NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoBogoslovlje
TIA Janus

Odgovaranje na nedeljnom i prazničnom večernju, jutrenju i Božanstvenoj Liturgiji sa prazničnim antifonima, vhodnima, troparima i kondacima

ŠTAMPANO IZDANjE:
Izdanje Pravoslavne Duhovne akademije Svetog Vasilija Ostroškog Srbinje
S blagoslovom Mitropolita Dabrobosanskog G. Nikolaja
odštampa se ova knjiga leta Gospodnjeg 1996. u manastiru Sv. Lidije u Asprovalti, Jelada

ELEKTRONSKO IZDANjE:
Beograd,
2. maj 2001.
POKROVITELj I PRODUCENT
TIA Janus
PRODUCENT I ODGOVORNI UREDNIK
Zoran Stefanović
LIKOVNO OBLIKOVANjE
Marinko Lugonja
VEBMASTERING I TEHNIČKO UREĐIVANjE
Milan Stojić
DIGITALIZACIJA TEKSTUALNOG I LIKOVNOG MATERIJALA
Nenad Petrović
KOREKTURA
Saša Šekarić

Sadržaj:

 • I Večernje (nedeljno i praznično)
 • II Jutrenje
 • III Božanstvena liturgija svetog oca našega Jovana Zlatousta
 • IV Liturgija sv. Vasilija Velikog
 • V Liturgija pređeosvećenih časnih darova
 • VI Dodatak

 • I
  Večernje

  (nedeljno i praznično)

  Sveštenik: Blagosloven Bog naš svagda, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Zatim sledi: Hodite poklonimo se..., i psalam 103: Blagosiljaj dušo moja, Gospoda, Gospode Bože moj...

  Sveštenik: U miru Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj (ili: Gospode pomiluj).

  Sveštenik: Za višnji mir i spasenje duša

  naših, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za mir svega sveta, za nepokolebivost svetih Božjih Crkava, i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze

  u njega, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za najsvetijeg Patrijarha (ili visokopreosveštenog mitropolita, ili preosveštenog episkopa) našega (ime), za časno prezviterstvo, u Hristu đakonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za blagoverni i hristoljubivi rod naš i pravoslavne hrišćane, da im Gospod Bog pomogne i da odole svakom neprijatelju i protivniku Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za ovaj grad (ili: za ovo selo; ili: za svetu obitelj ovu), za svaki grad i one koji verom žive u njima, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za one koji plove, za putnike, paćenike i sužnje, i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Pomenuvši Presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svo] Hristu Bogu predajmo. Narod: Tebje Gospodi.

  Sveštenik: Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin.

  Na večenju uoči velikog praznika peva se 1. psalam: "Blažen muž".Uoči nedelje čita se:

  "Slava Ocu... i ninje... Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože" (3. put).

  Sveštenik: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Pomenuvši Presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

  Narod: Tebje Gospodi.

  Sveštenik: Jer je tvoja moć, i tvoje je carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Za ovim se za pevnicom peva: "Gospodi vozvah" i odnosne crkvene pesme. Dok pojci pevaju: Slava Ocu – I ninje sveštenik čini mali vhod sa kadionicom i okadivši ikonostas i hrišćane u crkvi, stane pred carske dveri i rekne: Premudrost prosti!

  Pojac: Čita: "Svetlosti tiha"...

  Sveštenik: Pazimo! Mir svima! Premudrost! Pazimo!

  Pojci: Pevaju za pevnicom "Prokimen" dana 3 puta.

  Ako je večernje uoči praznika, čitaju se parimije.

  Sveštenik: Recimo svi iz sve duše, i od svega uma svoga, recimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Gospode Svedržitelju, Bože otaca naših, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Još se molimo za blagoverni hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane.

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Još se molimo za najsvetijeg patrijarha (ili visokopreosveštenoga mitropolita, ili preosveštenog episkopa) našeg (ime), i za svu u Hristu braću našu.

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Još se molimo za braću našu, sveštenike, đakone, i za svo u Hristu bratstvo naše.

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Još se molimo za blažene i nezaboravne patrijarhe pravoslavne, za blagočestive careve i blagoverne carice, za osnivače ovoga svetoga hrama (ako je manastir: svete obitelji ove), i za sve do sada preminule pravoslavne oce i braću našu koji ovde počivaju, i za pravoslavne svuda.

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Još se molimo za one koji plodove donose i dobro tvore u svetom i svečasnom hramu ovom, za one koji se trude, koji pevaju, i za prisutni narod koji očekuje od Tebe veliku i bogatu milost.

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Pojac:Čita Udostoji nas Gospode... (Spodobi Gospodi)...

  Sveštenik: Dopunimo večernju molitvu svoju Gospodu.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Svo veče savršeno, sveto, mirno i bezgrešno, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj Gospodi (ili: podaj Gospode).

  Sveštenik: Anđela mira, vernog vođu, čuvara duša i tela naših, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj Gospodi.

  Sveštenik: Oproštaj i otpuštenje grehova i sagrešenja naših, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj Gospodi.

  Sveštenik: Dobro i korisno dušama našim, i mir u svetu, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj Gospodi.

  Sveštenik: Preostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj Gospodi.

  Sveštenik: Kraj života našeg da bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran, i da dobar odgovor damo na Strašnom Hristovom sudu, molimo.

  Narod: Podaj Gospodi.

  Sveštenik: Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

  Narod: Tebje Gospodi.

  Sveštenik: Jer si blag i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Sveštenik: Mir svima.

  Narod: I duhovi tvojemu.

  Sveštenik: Glave svoje Gospodu priklonimo.

  Narod: Tebje Gospodi.

  Sveštenik: Neka je blagoslovena i preproslavljena moć carstva tvoga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Na večernju uoči velikog praznika posle ovoga izlazi se u pritvor hrama, pojući Litijske stihire. Slava i ninje: Bogorodičen. Po završetku stihira, govori

  Sveštenik: Spasi, Bože, narod tvoj, i blagoslovi nasleđe tvoje... A za pevnicom nekoliko puta peva se: Gospodi pomiluj (triput veliko). Ovu molitvu završava

  Sveštenik: Usliši nas, Bože, Spasitelju naš, Nado svih krajeva zemaljskih i onih na moru daleko, i milostiv, milostiv budi, Vladiko, nama grešnima, i pomiluj nas. Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Sveštenik: Mir svima.

  Narod: I duhovi tvojemu.

  Sveštenik: Glave svoje Gospodu priklonimo.

  Narod: Tebje Gospodi.

  Sveštenik: Čita molitvu: Vladiko Mnogomilostivi..., a potom

  Narod: Amin.

  Ukoliko nije večernje uoči nekog praznika, onda se izostavlja ovo i pevaju se Stihovnje

  stihire. Slava i ninje. Bogorodičan.

  Sveštenik: Sada otpuštaš...

  Pojac: Čita: Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (triput).

  Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode pomiluj. (triput). Slava Ocu... itd. Oče naš, itd.

  Svešt. Jer je tvoje Carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  I odmah za pevnicom pevaju tropare.

  Sveštenik: Premudrost (i otvori dveri).

  Narod: Oče blagoslovi. (Ako je na večernju episkop, kaže se: Vladiko sveti blagoslovi. Ako je Patrijarh: Svjatjejši Vladiko, blagoslovi).

  Sveštenik: Blagosloven je Hristos Bog naš svagda, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin. Utvrdi, Bože, svetu pravoslavnu veru pravoslavnih hrišćana u vekove vekova.

  Sveštenik: Presveta Bogorodice, spasi nas.

  Narod: Časniju od heruvima...

  Sveštenik: Slava Tebi, Hriste Bože, nado naša, slava Tebi.

  Narod: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj (tri puta), oče, blagoslovi.

  Sveštenik: okrenuvši se narodu, govori otpust: Hristos istiniti Bog naš...

  Narod: Amin.


  II
  Jutrenje

  (Nedeljno i praznično)

  Sveštenik: Blagosloven Bog naš, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Ako nije Vaskršnji post (tj. Sv. Četrdesnica ), čita se: Hodite poklonimo se... i psalmi 19. i 20., Slava i ninje... Trisveto, Oče naš...

  Svešt. Jer je tvoje carstvo...

  Narod: Amin. Zatim tropari: Spasi, Gospode narod tvoj..., Slava: Uzdigavši se na krst..., I ninje: Zaštitnice moćna...

  Sveštenik: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Još se molimo za blagoverni hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane.

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Još se molimo za najsvetijeg patrijarha (ili visokopreosveštenog mitropolita, ili preosveštenog episkopa) našeg (ime) i za svu u Hristu braću mašu.

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Još se molimo za braću našu, i za sve pravoslavne hrišćane.

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu Svetom Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin I zatim: Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče!

  Sveštenik: Slava Svetoj i jednosuštnoj i nerazdeljivoj Trojici, svagda, sada i uvek i u vekove vekova

  Narod: Amin

  Onda se čita Šestopsalmije. Potom:

  Sveštenik: U miru Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za višnji mir i spasenje duša naših, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za mir svega sveta, za nepokolebljivost svetih Božjih Crkava, i sjedinjena svih, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za najsvetijeg Patrijarha (ili visokopreosveštenog mitropolita, ili preosvećenog episkopa) našeg (ime), za časno prezviterstvo, u Hristu đakonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: za blagoverni i hristoljubivi rod naš i pravoslavne hrišćane, da im Gospod Bog pomogne i da odole svakom neprijatelju i protivniku Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za ovaj grad (ili: za ovo selo; ili: za svetu obitelj ovu), za svaki grad i one koji verom žive u njima, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za one koji plove, za putnike, paćenike i sužnje, i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Pomenuvši Presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

  Narod: Tebje Gospodi.

  Sveštenik: Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  I počinje se pevati: Bog Gospod i javisja nam... i tropari.

  Sveštenik: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Zaštita, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Pomenuvši Presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

  Narod: Tebje Gospodi.

  Sveštenik: Jer je tvoja moć, i tvoje je carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetota Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin. Za ovim se peva prvo sšihoslovije (sjedalen).

  Sveštenik: Opet i opet...

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Zaštiti, spasi...

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Pomenuvši Presvetu...

  Narod: Tebje Gospodi.

  Jer si blag i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin. Za ovim se drugo stihoslovije (sjedalen), pa neporočni tropari: Blagosloven jesi Gospodi... Angelski sobor... (Ako je praznično jutrenje, pevaju se polijelejni psalmi: Hvalite imja Gospodnje... i drugi: Ispovjedajtesja Gospodevi jako blag... i veličanije).

  Sveštenik: (govori malu jekteniju a zatim vozglas): Jer se blagoslovi ime tvoje i proslavi carstvo tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Ipakoj. Stepena glasa, posle njih prokimen.

  Sveštenik: Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Jer si svet, Bože naš, i u Svetima obitavaš, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Za pevnicom se peva: Vsjakoje dihanije...

  Sveštenik: I da se udostojimo slušanja svetog Jevanđelja, Gospoda Boga molimo.

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Premudrost! Smerno stojmo! Čujmo sveto Jevanđelje! Mir svima!

  Narod: I duhovi tvojemu.

  Sveštenik: Čitanje svetog Jevanđelja od (rekavši ime).

  Narod: Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje.

  Sveštenik: čita jutrenje Jevanđelje, ako je nedelja ili praznik.

  Potom se za pevnicom čita: Vaskrsenje Hristovo videvši... i 50 psalam: Pomiluj me Bože... Zatim: Slava: Molitvama apostola... I ninje: Molitvama Bogorodice... Pomiluj me, Bože... i Vaskrsli Isus iz groba...

  Iza ovog (kao i na Večernju kad je litija)

  Sveštenik: Spasi, Bože, narod tvoj...

  Narod: Gospodi pomiluj, 40 puta.

  Sveštenik: Milošću i dobrotom i čovekoljubljem jedinorodnog Sina tvog, sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin. I peva se Katavasija. Po trećoj pesmi govori svešt. malu jekteniju: Opet i opet... i vozglas:

  Sveštenik: Jer si Ti Bog naš, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu...

  Narod: Amin. Onda sjedalen. Po šestoj pesmi govori svešt. malu jekteniju: Opet i opet... i vozglas:

  Sveštenik: Jer si Ti car mira i Spas duša naših, i Tebi slavu uznosimo...

  Narod: Amin. Kondak i ikos.

  Po osmoj pesmi svešt. kadeći govori:

  Sveštenik: Bogorodicu i Mater Svetlosti u pesmama veličajmo. Pojci: Veličit duša moja Gospoda... Po devetoj pesmi, mala jektenija: Opet i opet... i vozglas:

  Svešt. Jer Tebe hvale sve sile nebeske, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Onda se pevaju: Svjetilen (egzapostilari), Hvalitne stihire, sa velikim slavoslovljem: Slava Tebje pokazavšemu nam svjet...

  Sveštenik: Pomiluj nas, Bože, po veliko]' milosti svojoj...

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Još se molimo...

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Još se molimo za najsvetijeg...

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Još se molimo za braću našu...

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Još se molimo za blažene...

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Još se molimo za one koji plodove donose...

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog...

  Narod: Amin.

  Sveštenik: Dopunimo jutarnju molitvu svoju Gospodu.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Zaštiti, spasi...

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Sav dan savršen...

  Narod: Podaj Gospodi (ili: Podaj Gospode).

  Sveštenik: Anđela mira, vernog vođu...

  Narod: Podaj Gospodi.

  Sveštenik: Oproštaj i otpuštenje grehova...

  Narod: Podaj Gospodi.

  Sveštenik: Dobro i korisno dušama našim...

  Narod: Podaj Gospodi.

  Sveštenik: Preostalo vreme života svoga...

  Narod: Podaj Gospodi.

  Sveštenik: Kraj života našeg...

  Narod: Podaj Gospodi.

  Sveštenik: Pomenuvši presvetu...

  Narod: Tebje Gospodi.

  Sveštenik: Jer si blag i čovekoljubiv Bog... i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Sveštenik: Mir svima.

  Narod: I duhovi tvojemu.

  Sveštenik: Glave svoje Gospodu priklonimo.

  Narod: Tebje Gospodi.

  Sveštenik: Jer je tvoje da nas miluješ i spasavaš, Bože naš, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Sveštenik: Premudrost (i otvori dveri).

  Narod: Oče blagoslovi. (Ako je episkop, kaže se: Vladiko sveti blagoslovi. Ako je Patrijarh: Svjatjejši Vladiko, blagoslovi).

  Sveštenik: Blagosloven je Hristos Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin. Utvrdi, Bože, svetu pravoslavnu veru pravoslavnih hrišćana u vekove vekova.

  Sveštenik: Presveta Bogorodice, spasi nas.

  Narod: Časniju od heruvima...

  Sveštenik: Slava Tebi, Hriste Bože, nado naša, slava Tebi.

  Narod: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj (tri puta), oče, blagoslovi.

  Za ovim nastaje Prvi čas i čita se: Hodite poklonimo se (tri puta) i psalam ovog časa. Sveštenik: Bože, smiluj se na nas i blagoslovi nas, i prosveti lice tvoje na nama i pomiluj nas.

  Narod: Amin.

  Sveštenik čita: Hriste, Svetlosti istinita...

  Narod: Vozbranoj vojevodje pobjediteljnaja, jako izbavaljšesja ot zlih, blagodarstvenaja, vospisujem ti rabi tvoji, Bogorodice, no jako imuščaja deržavu nepobjedimuju, ot vsjakih nas bjed svobodi, da zovem ti: Radujsja, nevjesto nenevjestnaja.

  (Tebi, Bogorodice, vojvotkinji koja se bori za nas, mi, sluge Tvoje, uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. no i sada, pošto imaš nepobedivu moć oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo: Raduj se, Nevesto nenevestna!)

  Sveštenik: okrenuvši se narodu, govori otpust: Hristos istiniti Bog naš...

  Narod: Amin.

  Sveštenik: Slava Tebi, Hriste Bože, nado naša, slava Tebi.

  Narod: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj (tri puta), oče, blagoslovi.

  Sveštenik čini otpust po običaju, pominjući u njemu i Svetoga hrama i dana.


  III
  Božanstvena liturgija svetog oca našega Jovana Zlatousta

  Sveštenik: Blagosloveno Carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Sveštenik: U miru Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj (ili: Gospode pomiluj).

  Sveštenik: Za višnji mir i spasenje duša naših, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za mir svega sveta, za nepokolebljivost svetih Božjih Crkava, i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za najsvetijeg Patrijarha (ili visokopreosveštenog mitropolita, ili preosveštenog episkopa) našega (ime), za časno prezviterstvo, u Hristu đakonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za blagoverni i hristoljubivi rod naš i pravoslavne hrišćane, da im Gospod Bog pomogne i da odole svakom neprijatelju i protivniku Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za ovaj grad (ili: za ovo selo; ili: za svetu obitelj ovu), za svaki grad i one koji verom žive u njima, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za one koji plove, za putnike, paćenike i sužnje, i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Pomenuvši Presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život ovoj Hristu Bogu predajmo.

  Narod: Tebje Gospodi.

  Vozglas:

  Sveštenik: Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. I ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin. Blagoslovi duše moja Gospoda i vsja vnutrenjaja moja, imja svjatoje jego. Blagosloven jesi Gospodi.

  [Na Hristove praznike, umesto: Slava... Blagoslovi duše... čita se Antifon 1. Vidi dodatak].

  Sveštenik: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Pomenuvši Presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život ovoj Hristu Bogu predajmo.

  Narod: Tebje Gospodi.

  Sveštenik: Jer je tvoja moć, i tvoje je carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

  Amin. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. I ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin. Jedinorodnij Sine i Slove Božij, bezsmerten sij i izvolivij spasenija našego radi voplotitisja ot svjatija Bogorodici i prisnodjevi Mariji, nepreložno vočelovječitisja: raspnijsja že Hriste Bože, smertiju smert popravij, jedin sij Svjatija Trojici, sproslavljajemij Otcu i Svjatomu Duhu, spasi nas.

  [Na Hristove praznike, na ovome mestu čita se Antifon 2. Vidi dodatak]

  Sveštenik: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Pomenuvši Presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

  Narod: Tebje Gospodi.

  Sveštenik: Jer si blag i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin. Odmah zatim.

  Blaženi milostivi, jako tiji pomilovani budut – tropar kanona.

  Blaženi čisti serdcem, jako tiji Boga uzrjat – tropar kanona.

  Blaženi mirotvorci, jako tiji sinove Božiji narekutsja – tropar kanona.

  Blaženi izgnani pravdi radi, jako tjeh jest Carstvo nebeskoje – tropar kanona.

  Blaženi jeste jegda ponosjat vam, i izženut, i rekut vsjak zol glagol na vi lažušče mene radi – tropar kanona.

  Radujtesja i veselitesja, jako mazda vaša mnoga na nebesjeh – tropar kanona.

  Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu – tropar kanona.

  I ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin – bogorodičan kanona.

  [Na Hristove praznike, na ovome mestu čita se Antifon 3. Vidi dodatak]

  (Za vreme pojanja Slava... i ninje... čini se vhod sa svetim Jevanđeljem). Po vhodu kaže Sveštenik: Premudrost, prosti.

  Narod: (Nedeljom): Pridite poklonimsja i pripadem ko Hristu. Spasi ni Sini Božij, voskresij iz mertvih, pojuščija Ti: Aliluja.

  (Na praznike bogorodične i svetiteljske ili u obične dane: Pridite poklonimsja i pripadem ko Hristu. Spasi ni Sini Božij, vo svjatih diven sij, pojuščija Ti: Aliluja). [Ove pesme zovu se: vhodnoje. Hristovi praznici i Sretenije, imaju svoje posebno vhodnoje. Vidi dodatak.].

  Sad dolaze tropari i kondaci. Zatim:

  Sveštenik: Jer si svet, Bože naš, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Svjatij Bože, Svjatij Krjepkij, Svjatij Bezsmertnij, pomiluj nas (3 put). Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. I ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin. Svjatij Bezsmertnij, pomiluj nas. Amin. Svjatij Bože, Svjatij Krjepkij, Svjatij Bezsmertnij, pomiluj nas.

  [U neke praznične dane, umesto: Svjatij Bože...poju se druge pesme. Vidi dodatak.]

  Svešt. Pazimo. Mir svima. Premudrost.

  Čtec: (onaj koji čita Apostol): I duhu tvome, prokimen glas (kaže onaj glas koji je kod prokimena označen i glasno pročita prokimen. Zatim:)

  Pojci: (Pevaju isti prokimen po glasu koji je naznačen).

  Sveštenik: Premudrost.

  Čtec: Čitanje iz poslanice Galatima (ili Jevrejima, ili Rimljanima, tj. naslov Apostola koji će čitati) svetoga Apostola Pavla.

  Sveštenik: Pazimo!

  Čtec: Čita Apostol. Po svršetku:

  Sveštenik: Mir ti.

  Čtec: I duhu tvome (tiho).

  Sveštenik: Premudrost.

  Pojci: Aliluja (veliko).

  Sveštenik: Premudrost smerno stojmo; čujmo

  Sveto Jevanđelje. Mir svima.

  Narod: I duhovi tvojemu.

  Sveštenik: Čitanje svetog Jevanđelja od Mateja (ili ime drugog jevanđelista).

  Narod: Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje.

  Sveštenik: Pazimo! I čita sveto Jevanđelje. A po svršetku:

  Narod: Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje.

  Sveštenik: Recimo svi iz sve duše, i od svega uma svoga, recimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Gospode Svedržitelju, Bože otaca naših, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Još se molimo za blagoverni hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane.

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Još se molimo za najsvetijeg patrijarha (ili visokopreosveštenoga mitropolita, ili preosveštenog episkopa) našeg (ime), i za svu u Hristu braću našu.

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Još se molimo za braću našu, sveštenike, đakone, i za svo u Hristu bratstvo naše.

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Još se molimo za blažene i nezaboravne patrijarhe pravoslavne, za blagočestive careve i blagoverne carice, za osnivače ovoga svetoga hrama (ako je manastir: svete obitelji ove), i za sve do sada preminule pravoslavne oce i braću našu koji ovde počivaju, i za pravoslavne svuda.

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Još se molimo za one koji plodove donose i dobro tvore u svetom i svečasnom hramu ovom, za one koji se trude, koji pevaju, i za prisutni narod koji očekuje od Tebe veliku i bogatu milost.

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Jektenija za upokojene (služi se po potrebi).

  Sveštenik: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Još se molimo za upokojenje duša usnulih slugu Božjih (imena), i da im se oprosti svaki greh voljni i nevoljni.

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Da Gospod Bog nastani duše njihove gde pravednici počivaju.

  Narod: Gospodi pomiluj (triput).

  Sveštenik: Milost Božju, Carstvo nebesko, i oproštaj grehova njihovih molimo od Hrista, besmrtnog Cara i Boga našega.

  Narod: Podaj Gospodi.

  Sveštenik: Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Bože duhova... Jer si Ti vaskrsenje, i život, i pokoj usnulih slugu tvojih (imena), Hriste Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, sa bespočetnim tvojim Ocem, i svesvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Sveštenik: Oglašeni, pomolite se Gospodu.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Verni, pomolite se za oglašene.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Da ih Gospod pomiluje.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Da im otkrije Jevanđelje pravde.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Da ih prisajedini svojoj svetoj, sabornoj i apostolskoj Crkvi.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Spasi, pomiluj, zaštiti i sačuvaj ih, Bože, blagodaću tvojom.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Oglašeni, glave svoje priklonite Gospodu.

  Narod: Tebje Gospodi.

  Sveštenik: Da i oni s nama slave prečasno i veličanstveno ime tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Sveštenik: Vi koji ste oglašeni, iziđite; oglašeni, iziđite; vi koji ste oglašeni, iziđite; niko od oglašenih (da ne ostane). A vi koji ste verni, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Premudrost. Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Sveštenik: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Premudrost. Da svagda čuvani vlašću tvojom, Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin. (Odmah za tim).

  Iže heruvimi tajno obrazujušče,

  i životvorjaščej Trojicje, trisvjatuju

  pjesan pripjevajušče,

  vsjakoje ninje žitejskoje otložim

  popečenije.

  (Mi koji Heruvime tajanstveno izobražavamo, i Životvornoj Trojici Trisvetu pesmu pevamo, svaku sada životnu 6rigu ostavimo).

  (Sad se vrši veliki vhod, a po vhodu odmah):

  Narod: Amin.

  Jako da Carja vsjeh podimem, angelskimi nevidimo dorinosima činmi. Aliluja, aliluja, aliluja.

  (Kao oni koji će primiti Cara svih, Anđelskim Silama nevidljivo praćenoga. Aliluja, Aliluja, Aliluja).

  Sveštenik: Dopunimo molitvu svoju Gospodu.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za predložene časne Darove, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Sav dan savršen, svet, miran i bezgrešan, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj Gospodi (ili: podaj Gospode).

  Sveštenik: Anđela mira, vernog vođu, čuvara duša i tela naših, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj Gospodi.

  Sveštenik: Oproštaj i otpuštanje grehova i sagrešenja naših, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj Gospodi.

  Sveštenik: Dobro i korisno dušama našim, i mir u svetu, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj Gospodi.

  Sveštenik: Ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj Gospodi.

  Sveštenik: Kraj života našeg da bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran, i da dobar odgovor damo na Strašnom Hristovom sudu, molimo.

  Narod: Podaj Gospodi.

  Sveštenik: Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

  Narod: Tebje Gospodi.

  Sveštenik: Milosrđem Jedinorodnoga Sina tvoga, sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Sveštenik: Mir svima.

  Narod: I duhovi tvojemu.

  Sveštenik: Ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovedali:

  Narod: Otca i Sina i Svjatago Duha, Trojicu jedinosuštnuju u nerazdjeljnuju.

  Sveštenik: Dveri, dveri, premudrošću pazimo!

  Narod: Svi zajedno govore Ispovedanje vere Verujem u jednoga Boga Oca...

  Sveštenik: Stojmo smerno, stojmo sa strahom, pazimo da sveti Prinos u miru uznesemo.

  Narod: Milost mira, žertvu hvaljenija.

  Sveštenik: Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista, i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha, da bude sa svima vama.

  Narod: I so duhom tvojim.

  Sveštenik: Gore imajmo srca!

  Narod: Imami ko Gospodu.

  Sveštenik: Zablagodarimo Gospodu.

  Narod: Dostojno i pravedno jest poklanjatisja Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu, Trojicje jedinosuštnjej i nerazdjeljnjej.

  Sveštenik: Pobedničku pesmu pojući, kličući, uzvikujući i govoreći:

  Narod: Svjat, svjat, svjat Gospod Savaot! Ispoln nebo i zemlja slavi tvojeja; Osana vo višnjih, blagosloven grjadij vo imja Gospodnje; Osana vo višnjih.

  Sveštenik: Primite, jedite, ovo je Telo moje, koje se za vas lomi na otpuštenje grehova.

  Narod: Amin.

  Sveštenik: Pijte iz nje svi: ovo je krv moja Novoga Zaveta, koja se za vas i za mnoge izliva na otpuštenje grehova.

  Narod: Amin.

  Sveštenik: Tvoje od tvojih Tebi prinoseći zbog svega i za sve.

  Narod: Tebe pojem, tebe blagoslovim, tebje blagodarim, Gospodi, i molimtisja Bože naš.

  Sveštenik: Osobito za presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju.

  Narod: Dostojno jest jako voistinu blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju i mater Boga našego. Čestnjejšuju heruvim i slavnjejšuju bez sravnjenija serafim, bez istljenija Boga Slova roždšuju, suščuju Bogorodicu tja veličajem.

  (Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i svebezprekornu, i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima, Tebe što Boga Logosa (Slova) neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo).

  Sveštenik: Najpre pomeni, Gospode, najsvetijeg patrijarha (ili visokopreosveštenoga mitropolita ili preosveštenog episkopa) našeg (ime), i daruj ga svetim tvojim Crkvama u miru, zdrava i čitava, časna, dugovečna i da pravilno upravlja rečju Istine tvoje.

  Narod: I vsjeh i vsja.

  Sveštenik: I daj nam da jednim ustima i jednim srcem slavimo i pevamo prečasno i

  veličanstveno ime tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Sveštenik: I da budu milosti velikoga Boga i Spasa našega Isusa Hrista sa svima vama.

  Narod: I so duhom tvojim.

  Sveštenik: Pomenuvši sve Svete, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za prinesene i osvećene Darove, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Da čovekoljubivi Bog naš, primivši ih u svoj čisti i nadnebesni i umni Žrtvenik, kao miris miomira duhovnoga, nispošlje nam za to božansku blagodat i dar Svetota Duha, pomolimo se.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Sav dan savršen, svet, miran i bezgrešan, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj Gospodi (ili: podaj Gospode).

  Sveštenik: Anđela mira, vernog vođu, čuvara duša i tela naših, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj Gospodi.

  Sveštenik: Oproštaj i otpuštenje grehova i sagrešenja naših, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj Gospodi.

  Sveštenik: Dobro i korisno dušama našim, i mir u svetu, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj Gospodi.

  Sveštenik: Ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj Gospodi.

  Sveštenik: Kraj života našeg da bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran, i da dobar odgovor damo na Strašnom Hristovom sudu, molimo.

  Narod: Podaj Gospodi.

  Sveštenik: Izmolivši jedinstvo vore i zajednicu Svetoga Duha, sami sebe i jedni druge, i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

  Narod: Tebje Gospodi.

  Sveštenik: I udostoji nas, Vladiko, da smelo i neosuđeno smemo prizivati Tebe nebeskoga Oca i govoriti:

  Narod: Oče naš koji si na nebesima,

  da se sveti ime Tvoje,

  da dođe Carstvo Tvoje,

  da bude volja tvoja i na zemlji kao i na nebu.

  Hleb naš nasušni daj nam danas;

  i oprosti nam dugove naše

  kao što i mi opraštamo

  dužnicima svojim,

  i ne uvedi nas u iskušenje,

  no izbavi nas od zloga.

  Sveštenik: Jer je tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Sveštenik: Mir svima.

  Narod: I duhovi tvojemu.

  Sveštenik: Glave svoje Gospodu priklonimo.

  Narod: Tebje, Gospodi.

  Sveštenik: Blagodaću i milosrđem i čovekoljubljem Jedinorodnog Sina tvoga s kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Sveštenik: Pazimo! Svetinje svetima.

  Narod: Jedin Svjat, jedin Gospod, Isus Hristos, vo slavu Boga Otca. Amin.

  Zatim narod peva pričasten: Hvalite Gospoda s nebes, hvalite jego vo višnjih.

  Aliluja (triput).

  (Pričasten može biti i drugi: praznični ili proizvoljni).

  Sveštenik: Sa strahom Božjim, verom i ljubavlju pristupite.

  Narod: Blagosloven grjadij vo imja Gospodnje, Bog Gospod i javisja nam.

  Tada verni pristupaju pričešću Božanskim Tajnama.

  Po pričešću govori:

  Sveštenik: Spasi, Bože, narod tvoj i blagoslovi nasleđe tvoje.

  Narod: Vidjehom svjet istinij; prijahom Duha Nebesnago; obrjetohom vjeru istinuju, nerazdjeljnjej Trojicje poklanjajemsja, ta bo nas spasla jest.

  Sveštenik: Svagda, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin. Da ispolnjatsja usta naša hvaljenija tvojego Gospodi, jako da pojem slavu tvoju, jako spodobil jesi nas pričastitisja, svjatim tvojim božestvenim bezsmertnim i životvorjaščim tajnam: sobljudi nas vo tvojej svjatinji, ves den poučatisja pravdje tvojej. Aliluja, Aliluja, Aliluja.

  Sveštenik: Primivši božanske, svete, prečiste, besmrtne, nebeske, i životvorne, strašne Hristove Tajne, stojeći smerno, dostojno zablagodarimo Gospodu.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Izmolivši sav dan savršen, svet, miran i bezgrešan, sami sebe i jedni druge

  i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

  Narod: Tebje, Gospodi.

  Sveštenik: Jer si Ti osvećenje naše, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome

  Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Sveštenik: U miru iziđimo.

  Narod: 0 imeni Gospodnji.

  Sveštenik: Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Gospode, Ti blagosiljaš one koji Tebe blagosiljaju... i Tebi slavu i blagodarenje i poklonjenje uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin. Budi imja Gospodnje, blagosloveno ot ninje i do vjeka (triput).

  Sveštenik: Blagoslov Gospodnji neka dođe na vas, Njegovom blagodaću i čovekoljubljem, svagda, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Sveštenik: Slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava Tebi.

  Narod: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.

  Sveštenik: Vaskrsli iz mrtvih Hristos istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje Matere, svetih slavnih i svehvalnih Apostola, svetoga oca našega Jovana, arhiepiskopa carigradskoga, svetoga (čiji je hram) i svetoga (čiji je dan), svetih i pravednih bogootaca Joakima i Ane, i svih Svetih, da nas pomiluje i spase kao blag i čovekoljubiv.

  Narod: Amin.


  IV
  Liturgija sv. Vasilija Velikog

  Ova Liturgija služi se svega 10 puta u godini i to: 1. na Badnji dan; 2. na Obrezanje Gospodnje (a to je i dan praznovanja Sv. Vasilija Velikog); 3. na Krstovdan uoči Bogojavljenja; +-8. prve, druge, treće, četvrte i pete nedelje Sv. Četrdesetnice (časnog Posta); 9. na Veliki četvrtak i 10. na Veliku Subotu. (Ako bi Božić ili Bogojavljenje pali u nedelju ili ponedeljak na Badnji dan i na Krstovdan služi se Liturgija Sv. Jovana Zlatoustog, a na sam praznik Liturgija Sv. Vasilija). Poredak ove Liturgije gotove je isti kao i Zlatoustove Liturgije. Razlika je samo utoliko što su neke molitve – u Kanonu Evharistije – koje sveštenik čita Duže.

  Umesto: Dostojno jest jako voistinu..., peva se na 8. glas:

  0 tebje radujetsja, blagodatnaja, vsjakaja tvar: angelski sobor i čelovječeskij rod; osvjaščenij hrame i raju slovesnij, djevstvenaja pohvalo iz njejaže Bog voplotisja i mladenec bist; prežde vjek sij Bog naš: ložesna bo tvoja prestol sotvori i črevo tvoje prostranjeje nebes sodjela; o tebje radujetsja, blagodatnaja, vsjakaja tvar – slava tebje.

  Iza: I vsjeh i vsja, poji se na 4. glas:

  Nebojavljenago Hristova tajnika, vladičnja svjetilnika presvjetla; iže ot Kesariji Kapadokijskija strani, Vasilija Velikago – vsi da voshvalim.


  V
  Liturgija pređeosvećenih časnih darova

  (Služi se u sredu i petak i neke druge dane u sve sedmice Velikog posta – osim subote kada se služi Liturgija Sv. Jovana Zlatousta i prvih pet nedelja Velikog posta kada se služi Liturgija Sv. Vasilija Velikog – i u prva tri dana Strasne sedmice. Sastavljena je iz večernje i liturgije).

  Sveštenik: Blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha...

  Narod: Amin. I čita se: Hodite poklonimo se... i psalam 103.

  Sveštenik: U miru Gospodu se pomolimo... (Velika jektenija).

  Vozglas: Jer Tebi priliči svaka slava...

  Narod: Amin. I čita se: prvi Antiifon 18. katizme /psalam 123/; Jer kad Gospod ne bi

  bio s nama...

  /Samo u sredu pete nedelje posta 7. Katizma: psalam 48: Čujte ovo svi narodi...

  Sveštenik: Opet i opet... (Mala jektenija).

  Vozglas: Jer je tvoja moć...

  Narod: Amin. – Čita se drugi Antifon 18. katizme /psalam 128/; Množiceju brašasja... Samo u sredu pete nedelje 7. Katizma psalam 50: Pomiluj me Bože.../.

  Sveštenik: Opet i opet... /Mala jektenija/.

  Vozglas: Jer si blag...

  Narod: Amin. – I čita se treći Antifon 18. katizme /psalam 132 i 133: Gle, što je tako dobro ili krasno.../ Samo u sredu pete nedelje 7. Katizma: psalam 54: Čuj, Bože, molitvu moju.../

  Sveštenik: Opet i opet... /Mala jektenija/.

  Vozglas: Jer si Ti Bog naš...

  Narod: Amin.

  Pojci pevaju: Gospodi vozvah... Zatim – Da ispravitsja... /sav narod u crkvi kleči/.

  Pojci nastavljaju pojanje stihira iz Trioda i Mineja i Slava i ninje. Vhod sa kadionicom /sa jevanđeljem samo na dan 24. februara, 9. marta i Strasne sedmice/.

  Sveštenik: Premudrost prosti…

  Pojci: /čitaju/: Svetlosti tiha...

  Sveštenik: Pazimo! Mir svima! Premudrost!

  Pojac: – Na sredini hrama peva: prvi prokimen... i čita njegov stih.

  Sveštenik: Premudrost!

  Pojac: Čitanje iz Knjige Postanja.

  Sveštenik: Premudrost!

  Pojac: Čita prvi parimej iz Trioda.

  Sveštenik: Mir ti! Premudrost!

  Pojac: /na sredini hrama/ peva Da ispravitsja molitva moja, jako kadilo pred toboju, vozdjejanije ruku mojeju, žertva večernjaja. Desna pevnica i desna strana hrama ustaje i peva isto – potom opet kleknu.

  Pojac na sredini: Gospodi, vozvah k Tebje usliši mja, vonmi glasu moljenija mojego, vnjegda vozvati mi k tebje.

  Leva pevnica i leva strana ustaje i peva: Da ispravitsja... /celo – pa opet kleknu/.

  Pojac na sredini: Položn, Gospodi, hvaljenije ustom mojim, i dver obraščenija

  o ustnjeh mojih.

  Desna pevnica i desna strana hrama ustaje i peva: Da ispravitsja... /celo, pa opet

  kleknu/.

  Pojac na sredini: Ne ukloni serdce moje v slovesa lukavstvija, nepščevati vini o grjesjeh.

  Sveštenik: /peva/ Da ispravitsja molitva moja, jako kadilo pred toboju...

  Sav narod ustaje i produžava da peva uz trokratne metanije (velike poklone): ... Vozdjejanije ruku mojeju, žertva večernjaja.

  /Ako je dan kada se čita apostol i jevanđelje – sveštenik odmah kaže: Pazimo!

  Čtec: I duhu tvojemu, prokimen glas... i otpeva isti.

  Posle apostola Sveštenik: Mir ti! Premudrost!

  Narod: Aliluja.

  Sveštenik: Premudrost, smerno stojmo; čujmo sveto Jevanđelje. Mir svima.

  Narod: I duhovi tvojemu.

  Sveštenik: Čitanje sv. Jevanđelja od...

  Narod: Slava tebje, Gospodi, slava tebje./

  Sveštenik: Recimo svi iz ove duše, i od svega uma svoga, recimo.

  Sveštenik: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Sveštenik: Oglašeni, pomolite se Gospodu.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Da i oni s nama slave...

  Narod: Amin.

  Sveštenik: Vi koji ste oglašeni, iziđite; oglašeni, iziđite; vi koji ste oglašeni, iziđite; niko od oglašenih (da ne ostane). A vi koji ste verni, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Premudrost. Jer si Ti prosvećenje naše...

  Narod: Amin.

  Sveštenik: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Premudrost. Jer Tebi priliči...

  Narod: Amin.

  Sveštenik: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Premudrost! Po daru Hrista tvoga...

  Narod: Amin. – Svešt. vrši veliki vhod na kome se umesto "Iže heruvimi" peva:

  Ninje sili nebesnija s nami nevidimo služat; se bo vhodit car slavi, se žertva tajnaja, soveršena, dorinositsja, vjeroju i ljuboviju pristupim, da pričasnici žizni vječnija budem. Aliluja, aliluja, aliluja.

  Sveštenik: Dopunimo molitvu svoju Gospodu.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za predložene časne Darove, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

  Narod: Gospodi pomiluj.

  Sveštenik: Sav dan savršen, svet, miran i bezgrešan, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj Gospodi (ili: podaj Gospode).

  Sveštenik: Anđela mira, vernog vođu, čuvara duša i tela naših, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj Gospodi. (vidi ostale prozbe na večernju).

  Sveštenik: I udostoji nas, Vladiko...

  Pojci: Oče naš...

  Sveštenik: Jer je tvoje carstvo...

  Narod: Amin.

  Sveštenik: Mir svima.

  Narod: I duhovi tvojemu.

  Sveštenik: Glave svoje priklonite Gospodu.

  Narod: Tebje, Gospodi.

  Sveštenik: Blagodaću i milosrđem...

  Narod: Amin.

  Sveštenik: Pazimo! Pređeosvećene Svetinje Svetima!

  /Svi verni u hramu kleknu/.

  Narod: Jedan je Svet, jedan Gospod, Isus Hristos u slavu Boga Oca. Amin.

  Zatim narod peva pričasten: Vkusite i vidite jako blag Gospod. Aliluja, aliluja,

  aliluja.

  Sveštenik: Sa strahom Božjim, verom i ljubavlju pristupite.

  Narod: Blagoslovlju Gospoda na vsjakoje vremja, hvala jego vo ustnjeh mojih.

  I narod pristupa pričešću Božanstvenim Tajnama. A po pričešću:

  Sveštenik: Spasi, Bože, narod tvoj, i blagoslovi nasleđe Tvoje.

  Narod: Hljeb nebesnij i Čašu žizni. Vkusite i vidite jako blag Gospod. Aliluja,

  aliluja, aliluja.

  Sveštenik: Svagda, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin. Da ispoljnjatsja usta naša...

  /dalje je završetak kao na običnoj liturgiji/.


  VI
  Dodatak

  Krstovdan

  Na praznike Hristove postoje izvesne izmene na Sv. Liturgiji. Te izmene su sledeće: 1. Na Krstovdan (14. septembra) umesto: Blagoslovi duše... i Blažena, čitaju se antifoni. Antifona ima tri.

  I Antifon

  Čtec: Bože, Bože moj, vonmi mi vskuju ostavil mja jesi.

  Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

  Čtec: Daleče ot spasenija mojego, slovesa grjehopadenij mojih.

  Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

  Čtec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin.

  Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

  II Antifon

  Čtec: Vskuju Bože otkrinul ni jesi do konca.

  Narod: Spasi nas Sine Božij, plotiju raspnijsja, pojuščija Ti: Aliluja.

  Čtec: Pomjani sonm tvoj, jegože stjažal jesi isperva.

  Narod: Spasi nas Sine Božij, plotiju raspnijsja, pojuščija Ti: Aliluja.

  Čtec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu.

  Narod: I ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Jedinorodnij Sine i Slove Božij...

  III Antifon

  Čtec: Gospod vocarisja, da gnjevajutsja ljudije: sjedjaj na heruvimjeh, da podvižitsja zemlja.

  Narod: (tropar) Spasi Gospodi ljudi tvoja i blagoslovi dostojanije tvoje, pobjedi vsjem pravoslavnim hristijanom (našim) na soprotivnija daruja; i toje sohranjaja Krestom tvojim žiteljstvo.

  Čtec: Gospod v Sionje velik, i visok jest nad vsjemi ljudmi.

  Narod: Tropar.

  Čtec: Poklonitesja Gospodevi, vo dvorje svjatjem jego.

  Narod: Tropar.

  Vhodnoje: Voznosite Gospoda Boga našego, i poklanjajtesja podnožiju nogu jego, jako svjato jest.

  Posle vhoda: tropar, Slava i ninje: kondak glas 4: Voznesijsja na Krest voljeju tezoimenitomu tvojemu novomu žiteljstvu ščedroti tvoja daruj, Hriste Bože. Vozveseli siloju tvojeju pravoslavni rod naš, pobjedi daja jemu na sopostati; posobije imuščemu tvoje oružije mira, nepobjedimuju pobjedu.

  Pred čitanje apostola umesto: Svjatij Bože...

  Narod: Krestu tvojemu poklanjajemsja, Vladiko, i svjatoje Voskresenije tvoje

  slavim (3 puta).

  Slava Ocu... i ninje i prisno... i svjatoje voskresenije tvoje slavim. Krestu tvojemu poklanjajemsja... (Ova pesma se poji i u treću Nedelju posta – Krstopoklonu).

  Umesto Dostojno... poje se irmos praznika.


  2. Božić (25. decembar)

  I Antifon

  Čtec: Ispovjemsja tebje Gospodi vsjem serdcem mojim, povjem vsja čudesa tvoja.

  Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

  Čtec: V sovjete pravih i sonmje, velija djela Gospodnja.

  Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

  Čtec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin.

  Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

  II Antifon

  Čtec: Blažen muž bojajsa Gospoda i zapovjedeh jego voshodjaščet zjelo.

  Narod: Spasi nas Sine Božij, roždejsja ot Djevi, pojuščija Ti: Aliluja.

  Čtec: Silno na zemlji budet sjemja jego, rod pravih blagoslovitsja.

  Narod: Spasi nas Sine Božij, roždejsja ot Djevi, pojuščija Ti: Aliluja.

  Čtec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu.

  Narod: I ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Jedinorodnij Sine i Slove Božij...

  III Antifon

  Čtec: Reče Gospod Gospodevi mojemu: sjedi odesnuju mene, dondeže položu vragi tvoja, podnožije nog tvojih.

  Narod: (tropar) Roždestvo tvoje, Hriste Bože naš, vozsija mirovi svjet razuma; v njem bo zvjezdam služaščij zvjezdoju učahusja, tebje klanjatisja solncu pravdi. I tebe vjedjeti s visoti vostoka, Gospodi, slava tebje.

  Čtec: Žezal sili poslet ti Gospod ot Siona, i gospodstvuj posredje vragov tvojih.

  Narod: Tropar.

  Čtec: S toboju načalo v den sili tvojeja, vo svjetlosteh svjatih tvojih.

  Narod: Tropar.

  Vhodnoje: Iz čreva prežde denici rodih tja, kljatsja Gospod i neraskajetsja, ti jerej vo vjek po činu Melhisedekovu.

  Posle vhoda: tropar, Slava i ninje: kondak glas 3: Djeva dnes presuščestvenago raždajet, i zemlja vertep nepristupnomu prinosit, angeli so pastirmi slavoslovjat, volsvi že so zvjezdoju sputešestvujut: nas bo radi rodisja otroča mlado – prevječnij Bog.

  Pred čitanje apostola umesto: Svjatij Bože...

  Narod: Jelici vo Hrista krestistesja, vo Hrista oblekostesja, Aliluja (3 puta). Slava Ocu... i ninje i prisno... Vo Hrista oblekostesja, Aliluja. Jelici vo Hrista krestistesja...

  Umesto Dostojno... poje se irmos praznika.


  3. Bogojavljenje (6/19. januara)

  I Antifon

  Čtec: Vo ishodje Izrailjevje ot Egipta, domu Jakovlja, iz ljudej varvar.

  Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

  Čtec: More vidje i pobježe, Jordan vozvratisja vspjat.

  Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

  Čtec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin.

  Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

  II Antifon

  Čtec: Vozljubih, jako uslišit Gospod glas moljenija mojego.

  Narod: Spasi nas Sine Božij, vo Jordanje krestivijsja, pojuščija Ti: Aliluja.

  Čtec: Jako prikloni uho svoje mnje: i vo dni moja prizovu.

  Narod: Spasi nas Sine Božij, vo Jordanje krestivijsja, pojuščija Ti: Aliluja.

  Čtec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu.

  Narod: I ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Jedinorodnij Sine i Slove Božij...

  III Antifon

  Čtec: Ispovjedajtesja Gospodevi jako blag, jako vo vjek milost jego.

  Narod: (tropar) Vo Jordanje kreščajuščusja tebje, Gospodi, trojičeskoje javisja poklonjenije: Roditeljev bo glas svidjeteljstvovaše tebje – vozljubljenago tja Sina imenuja; i Duh vo vidje golubinje, izvjestvovaše slovese utverždenije; javljejsja Hriste Bože, i mir prosvješčej, slava tebje.

  Čtec: Da rečet ubo dom Izrailjev: jako blag, jako vo vjek milost jego.

  Narod: Tropar.

  Čtec: Da rečet ubo dom Aron: jako blag, jako vo vjek milost jego.

  Narod: Tropar.

  Vhodnoje: Blagosloven grjadij vo imja Gospodnje, blagoslovihom vi iz domu Gospodnja,

  Bog Gospod i javisja nam.

  Posle vhoda: Tropar, Slava i ninje: kondak glas 3: Javilsja jesi dnes vseljenjej, i

  svjet tvoj, Gospodi, znamenasja na nas, v razumje pojuščih tja: prišel jesi i javilsja

  jesi svjet nepristupnij.

  Pred čitanje apostola umesto: Svjatij Bože...

  Narod: Jelici vo Hrista krestistesja, vo Hrista oblekostesja, Aliluja (3 puta).

  Slava Ocu... i ninje i prisno... Vo Hrista oblekostesja, Aliluja.

  Jelici vo Hrista krestistesja...

  Umesto Dostojno... poje se irmos praznika.


  4. Sretenje (2. februara)

  Vhodnoje: Skaza Gospod spasenije svoje, pred jaziki otkri pravdu svoju.

  Umesto: Dostojno... peva se irmos praznika.


  5. Cveti

  I Antifon

  Čtec: Vozljubih, jako uslišit Gospod glas moljenija mojego.

  Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

  Čtec: Jako prikloni uho svoje mnje: i vo dni moja prizovu.

  Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

  Čtec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin.

  Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

  II Antifon

  Čtec: Vjerovah, tjemže vozglagolah; az že smirisja zjelo.

  Narod: Spasi nas Sine Božij, vozsjedij na žrebja, pojuščija Ti: Aliluja.

  Čtec: Čto vozdam Gospodevi o vsjeh, jaže vozdade mi.

  Narod: Spasi nas Sine Božij, vozsjedij na žrebja, pojuščija Ti: Aliluja.

  Čtec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu.

  Narod: I ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Jedinorodnij Sine i Slovo Božij...

  III Antifon

  Čtec: Ispovjedajtesja Gospodevi jako blag, jako vo vjek milost jego.

  Narod: (tropar) Obščeje voskresenije prežde tvojeja strasti uvjerjaja, iz mertvih vozdvigal jesi Lazarja, Hriste Bože, tjemže i mi jako otroci pobjedi znamenija nosjašče; tebje Pobjeditelju smerti vopijem: osana vo višnjih, blagosloven grjadij vo imja Gospodnje.

  Čtec: Da rečet ubo dom Izrailjev: jako blag, jako vo vjek milost jego.

  Narod: Tropar.

  Čtec: Da rečet ubo dom Aron: jako blag, jako vo vjek milost jego.

  Narod: Tropar.

  Vhodnoje: Blagosloven grjadij vo imja Gospodnje, blagoslovihom vi iz domu Gospodnja, Bog Gospod i javisja nam.

  Posle vhoda: tropar, Slava i ninje: kondak glas 3: Na prestolje na nebesi, na žrebjati na zemlji nosimij, Hriste Bože, angelov hvaljenije, i djetej vospjevanije prijal jesi zovuščih ti: blagosloven jesi grjadij Adama vozvati.

  Umesto Dostojno— poje se irmos praznika.


  6. Vaskrs

  I Antifon

  Čtec: Voskliknite Gospodevi vsja zemlja, pojte že imeni jego, dadite slavu hvalje jego.

  Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

  Čtec: Recite Bogu: kolj strašna djela tvoja, vo množestvje sili tvojeja solžut tebje vrazi tvoji.

  Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

  Čtec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin.

  Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

   

  II Antifon

  Čtec: Bože, uščedri ni i blagoslovi ni, prosvjeti lice tvoje na ni i pomiluj ni.

  Narod: Spasi nas Sine Božij, voskresij iz mertvih, pojuščija Ti: Aliluja.

  Čtec: Da ispovjedjatsja tebje ljudije Bože, da ispovjedjatsja tebje ljudije vsi.

  Narod: Spasi nas Sine Božij, voskresij iz mertvih, pojuščija Ti: Aliluja.

  Čtec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu.

  Narod: I ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Jedinorodnij Sine i Slove Božij...

   

  III Antifon

  Čtec: Da voskresnet Bog i rastočatsja vrazi jego, i da bježat ot lica jego nenavidjaščih jego.

  Narod: (tropar) Hristos voskrese iz mertvih, smertiju smert popravij, i suščim vo

  grobjeh život darova.

  Čtec: Jako iščezajet dim da iščeznut, jako tajet vosak ot lica ognja.

  Narod: Tropar.

  Čtec: Tako da pogibnut grješnici ot lica Božija, a pravednici da vozveseljatsja, da vozradujutsja pred Bogom.

  Narod: Tropar.

  Vhodnoje: V cerkvah blagoslovite Boga Gospoda ot istočnik Izrailjevih.

  Posle vhoda: tropar, Slava i ninje: kondak glas 3: Ašče i vo grob snizšel jesi bezsmertne, no adovu razrušil jesi silu i voskresal jesi jako pobjeditelj, Hriste Bože; ženam mironosicam vješčavij: radujtesja, i tvojim apostolom mir darujaj; padšim podajaj voskresenije.

  Pred čitanje apostola umesto: Svjatij Bože...

  Narod: Jelici vo Hrista krestistesja...

  Umesto Dostojno... poje se irmos praznika.

  Angel vopijaše blatodatnjej: čistaja Djevo radujsja! i paki reku: radujsja! tvoj sin voskrese tridneven ot groba, i mertvija vozdvignuvij – ljudije veselitesja! Svjetisja, svjetisja, Novij Jerusalime, slava bo Gospodnja na tebje vozsija; likuj ninje i veselisja Sione, ti že, čistaja, krasujsja Bogorodice o vostaniji roždestva tvojego!

  Umesto: Blagosloven grjadij... Vidjehom svjet istinij... Da ispoljnjatsja... i Budi imja Gospodnje..., poji se tropar: Hristos voskrese...


  7. Spasovdan

  I Antifon

  Čtec: Vi jazici vospleščite rukami, voskliknite Bogu glasom radovanija.

  Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

  Čtec: Jako Gospod višnjij strašen, car velij po vsej zemlji.

  Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

  Čtec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin.

  Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

   

  II Antifon

  Čtec: Velij Gospod i hvaljen zjelo, vo gradje Boga našego, vo gorje svjatjej jego.

  Narod: Spasi nas Sine Božij, voznesijsja vo slavje, pojuščija Ti: Aliluja.

  Čtec: Gori sionskija, rebra sjeverova, grad carja velikago.

  Narod: Spasi nas Sine Božij, voznesijsja vo slavje, pojuščija Ti: Aliluja.

  Čtec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu.

  Narod: I ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Jedinorodnij Sine i Slove Božij...

  III Antifon

  Čtec: Uslišite sija vsi jazici, vnušite vsi živuščij po vseljenjej.

  Narod: (tropar) Voznesalsja jesi vo slavje, Hriste Bože naš, radost sotvorivij učenikom, objetovanijem Svjatago Duha, izvješčenim im bivšim blagoslovenijem, jako ti jesi Sin Božij, izbavitelj mira.

  Čtec: Zemnorodniji že i sinove čelovječestij, vkupje bogat i ubog.

  Narod: Tropar.

  Čtec: Usta moja vozglagoljut premudrost, i poučenije serdca mojego razum.

  Narod: Tropar.

  Vhodnoje: Vzide Bog vo voskliknoveniji, Gospod po glasje trubnje.

  Posle vhoda: tropar, Slava i ninje: kondak glas 3: Ježe o nas ispolniv smotrenije, i jaže na zemlji sojediniv nebesnim, voznesalsja jesi vo slavje, Hriste Božo naš, nikakože otlučajasja, no prebivaja neotstupnij, i vopija ljubjaščim tja: az jesam s vami, i niktože na vi.


  8. Duhovi

  I Antifon

  Čtec: Nebesa povjedajut slavu Božiju, tvorenije že ruku jego vozvješčajet tverd.

  Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

  Čtec: Den dni otrigajet glagol i nošč nošči vozvješčajet razum.

  Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

  Čtec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin.

  Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

   

  II Antifon

  Čtec: Uslišit tja Gospod v den pečali, zaščitit tja imja Boga Jakovlja.

  Narod: Spasi nas Utješitelju Blagij, pojuščija Ti: Aliluja.

  Čtec: Poslet ti pomošč ot Svjatago, i ot Siona zastupit tja.

  Narod: Spasi nas Utješitelju Blagij, pojuščija Ti: Aliluja.

  Čtec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu.

  Narod: I ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Jedinorodnij Sine i Slove Božij...

   

  III Antifon

  Čtec: Gospodi, siloju tvojeju vozveselitsja car i o spaseniji tvojem vozradujetsja zjelo.

  Narod: (tropar) Blagosloven Jesi Hriste Bože naš, iže premudri lovci javljej, nizposlavij im Duha Svjatago, i tjemi ulovljej vseljenuju, čelovjekoljubče, slava tebje.

  Čtec: Želanija serdca jego dal jesi jemu, i hotjenija usnu jego njesi lišil jego.

  Narod: Tropar.

  Čtec: Jako predvaril jesi jego blagoslovenijem blagostinjim, položil jesi na glavje jego vjenec ot kamene čestna.

  Narod: Tropar.

  Vhodnoje: Voznesisja, Gospodi, siloju tvojeju, vospojem i pojem sili tvoja.

  Posle vhoda: tropar, Slava i ninje: kondak glas 3: Jegda snišed jaziki slija, razdjeljaše jaziki Višnjij: jegda že ognjenija jaziki razdajaše, v sojedinjenije vsja prizva, i soglasno slavim Vsesjatago Duha.


  // Projekat Rastko / Bogoslovlje //
  [ Promena pisma | Pretraga | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]