NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoArheologija
TIA Janus

Културе гвозденог доба на тлу Србије

Драгослав Срејовић

Извор: Историја српског народа I, Српска књижевна задруга, Београд, 1994.

Мирна времена на централнобалканском простору и у јужном Подунављу потрајала су до средине VIII века пре нове ере. Најкасније око 725. године из кавкаско-понтских области, вероватно под притиском Скита, започело је расељавање Кимераца ка предњој Азији и средњој Европи. На путу према западу, Кимерцима су се придружиле и друге групације, тако да се они у Панонској низији и на Балканском полуострву појављују етнички и културно знатно измењени, као такозвани Трако-Кимерци.[1]

У надирању са севера Панонске низије према југу, ова хетерогена етно-културна групација најпре се спустила на подручје Барање, Славоније и Срема (Батина, Даљ, Адашевци, Нови Бановци), а одатле се, нешто касније, пробила све до Косова (Јањево).[2] Како су на ове територије Трако-Кимерци пристизали у мањим групама, домороци махом нису били принуђени да напуштају своје домове и земљу. Из тих разлога је у археолошкој грађи, која је прикупљена на територији Србије, долазак Трако-Кимераца документован првенствено појавом нових културних добара: коњском опремом (псалије, крстаста дугмад за провлачење ремења, прапорци, привесци у виду звончића или птичјих протома), разноврсним накитом (гривне са укрштеним крајевима, огрлице од тордиране жице, наочарасте фибуле, фибуле с кугластим проширењима на луку) и оружјем од гвожђа (копља, секире). Највећа и за будућност најзначајнија новина која се везује за долазак Трако-Кимераца свакако је коришћење гвожђа у изради оруђа и накита. Предмети од гвожђа појављивали су се местимице на Балканском полуострву и средњој Европи и пре VIII века, али тек после продора Трако-Кимераца постају омиљени и свуда присутни. Из тих разлога, последње деценије VIII века пре не. обележавају почетак гвозденог доба на територији Србије.

Догађаји везани за продор Трако-Кимераца, као и упознавање нове сировине – гвожђа, нису снажније уздрмали домородачке заједнице на територији Србије нити су у први мах осетније изменили њихову културу. Процес* етничке стабилизације и културног осамостаљења, започет у претходном раздобљу, није заустављен јер се и током прве фазе гвозденог доба, приближно од 725. до 625. године пре н. е., неометано наставља развој традиционалних културних група, тј. и групе Босут и групе Доња Брњица.

Током VII века пре н. е., група Босут доживљава свој највиши успон. Одмах после трако-кимерског продора, већ крајем VIII века, на територији ове групе појављују се скупоцени предмети од бронзе и гвожђа: велике наочарасте фибуле, фибуле с куглицама на луку, гривне с пребаченим крајевима, огрлице од тордиране жице, разноврсни привесци, копља и секире. Снажење и богаћење локалних заједница документовано је и налазима из гробова. У Срему, на Гомолави, откривена је велика гробница у којој је сахрањено 6 мушкараца, 17 жена и 54 детета.[3] Поред већег броја керамичких посуда, у гробници је нађен разноврстан накит од бронзе, ћилибара, горског кристала и стаклене пасте. Налаз из Жировнице, код Крагујевца, који се састоји од девет наочарастих фибула, спирално увијене наруквице, две огрлице, две украсне плоче и скиптра од бронзе и гвожђа, вероватно треба везати за гроб неког угледног домороца.[4] Слични и скупоцени предмети који су нађени на више места у Шумадији (Рожањци, Родовци, Враново) и у источној Србији (Стари Костолац, Аљудово, Врмџа, Шарбановац, Рујиште, Брусник) свакако су део иметка обогаћених појединаца.[5] Ови налази показују да је око 700. године пре н. е. на територији босутске групе у пуном јеку процес економског и друштвеног раслојавања, да је у то време већ било појединаца који су могли да заснују полигамну породицу (групна гробница на Гомолави) или да постану поглавари заједнице (налаз из Жировнице). Археолошка грађа са истовремених насеља (Градина на Босуту; Жидовар, код Вршца; Бољетин, у Ђердапу; Црвена ливада, код Светозарева; Радимља, на Увцу) показује, међутим, да је већина припадника заједница групе Босут и даље скромно живела, углавном у полуземуницама и трошним колибама, и да је економски још увек била зависна од приноса обрадиве земље.

У првим деценијама VII века, култура је једнообразна на целој територији босутске групе. Земљорадњи и сточарству поклања се приближно подједнака пажња, а на свим подручјима производи се керамичко посуђе, које се од посуђа претходног раздобља разликује једино нешто бољом фактуром и разноврснијом декорацијом. Средином VII века равнотежа се, међутим, нарушава. Заједнице које су насељавале Олтенију, Ђердап и северно Поморавље усредсредиле су се на сточарство и почеле да производе керамичко посуђе украшено на особен начин (тзв. »Басараби« стил). Како су нове врсте посуђа очигледно настале опонашањем металних ваза, извесно је да су њихови ствараоци познавали и скупоцене производе тореутике. Посебно су омиљени пехари с тракастим дршкама, као и зделе и амфоре широког, хоризонтално разгранатог обода. Применом разних техника – урезивања, жигосања и инкрустације – ово посуђе добија и ефектну декорацију, која се састоји од маштовитих сложаја праволинијских и криволинијских мотива, најчешће шрафираних троуглова и ромбоида повезаних с дериватима спирале. Овај стил обликовања и украшавања посуђа веома брзо прихватају и заједнице које су насељавале северозападну Србију, Срем и јужну Бачку, тако да већ ико 650. године пре н. е. »Басараби« керамика постаје омиљена на целој територији босутске групе.[6] Начин привређивања, међутим, није постао јединствен. Док се становништво источне Србије и Шумадије све више усмеравало на полуномадски начин живота, њихови сродници у Банату, Срему и Бачкој не само да су остали привржени земљорадњи већ су, како то показују истраживања Градине на Босуту, своја насеља проширили и улепшали их пространим, солидно грађеним кућама.[7]

У оквирима друге етно-културне целине, на територији групе Доња Брњица, продор Трако-Кимераца оставио је једва видљиве трагове. Само метални предмети из две оставе, нађене у Јањеву, израђени су у трако-кимерском маниру. Утицај културе Трако-Кимераца огледа се, можда, још једино у појави малих и сасвим ниских тумула, и то најпре у долинама Топлице и Рашке (некрополе у Горњој Стражеви, код Прокупља, и у Дојевићима, код Новог Пазара), а нешто касније, током прве половине VII века, и у Метохији (некропола Широко, код Суве Реке).[8] Велике урне и друге врсте керамичког посуђа које су откривене под тумулима у Горњој Стражеви и Дојевићима имају, међутим, готово исте облике као и керамички производи са старијих некропола групе Доња Брњица. То значи да трако-кимерски продор није прекинуо развој традиционалне културе. Осетније промене у култури типа Доња Брњица настају тек током друге или треће деценије VII века, и то под утицајем културе гвозденог доба у областима северно од састава Западне и Јужне Мораве (култура типа Босут-Басараби) и западније од горњег Подриња и Лима (култура типа Гласинац IVb).

У првим деценијама VII века пре н. е., заједнице групе Доња Брњица биле су принуђене да северозападне делове својих територија препусте полунимадима и ратницима који су се, из подручја омеђеног Романијом, Дурмитором, Таром и Лимом, пробили до Голије. На високим, затрављеним површинама Пештера, које су раније припадале заједницама групе Доња Брњица, ничу насеља ове експанзивне етно-културне групације, а на више места (Глоговик, Делимеђе) откривена су и њихова гробља, која се састоје од по десетак високих камених тумула. За разлику од домородаца, који су мртве спаљивали, ови полуномади и ратници сахрањивали су покојнике у опруженом ставу, и то жене у одећи искићеној ћилибарским перлама, а мушкарце са скупоценим оружјем од гвожђа.[9] Пред добро наоружаним заједницама домороци са Голије и Пештера повукли су се у ниже пределе Рашке. Поучене њиховим искуством, остале заједнице групе Доња Брњица брзо су измениле животне навике и традиционалну културу како би се оспособиле за одбрану завичајне земље. Већ пре средине VII века, на целој територији ове групе подижу се насеља на тешко приступачним положајима са којих се лако контролишу сва кретања у равници (Белаћевац, на ободу Косовске котлине; Горња Гадимља, у долини око Липљана; Хисар, на јужној страни Призренског поља).[10] Истовремено се успостављају присније везе са заједницама босутске групе и од њих се прибављају скупоцени метални предмети. У гробовима који су откривени под малим и ниским хумкама код Суве Реке нађене су готово оне исте врсте металних предмета које су познате и са територија босутске групе.[11] Керамичко посуђе из ових гробова, као и посуђе које је налажено у старијим насељима на Белаћевцу и Горњој Гадимљи, везује се делимично за традиционалне локалне производе (крушколике урне), а делимично за керамику моделовану у »Басараби« стилу (зделе фасетираног обода, орнаменти изведени урезивањем и назубљеним инструментом). Оно што се не мења, а што је, међутим, најчешће главно дистинктивно обележје једног народа, јесу погребни ритуали. Током целог VII века, а и касније, заједнице групе Доња Брњица спаљивале су своје мртве на заједничкој ломачи, а затим су њихове остатке полагале у урне или су само прегршт пепела преносиле у плитке јаме и разноврсне камене конструкције. Упркос притисцима са стране, ове заједнице су сачувале предачке обичаје и етно-културни интегритет. У другој половини VII века, оне су толико ојачале да су чак наметнуле нека добра своје културе, на пример, керамичке производе, и заједницама које су живеле у Скопској котлини.[12]

У следећем столећу, приближно од 625. до 525. године пре н. е., коначно се стабилизује култура гвозденог доба и међусобно се још јасније разграничавају етничке групације на територији Србије. Босутска етно-културна група јасно се у овом раздобљу цепа на два дела. Заједнице које су насељавале источну Србију и Шумадију све више запостављају земљорадњу у корист сточарства и лова, а у њиховим оквирима највећи углед уживају ратници, који се временом потпуно ослобађају рада и образују повлашћен друштвени слој. Због полуномадског начина живота, и даље се живи у полуземуницама, а често се настањују и пећине. Археолошки налази из једне од оваквих пећина (Злотска пећина, код Бора) до те мере су карактеристични да се и култура развијеног гвозденог доба у овом делу Србије често означава као злотска група.[13] Керамичка производња је у наглом опадању: уместо ранијег разноврсног, богато декорисаног посуђа, током VI века израђују се углавном само коничне зделе, једноухи лончићи и крчази, украшени широким канелурама. Погребни ритуал није јединствен, тј. на истим подручјима и у исто време покојници се и спаљују и инхумирају, било у равним гробовима или под маленим хумкама. Највише су цењени предмети од бронзе, гвожђа и сребра. Са разних страна прибављане су нове врсте накита (фибуле с конкавним изрезима на нози, гривне с богато декорисаним крајевима, укоснице, игле с дискоидном главом) и оружје (гвоздена копља, секире, криви ножеви). На неколико места (Ритопек, Злотска пећина, Вртиште) нађени су коњска опрема, украси за одећу (велике појасне копче, аплике) и делови бојне опреме (умба), на основу којих се може закључити да је међу ратницима било и коњаника, обучених у искићену одећу и наоружаних копљем и штитом.

Заједнице у Срему, Банату и јужној Бачкој определиле су се за другачији начин живота. Током целог VI века живи се у старим насељима, и то углавном од приноса са околних њива. Керамичка производња је и у овим областима у опадању, тј. при моделовању посуђа монотоно се понављају традиционалне форме, и то без ранијег богатог украса. За разлику од својих сродника у источној Србији и Шумадији, локалне заједнице северно од Саве и Дунава готово да и не познају метални накит и оружје. Седелачки начин живота и опредељеност за земљорадњу очигледно су зауставили процес друштвеног раслојавања. Неразвијени друштвено-привредни односи јасно су разграничавали ове заједнице не само од етно-културних група у Славонији и Босни већ и од њихових најближих сродника у Шумадији и источној Србији. Цепање некад јединствене босутске групе на два дела означава важан моменат у етногенези оних народа које антички историјски извори помињу као становнике централнобалканског подручја и јужног Подунавља. Оне заједнице босутске групе које су у VI веку живеле у источној Србији и Шумадији треба свакако поистоветити с Трибалима, »најмоћнијим и највећим племеном у средњем делу Балканског полуострва«, а оне које су живеле у Срему, јужној Бачкој и Банату - с периферним огранком велике дако-гетске популације.

На подручју западне Србије и Метохије одиграла су се крајем VII и у првим деценијама VI века два важна догађаја који су изменили етно-културне односе у овом делу Балканског полуострва. Заједнице гласиначке групе са Романије и Деветака прешле су у то време Дрину и запоселе долине Ђетиње и Рзава. На више места у околини Титовог Ужица (Ражана, Пилатовићи, Крива Река) истражени су велики тумули, у којима су откривени гробови припадника ове снажне етно-културне групације.[14] Покојници су претежно сахрањивани у опруженом ставу, и то жене с богатим накитом (дискоидни брошеви, гривне, копче), а мушкарци са по два копља у десници или с дугим гвозденим мачем. Продор ових добро наоружаних ратника заустављен је већ на Моравици и Маљену, где су им се супротставиле заједнице босутске, односно злотске групе јер су оне у претходном раздобљу запоселе територију западне Србије, и то све до Увца. Снаге су свакако биле подједнаке и сукоб је остао неодлучен, пошто су и у наредна два столећа Моравица и Маљен разграничавали домородачке заједнице Подунавља од гласиначке етно-културне групе.

У исто време, или коју деценију касније, појавили су се добро наоружани ратници и у југозападним деловима Метохије, на суватима и пашњацима између северних падина Паштрика, десне обале Белог Дрима и Дечанске Бистрице. Њихов долазак и вековно задржавање у овом делу Метохије најпотпуније су документовани археолошким налазима са велике некрополе у селу Ромаји.[15] Некропола се састоји од петнаестак тумула, међу којима се истиче џиновска хумка, чији пречник износи 50 т а висина око 5 т. У хумци су током VI века сахрањивани ратници: крај сваког покојника полагано је гвоздено оружје, и то редовно по неколико копаља, а, ређе, и мачеви, стрелице, ножеви и секире. Керамичкој производњи није поклањана већа пажња, јер је и у гробове стављано посуђе од непречишћене и недовољно печене глине, једноставних облика (двоухи и једноухи лончићи) и, махом, без икаквих украса. Како су истоветни погребни ритуали, оружје и керамички производи посведочени и на већем броју некропола на подручју северне Албаније, посебно око Кукеса, јасно је да су ратници сахрањени у Ромаји приспели у Метохију са југозапада, и то долином Белог Дрима. Ова групација се ни касније није одвајала од долине Белог Дрима, нити је запосела остале делове Метохије. Домороци – стабилизоване заједнице групе Доња Брњица вероватно су без отпора уступили туђинцима неплодно земљиште и кршевите површи између Белог Дрима, Дечанске Бистрице и Паштрика, али су жилаво бранили своје плодне њиве у Призренском пољу, северној Метохији и на Косову.

Трајно насељавање добро наоружаних заједница дуж десне обале Белог Дрима усмерило је у новом правцу развој традиционалне културе у осталим деловима Метохије, на Косову и у долини Ибра. Током VI века пре не., у свим овим областима стара насеља се утврђују каменим бедемима или палисадама (млађа насеља на Белаћевцу и Великом Гадимљу), а ничу и нова, такође утврђена, на тешко приступачним теренима (Валач, код Звечана).[16] Археолошки налази из ових утврђених насеља разликују се од оних из старијих и неутврђених првенствено по присуству већег броја металних предмета и посуђа које је израђивано на витлу. Пошто су облици глиненог посуђа старије фазе и даље доминантни, погребни ритуали исти, а насеља не мењају свој положај, већ се само умножавају, очигледно је да се локална култура неометано даље развија. На Великом Гадимљу јасно се уочава утврђена акропола, а испод ње неутврђено подграђе. Појава овако структурираних насеља свакако је последица друштвеног раслојавања. Упадљиво је да тек гробови из VI века пре н. е. садрже и гвоздено оружје (гробови под хумкама на Дибичаку, код Суве Реке).[17] То је сигуран доказ да је у локалним заједницама било и ратника, способних да бране своје саплеменике или да угрозе суседе и преузму њихова добра.

Заустављањем продора номада и ратника, најпре на Голији и у горњем току Рашке (почетак VII века), касније, на линији Моравица-Маљен (крај VII века) и на линији Бели Дрим-Дечанска Бистрица (почетак VI века), за дуго време се утврђују границе између етно-културних група у овом делу Балканског полуострва. Прву групацију, припаднике гласиначке културе, која је запосела Пештер и области до Моравице, треба, вероватно, поистоветити са Аутаријатима, »најмоћнијим илирским племеном«, а другу групацију, која се из северне Албаније пробила у Метохију, са огранком оне популације коју антички писци означавају Илирима у ужем смислу речи (Illyrii proprie dicti). То значи да су у VI веку пре не. територију Србије највећим делом насељавале прастаре, међусобно сродне домородачке заједнице - Дарданци (Косово и подручје омеђено долинама Ибра, Западне и Јужне Мораве), Трибали (Шумадија и источна Србија) и огранак Дако-Гета (Банат, Срем, Бачка), а да су само мања подручја запоседала и илирска племена – огранак Аутаријата (Подриње и Полимље од Повлена и Маљена до Пештера) и Илира у ужем смислу речи (југозападна Метохија). Ове границе се нису битније мењале све до пред крај IV века пре н. е., до доласка Келта на Балканско полуострво и сукоба старобалканских племена са македонском државом и хеленистичким владарима.

Раздобље од краја VI до средине IV века, приближно од 525. од 350. године пре н. е., карактерише готово равномеран успон свих етно-културних група у континенталним деловима Балканског полуострва. Границе које су током VI века успостављене између племена да штите њихову независност, обичаје и својину широко су се отвориле током V века ради размене сировина и културних добара. Због широког културног прожимања готово је немогућно разазнати за коју етно-културну групу треба везати нове облике накита, оруђа, оружја или керамике који се појављују на територији Србије од краја VI до средине IV века пре нове ере. С друге стране, у већини етно-културних група окончава се раније започет процес друштвеног раслојавања. Из тих разлога, и култура појединих племена постаје вишеслојна: на једној страни, богата и космополитска, а на другој, сиромашна и крајње архаична. Археолошком грађом је, на жалост, документована углавном култура повлашћених друштвених слојева – племенских старешина, њихових породица и ратника.

У периоду од 525. до 350. године пре н. е., Србију преплављују луксузни предмети који су произведени у занатским радионицама грчког света. Како се ови предмети најпре појављују на територији Дарданаца и Трибала (приближно између 525. и 480. године пре н. е.), и како су ту и касније најбројнији, јасно је да су ове две етничке групације током V и IV века постале главни чиниоци културно-историјских збивања у овом делу Балканског полуострва. Док се култура у оним областима Србије које су запоседале илирске заједнице развија у традиционалним оквирима, у целом Поморављу и на Косову одлучно се прекида с прошлошћу и започиње хеленизација домородачке културе.

Иако се још одликује по којом оригиналном формом, гласиначка култура већ од последњих деценија VI века постепено опада. Њени огранци на територији Србије, у горњем Подрињу и Полимљу, витални су кроз цео V век, али су до те мере конзервативни да је тешко разликовати старија културна остварења од нових.[18] Исти је случај и с културом заједница које су насељавале југозападне делове Метохије. Покојници који су током V-IУ века сахрањивани под хумкама дуж обале Белог Дрима (Ромаја, Прчево) полагани су у гробове на исти начин као и њихови преци, са готово истим врстама гвозденог оружја и керамичких производа. Тек током 111-11 века до ових заједница стижу и луксузни предмети прибављани у хеленистичким занатским радионицама.

Сасвим је друкчија култура на трибалској и дарданској територији. Нагли успон Трибала крајем VI века документован је сребрним и златним накитом, који је откривен на већем броју места у Поморављу, и, можда, налазима из тумула у Атеници, код Чачка. У Мраморцу, Батинцу, Коларима, Милошевцу и Умчарима откривене су скупоцене гарнитуре накита (широки појасеви од сребрног лима, раскошно декорисани палметама и геометријским мотивима; златне и сребрне гривне с крајевима у виду змијске главе), којима су се китили моћници трибалских заједница.[2]" Две велике хумке у Атеници насуте су, вероватно, над гробовима трибалских поглавара: кнеза (хумка II), младог принца и кнегиње (хумка I).[2] Њихова тела, у одећи окићеној златним и сребрним апликама, донета су до ломаче на колима, која су такође спаљена. У кнежев гроб стављено је целокупно наоружање трибалских ратника: копља, стреле и штитови, као и оружје за борбу изблиза. Сва три покојника сахрањена су с предметима који су набављени у удаљеним крајевима: с богатим накитом, металним посуђем и сликаним вазама. Ови предмети, који иначе припадају кругу јонске занатске уметности, вероватно су произведени у грчким колонијама на црноморској обали, а на трибалску територију су доспели дунавским путем, посредством заједница доњег Подунавља или Скита. Да су крајем VI и у првим деценијама V века успостављене непосредне везе између Трибала и Скита, показују како троперне стреле и дводелни гвоздени ђемови из кнежевских гробова у Атеници тако и неколико налаза из ужег појаса српског Подунавља (мачеви и неколико гробова у околини Вршца)-[2]

Као контраст овим скупоценим предметима, на многим местима у Поморављу, а чак и у оквирима кнежевских хумки у Атеници, налажене су керамичке посуде од непречишћене и недовољно печене глине, сасвим једноставних облика (коничне зделе, једноухи лончићи). Како на трибалској територији није досад откривено ниједно насеље у коме се дуже живело, чини се да је сређен, седелачки живот напуштен током V века, да је земљорадња занемарена, а добар део потреба подмириван пљачкањем туђих територија. Појава карактеристичног трибалског накита у северној Метохији (Пећка Бања) и доњем Потисју (Тител) можда документује краткотрајне упаде Трибала на дарданске и дако-гетске територије. Њихови нешто каснији ратнички успеси и пљачкашки походи помињу се и у историјским изворима; око 424. године Трибали су продрли на трачку територију и поразили одриског краља Ситалка, а 376-375, у потрази за храном, опустошили су територију далеке Абдере. Да су се са тих и других, у историјским изворима незабележених похода враћали на своју територију с богатим пленом, показује накит који је нађен у околини Ниша, на Јухору и Чукарици (сребрне фибуле са звездицама на луку, трачке фибуле) или зооморфни бронзани предмети из Ритопека и Бараћа, као и халкидски шлем, нађен у околини Вршца.[23] Трибали су вршили снажан притисак и на Македонију, коју су често пљачкали. Филип II их је покорио 344-343. године, али се они брзо опорављају и већ 339. године стижу до Добруџе, где се сукобљавају са скитским краљем Атејем.[24] Тек 335. године Александар Велики успео је да их обузда и заувек сломи њихову силу. У раздобљу 111-11 века, трибалске заједнице слабе и изумиру, тако да им се током I века пре н. е. губи сваки траг и у археолошким и у историјским документима.

Култура на дарданској територији је разноврснија и знатно стабилнија. Податак да се у раздобљу од краја VI века до времена римских освајања стара насеља стално проширују (на пример, Велико Гадимље) и да се уз њих подижу и нова, посебно у горњем току Јужне Мораве и Скопској котлини (Кршевица, код Врања; Скопско Кале), показује да су дарданске заједнице до краја праисторије остале везане за предачку земљу, односно да су остајале на територијама које су преузимале од својих суседа. Седелачки живот омогућио им је да своју привреду разгранају и широко развију размену добара са околним заједницама. Из тих разлога, у дарданској култури овог раздобља, поред луксузних предмета из грчких занатских радионица и њихових јевтинијих имитација, заступљени су и облици карактеристични за илирску, трибалску или трачку културу.

Слично Трибалима, и Дарданци су крајем VI века имали неку врсту класног друштва, али су везе између чланова заједнице биле присније, а сталешке разлике знатно мање. Гробови из последњих деценија VI и првих деценија V века то јасно показују. Испод Петрове цркве, у Новом Пазару, истражена је велика хумка насута над гробом племенског старешине и гробовима његових поданика.[25] Централни, »кнежевски« гроб је права ризница, која се састоји од златног, сребрног и ћилибарског накита, као и скупоцених грчких ваза, док гробови на периферији хумке садрже само локалне керамичке производе. Гробови из истог времена који су откривени у Карагачу, недалеко од Звечана, скромна су имитација ове »кнежевске« хумке: у њима су крај покојника, уместо скупоцених производа грчког уметничког занатства, положени гвоздено оружје и бронзани накит, прибављен од суседних илирских и трибалских племена.[26]

Раслојеност дарданског друштва и композитни карактер дарданске културе још се јасније манифестују у структури насеља У-Ш века и у одликама предмета који су у њима нађени. У Кршевици, јужно од Врања, откривено је на високом гребену велико насеље које се састоји од три дела.: акропоља, опкољеног широким бедемима од великих тесаника, утврђеног подграђа и отвореног насеља на нешто нижем платоу.[27] Како готово исту структуру имају и насеља на Великом Гадимљу и скопском локалитету Кале може се претпоставити да су на свим овим местима акропољ насељавали угледни Дарданци, односно поглавари и њихове породице, а да су у неутврђеном подграђу живели од њих зависни сељаци и рудари, можда и они који су због дуга постали робови.[28] Археолошки налази из ових насеља показују да је дарданска култура око средине V века већ увелико хеленизована. Керамичко посуђе из Кршевице састоји се већим делом од импортованих атичких ваза и имитација разних врста грчког посуђа. И грађевински објекти овог насеља подсећају на ранохеленистичку архитектуру. С друге стране, већ од почетка IV века на дарданској територији почиње жив оптицај новца, најпре илирског

У другој половини IV века, већина насеља у југоистичном делу дарданске територије попаљена је и порушена. Ово пустошење вероватно треба везати за победу македонског краља Филипа II над Дарданцима око 345. године, а, можда, и за ратове које је Александар Велики водио у Илирији, Пеонији и њима суседним земљама. Извесно је да су се Дарданци убрзо после Александрове смрти опоравили и осамосталили јер се већ од осамдесетих година 111 века јављају као »значајан фактор у међународним односима овог дела античког света«.[30] На дарданској територији нису још пронађени археолошки документи Ш-1 века, али историјски извори сведоче да су Дарданци у том раздобљу били моћан и самосвестан народ. Да су они и у првим вековима нове ере сачували индивидуалност и остали верни обичајима својих предака, показала су истраживања једне велике хумке, насуте недалеко од некрополе римског муниципија Улпијане. У средишту хумке откривен је гроб неке угледне Дарданке из III века нове ере, која је, попут својих далеких предака, сахрањена у пурпурној тканини протканој и окићеној златом и сребром.[31]

Култура заједница које су у V и IV веку насељавале територију северно од Саве и Дунава документована је малим бројем археолошких налаза. У насељима овог раздобља (Гомолава, Градина на Босуту) откривено је искључиво керамичко посуђе које је, фактуром, облицима и украсом веома слично керамичким производима из средње Посавине (Доња Долина) и Олтеније (тзв. Фериђиле група). Једино у гробовима спаљених или инхумираних покојника налажени су метални накит и оружје.[32] Ови предмети, међутим, нису производ локалних радионица, већ су прибављени било посредством Трибала и Дарданаца (фибуле са звездицама на луку, фибуле са седластом ногом, златне огрлице), било преко заједница које су насељавале Посавину (фибуле типа Чертоза) и источну Босну (астрагалоидни појасеви). Тек у првој половини IV века, у време првих додира домородаца с келтском културом, појављују се у Срему и Бачкој и оригиналне врсте накита: широке гривне чији се крајеви завршавају са по две повијене змијске главе, прстење и фибуле с ланчићима[33] На основу ове оскудне археолошке грађе може се једино претпоставити да заједнице северно од Саве и Дунава и у раздобљу од краја VI до средине IV века карактеришу неразвијени привредно-друштвени односи и етно-културна повезаност са заједницама средње Посавине и Олтеније. Тек неустрашива келтска племена, која су се у последњим деценијама IV века са северозапада спустила до ушћа Саве и Дунава, из основа су изменила традиционалну културу и етничке односе у целом средњем Подунављу.

Сусрет келтских изасланика са Александром Великим на Дунаву, 335. године пре н. е., симболично најављује последње раздобље у развоју праисторијске културе на територији Србије – млађе гвоздено доба, раздобље коме основно обележје дају Келти и хеленистичка цивилизација. О овом раздобљу, међутим, више података пружају историјски извори него археолошки документи. Одмах после Александрове смрти (323. године), Келти су у брзом налету освојили територије до ушћа Саве и Дунава, а већ 310. године сукобили су се са Александровим војсковођом Касандром дубоко у унутрашњости Балканског полуострва, на планини Хему. У наредним деценијама, ови сурови ратници опустошили су Дарданију и Македонију, али су у средњој Грчкој, код Делфа, доживели 279. године страховит пораз. Разбијене келтске чете кренуле су разним путевима ка старој домовини. Повлачење је било мучно и дуго: у Македонији и Дарданији чете су уништене или десетковане, али је један њихов део, као и део келтских групација које су се кретале другим путевима, ипак стигао до ушћа Саве и Дунава где се трајно настанио. Вероватно за живота једне генерације заборављен је пораз из 279. године, јер, настанивши се у овом подручју, Келти опет постају агресивни и током III века покоравају не само Трибале већ запоседају и део аутаријатске и гетске територије. Победници и покорени домороци образовали су тада оно моћно племе које се у историјским изворима помиње под именом Скордисци.[34]

Расположива археолошка грађа документује само једну, и то позну етапу историје Скордиска. С раним раздобљем њихове историје, од средине III до средине II века, могу се повезати само гробови који су откривени на периферији Београда (Карабурма, Роспи Ћуприја).[35] Археолошки налази из друге половине II века нешто су бројнији, али тек раздобље опадања моћи Скордиска, почев од осамдесетих година I века, документовано је богатом грађом која је прикупљена истраживањем многих насеља и некропола на подручју од ушћа Драве до ушћа Тимока у Дунав.[36] Поједини, још усамљени археолошки налази из Шумадије (Корићани, код Крагујевца), јужног Поморавља (многобројни локалитети у околини Ниша) и западне Србије (Крајчиновићи, код Прибоја) показују, међутим, да су Скордисци у Ш и II веку насељавали знатно ширу територију.[37] На основу археолошких докумената може се закључити да је култура Скордиска у целини била еклектична; у току њеног развоја келтско наслеђе је непрекидно присутно (технологија израде керамичких и металних предмета), али је у старијем раздобљу (Ш-П век) снажно прожимају трибалске и аутаријатске форме, а у млађем, у време ширења Буребистине краљевине, у њу се укључују и многи елементи дако-гетске културе.[38]

Најкасније 9. године нове ере, све територије до Дунава прикључене су римској држави. Дарданци и Скордисци коначно су покорени нешто раније, али њихова култура није уништена. Током прва два века нове ере, упоредо са стабилизацијом римске цивилизације дуж границе и магистралних путева, домородачке заједнице по забитим варошицама и селима и даље чувају предачке обичаје и упорно негују традиционалну културу. Тек током III века, ове разлике нестају, а домороци на територији Србије масовно се укључују у културну и политичку историју Римске Империје.

Напомене:

1 O Трако-Кимерцима опширније: S. Gallu-T. Horvat, Un peuple cavalier prescythique en Hongrie, Budapest 1939; J. Harmatta, Zum Kimmerierproblem, Archaeológiai Értesitð 7-9 (1946-48); M. Gimbutas, Bronze Age 516-517.

2 O трако-кимерским налазима на територији Србије опширније: М. Гарашанин, Праисторија II, 456-464.

3 Н. Тасић, Налази гвозденог доба на Гомолави, Рад Војвођанских Музеја 21-22 (1972-73) 99-124.

4 М. Валтровић, Бакарне и бронзане старине из Србије, Старинар 7 (189O) Т. VIII.

5 Уп. R. Vasić, The Chronology of the Early Iron Age in Serbia, BAR Supplementary Series 31, Oxford 1977, 9-17.

6 У стручној литератури појава тзв. »Басараби« керамике на територији Србије објашњавана је миграционим покретима из доњег Подунавља ка западу (Н. Тасић у Praistorija Vojvodine 266 и даље. Међутим, она је стална појава само на подручјима која леже западније од територије босутске групе, на пример, у Славонији (Даљ, Вуковар), северној Босни (Зецови) и горњој Посавини (Подземељ).

7 Н. Тасић је открио на Градини, код Батринаца, велике куће са чврстим подовима. Непубликовано. Према усменом саопштењу Н. Тасића.

8 Уп. D. Krstić, Gornja Straževa, Arheološki pregled 4 (1962) 73-75; 3. Д. Срејовић, Праисторијска некропола у Дојевићима. Новопазарски зборник 1 (1977) 73-81; N. SIavković-Durić, Ilirski tumuli kod Suve Reke, Glasnik Muzeja Kosova i Metohije 9 (1964) 537-555.

9 Резултати истраживања праисторијских тумула на Пештеру још нису публиковани. Археолошки налази из гробова изложени су у Завичајном музеју у Новом Пазару.

10 N. Đurić, Gradina kod Belaćevca, Glasnik Muzeja Kosova i Metohije 10 (197O) 281-299; Lj. Dašić, Praistorijsko naselje na Širokom, Glasnik Muzeja Kosova i Metohije 2 (1957) 249-256. Истраживања на Великом Гадимљу још су у току. На подацима се захваљујем руководиоцу ових истраживања др Ј. Глишићу.

11 N.Slavković-Đurić, Ilirski tumuli kod Suve Reke, GIasnik Muzeja Kosova i Metohije 9 (1964) 537-555.

12 На пример, керамика са локалитета Вучји Дол. Уп. K. Kilian, Trachtzubehör der Eisenzeit znjischen Agäis und Adria, Prächistorische Zeitschrift 5O (1975) T. 56.

13 Р. Васић, нав. дело 19-20.

14 М. Гарашанин, Праисторија II 47O-481; Р. Васић, нав. Дело 20-21.

15 N. Durić – J. Glišić – J. Todorović, Praistorijska Romaja, Dissertationes et Monographiae XVII, Beograd 1975.

16 Vn. D. Srejović, Balcanica 4 (1973) 53-54.

17 N. Slavković-Đurić, Ilirski tumuli kod Suve Reke, Glasnik Muzeja Kosova i Metohije 9 (1964)

537-555.

18 Уп. Р. Васић, нав. дело 23-24.

19 Н. Ђурић – Ј. Глишић – Ј. Тодоровић, нав. дело 106-109.

20 М. Гарашанин је издвојио ове налазе у посебну групу тзв. типа Мраморац и склон је да их повеже са Аутаријатима (Праисторија II, 505-508).

21 М. Ђукнић – Б. Јовановић, Илирска кнежевска некропола у Атеници, Чачак 1966.

22 О путевима којима је грчки импорт стизао на територију Србије вид. М. Паровић-Пешикан, О карактеру грчког материјала на Гласинцу, Старинар 11 (1961) 21-45; В. Поповић, о пореклу грчких архајских предмета из некрополе код Требеништа, Старинар 15-16 (1964-1965) 15-29. О скитским налазима на територији Србије вид. М. Гарашанин, Праисторија II, 515; Р. Васић, нав. дело 26.

23 Б. Јовановић, Примерци животињског стила скитског и трачког гвоздеиог доба у Југославији, Старинар 27 (1977) 19-29.

24 О историји, територији и етничкој припадности Трибала вид. опширније: F. Papazoglu, Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba, Sarajevo 1969, 11-68.

25 Đ. Mano-Zisi – Lj. Popović, Der Fund von Novi Pazar, 50 Bericht der Romisch-Germanischen Komission 1969, 191-208.

26 D.Srejović, Karagač, Balcanica 4 (1973) fig. 10-12, Pl. IV-IX.

27 И. Микулчић – М. Јовановић, Хеленистички oppidum из Кршевице код Врања, Врањски гласник 4 (1968) 355-375.

28 О друштвеним односима код Дарданаца опширније: F. Papazoglu, нав. дело 337 и даље.

29 О циркулацији новца на територији Србије вид. F. Papazoglu, нав. дело 355 и даље.

3O F. Papazoglu, нав. дело 101.

31 Непубликовано. Музеј Косова у Приштини.

32 Р. Васић, нав. дело 28-29. На основу ових налаза М. Гарашанин издваја посебну, тзв. сремску групу гвозденог доба (Праисторија II, 511-515).

33 М. Грбић, Сребрна остава из Чуруга, Гласник ИДНС 1 (1928) 10-22.

34 О Скордисцима у античким изворима, њиховој етничкој припадности и територији вид. опширније: F. Papazoglu,, нав. дело 209-298.

35 J. Todorović, Praistorijska Karaburma I, Dissertationes et Monographiae XIII, Београд

36 Ј. Тодоровић, нав. дело; исти, Kelti u jugoistočnoj Evropi, Dissertationes VII, Beograd 1968.

37 У свим музејима у унутрашњости Србије чува се накит и оружје из III и II века, али је ова археолошка грађа необјављена. О налазима из Крајчиновића вид. М. Зотовић -Ј. Бућић, Ужички зборник 4(1975)17-34.

38 О основним карактеристикама културе Скордиска, осим наведених радова Ј. Тодоровића, вид. Б. Гавела, Келтски oppidum Жидовар, Београд; М. Гарашанин, Праисторија II, 520-539.

// Пројекат Растко / Археологија //
[ Промена писма | Претрага | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ ]