NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoBogoslovlje
TIA Janus

Nepoznati pisac

Služba Ćirilu

Iz knjige: "Ćirilo i Metodije - žitija, službe, kanoni, pohvale", Srpska književna zadruga, Beograd, 1964.
Preveo Đorđe Trifunović
Slovenski izvor: A. Aleksandrov, Služba svjatomu Kirillu, učitelju slovjanskomu. Po rukopisi russkago Pantelejmonovskago monastrja na Afone, Pamjatniki drevnej pismennosti, 1895, CVII. - A. Teodorov - Balan, Kiril i Metodi, II, Sofija, 1934, str. 53-65.

Spomen prepodobnoga oca našega Konstantina Filosofa, s promenjenim imenom Ćirila, učitelja slovenskog jezika

Stihire

Delanje, krasotu presvetlu, imajući, oče,
čitav svet si protekao,
kao pčela presveti bogorazumija med si podavao
vernicima u jedinoga Hrista,
koji na zemlju dođe
i obogotvori ljude za milost bezmernu
i mnoga silaženja.

Krotak milošću,
ispunjen Božijom mudrošću,
i pravovernim učenjem preukrašen,
Ćirilo blaženi,
gradove i zemlje ulovljene Bogom
prošao si, sveti,
prosvetlio si blagodatima,
što primiše spasonosno razumije,
stoga te štujemo svetim pesmama.

Život tvoj besporočan
i življenje pohvalno
i smrt časna bi u svačemu pred Bogom,
kome u ruke svoju, oče, predade dušu,
dobročinstvom prosvetljenu.
Molimo te za nas se njemu pomoli
da obretemo milost verni hvalioci.

Divna su dela tvoja, Gospode,
koja tvoriš Ćirilom, rabom svojim -
slepi zapovedaš da progledaju,
stradalnike utešio jesi,
bolesne isceljuješ
molitvama prepodobnoga ti Ćirila,
Hriste bože, koga u pomoći imajući,
svi od tebe danas molimo spas.

Tropar

Od malena prilježno Premudrost za sestru
sebi satvori, bogoglasniče,
presvetlu je vide,
kao devu čistu privede je,
kao zlatnim đerdanima
ovom si ukrasio svoju dušu i um,[1]
obreo si se na zemlji
kao drugi Ćiril,[2] bogoblaženi,
razumom i imenom mudro.

Prva pesma

Čaši premudrosti božanstvene ti usne prinesavši,
nahranio si se spasonosnog pisanija,
a razumom svetlost si javio narodima i
sekira si što poseca svako zlo lukavstvo.

Prosvetlivši kao svetilo,
svetlodavac te Bog naš čitavom svetu javi učitelja
i posla te da učiš omračene knjigama zakona -
narode zapadne.

Svetim duhom i Božijim slovom dobre vere
iz pučine izvuče, mudri, skupoceni biser,
knjigama, blaženi, Božija zakona i narode osvetli.

Druga pesma

Slovom, srcem i jezikom Hrista, sina Božija,
propovedao si premudrost,
moć. i reč ovaploćenu, blaženi,
besednim tečenjima udivio si trijezičnike.

Cevnica besedna i sveta, vaistinu,
javio si se, blaženi Ćirilo,
sa glasom svetim spasenja,
sa zvukom duhovnim svirao si krasno,
otgoneći sna.

O ume ognjeni,
o glasna trubo,
o slavuju pevljivi,
o lastavice govorljiva,
o jeziče slađi od meda u kazivanjima,
Ćirilo blaženi, sve nas pomeni.

Sedalen

Božijim molitvama prosvetlivši svoje srce,
prosvetljavaj dušu bogonadahnutih učenja,
i danas pređe u svetlost bezvečernju,
te ti sada svetlonosnu uspomenu praznujemo
veseljem srca, preslavni Ćirilo,

Treća pesma

Drugi Avrama bio si, blaženi,
preseljenjem iz otačastva,[3]
željom premudrosti velike
kao zlatnim đerdanima ukrasio si se,
lučama presvetlim silno si se oblistao.

Kopljem reči tvojih kao Zambriju
probo si madijamske jeresi pripadnike,[4]
što zlo odbaciše telesni lik
koji se javio u ploti Isusa Nazarenskog.

Jednakosuštu propovedao si silu Svetoga duha,
oca i sina - trosunčanu svetlost,
kojoj bivamo po Božijem sličenju.

Četvrta pesma

Mišlju svojom ukrasivši se,
blagodat se dobro izli tebi,
na duhovne usne, mudri,
i grešnima dubinu navođenu isušuješ
rečima svojim.

