. Bosnian, Bosniac, с истим ликом и за именицу и за придев). Уосталом, у енглеском се, нпр., разликују German (= немачки) и Germanic (германски), а енг. Dutch (= холандски) етимолошки је истоветно са нем. Deutsch (= немачки). Међутим, нико не брка значења немачких речи (das) Deutsch(e) и (das) Holländisch(e), нити пак изворно (готово) истоветне називе за словеначки и словачки (= slovenski = Slowenisch = Slovenian; = slovenský = Slowakisch = Slovakian). Пошто је основна намена језика - споразумевање, и у појединостима и у целини, нужно је разликовати и именице (Босанац, Бошњак) и придеве (босански, бошњачки), од којих је само бошњачки подесан за означавање језика.

Заједништво језичких чињеница

Заједништво језичких чињеница односи се, понајпре, на фонологију (30 истоветних сегменталних фонема: 25 консонаната, међу којима /р/ и /л/ могу бити и слоготворни, и 5 вокала).2 Односи се, готово подједнако, и на прозодију (у којој можемо наћи 36 супрасегменталних фонема, јер се сви вокали /а, е, и, о, у/, укључујући и слоготворно //, могу реализовати у четири тона, одн. акцента [дугосилазни, краткосилазни, дугоузлазни, краткоузлазни акценти] и два квантитета [дуги вокали и кратки вокали]). Супрасегменталне фонеме једнако су разликовне као сегменталне, а кратки ненаглашени вокали могу се узети као репрезентанти сегменталних фонема.3 То би значило да се може говорити о укупно 60 фонема (јер кратко вокално и консонант треба видети као једну фонему), који се у ћирилици реализују са 30 слова (без икаквих диграма, триграма или кватриграма), а у латиници са 27 слова (уз три диграма: DŽ dž = Џ џ, LJ lj = Љ љ, NJ nj = Њ њ), с тим што диграми dž и nj могу понекад представљати и две фонеме (нпр. nadživeti = überleben, injekcija = Injektion). У хрватском се говори и о томе да трословни рефлекс дугог прасловенског јата /п, ě/ не представља три фонеме (dijete "Кинд", cijena "Preis"), него дифтонг [ie], што значи да се у хрватском може говорити о 61 фонеми.4

Заједништво језичких чињеница у трима националним стандардима, у БиХ и иначе, готово је потпуно у општој лексици (изнад 95% укупнога лексичког блага), с незнатним разликама у творби речи и морфологији. Оно је такође готово потпуно у деклинацији именица, придева, заменица и бројева (по традицији се говори о 7 именичких падежа мада их је у морфолошком смислу највише 6, и то само код именица женског рода са суфиксом -а, док је код атрибутивних врста речи [придеви, придевске заменице, бројеви] у том смислу бар још један падеж мање [нема вокатива], што вреди и за именичке заменице [нпр. ко, шта], које такође немају вокатива). Потпуно је и у конјугацији глаголских времена, у глаголском виду (свршени, несвршени и итеративни глаголи) и роду (прелазни, непрелазни и повратни гл.), као и броју глаголских времена (има их 7: презент, имперфекат, аорист, перфекат, плусквамперфекат, футур и футур егзактни), затим у броју, врсти и називу других гл. облика (један неодређени гл. облик [инфинитив], по један радни и трпни придев [партицип активни и партицип пасивни] са сва три рода, по један садашњи и прошли гл. прилог [партицип презента и партицип перфекта] и, најзад, један заповедни [императив] и два могућа начина [потенцијал I и II]). Исто вреди и за компарацију описних придева и прилога за начин (позитив, компаратив, суперлатив) - готово увек са синтетичком творбом.

С малим изузецима, у свему ономе што се назива стандарднојезичком структуром (синтагматски и парадигматски односи) све је идентично у сва три језичка стандарда, како у њиховим матичним подручјима (Србија с Црном Гором и Хрватска) тако и у БиХ. У тој земљи бошњачки "налази" свој "матични простор", мада су Бошњаци на том простору барем 5 столећа "млађа" етно-конфесионална формација него њихови данашњи српски и хрватски судржављани, јер их пре турског освајања данашњег простора БиХ у другој половини 15. в. уопште није било.

