NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoArheologija
TIA JanusDragoslav Srejović

Beleška o autoru

 

 

 

Elektronsko izdanje
Zajednički poduhvat TIA Janus i Ars Libri
Ars libri i Kremen
Beograd
2001
Biblioteka Lavirint
Knjiga 10

Dragoslav Srejović je rođen 8. oktobra 1931. godine u Kragujevcu, gde je završio školu i gimnaziju. Na arheološkoj grupi Filozofskog fakulteta u Beogradu diplomirao je 1954. godine, a za asistenta je izabran 1958. godine. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu sa tezom Neolitska i eneolitska antropomorfna plastika u Jugoslaviji (1964). Za docenta za predmet praistorijska arheologija postavljen je 1965. godine, za vanrednog profesora 1970. i redovnog profesora 1976. godine. Rukovodio je arheološkim iskopavanjima 67 praistorijskih i antičkih lokaliteta u Srbiji, Bosni i Crnoj Gori (Duklja, Srebrenica, Lepenski Vir, Vlasac, Divostin, Gamzigrad, Šarkamen i dr.). Objavio je više od 200 radova u zemlji i inostranstvu. Za knjigu Lepenski Vir dobio je Oktobarsku nagradu Beograda (1970). Za dopisnog člana SANU izabran je 1974, a za redovnog 1983. godine. Bio je direktor Galerije SANU od 1989, a potpredsednik SANU od 1994. godine.

Najvažnija dela: Praistorija (1967), Lepenski Vir – Nova praistorijska kultura u Podunavlju (1969), Europe's First Monumental Sculpture: New Discoveries at Lepenski Vir (1972, London), Muzeju Jugoslavije (1973), Lepenski Vir – Eine vorgeschichtliche Geburtssatte europaischer Kultur (1973, Bergisch-Gladbach), Vlasac – Mezolitsko naselje u Đerdapu (sa Z. Leticom, 1978), Rečnik grčke i rimske mitologije (sa A. Cermanović, četiri izdanja: 1979, 1987, 1989, 1992), Umetnost Lepenskog Vira (sa Lj. Babović, 1983), Musei della Iugoslavia (1983, Milano), Rimska skulptura u Srbiji (sa A. Cermanović, 1987), Leksikon religija i mitova drevne Evrope (sa A. Cermanović, dva izdanja: 1992, 1996), Imperial Mausolea and Consecration Memorials in Felix Romuliana (Gamzigrad, East Serbia)(sa Č. Vasićem, 1994), Prazno polje (dva izdanja, 1996), Illiri e Traci (1996, Milano), Arheololjki leksikon (1997), Ogledi o drevnoj umetnosti (1998).

Priredio je za štampu: Divostin and the Neolithic of Central Serbia (ca A. McPherron, 1988, Pittsburg), The Neolithic of Serbia (1988), Vinča and its World (1990), Arheologija i prirodne nauke (1992), Rimski gradovi i palate u Srbiji (1993), Roman Imperial Towns and Palaces in Serbia (1993), The Age of Tetrarchs (1995).

Preminuo je 29. novembra 1996. godine u Beogradu, a sahranjen je 3. decembra u Kragujevcu.


// Projekat Rastko / Arheologija //
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]