NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoArheologija
TIA Janus

Штампано издање:
 • Издавач: Центар за археолошка истраживања Филозофског факултета,
  Београд, Чика Љубина 18-20
 • Едиција: Велика археолошка налазишта
 • Одговорни уредник: Владислав Поповић
 • Рецензенти: Милутин Гарашанин, Живко Микић
 • Превод на енглески: Смиљка Кјурин
 • Фотографије: Владимир Поповић, Братислав Стојановић
 • Графички прилози: Светлана Лазић
 • Графичка опрема и реализација: Душан Мркобрад

Никола Тасић
Драгослав Срејовић
Братислав Стојановић

Винча

Центар неолитске културе у Подунављу

Београд, 1990

Електронско издање:

 • Пројекат Растко - Библиотека српске културе на Интернету, 16. јануар 2001.
 • Извршни уредник, коректура, лектура: Зоран Стефановић
 • Обрада слике: Ненад Петровић
 • Вебмастер: Милан Стојић
 • Дизајнер: Маринко Лугоња
 • Делимични спонзор издања: ТИА Јанус


 


Винча
Центар неолитске културе у Подунављу


Географски положај и историјат истраживања

 

Винча и остала неолитска насеља у Србији
(кликни на мапу за већи приказ)

Археолошко налазиште Бело брдо у Винчи, на десној обали Дунава, 14 km низводно од Београда, захвата површину од десетак хектара. Висока лесна тераса и културни слојеви падају према периферији, тако да формирају брежуљак који доминира околином. Положај налазишта је такав да је пружао све услове за дуготрајан боравак људских заједница: река, са једне стране, са свим својим преимућствима, почев од богатства рибом до могућности комуницирања са светом, и долина Болечице, с друге стране, која је Винчу повезивала са залеђем богатим минералима и рудама (Авала, Рудник), ловним животињама и плодним земљиштем. Географски положај Винче обезбеђивао је њеним становницима посредничку улогу између култура које су се развијале на југу све до Егејског мора и на северу до средње Европе. Рефлекси значајних збивања и промена у материјалној и духовној култури очитавају се у појединим нивоима културног слоја дебљине око 10 m, колико се наталожило дугим боравком људи на овом месту. Зато је и разумљиво што се Винча у археолошкој науци средње и југоисточне Европе узима као поуздан репер за проучавање појаве и развоја великог броја неолитских и енеолитских култура ових подручја.

Прво археолошко ископавање у Винчи започео је Милоје M. Васић 1908. године на простору од приближно 400 m2. Ca мањим прекидима, ти радови су трајали све до почетка Првог светског рата. Радови су обновљени тек 1924. године, али накратко, јер су материјалне могућности државе осиромашене у рату биле скромне. Срећна околност која је улила велику наду појавила се када је, посредством писца Алека Брауна (Alec Brown) и пријатеља са ратишта Џон Линтон Мајреса (John Linton Myres), професора Универзитета у Оксфорду, у руке M. Васића доспео један оглас из Times-a, у коме сер Чарлс Хајд (Sir Charles Hyde) нуди финансијску помоћ за истраживање старина. Уз повољне препоруке које су пружала дотадашња истраживања у Винчи и уз помоћ енглеских пријатеља, добијена су значајна финансијска средства, којима су омогућена истраживања на великој површини. Та истраживања добила су и велики публицитет, посебно у енглеској штампи (Birmingham Post, Man, Illustrated London News). Винча се тако између 1929. и 1931. године нашла у жижи интересовања археолошке науке и постала налазиште чувено у целом научном свету.

Винча - ископавање 1924. године

Са четири тома монографије Праисторијска Винча (Београд 1932, 1936) и са четрдесетак библиографских јединица из пера М. Васића, завршена је друга фаза истраживања Винче. До обнове истраживања у Винчи прошло је 47 година. За то време је налазиште било препуштено дивљим ископавањима, уништавању профила од стране разних аматера и колекционара. Оснивањем Одбора за археолошка истраживања у Винчи при Српској академији наука и уметности, а нарочито ангажовањем председника тога Одбора академика Васе Чубриловића и потпредседника Јована Тодоровића, започета су 1978. године нова ископавања.

Винча - ископавања 1931. године

У прво време, док су испитивани слојеви металног доба и средњег века, истраживањима је руководио Никола Тасић у сарадњи са Горданом Вујовић, а од 1982. године, када су започети радови на неолитским слојевима, ту дужност су преузели академици Милутин Гарашанин и Драгослав Срејовић.

Винча - ископавања 1985. године

Током последњих десет година у Винчи су истражени велика старосрпска некропола и остаци из бронзаног и бакарног доба, а започета су и ревизиона ископавања неолитских насеља, и то применом најсавременијих археолошких метода.

Винча и њена култура

Винча је највеће и најцеловитије истражено неолитско насеље у Европи. На овом месту, где се преко долине Болечице и Дунава разиграни рељеф Шумадије сусреће са банатском равницом, налазила се између 4500. и 3500. г. пре н. е. метропола једне садржајима пребогате културе. Стога је Винча појам којим се данас обележава зенит неолитске културе у Европи.

Културни слој Винче, висок око 10,5 m, пружа необично занимљиву и узбудљиву слику. Као на раскошном ћилиму у њему се по вертикали нижу један над другим румени, жути, мрки, пепељасти и црни прослојци формирани од остатака разорених насеља, спаљених колиба, великих ровова и засутих јама и гробова. Сваки од тих прослојака, који обележава поједине фазе живота у Винчи, садржи праве ризнице најразноврснијих предмета: оруђе и оружја од камена и кости, посуђе за свакодневну употребу, раскошно декорисане ритуалне вазе, велики број антропоморфних и зооморфних фигурина, накит од разних врста ретких, скупоцених материјала и безброј других предмета, израђених у самој Винчи или прибављених из удаљених области, из средње Европе, доњег Подунавља или са Медитерана.

Културни слој у Винчи, дебео 10,5 метара

Мада је праисторијско насеље у Винчи годинама ископавано, ипак је испитан само његов средишњи део. На истраженом простору нађено је, међутим, на хиљаде предмета који данас красе многе музејске збирке, а рад на њиховом поучавању траје с несмањеним интересовањем и данас. На основу тих бројних и веома разноврсних предмета, као и остатака архитектуре и коришћених сировина, може се поуздано реконструисати цела историја Винче, односно материјална и духовна култура бројних генерација које су у њој живеле.

Винча - гроб Бодрогкерестур културе

Прво поглавље Винчине историје сачувано је само у фрагментима и отуда је недовољно јасно. На основу скромних остатака најстаријег насеља, откривених на око 10,5 m испод површине, може се закључити да је Винча први пут насељена у тренутку кад је култура средњег неолита (старчевачка култура) већ прешла зенит и почела да се ближи свом крају, вероватно негде око 4800. године старе ере. У то време југословенски део Подунавља био је густо насељен и оснивање првог насеља у Винчи треба вероватно резати за мању групу колониста која је у трагању за слободним њивама и пашњацима напустила неко оближње веће насеље, лоцирано у јужном Банату. Мада је њихово насеље у Винчи било релативно краткотрајно и малог обима и мада у њиховом стваралаштву није могуће открити неки нов, особен израз, ипак су ти досељеници оставили у Винчи један документ, изузетно значајан за упознавање њиховог физичког изгледа и њихове духовне културе. To је велика гробница с прилазом и девет скелета која је у центру најстаријег насеља откривена 1931. године. Овај налаз, јединствен у оквирима неолитске културе југоисточне Европе, показује да су први земљорадници Подунавља припадали једном посебном антрополошком типу у коме се обједињују одлике старе европске популације с одликама грацилних Медитеранаца. Исто сажимање старобалканских, аутохтоних елемената са медитеранским опажа се у старчевачкој култури, односно култури првих становника Винче. Тако најстарија станишта у Винчи имају, као и станишта на осталим насељима овог времена у Подунављу, најчешће елипсоидне основе укопане у лес и шаторасти кров од прућа, трске и сламе који належе непосредно на основу. Ове шаторасте колибе, груписане у најстаријем насељу Винче по одређеном систему око централне колибе, живо подсећају на архитектуру старије подунавске мезолитске културе (култура Лепенског Вира).

Антропоморфна фигурина из Винче

За исте традиције се повезују и стубасте антропоморфне фигуре овог времена, као и нерашчлањене керамичке посуде чије форме јасно упућују на старије узоре рађене од камена или дрвета. Међутим, поједине орнаменталне технике примењене на керамици (на пример, сликане вазе) као и неки ретки материјали коришћени за накит (спондилус, палигорскит) јасно показују да су носиоци старчевачке културе одржавали везе са становницима егејског и ширег источномедитеранског подручја. Још cу били живљи контакти са областима које леже северније од југословенског Подунавља. Њих потврђују ножићи од вулканског стакла (обсидијана) које cу становници најстаријег насеља у Винчи добављали из горњег Потисја.

 

Антропоморфна фигурина из Винче

На основу расположивог археолошког материјала може се закључити да cу први становници Винче живели у добросуседским односима како са становницима Панонског басена тако и јужних области Балканског полуострва. Најстарије насеље у Винчи није било ни ограђено ни утврђено, a налази из шаторастих колиба везују се за мукотрпни али и спокојни живот сељака чија је свакодневица била испуњена напорним радом на изради камених алатки и разних керамичких производа, а свакако и сталном бригом за усеве, за стоку и улов. Становници најстаријег насеља у Винчи нису, међутим, могли да за дуже време убирају заслужене плодове свога труда. Већ средином V миленија старе ере отпочињу ланчани покрети неолитских популација у Тракији и доњем Подунављу који нешто касније захватају и области око Винче. Ово превирање изазвано је лаганом пенетрацијом анадолске халколитске културе типа Чан Хасан - Бејџесулчан која се према Балканском полуострву кретала у два смера: сувоземним путевима, од југоисточне Тракије према Подунављу, и маритимним комуникацијама, од средње Грчке до северне Далмације. Као последица овог струјања, при коме се анадолске форме сажимају с локалним аутохтоним облицима, настају на целом Балканском полуострву и средњем Подунављу културе млађег неолита. Тако у додиру са новим досељеницима и подунавска старчевачка култура прераста у нову, винчанску културу.

Минијатурни жртвеник из Винче

У овим немирним временима Винча је у једном тренутку, вероватно негде око 4500. године старе ере, потпуно опустела. Тешко је оценити које је време протекло пре обнове и бујања новог живота у Винчи. Свакако да тај период није био дуготрајан јер је непосредно изнад напуштених шаторастих станишта подигнуто ново, велико насеље чији cу житељи генерацијама остали на том тлу негујући и ширећи близу 1000 година једну особену културу млађег неолита којој је Винча дала име.

Пехар из Винче

Дух нове културе и новог начина живота манифестован је јасно у архитектури. При изградњи новог насеља посебна пажња обраћена је распореду кућа. Од њих cу, нажалост, остале очуване само основе, али је утврђено да cу све биле оријентисане у правцу југоисток-северозапад, да cу имале четвороугаоне, готово квадратне основе, вертикалне зидове и кров на две воде.

Зооморфна посуда из Винче

Као грађевински материјал и даље је коришћено дрво и глина, али сам грађевински поступак обогаћен је новим детаљима и знањима, као на пример нивелисањем, стабилизацијом подлога, изолацијом од влаге, облепљивањем зидова и њиховим бојењем. У раздобљу од хиљаду година Винча остаје ушорено, ограђено насеље са истим системом комуникација. Временом се једино стамбени простор увећава и функционално разуђује. Док cу прве куће редовно једноћеличне и довољне за живот само једне мање породице, у млађим насељима откривене cу велике правоугаоне грађевине од 40 до 60 m2 са већим бројем просторија и уграђеним "намештајем" (банци, пећи, мангани, долапи, столови).

Ритуална ваза из Винче

Континуитет културе још изразитије потврђују покретни археолошки налази, на првом месту керамичке израђевине - посуђе и антропоморфне фигурине. Ове две велике групе налаза, кроз које је испољен и високо развијен смисао за уметничко обликовање, крајње осетљиво одржавају све животне ситуације бројних Винчиних генерација, односно динамику винчанске културе у целини. На основу стилских одлика керамике и антропоморфне пластике могу се најлакше утврдити основне етапе живота у Винчи, односно извршити периодизација културе млађег неолита у средњем Подунављу.

Лонац са урезаном декорацијом из Винче

Утемељење, раст и највиши успон винчанске културе илуструју археолошки налази откривени у Винчи на дубинама између деветог и шестог метра. У овом раздобљу, које се методом С-14 може датовати оквирно између 4500. и 3800. године старе ере, становници Винче и њихови саплеменици остварују културу особеног стила која далеко зрачи и супериорно доминира највећим делом средње и југоисточне Европе. Винчанска култура поседовала је око 4000. г. пре н. е. територију већу од територију било које друге неолитске културе у Европи, а поједина њена насеља, на пример Винча, Потпорањ, Селевац или Дивостин, премашала cу величином и бројем житеља не само сва истовремена неолитска насеља већ и прве градове који cу знатно касније настали у Месопотамији, Егеји и Египту. Заједнице тих великих насеља прилагођавале cу своје основне делатности локалним условима. Тако се у неким насељима већа пажња поклањала земљорадњи и сточарству, a у некима ткачкој радиности и трговини, док cу се у онима која у својој околини имају ретке сировине зачели рударство и разне врсте заната.

Антропоморфна посуда из Винче

Специјализоване делатности омогућиле cу брз привредни успон, друштвено раслојавање и опште богаћење свих заједница винчанске културе. Заједнице у Шумадији, Банату и Срему брижљивом обрадом земље и негом крупне стоке створиле су вишкове производа, који су им омогућавали да од суседних етно-културних група добијају сировине које нису имали на својој територији, на првом месту ердељски обсидијан, драгоцену сировину за израду српова и прецизних алатки. С друге стране, стабилност привреде омогућила је винчанским заједницама да известан број својих чланова ослободе непосредне производње, односно да их усмере на посебне делатности, првенствено на изналажење локалних сировина или њихову прераду.

Посуда са три ножице из Винче

На тај начин становници Винче дошли су до цинабарита, који је вађен у Шупљој стени испод Авале, као и до неких других ретких стена и минерала (алабастер, мермер). Винча је из тих разлога постала и највеће тржиште југоисточне Европе, и то не само због изузетне вредности сопствених производа већ и због ретких сировина или предмета који су у њу допремани из Трансилваније, горњег Потисја, доњег Подунавља па чак и са обала Егејског и Јадранског мора.

Антропоморфна фигурина из Винче

Широка размена добара и развој комуникација ослободили су творце винчанске културе грчевито везаности за малени комад земље и предачке навике, дали су полет њиховој машти и омогућили им да наслуте нове светове и успоставе однос пун поверења према природи, животу и будућности. Винча и још неколико неолитских насеља у близини Вршца (Потпорањ), Крагујевца (Гривац, Дивостин), Титове Митровице (Валач) и Приштине (Предионица) постају велики религиозни центри, а истовремено и уметничка жаришта која пресудно утичу на ликовно стваралаштво свих неолитских заједница средње и југоисточне Европе. На стотине и хиљаде глинених фигурина и ритуалних ваза, откривених у поменутим насељима, не указују само на изузетну маштовитост и уметничку надареност њихових твораца већ и на развијено митотворство и нагло разгранавање магијско-религијске праксе у оквирима винчанске културе.

Седећа антропоморфна фигурина из Винче

Тематска разноликост глинених фигурина (наге или обучене фигуре жена и мушкараца у стојећем, клечећем или седећем ставу, фигуре с маскама на лицу, хермафродитске фигуре) и њихов стилски развој од натуралистичких преко реалистичких до сасвим апстрактних форми сигурни су доказ да је у винчанској култури превладана примитивна магија, односно да је оформљена јасна религијска мисао. Та мисао, судећи по изгледу глинених идола и разноврсних културних предмета изражавана је у ритуалима и мотивима повезаним са сменом годишњих доба, сетвом и жетвом, рађањем и умирањем, као и сталном обновом живота, ликовно најпотпуније израженом приказом жене са дететом у наручју. Оне винчанске заједнице које се нису определиле за земљорадњу и сточарство већ за проналажење и обраду нових сировина створиле су, међутим, сасвим другачији духовни свет.

Ваза потиске културе из Винче

Заједнице које су живеле између висова Кучајне и Дели Јована, у близини пећина, великих пукотина и топлих извора, рано су наслутиле да у утроби земље, у потпуној тами, настају, расту и сазревају најразличитије стене и минерали. Припадници тих заједница први су у Европи продрли у тај зачарани подземни свет, изнели на светлост дана његове плодове и, уз помоћ ватре, натерали их да се преобразе у нову материју - у метале, у конкретном случају у бакар. Открићем велике тајне преображаја материје ови први европски рудари и ковачи уплели су се у процесе космичког живота и везали за један посебан свет богова и хероја. После открића бакра, њихова машта населила је целу природу безбројним тајанственим бићима - палчићима, вилама и вилењацима, који су се придружили демонима жита и духовима плодоносног дрвећа. Тај особен сакрални свет, који је у винчанској култури успостављен најкасније почетком IV миленијума пре нове ере, одржао се на Балканском полуострву све до времена ширења хришћанства, a један његов део вероватно је уграђен и у темеље најстарије забележене европске митологије - у старогрчке митове о Деметри, Дионису и божанском ковачу Хефесту.

Ваза потиске културе из Винче

Винчанска култура била је у зениту све до око 3800. г. пре н. е. Остаци насеља и покретни археолошки налази откривени на дубинама између шестог и другог метра културног слоја Винче, датовани методом С-14 у раздобље између 3700. и 3500. године старе ере, показују да Винча постепено губи свој пређашњи значај и да се винчанска култура у целини лагано гаси. Најпре се запажа да су насеља из овог дела културног слоја знатно мања од претходних и да се у једном моменту приступа изградњи новог одбрамбеног система. Мада се и даље наставља локална производња свих врста оруђа и керамичких производа, ипак је карактеристично да је број импортованих објеката све већи и да се све чешће подражавају узори из туђинских култура. Очигледно је да уместо метрополе која зрачи, Винча сад постаје само место које сабира елементе са најразличитијих страна. Овај општи замор, испољен како у неоригиналној керамичкој производњи тако и у изради антропоморфних фигурина, изазван је проналаском и све чешћом употребом метала, у првом реду бакра и злата. Открићем ових метала нарушава се ранија културна равнотежа и отпочиње распадање структуре неолитског света.

Здела из Винче

Сви ти догађаји деловали су снажно на материјалну и духовну културу Винчиног становништва. У првом тренутку подстреци са стране имали су позитивно деловање јер сажимањем традиционалних форми с елементима новог стила настаје у Винчи краткотрајни ренесанс културе окарактерисан у првом реду оригиналним облицима антропоморфне пластике и новим орнаменталним техникама на керамици. При овој новој стилској синтези антропоморфне фигурине задржавају у основи још реалистичке облике, али раније тродимензионално моделоване површине постају равне, а пластично моделовани детаљи постепено се схематизују и претварају у тешко разумљиве орнаменталне знаке. Овај доследно спроведен орнаменталан стил има за циљ да помоћу једне врсте цртежа и сенчења компензује изгубљен смисао за трећу димензију.

Антропоморфна фигурина из Винче

На извесним статуетама примењено је и бојење којим је још више наглашен пиктурални карактер новог орнаменталног стила. Отуда урезани или сликани детаљи на Винчиним фигуринама не означавају ни одело, ни тетовиране знаке, већ настају као резултат развоја стила који се креће од тродимензионалних реалистичких облика ка линеарно-апстрактним формама. Формирање овог стила мора се везати за технику резања и украшавања металног лима и кости. Као што је у току старије етапе винчанске културе глина одређивала основне облике антропоморфних статуета, тако у млађој етапи фигурине од металног лима и кости постају носиоци линеарно-апстрактног стила који се са више или мање успеха транспонује и у друге врсте материјала.

Просопоморфни поклопац из Винче

Насупрот фигуринама, посуђе је махом неукрашено. Ова чињеница, наизглед контрадикторна, у ствари се добро слаже с основном стилском концепцијом којој је страна трећа димензија и просторно разбијање украсних мотива. Стога се сад и фаворизује само сликана декорација изведена пастозном бојом или инкрустацијом, док су друге орнаменталне технике углавном занемарене. Више се не примењују непрекинути украсни мотиви (текућа спирала, меандар), већ су сви орнаменти или просторно ограничени (метопски стил) или везани за поједине делове вазе.

Антропоморфна фигурина (The Lady of Vinca)

Овај строг тектонски стил на керамици, као и орнаментално-апстрактне форме пластике, израз је озбиљније кризе изазване увођењем метала у још изразито агрикултурну средину. Са развојем металургије бакра формирају се постепено и нови економско-друштвени односи који се супротстављају традиционалном начину живота. Становници Винче нису били спремни да прихвате прогресивну економско-друштвену структуру и нове богове већ достигнуте у културама суседних подручја. У таквој животној ситуацији било је потребно старе богове Винче што више уздићи и супротставити их страначким божанствима. Отуда се сад у Винчи формира једна нова религиозност документована првенствено познатом иконографском схемом мајке с дететом у наручју, опште хранитељице и велике господарице. Ови нумени, без праве моћи и лица, сагорели су заједно с колибама њихових твораца при налету инвазионих култура бакарног доба. У Винчином културном слоју, на око 2 m испод површине, данас се још добро виде згаришта последњег насеља. Овај хоризонт означава последње велико поглавље историје Винче - историје дуге око петнаест векова, испуњене значајним културним остварењима и узбудљивим догађајима.

Рељеф са приказом мајке са дететом из Винче

У Винчи је живот настављен и касније, све до доласка Римљана у наше крајеве, али не више са истим интензитетом нити на истом простору. Данас је из Винче познат низ налаза из бакарног, бронзаног и гвозденог доба (као и старосрпски локалитет - прим. ПР). To cу, међутим, само трагови, често веома значајни за разумевање извесних појава у праисторијској култури средњег Подунавља, али cу они за историју Винче од другоразредног значаја. Чини се да је Винчино тло очувало своју привлачну снагу и у цивилизацији нашег века. Одмах уз праисторијско насеље данас се диже импозантна грађевина Института за нуклеарне науке "Борис Кидрич".

Винча - археолошки парк

Макета Археолошког парка у Винчи

Генералним урбанистичким планом развоја Београда, приобални појас Дунава у зони Винче проглашен је археолошким парком. Тај будући археолошки парк у Винчи састојаће се из Музеја неолита средњег Подунавља, Међународног центра за проучавање неолита средњег Подунавља, конзерваторско-радионичког блока, као и слободне површине парка (аутор пројекта: архитект-урбаниста, Братислав Стојановић, члан Одбора при САНУ за археолошка истраживања у Винчи).

 

Антропоморфна фигурина из Винче

Музеј неолита средњег Подунавља треба да очува одабрани део самог налазишта ("налазиште као трајни експонат"), да обезбеди музејску поставку предмета нађених у Винчи, да омогући излагање одабраних предмета са осталих неолитских локалитета у средњем Подунављу и да обезбеди простор за тематске изложбе. Тако пројектован, музеј је делом "архитектонска опна" која штити и презентује налазиште - вертикални профил културних слојева од највишег до најдубљег, висине од око 10 m, и најстарије праисторијско насеље у Винчи. Посетиоци ће се кретати рампама и степеницама од једног до другог експоната; биће то у ствари јединствен простор испресецан платоима и галеријама, у коме ће се омогућити увид у живот који се одвијао на овом месту у далекој праисторијској прошлости. Остали део има карактер класичног археолошког музеја у коме cу изложени одабрани експонати, као општа и усаглашена научно-културна информација о археолошким налазима у средњем Подунављу. Међународни центар за проучавање неолита средњег Подунавља треба да постане место за размену искустава, сарадњу и усаглашавања научних домета археолога о неолиту југоисточне Европе. Ту би се одржавали одговарајући међународни конгреси, симпозијуми, саветовања, семинари и слични скупови.

Антропоморфна фигурина из Винче
("Сијамски близанци")

Главни садржај центра су: сала за пленарне састанке, скупове, предавања, саопштења, мање сале за рад по групама, односно за рад по комисијама, кабинети за индивидуални рад, библиотека, канцеларије за рад организатора међународних активности и текући рад центра. Потребно је напоменути повољности које за овакве активности пружа Београд као значајан центар наше земље, у коме су институције као што су Српска академија наука и уметности, Центар за археологију Филозофског факултета, Народни музеј, Музеј града Београда, Центар "Сава" у Новом Београду и сл.

Конзерваторско-радионички блок обезбеђује прихватање налаза са терена, њихову класификацију и реконструкцију, као и цртање и фотографисање. Ту су и лабораторије за утврђивање апсолутне хронологије применом физичко-хемијских метода и лабораторије за палеозоолошке и палеоботаничке анализе. Такође су предвиђене и остале радионице и лабораторије (конзерваторска радионица, фотолабораторија итд.). Ту је и централни архив: картотека, фототека, филмотека и остали архивски и документациони материјали.

Наведени садржаји, Музеј неолита средњег Подунавља, Међународни центар и конзерваторско-радионички блок, смештени су у јединственом архитектонском објекту. Иако сваки од ових садржаја представља заокружену функционалну целину и може самостално да егзистира - он је истовремено и део синхронизоване намене и улоге Археолошког парка као целине.

Зооморфна фигурина из Винче

 

3. Слободне површине - парк заузимаће највећи део археолошког налазишта. (Укупно заштићена површина износи шест хектара на вишој коти и око два хектара приобалне зоне). Уз сам архитектонски објекат, са његовим полуотвореним и надкривеним деловима, све је у зеленилу. Тај зелени простор, испресецан пешачким стазама, имаће одговарајућу естетску и дендролошку улогу у оквиру ширег пејзажног уређења приобалних површина и заштићене природне околине града. Озелењавањем ће се пратити недевалвиран карактер пејзажа. При избору зелених култура покушаће се да се одржи известан ботанички континуитет, од праисторије до данашњих дана, у овом делу Подунавља.

Доњи, приобални плато, обалоутврда и простор до вертикалног профила, уредиће се као корисна, затрављена површина по ширем градском концепту уређења дунавског приобаља.

Тако ће Археолошки парк, иако целина за себе, бити и својеврсни излетничко-туристичко-рекреативни садржај београдског приобаља. Зато ће се и даље неговати навика да се са обале лови риба, да се њој приступа чамцима као и излетничким и јавним градским пловилима. На обали је предвиђен и мали информативно-туристички објекат.

У везним, полуотвореним просторијама, као и по целом парку - биће изложени и експонати на отвореном простору. По правилу то ће бити реконструисане праисторијске куће, односно делови кућа, макете насеља, односно њихових делова а све према сазнањима са којима се располаже и до којих ће се долазити у току истраживања. Ти експонати биће едукативног карактера; они ће ce временом попуњавати, мењати, односно замењивати - на основу нових резултата и сазнања.


Библиографија

1908 M. M. Vasic, South-Eastern Elements in the Prehistoric Civilisation of Servia, Annual of the British School at Athens XIV, Athens, 319-342.

1910 M. M. Vasic, Die Hauptergebnisse der prahistorischen Ausgrabung in Vinca in Jahre 1908, Prahistorische Zeitschrift II, Berlin, 1, 23-39.

1911 M. M. Vasic, Die Datierung der Vincaschicht, Prahistorische Zeitschrift III, Berlin, 126-132.

1932 M. M. Васић, Преисторијска Винча I, Београд.

1936 M. M. Васић, Преисторијска Винча II-IV, Београд.

1939 F. Holste, Zur chronologischen Stellung der Vinca Keramik, Wiener Prahistorische Zeitschrift XXVI/1, Wien, 1-21.

1950 V. Milojcic, Koros - Starcevo - Vinca, Reinecke Festschrift, Mainz, 108-118.

1951 М. Гарашанин, Хронологија винчанске групе, Љубљана.

1957 Д. Срејовић - Б. Јовановић, Преглед каменог оруђа и оружја из Винче, Археолошки Вестник VIII/3-4, 256-296.

1959. Д. Срејовић - Б. Јовановић, Оруђе и оружје од кости и накит из Винче, Старинар IX-X, 181-190.

1964 Z. Letica, The Neolithic Figurines from Vinca, Archaeology 17/1, New York, 26-32.

1972 I. Schwidetzky, Menschliche Skelettreste von Vinca, Гласник антрополошког друштва Југославије 8-9, Београд, 101-112.

1979 G. Marjanovic-Vujovic, Necropole Medievale Vinca, Inventaria Archaeologica, fasc. 22, Zagreb, Y 209-218.

1984 Винча у праисторији и средњем веку, Каталог Галерије САНУ 50, Београд.


// Пројекат Растко / Археологија //
[ Промена писма | Претрага | Мапа Пројекта | Контакт | Помоћ ]