Једноставно, постоји само једна граматика стандардног језика, додуше с много дублета - лексичких, синтактичких, стилистичких и фразеолошких - које омогућавају различит избор или различиту фреквенцију употребе појединих језичких јединица. На очувању и умножавању прагматичких језичких разлика, нарочито од средине 60-их година XX в., инсистира хрв. стандардологија, забринута претпоставком да граматичка истоветност хрв. језика са српским угрожава хрв. етнички и национални идентитет (Nejlor 1996: 1–10, 17–20, 29–32). Код Срба је, нпр., инфинитив ређи него код Хрвата (па и Бошњака, који су за време заједничког државног живота у СФРЈ, више него други, били склони "неутрализацији варијантних опозиција") и већа склоност к лексичким позајмљеницама из руског него из чешког, као и већа склоност к лексичким позајмљеницама уопште; код Хрвата је у активној употреби неодређени придевски вид у тзв. косим падежима, већа склоност к лексичким позајмљеницама из чешког него из руског и неупоредиво већа склоност к пуризму (слична чешком и словеначком ј.); код Бошњака је увек била већа склоност к турцизмима, а након распада бивше СФРЈ њима су широко отворена врата. Међутим, поплава англицизама данас је општа појава и код Срба, и код Хрвата, и код Бошњака.

Разноликост вредносних становишта

Разноликост вредносних судова о језичким чињеницама условљена је понајпре културном историјом и националном идеологијом. Захваљујући њима, Срби у БиХ, сведени у прошлом а нарочито у овом веку на становништво православнохришћанске вероисповести,5 у два последња века видели су своју матичну државу у Србији и престоницу у Београду; католици у БиХ прихватили су хрватску националну идеологију у другој половини 19. в. и свој главни град видели у суштински инојезичком Загребу; муслимани у БиХ, до пописа становништва 1981. увек малобројнији од православних Срба, видели су до 1878. г. свој главни град у Истамбулу, а после тога за њихове душе, поред ислама, бориле су се Аустроугарска (1878–1914), Србија и Хрватска (потоња нарочито у раздобљу 1941–1945, када је Хитлерова државна творевина Независна држава Хрватска обухватала и БиХ), најзад и Титова Југославија. Њих је Титова држава успоставила као нацију под именом Муслимани и подарила им главни град Сарајево, у којем је пре Трећега балканског рата (1991–1995), према попису становништва 1991, било укупно (у 10 општина) 525 980 становника, међу којима је Муслимана било нешто мање од 50%.6 Сарајево је сада бошњачки град (бар 90%).

Да је бивша СФРЈ опстала као демократизована и споља подупрта федерација, БиХ би вероватно опстала као унитарна "република" у њеном саставу. Пошто се то није десило, она се у крвавом сукобу трију страна "легитимно" расточила на три ентитета. Два су од њих (бошњачки и хрватски), под жезлом САД, у пролеће 1994. "октроисана" као федерација (Федерација БиХ), а трећи се изборио за засебну републику (Република Српска / Republik Serbland / The Republic of Serbland), да би миротворним Дејтонско-париским споразумом био фактички успостављен полупротекторат, с конфедералном структуром државе, што је њен једини modus vivendi.

Српски огранак БиХ, с најмањом подршком моћних спољних сила, постао је објективно најосетљивији у погледу очувања културног и језичког идентитета. Тај идентитет ослања се на чињеницу да БиХ више не личи на "леопардову кожу" као у бившој СФРЈ. Српски народ у БиХ (уосталом, као и хрватски) у погледу културне и просветне "логистике" функционише, боље него раније, као део народа у суседној држави (Србији с Црном Гором, одн. Хрватском), мада се споља врши притисак ка унитаризацији међуетничких односа, коју форсирају и политичке снаге бошњачке етно-конфесионалне заједнице. Та природна спрега Срба (и Хрвата) са својом матицом може се раскинути само насиљем, али оно не може бити саставница никакве демократске политичке и правне процедуре.

Пуно јединство двеју верзија српскога језичког стандарда, оне у БиХ са оном у Србији, актуелизовано је не само распадом бивше СФРЈ него и различитим вредносним становиштима о стању и развоју хрватског и бошњачког језика, односно "безваријантним" вредносним идентитетом тих идиома, као и тежњом Бошњака да називом босански језик покрију целу БиХ, не би ли се представили као једини аутохтон народ у тој земљи. Ако Хрвати у Хрватској и БиХ уведу диграм ie, а Срби се уједине обновом слова јат или пуном екавизацијом језичког стандарда, Бошњаци би могли једини устрајати у очувању караџићевског модела ијекавског изговора (Вук Караџић, утемељитељ српскога књижевног језика [1787–1864]). Тако би се три језичка стандарда графички, одн. симболички, разједначили, што би могло ублажавати напетост око других стандарднојезичких питања и обесхрабривати претеривање у тврдом неговању разлика у лексици, синтакси и стилистици.

Крупнија упоришта српскога језичког и културног идентитета, особито у БиХ, јесу: 1. пуна легитимност Републике Српске, с властитом администрацијом у свим сегментима јавног живота, особито значајна у средствима јавног општења, култури и просвети, који се у знатној мери ослањају на матичну државу; 2. хришћанска духовност, освештана јединственом Српском православном црквом, чија управна самосталност, која је у турско доба била постојан чувар српске народне свести и државотворне традиције, постоји безмало 800 година; 3. специјални паралелни односи с матицом земљом, устројени Дејтонско-париским споразумом и зајамчени вољом грађана, чије се многобројне породице налазе с обе стране реке Дрине, која дели и спаја Републику Србију и Републику Српску; 4. осећања вековног припадања истом народу, истој култури и истом језику, што се потврђује јединственом језичком стандардизацијом и уџбеничком литературом, која је оверава; 5. европска оријентација истог народа, присилно раздвојеног граничном линијом, која и данас и сутра мора бити барем онолико "мека" колико је мека данашња граница између Немачке и Аустрије.

Крупна упоришта српскога језичког идентитета налазе се у самом стандардном језику, који се ослања на органске народне говоре управо Срба у БиХ, што леже у најужој основи српскога и (досад су лежала у основи) других двају стандардних језика у БиХ и изван ње, у најближим суседним земљама. Мада су особита својства српскога језичког стандарда описана у мноштву језичких публикација (нпр. Ивић П. 1971, Klajn 1980, Ћупић + 2 1996, Radovanović 1997 [шири списак у: Brborić 1999a]), формално су оверена засад само у најновијем Правопису (Правопис […] 1993) а мање формално у језичком приручнику РТБ (Ивић П. + 3 1991) и већ споменутом делу насталом у оквиру свесловенскога пројекта у Пољској (Српски језик 1996). У најновије доба, и то управо у БиХ, пажњу привлачи Телебаков приручник (Телебак 1998 [1996]: 9–39). У тој су књизи, без икакве зле воље или искључивости, али и без "длаке на језику", описана бројна својства српскога језичког стандарда у њиховом директном сучељавању с (друкчијим) истозначним јединицама хрватскога, особито у лексици, где су најупадљивија и најуочљивија.

Српска језичка култура - ослоњена на највећу књижевност и културну продукцију (научну, публицистичку, административну и усмену) у јужнословенским оквирима - нема разлога крити суштинску стандарднојезичку истоветност са хрватском и бошњачком, нити јој придавати важност већу од оне која је одређена новим државним оквирима и друкчијим националним околностима. Међутим, има разлога и потребе, и у БиХ и иначе, неговати и њена властита својства, уз њихово оверавање вредносним становиштима која наглашавају српски језички и културни идентитет и интегритет у прошлости, садашњости и будућности.

Међународни научни скуп под називом Науке у југоисточној Европи у новом веку/Sьdost-Wissenschaften im neuen Jahrhundert - одржан у Лајпцигу (17–18. октобра 1999), у организацији Института за славистику тамошњег универзитета - пружио ми је прилику да нову језичку ситуацију у БиХ, и иначе, прикажем у складу са становиштима прихваћеним у српској језичкој култури. На том скупу учествовали су, осим мене, Слободан Реметић, Александар Лома и Љубомир Поповић, лингвисти из Београда. Наши текстови изложени на немачком (Брборићев и Ломин), руском (Реметићев) и енглеском (Поповићев) биће објављени у зборнику који ће издати организатор тог скупа. Ово је прво објављивање мог текста на српском. Немачки наслов текста гласи овако - Das Serbische in Bosnien-Herzegowina - mit dem Bosniakischen und dem Kroatischen durch die Zusammengehorigkeit der Tatsachen, nicht aber der Wertstandpunkte verbunden.

 

О језику којег не може бити

(Уз књигу Simpozij o bosanskom jeziku [Zbornik radova], Sarajevo, 1999)

Институт за језик у (муслиманском/бошњачком) Сарајеву објавио је књигу Симпозиј о босанском језику (Зборник радова), у којем је сабрано 28 различито вредних (социо)лингвистичких прилога (реферата) о "босанском језику". Симпозијум је одржан у Бихаћу 7–8. септембра 1998. године у организацији Владе и Скупштине Унско-санског кантона и Института за језик у Сарајеву, који би, у складу с првим од укупно седам закључака, имао бити кадровски оснажен и преименован у Институт за босански језик.

Лингвоним "босански језик" ставио сам под наводнике стога што је Одбор за стандардизацију српског језика у Одлуци бр. 1 и Закључку бр. 11 [в. поглавље X ове књиге] утврдио да се (и зашто се) трећи језички стандард на (бившем) српскохрватском говорном простору не може, у српском језичком стандарду, звати босанским језиком. Одбор се, да се подсетимо, није бавио ни признавањем ни оспоравањем трећег језичког стандарда у оквиру и даље истога стандарднојезичког система, српскохрватског, у којем су досад постојала два стандарднојезичка израза, две варијанте истога стандардног језика, и, у крајњем исходу историјских збивања, два оделита стандардна језика, српски и хрватски; бавио се првенствено његовим називом, још прецизније - терминологизацијом једнога његовог назива. Одбор је утврдио да се трећем стандарднојезичком изразу, који се тек успоставља, може придружити једино атрибут - бошњачки, усклађен с новоприхваћеним називом треће нациотворбене етно-конфесионалне заједнице - Бошњака.

Да нешто није у реду с називом "босански језик", добро илуструје једна од пет на симпозијуму у Бихаћу изговорених поздравних речи, и то баш последња, пета. Њу је саопштио Муниб Маглајлић, председник Бошњачке заједнице културе "Препород" у БиХ, који, међу осталим, вели: (…) Бошњаци говоре и пишу босанским језиком. Из чињенице да је термин ширег распона од назива народа који га користи не може се извлачити закључак да су Бошњаци на тај начин нешто одузели Србима и Хрватима у БиХ. Они свој језик с правом називају српским, односно хрватским, имају сва права на заједничку домовину Босну која проистичу из чињенице о конститутивности народа. (…). И даље: Тврдња о наметању и угрожености која наводно проистиче из босанског именовања језика измишљена је и уперена је у правцу збуњивања и ометања Бошњака да уреде свој језички врт, који је сада прилично запуштен. Бошњаци тај посао морају сами урадити - уз могућу доброхотну помоћ и комшија и сусједа - и нико то за њих неће учинити. Онима којима то није јасно, боље је да се уклоне и не сметају.

М. Маглајлић, који се иначе представио као председник установе "која је објављивањем Правописа босанскога језика већ нешто учинила", сматра природним да свесрдно брани оно што је иначе слабо одбрањиво. Анализа његовог текста ипак открива несигурност у каквоћу изложене аргументације. Ако је Босна земља Срба и Хрвата, земља у значењу регија, а јесте ништа мање него земља, тј. регија, Бошњака, само њено уношење у назив језика - није чисто, него је дубиозно. Тиме се она управо "одузима" Србима и Хрватима, јер је они не могу унети у назив свог језика, нити своје језике називају по имену матичних држава, србијанским и хрваћанским. Нико ту ништа злурадо не "измишља", а сам тај избор атрибута уз језик "збуњује" и "омета" и Србе, и Хрвате, и Бошњаке у настојању "да уреде свој језички врт".

Један српски лингвиста из Сарајева који сада живи у иностранству вели недавно да он, с напуштањем БиХ, није престао бити Босанац, а нема ништа против тога да се дружи и с другим разнородним Босанцима. Недавно је упитао једног Бошњака, свог колегу и земљака, да ли је нормално да Бошњак у друштву још двају разнородних Босанаца од којих је један Србин а други Хрват - назива свој језик одредницом која је заједничка, "наднационална". Очигледно - није! Ту не помаже ни Крлежа, на кога се позива г. Маглајлић, а још мање идеја о Босни као заједничкој домовини. Домовина се зове Босна и Херцеговина, а не Босна, јер Босна је само регија, завичај, који се, усто, прелива преко граница двеју чланица те конфедерално успостављене државе, Федерације БиХ и Републике Српске.

Није, додуше, само назив трећег идиома - "асиметричан". Асиметричан је и назив Федерације (ФБиХ) у поређењу с називом државе (БиХ). Стога није нимало разумно, нити мирољубиво и домољубиво, инсистирати на асиметричности, подношљивој у укрштању назива "завичаја" с називом "домовине", неподношљивој и неодрживој у називу језика, трећег језика. Бошњаци очигледно засад нису намерни да свој језиконазив усагласе с новим својим народоназивом. Назив босански језик, термин "ширег распона", како га г. Маглајлић елегантно формулише, срачунат је, по свему судећи, на "збуњивање" и самозбуњивање, и "на овим просторима" и изван њих, на све четири стране света. Тим термином Бошњаци оспоравају властити идентитет и угрожавају туђ(е) уносећи коров у свој и заједнички "језички врт". Тако се омета доброхотност комшилука и добронамерност суседства, у које улазе сви Срби и сви Хрвати, па и они Бошњаци што живе изван БиХ. Угрожена је дакле доброхотност свих па и оних који су већ "уклоњени" зато што су "сметали", а хтели би да се врате, но боје се да опет не засметају, да у овој прилици не спомињемо и оне који су уклоњени под земљу.

Има у нас, овде у Србији, интелектуалаца па и језикословаца, склоних лаком закључивању да је трећи истојезички стандардни израз - вештачка творевина, лишена сваке логике и смисла. Они заборављају елементарну чињеницу да је сваки стандарднојезички израз, и овде и у свету, вештачка творевина, одн. функционално "насиље" над језиком. При томе, атрибут вештачка и именица насиље нису ни позитивни ни негативни квалификативи, него сазнајно-спознајне категорије, за које није нужно научно знање, јер је ваљда свакоме јасно да се сваки стандардни језик битно разликује од сваког дијалекта, па и од оног који му је у најужој основици. У конкретном случају, није спорно да је основица бошњачког језичког стандарда истоветна основици српскога, на којој је, као и на свакој дијалекатској основици, (било) могуће изградити не само један него више стандарда. Споран је дакле назив те нове стандарднојезичке категорије, иза којег се (чак више и не) скрива освајачки, "великодржавни", (над)национални политички наум, о којем је било речи и у Одлуци бр. 1 и у Закључку бр. 11 Одбора за стандардизацију српског језика. Друга је, наравно, ствар што је БиХ мала држава, али то вреди и за остале две истојезичке државе, СРЈ и РХ, а вредело би и за њихову свеукупну заједницу кад би она била (поновно) могућа. И вредело је док су све три биле заједно - у бившој ФНРЈ/СФРЈ.

У овом приказу књиге није могуће анализирати садржаје и поруке свих прилога, нити је смислено бити изненађен чињеницом да симпозијум није имао ни бх. интернационални, а камоли шири транснационални карактер: од 28 учесника - њих 26 носе домаћа исламска имена и/или презимена, од којих многа раније нису припадала лингвистици и/или филологији нити су се огледала у релевантним (социо)лингвистичким прилозима. Само су Марина Катнић-Бакаршић и Јосип Баотић особе римокатоличке и хрватске провенијенције, што се лепо види из стилизације њихових реферата а понешто и из њихових (през)имена. Истина, Ј. Баотић остаје унеколико веран своме ранијем стилу, којем је у бившој БиХ придаван смисао "неутрализације варијантних опозиција", с једним знаковитим новумом. Наиме, Јосип Баотић, својевремено новосадски студент и човек умерених политичких оријентација, изричито инсистира на постојању и четвртог стандарднојезичког израза ("црногорски језик"). Разуме се, Ј. Баотић не може наћи упоришта за то ни у Уставу РЦГ, ни у Уставу СРЈ, ни у Дејтонско-париском споразуму (1995), а камоли у историји језика и културе или у савременој стварности њиховој. Баотићу се чини да је лакше прогурати трећи језички стандард, бошњачки, ако се погура четврти, црногорски, којем недостаје етно-конфесионална позадина (the ethno-confessional background) и бројност оних који могу бити заинтересовани за тај проналазак (the quantity of those who may be concerned for the invention), осим, наравно, у пародичној иновацији "Нас и Американаца триста милиона".

Аутори осталих реферата покушавају се прилагодити бошњачком социолингвистичком максимализму. Изузетак је београдски лингвиста Асим Пецо, који је изабрао неутралну тему, Лексичке слојевитости у роману Дервиш и смрт, не упуштајући се у језичку и националну припадност Меше Селимовића, аутора тог романа. (Селимовић се за живота побринуо да, тестаментом, самоодреди и националну и књижевну припадност.) Тај максимализам, нажалост, сеже далеко изнад и изван оквира примерних реалним потребама и могућностима муслимана/Муслимана, чија се "нова", изванконфесионална, (ауто)номинација може и мора разумети, а то значи, као социолингвистичка (ин)формација, и примити к знању.

Стога има простора и могућности позабавити се: а) само Предговором овоме зборнику, који потиче из пера Ибрахима Чедића, одговорног уредника књиге и једног од референата на поменутом симпозијуму; б) затим, противуречним излагањем лингвисте Џевада Јахића, посвећеним Лингвистичким и културно-хисторијским изворима босанског језика; в) надаље, занимљивим прилогом Џемалудина Латића, раније "званично" сматраног муслиманским "ултранационалистом" (Како избјећи национализам у језику); те, најзад, г) Закључцима овога, бошњачког, симпозијума, чији се протогонисти баве "босанским језиком", језиком непостојећег народа и непостојеће државе (држава се зове - Босна и Херцеговина).