Stojao si stameno, spomažući po veri, mudri,
zlobe podsticanja posekao si rečju ti,
jednako si verne na Božiju stazu izvodio,
u grad Božiji, poslušnike.

Preplovivši divno bezdan tvojom rečju,
i kazivanjima, Ćirilo premudri,
iz zime mrazne dobrom verom
u tihost višnjih staništa ušao jesi.

Peta pesma

Snom se umrtvljuje kao zmija
ko pristupi Agarenima i obližnjim,
propovedao si u propovedima
jednakosuštastveno slovo,
kojim spasivši se,
Hrista proslavljamo.

Kao strela odabrana
javivši se jereticima i neprijateljima,
imajući u tulcu svetom proroke, kao što piše,
braniš se božanstvenim i prostreljuješ.

Zavolevši- izmlada Premudrost istinitu,
za sestru je sebi prihvatio jesi
i umudrivši se Bogom, blaženi,
postao si filosof.

Kondak

Jakim umom i bogonadahnutim učenjem,
prosvetljujući svet presvetlim sjajem,
optekao si kao munja vaseljenu, Ćirilo sveti,
sejao si presvetlo slovo Božije
na zapadu i severu i moru i jugu,
svet prosvetljujući učenjem svojim, sveti.

Ikos

Presvetlo zavolevši život, sveti,
i sjajem trosunčanog božastva osvetljen,
prošao si kao munja vaseljenu,
pa severnu zemlju i južnu prosvetlio,
a zapadnim nezalazna svetlost zasijala,
te i meni mrak grehovni odagnavši, sveti,
ozgo isprosi blagodat duhovnu,
jer imaš smelost pred Bogom
da se neprestano moliš za nas, sveti.

Šesta pesma

Besednim sviralama,
mudrim kazivanjima,
krasotom i sladošću reči svojih,
prizvao si, blaženi,
ovce u ograde svete.

Nisi se uplašio, učitelju,
vojinski da uniđeš sam u židovski puk,[5]
svih naroda njihovih mudrošću razruši stubove,
kao onaj hananejski proročkim besedama.

Tebe svim neznamenovanog istočnika prave vere
molimo, mudri,
dobroverija vodama zlatotočnim
napajaš svagda sinove,
te ispunjavaš
kao reku tečenjem crkvu Gospodnju.

Sedma pesma

Svetlosti pristupivši,
javio si se svetlost ulasku,
što je od Boga, o filosofe,
drugi Pavle postao si delima,[6]
prešao si svu zemlju s narodima,
od sunca svetlije sijajući slovom učenja,
učitelju blaženi.

Otrgao si se od snova jevrejskih
oštrinom reči svojih, blaženi,
u severnim gradovima Hazara kada se nađe,[5]
ti množinu poseče, učitelju sveti,
kao Golijata David među paganima.

Veliku te ogradu i tvrđavu
Panonska zemlja imajući, blaženi,
jeretička brbljanja trijezičnika knjigama ruši,
krepko naučena tobom.

Učitelja te mudrog pominjući,
vazda Hrista proslavljamo.

Osma pesma

Kao skupocena draga svetila Hrista
postavi blistati se u zemljama
crkvenim vencima, sveti,
kojega radi do smrti podviza se,
umnožavajući vaspitanje vernih
razumom i počitovanjem.

Pavlu blaženome učenik si bio,
čijim delima posledujući,
prođe do krajeva zapadnih,[6]
slovo si sejao međ narodima Panonije,
a u Rimu duh svoj predade Bogu.

Kao sunce zasija na zemlji
odasvud besedama, učitelju,
lučama bogoglasija prosvetljavaš
one što ti poju s verom
i okupljene oko rake tvojega tela.

Svetilan

Kao presvetli sjaj zasija, prepodobni,
i prosvetli omračene narode polegle u tami neznanja -
da veruju u nerazdelimu Trojicu,
u jedno božanstvo,
kome se moli, prebogati,
za spasenje tvojega stada neozleđena.

Služba Ćirilu - Napomene

1. Prema Žitiju Ćirilovom (glava III) mladi Konstantin je u snu za nevestu simbolično izabrao Sofiju (Mudrost).

2. Ćirilo, crkveni otac i aleksandrijski patrijarh (V vek).

3. Kao što je Avram, praotac Izraelaca, prešao iz Harana u zemlju Hanansku, tako je i Ćirilo iz Soluna došao u Carigrad.

4. Zambrija - patrijarh Jovan, progonitelj ikona (Žitije Ćirilovo, glava V). Madijamljani - Agareni, Saraceni.

5. Židovski puk - Hazari, koji su zvanično primili jevrejsku veru.

6. Ćirilo je bio sledbenik učenja apostola Pavla.


// Projekat Rastko / Bogoslovlje //
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]