Сам Предговор не би заслуживао нарочите позорности, јер у њему има (и одраније) к знању примљених ствари, међу којима је нпр. она да бошњачки књижевни језик "у заједници словенских језика стоји напоредо са хрватским и српским језиком". (Стоји напоредо само синхронијски, али не и дијахронијски, јер су и Бошњаци и Хрвати, у другој половини 19. века, преузели Вуков модел српскога књижевног језика.) Ту су и оне ствари које би ваљало цитирати као целовите реченице: Сва три језика у диференцијацији нису се много удаљили, с обзиром [на то] да су проистекли из исте дијалекатске базе. Одувијек су постојале лингвистичке претпоставке да се ови језици реализују као три књижевна језика. У овом тренутку створени су социолингвистички услови за несметано њихово функционисање. На босанскохерцеговачком језичком територију најуочљивија посљедица ових услова је измјена назива језика, тј. подизање некадашњих варијаната заједничког језика на ниво књижевног језика - [бошњачког], хрватског и српског. (Курзивни одломак Предговора пренесен је дословно, уз мој додатак у угластим заградама [на то] и "превод" атрибута босанског на српски стандард, због чега стоји [бошњачког]. Наравно, могло би се с разлогом полемисати с неким елементима садржаја цитираног одломка, али за то овде нема могућности.)

Међутим, нарочиту позорност заслужује крајње индикативна изричитост одломка који следи одмах иза претходно наведеног, што стоји на крају странице 7, прве странице Предговора, који се протегао на половину наредне, 8. странице: Даљи развој језичке ситуације у Босни и Херцеговини може тећи у различитим правцима, па су, с тим у вези, на Симпозију изнесене и сљедеће претпоставке: посебна три књижевна језика (босански, хрватски и српски), тј. ситуација какву имамо сада, босански језик који би садржавао бошњачку, хрватску и српску варијанту, те босански језик као службени језик на цијелом територију Босне и Херцеговине. (Овај одломак дословно је цитиран, без "превођења" атрибута "босански" да би се упозорило на "текуће" конотације његовог садржаја, који указује и на минималне, и на међуфазне, и на максималне "претпоставке" бошњачке, "великодржавне" свебосанске [евентуално без Херцеговине], националне идеологије, која има и своју фолклорну предисторију, понајбоље назначену у поруци Сафет-бега Башагића - Од Требиња па до бродских врата није било Срба ни Хрвата.)

Разуме се, у овом приказу изостаће политичке етикете, оптужбе и осуде, јер од њих нема користи, али не може изостати једно добронамерно упозорење Бошњацима или барем њиховим вођама у науци, култури и политици. Најбоље је - то би био садржај упозорења - да се сами Муслимани/Бошњаци одрекну "босанског унитаризма", чије се одржавање и евентуално бујање не може разумети друкчије него као припрема за четврти "врући" балкански рат ("хладни" никад није ни престајао), одмах по завршетку Трећега, вођеног у раздобљу 1992–1995, знатно дужег од првих двају (1912, 1913).

Џевад Јахић, данас један од истакнутијих бошњачких лингвиста, изрекао је доста занимљивих мисли о "изворима" трећег језика и изложио 16 теза испод трећег међунаслова свог текста (Научна утемељеност босанског језика). Многе од њих могле би се с лакоћом прихватити кад не би било темељно погрешне премисе о "националном" карактеру атрибута "босански", и то с позивом на "право народа (…) на свој национални назив језика", који (назив) не би могао бити споран када би гласио "бошњачки". По Јахићевом мишљењу, назив "босански", употребљен као "национални назив", "не подлијеже никаквим научним сумњама", мада у самом избору назива језика, ниједног назива, нема ничег "научног", нити се на научном расуђивању може темељити исказ "нити народа уопће има" (хоће се рећи заправо да га "нема") "без његовог језика". Тај исказ (стр. 25), лоше формулисан, указује на бркање "битка" и "назива", као и на "бркање" и "укрштање" двају атрибута, "босанског" и "бошњачког", чија се значењска разлика потире и не ослања се на значењску разлику међу двема истородним именицама, "Босанац" и "Бошњак". Још је мање научности у исказу "Богумили су етнос" (теза 3, стр. 28), која сугерира једначину - богумили = Бошњаци, у којој се некадашња источнохришћанска јерес узвисује до ранга "етноса", тј. народа. Научност се сасвим слабо држи у другој тези, према којој се "босански језик (…) развио из заједничког јужнославенског прајезика". (Досад смо прајезик видели само у прасловенском језику, хипотетичком језику свих Словена, али не и у јужнословенским дијалектима тога прајезика.) Боље среће није ни пета теза, према којој је - "Исламизација (…) код исламизираног становништва (…) стабилизирала етничке односе у Босни" (јер тој тези мањка елементарна логичност). Логичност и уверљивост не зраче ни из седме тезе, према којој "Назив босански језик - (…) мада се, с времена на вријеме, губио - има дугу традицију и најбољи је знак да тај језик није измишљен". Наравно, није проблем у "хисторијској 'измишљотини'", него у укрштању неукрстивих феномена, у тражењу логике једном називу који је споран управо зато што му мањка логика, што хоће да потре разлику између Босанаца (данас Срба, Хрвата и Муслимана/Бошњака) и Бошњака (само муслимана/Муслимана).

Џемалудину Латићу треба одати признање на одабраном наслову, у којем реч национализам има негативну конотацију. Ваља разумети право Латићево и свих Бошњака на позитивну конотацију тог појма и те речи - јер нико ко је слободољубив не може а да не разуме право и потребу муслимана/Муслимана/Бошњака на националну еманципацију, на позитивни национализам. Латићева је, и не само Латићева, невоља што се не уме зауставити на томе. Да уме, не би само у најближем суседству БиХ откривао да су "два режима, српски и хрватски (…), (зло)употребљавали национална осећања која су се нагло пробудила након пропасти комунизма". Нити би изводио следећи закључак (у преводу с енглеског на српски, из енглеског сажетка, што, као ни потоњи, не извире из текста који претходи резимеу, сумаријуму [енг. summary], одакле је и претходни цитат): "На 'прегрејаној' позорници тих осећања није ретка антибосанска и антимуслиманска нота, нити је ретко учешће академика, лингвиста, писаца и свештеника у 'великодржавним' тежњама према Босни и Херцеговини."

Дабогме, лако је амнестирати бошњачко вођство и бошњачку интелектуалну елиту, те имплицитно констатовати како они нису ништа "(зло)употребили" нити су имали антисрпских, антихрватских и антихришћанских "нота". Још прецизније: лако је видети трн у оку туђему, али не ни балвана у оку својему. На тој основи, бојим се, није могуће у најближем суседству будити и учвршћивати неопходно разумевање за националну еманципацију Бошњака, који би, у своме "великодржављу", после крвавог међусобног истребљивачког рата трију народа, целу БиХ ставили под кишобран "босанског језика" и њему примерене "националне" идеологије. Због те идеологије, муслиманске вође пре седам-осам година, заправо на самом почетку рата (1992), одбили су Кутиљеров план и "жртвовали мир ради суверености" (што је познати, више пута поновљени, политички исказ бошњачког вође Алије Изетбеговића). Дакако, о томе није било ни речи на симпозијуму у Бихаћу. Мира дугорочног нити њему примереног "суживота", бојим се, неће бити ако се сваки народ као целина, па и Бошњаштво као народ, не задовољи својим комадом бх. поднебесја, што значи да се оно не може преименовати у Босанство, у којем се случују и разлучују и Српство, и Хрватство, и Бошњаштво.

Закључци симпозијума - усклађени с називом "босански језик" и са смешом минималистичких и максималистичких претпоставки, почев од првог (Институт за босански језик), па преко другог (Одсјек за јужнославенске језике Филозофског факултета у Сарајеву преименовати у Одсјек за босански, хрватски и српски језик), трећег (Босанском језику осигурати међународни статус путем кода за језик), четвртог и петог (који су посвећени краткорочним и дугорочним пројектима опремања трећег језика адекватним стручним инструментима), све до шестог (Израдити приручнике босанског језика за различита поља његове употребе, од наставе до јавних гласила) - изгледају ми нереални, осим ако се не рашчисти питање која је од оне три претпоставке код Бошњака стварно на снази. Ни седми закључак (посвећен новим формама рада) нема сигурних перспектива ако се Бошњаштво не задовољи оном претпоставком што га разговетно разлучује од Босанства, које би откидало Србе и Хрвате од својих матица и угрожавало њихов идентитет и интегритет. Ако се Србија и Хрватска морају помирити с тиме да БиХ није њихов део, Бошњаци се морају помирити с тим да је БиХ само делимично њихова.

Језика с атрибутом босански нема, нити га може бити, а не би смео улазити ни у међународне кодове ако се не преобликује у бошњачки језик, лишен претензије да угрожава српски и хрватски те да нарушава уставни поредак БиХ, заснован на Дејтонско-париском споразуму. Босна и Херцеговина остаје међународно призната држава, али само у конфедералистичком обзорју. Босанског језика нема у реалном животу три политички, културно и духовно разлучена народа, из којег би се ишчитавала "претпоставка" да тако именовани језик покрива целу БиХ, у којој су српски и хрватски језик нежељени и незвани гости. У БиХ нема гостију, осим оних у саставу СФОР-а и оних из исламског света којима се у БиХ обезбеђује натурализација. Нема ни "јаничара", ни "потурица", ни "Турака", јер су се њихови потомци, у исходу Трећега балканског рата (1992–1995), и лаички (неконфесионално) номинирали, што је њихово право. Међутим, они још лутају у погледу назива језика и на своју штету и на штету својих суседа, Срба и Хрвата, суседа који живе и у Србији и у Хрватској, а не само у БиХ. Муслиманима/Бошњацима ваља пожелети да престану лутати како би се БиХ уистину омиротворила, са СФОР-ом и без њега.

Овај текст доноси још једну, потпунију, варијацију становишта о називу "босански језик", изложену у оквиру приказа књиге Симпозиј о босанском језику, који, нажалост, потврђује моје слутње да циљеви муслимана/Муслимана/Бошњака надилазе сваки легитимитет, и у језику и иначе, сводећи се на "унитаризам" какав никоме није падао ни на памет у бившој СФРЈ, а камоли у БиХ, изузев, разуме се, Бакарићевој, постмаспоковској, Хрватској (од 1972. г. па надаље).

Фусноте

 

1 Досад је реализовано десет монографија, свака на засебном, матичном језику, уз опсежне сажетке на пољском и енглеском (Српски језик [Das Serbische] 1996; Hrvatski jezik [Das Kroatische] 1998; остале монографије: Бугарски језик и Руски језик, 1997; Белоруски језик, Лужичкосрпски језик, Македонски језик, Словеначки језик, Словачки језик, Чешки језик, 1998; очекују се још и три монографије: Кашупски језик, Пољски језик и Украјински језик).

2 То су (представљени ћирилицом и латиницом) следеће сегменталне фонеме: /а а, б b, в v, г g, д d, ђ đ, е e, ж ž, з z, и i, j j, к k, л l, љ ļ, м m, н n, њ ń, о o, п p, р r, с s, т t, ћ ć, у u, ф f, х h, ц c, ч č, џ ģ, ш љ/. У стручној литератури фонеме /љ/, /њ/ и /џ/, овде дате у ћириличком редоследу, латиницом се представљају на различите начине, док се у нормалном писању латиницом те фонеме представљају диграмима lj, nj и dž.

3 Дијакритички знакови за супрасегменталне фонеме изгледају овако: . Они се користе само у стручној литератури, нпр. када желимо упозорити на разлику између /грâд/ "Stadt" и /грд/ "Hagel", а само изузетно у "нестручним" текстовима, кад не би било јасно да ли је посреди ген. сг. или ген. пл. (нпр. Код политичара речи су увек двосмислене).

4 Сада се међу Хрватима води дебата о томе да ли тај дифтонг треба да остане представљен триграмом ije (у складу са српском, караџићевском, традицијом) или је пожељније вратити се старијој хрватској традицији, која оверава диграм ie, зацело подеснији за представљање наведеног дифтонга. Истовремено, међу Србима има залагања за обнову употребе слова јат (, ě), који би имао четвороструку ортоепску вредност [е, је, ије, и]; њиме би се очувале бројне системске изговорне дублете, али би испис (spelling, die Schreibung) свих изговорно различитих речи био истоветан. Идеја о екавизацији српскога језичког стандарда и у БиХ, рођена током рата, у јесен 1993, изгубила је снагу залагањем нових мирнодопских власти, изабраних 1997 (Brborić 1999: 155–172), али се актуелност пунога стандарднојезичког јединства свих Срба не може декретом укинути нити се то јединство може октроисати.

5 Упркос томе, два најистакнутија писца римокатоличке и муслиманске провенијенције рођена у БиХ - Иво Андрић (1892–1975), југословенски дипломата између два светска рата и амбасадор у Трећем рајху, носилац Нобелове награде за књижевност (1961), и Меша Селимовић (1910–1982), књижевник, универзитетски професор и издавач (живео у Сарајеву све до 1973) - определили су се за српски језик, српску књижевност па и формално српско национално изјашњавање приликом пописа становништва у Титовој Југославији, који су вршени сваких десет година. Они нису били ни самоникла, али ни масовна појава.

6 Међу становницима Сарајева као Муслимани (још не Бошњаци) изјаснило се (1991) 250 088 (49,26%), као Хрвати 34 867 (6,63%), као Срби 157 526 (30%), као Југословени 56 048 (10,65%) и као "остали" 18 451 (3,52%) становника. Међу "Југословенима", по многим истраживањима резултата тог и претходних пописа, већином су били Срби, одани "заједничком идентитету" грађана бивше СФРЈ, којој се није дало да опстане. Муслимани су у сарајевском градском језгру, као и у језгрима многих других градова у БиХ, још од турског раздобља били већина, док је рурална околина у већини градова била српска.

>>


// Пројекат Растко / Лингвистика и филологија //
[ Промена писма | Претрага | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ ]