NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoArheologija
TIA Janus

Ђорђе Јанковић

Словенске особине насеља позноримског доба на југоистоку Паноније

Напомена ПР: илустрације ће ускоро бити постављене уз текст

Југоисточни део Панонске низије има особену културу у касноримско доба. Обухватала је Банат и Бачку, односно међуречја Дунава и Нере, Караша, Тамиша и Тисе, на север до Мориша (сл. 1). На примерима са нових необјављених ископавања у Баранди код Опова, код Хоргоша ("Стуб 76"), и заштитних ископавања у цигланама у Падеју близу Аде и Банатском Карловцу код Алибунара, као и оних раније објављених налазишта (Црвенка код Вршца, Селиште - Банатски Карловац, Сапаја код Беле Цркве, Селиште у Градинарију код Оравице) [1], показаћу особине те културе. Најважнија археолошка питања су њено датовање, порекло и етничка припадност из којих произилазе и занимљива питања друштвених и етничких односа на римској граници IV столећа. За сада се поуздано може говорити само о насељима ове културе. Гробља овог доба, која се обично приписују Сарматима, нису систематски истраживана, па се зато овде не разматрају [2].

Насеља су смештена на малим узвисинама, 2 до 6 метара изнад водених површина које их окружују. То могу бити косе између бара, језера и реке (Баранда), или узвишења окружена водом са свих или са три стране (Падеј, Хоргош, Градинари). Особен је положај насеља код Банатског Карловца, смештених уз обриве високе тридесетак метара изнад рита (Циглана, Селиште). Све су то повољна одбрамбена места. У случају напада јачег непријатеља, повлачење и напуштање насеља водило је у воду. Куће унутар насеља су биле једнако окренуте.

Основе надземних кућа по правилу су правоугаоне (сл. 2: 1), страна дугих око 5 и више метара (Баранда, Хоргош, Градинари). Биле су брвнаре или дашчаре, саграђене од положено слаганог дрвета. Основа надземне зграде са отисцима стубова нађена је само у Градинарију. Подови кућа су били од набијене земље. На оси куће могло се налазити земљано огњиште. Кров је морао бити на две воде Неке куће су имале таваницу облепљену лепом. У изгорелом слоју насеља у Баранди на лепу су отисци прућа и облица. У изгорелој кући из Хоргоша на лепу нема таквих отисака, што значи да је леп био на тавану од дасака. Ако куће које су изгореле нису имале леп на таваници или зидовима, њихови остаци се врло тешко могу уочити. Зато треба претпоставити да је надземних кућа било много више него што се то чини по сачуваним остацима.

Укопана станишта су чешћа од надземних кућа, јер се лакше сачувају и открију. Мања су, најчешће квадратне, али и правоугаоне основе, страна дугих 2 до 3,5 м (сл. 2: 3,4). Дубока су од 1,2 до 2 м. Нађено је једно у Баранди, два у Падеју и десетак код Хоргоша. У Циглани код Банатског Карловца откривен је део земунице дуг око 4 м, а дубине 1,8 м. У Старој Торини код Палића близу Суботице, нађена је земуница са две одаје укупне величине око 6 х 3 м, дубине око 2 м, на које се надовезивао трап [3]. Слична земуница од две одаје, величине 5,6 х 2,2 м, са банком дуж зидова и приступним рововима - улазима, дубине до 1,75 м, нађена је у Његошеву код Бачке Тополе [4]. Зато претпостављам да су и надземне куће могле бити подељене на две просторије. У укопаним стаништима ретко се наилази на трагове стубова. У Градинарију су налажени поред зидова, а у Хоргошу на оси укопа. Значи да су зидови прављени на различите начине, или да нису ни облагани дрветом. Ова станишта понекад могу имати огњиште на средини пода или у углу, или земљану пећ укопану у зид. Изузетно је у Градинарију, у углу укопане куће, нађена основа правоугаоне камене пећи, од три велика камена [5].

Основно занимање становништва била је земљорадња. О томе пре свега сведоче отисци житарица на грнчарији рађеној гњетањем - проса, пшенице и јечма, као и кружни камени жрвњеви. Ту су и бројни трапови, пречника 1-1,5, дубине 1-2,5 м. Плићи трапови обично имају окомите зидове, а они дубљи се шире ка равном дну. 0 коришћењу житарица посредно сведоче многобројни камени брусеви, неопходни за оштрење српова и коса. Гвоздено земљорадничко оруђе није нађено. У Баранди и у Циглани код Банатског Карловца нађене су занимљиве посуде у виду вретенастих крчага, без дршки, али горе затворених, са широким писком на боку (сл. 3: I). Коришћене су вероватно за добијање пива. У овим насељима гајена је и стока -овце/козе, свиње, говеда, живина.

Грнчарија се прави на трн начина; гњетањем, односно без употребе витла, затим на спором, ручном витлу, и на брзом, ножном витлу. За датовање су важни ретки налази увозне римске грнчарије. Међутим, римска грнчарија на супротној, десној обали Дунава, није довољно истражена да би се поуздано могло одредити порекло и датовање те грнчарије изван римских граница [6].

Најстарија римска грнчарија одговара трећем столећу (Баранда). То су ситни уломци различитих здела и чинија, стоних посуда са сјајним црвенкастим премазом или тера сигилата. Има и ситних делова лонаца беличасте боје, рађених од глине са много млевеног калцита и песка у глини, на брзом витлу, обода препознатљивих на римском тлу. У Циглани код Банатског Карловца нађени су делови касноримских лонаца и зделе. кратких обода, украшених на наглашеном рамену водоравно урезаним линијама, такође рађених од глине са много мрвљеног калцита. Нађени су и слични уломци лонаца украшених валовницама изведеним чешљем, са више песка у глини. Ти лонци би могли бити домаће производње. Занимљиво је да сличних уломака има у Моравској [7]. И у Падеју има касноримских уломака лонаца, поклопаца, здела и другог, али су они прављени од глине са песком. Споља могу имати трагове глачања. Ове разлике су разумљиве, обзиром да су посуде набављане из различитих римских провинција. Уломака римског посуђа има и у најмлађем насељу код Хоргоша, али за њих нису познате аналогије. На свим овим налазиштима има и делова великих амфора IV-V столећа, али оне не омогућавају уже датовање.

Најразноврснија је домаћа грнчарија рађена на брзом витлу. Прави се од чисте глине сиво печене. Често је у прелому светлија. Нађене су грнчарске пећи са оваквим посуђем, са ложиштем из два дела, испод решетке (Градинари, Црвенка). Запажа се да ова грнчарија подражава римске облике, али са извесним закашњењем. Најчешће посуде су различите зделе, а затим издужени велики лонци (сл. 3: 2). Потом има различитих бокала, крчага, тањира, чинија, лонаца, и т. д. Украшене су глачањем и утискивањем - правим линијама и валовницама, а понекад и површинама испуњеним мрежом или косим линијама.

Налазишта се могу раздвојити на старија и млађа управо по разликама у сивој, грнчарији. Старијем слоју припадају налазишта у Баранди, Банатски Карловац -Селиште, грнчарске пећи у Градинарију и Црвенки, Сапаја. Другом слоју припадају налази из Падеја, Банатског Карловца - Циглана, насеље у Градинарију. Грнчарија се најлакше разликује по ободима. На старијим великим лонцима су ободи дебљи а краћи; стањују се одоздо а одозго су равни, или се стањују са обе стране. Глачани су само са стране. Ободи млађих великих лонаца су често дуги и танки, нагнути на доњу страну (сл, 3: 3). Заглачани су са свих страна, па донекле и изнутра. Старије зделе најчешће имају неправилно кружно задебљан обод, или једва наглашен заобљеним задебљањем са унутрашње стране (сл. 3: 4). Особене су зделе широког, нагнутог обода, одозго украшеног валовницама (сл. 3: 5). Таквих здела касније нема. Млађе зделе најчешће имају јаке ободе, споља заобљене а изнутра мање или више наглашеног прелома,; затим сличне али мање наглашене и нагнуте на спољну страну, или су то затупасти ободи (сл. 3: 6). Ово грнчарство показује опште сличности са сивом грнчаријом изван римских граница. Сличност неких крчага (сл. 3: ;7) са примерцима из Моравске, можда није случајна, обзиром иа друге везе које постоје са северозападном Панонијом [8].

Највећа особеност ове културе је грнчарија рађена иа спором витлу, украшена чешљем. Најчешће посуде су лонци, али се у млађим насељима изузетно појави котао са дршкама над ободом, здела вршник (сл. 3: 8). Праве се од глине са додатком врсте - дробљеног калцита, песка и зрна-лискуна. То указује на источни Банат, где има таквих стена. Најчешће су украшавани чешљем са 4-8 зуба, на горњем делу рамена, али није реткост да се украси цео горњи део лонца, па и обод одозго. Обично је горе водоравни сноп, а испод су валовнице или коси убоди. Валовнице и наизменично окренуте косе ,убоде могу уоквиравати водоравне линије. Ретко се појављује употреба шиљка за украшавање (Баранда, Градинари, Хоргош). Код Хоргоша је нађен лонац начињен од другачије глине, украшен само валовницама.(сл. 3: 9). Лонци су по правилу, 50% виши, но шири. Изузетак је низак лонац из Циглане у Банатском Карловцу (сл. 3: 10). Старији ободи најчешће су одозго равни (Баранда), а они млађи су нагнути на спољну страну и мало извучени (Падеј, Циглана у Банатском Карловцу).

Насеља са оваквом грнчаријом истраживане су у Словачкој, а има је и у суседним областима [9]. Датују се у III столеће и касније, а њихово порекло се види у келтско-дачким традицијама. Слично украшених лонаца има у области Ђердапа у I столећу, где се обично приписују Дачанима [10]. Такав украс се јавља и на истовременом посуђу у Доњој Панонији и даље дуж римске обале Дунава, где се обично приписује домороцима [11]. Слични уломци лонаца нађени су у гробљу спаљених и сахрањених покојника код Сирмијума, датованом у III-IV столеће [12]. Према антрополошким анализама, то гробље су користили Словени [13].

Грнчарија рађена гњетањем нађена је на свим налазиштима. Најчешћи су лонци различитих облика, затим поклопци. Ретко се налазе шоље, чиније окомитих зидова, зделе, црепуље или кружне плоче. Праве се од глине са додатком дробљене грнчарије - шамота. Понекад се споља види премаз од чисте глине, боје леса, који је у неким случајевима добро испечен, а у другим се љушти. Обично су споља различитих светлих смеђих боја, нагарављени, а у прелому тамно сиве или црне боје. Одоздо на данцима понекад има отисака житарица, који се ретко нађу и у прелому посуда.

Лонци су различитих облика, по правилу разгрнутих обода, краћих и дужих. Током свог трајања ове културе праве се лонци заобљеног тела које се сужава ка дну (Баранда, Падеј и Хоргош где су најчешћи - сл. 3: 11). Њима су по односима висине и ширине блиски лонци наглашеног правог или чак угнутог рамена (Баранда, Падеј - сл. 3: 12). Код њих је обод мање разгрнут или усправан. Следећа врста су лонци ваљкастог тела, који могу имати највећи пречник на средини висине, или наглашено раме (сл. 3: 13). Једини украс ових лонаца могу бити јамице на ободу. Изузетно се појави и валовница на горњем делу лонца. Само у најмлађем Хоргошу има лонаца без врата, са једва наглашеним или ненаглашеним ободом. Редак налаз су мањи лонци без врата, ненаглашеног обода благо повијеног на унутрашњу страну (Баранда, Хоргош - сл. 3: 14). И мале посудице за пиће, висине 0,05-0,1 м, могу бити таквог изгледа, или су са вратом и разгнутог обода, или су у виду ваљка (Баранда).

Поклопци су у виду ниске купе са дугметастом или прстенастом дршком (Баранда, Падеј - сл. 3: 15). Таквих дршки нема код Хоргоша. Тамо се велики поклопци пречника око 0,3 метра, са полукружном дршком, користе као вршници. Код Хоргоша су нађене и кружне плоче, намене сличне црепуљи (сл. 3: 16). Ситних уломака таквих плоча има и у Баранди и Падеју, али су они сувише мали да би се поуздано одредили као делови кружних плоча. Код Хоргоша, где су била највећа ископавања, нађено је више делова тава или питуличарки. За спремање сличне хране могле су служити посуде окомитих зидова, величине од 0,05 х 0,15 до 0,1 х 0,35 м. У Баранди и Падеју нађене су само оне мање, а код Хоргоша и оне велике (сл. 3: 17).

Грнчарија рађена гњетањем служила је за спремање хране. Замењује ону боље израде, трпезну тек у време сеобе народа, када су занатске радионице биле уништене. Слична грнчарија користи се изван римских граница на простору од Црног мора до Лабе, укључујући черњаховску и пшеворску културу. Таква грнчарија може се наћи и на десној обали Дунава, на пример у поменутом гробљу код Сирмијума [14].

Датовање ових насеља изводи се из наслојавања, међусобног поређења грнчарије, налаза новца и налаза римске грнчарије. Опште историјске околности и археолошки подаци, показују да насеља са занатски рађеном грнчаријом морају бити старија, а она где преовлађује гњетана грнчарија млађа, из доба Велике сеобе народа. када су привреда и занатство били уништени. На поделе у старијој фази, указује новац и увоз римске грнчарије, који се могао одвијати само у условима мира и сарадње овог становништва са оним у подунавским областима Римског царства. Као да новца више има око прелаза из трећег у четврто столеће, и средином друге половине четвртог столећа [15].

Наслојавање у старијој фази, установљено је само у Баранди и Падеју. Насеље у Падеју делимично је насело на старије гробље, датовано новцем цара Трајана (98-117) и цара Констанција II (337-361). То датује насе;ље у Падеју у последњу четвртину четвртог столећа, када се за гробље више није знало, до досељавања Германа и Хуна, када су грнчарске радионице уништене. Истовремена са насељем код Падеја су насеља из Градинарија и Циглана из Банатског Карловца.

Грнчарија у Баранди разликује се од оне у Падеју. То је пре свега уочљиво по глачаној грнчарији, али се разлике запажају и на грнчарији рађеној на спором витлу. У гњетаној грнчарији скоро да нема промена. У Баранди су нађена два новца, цара Аурелијана (270-275) и други цара Константина I (305-307), на поду изгорелих кућа. Међутим, слој насеља са изгорелим кућама несумњиво је знатно млађи. То произилази из поређења са сличном грнчаријом из грнчарских пећи у Градинарију и Црвенки, из Селишта код Банатског Карловца и римске тврђаве на Сапаји. За датовање ових налазишта, која су сва страдала у једном истом рату, како се то може закључити по затвореним целинама са грнчаријом, најважнији су налази из тврђаве на острву Сапаји, поред леве обале Дунава. Наиме, велика количина ове грнчарије у римској тврђави, око 50%, где поред сиве има и оне рађене на спором витлу, показује да је тврђава била у поседу оног истог становништва које живи у Банату и Бачкој. То се могло десити једино када Римљани нису могли да бране тај мостобран, или када су им суседни варвари били потребни као савезници. До почетка сеобе народа 375. године, нема ни помена о неким условима да се варварима препусти римска тврђава, макар и на левој обали Дунава. Као што су Готи пуштени на римско тло 375. године, тако се и на римској граници у Горњој Мезији могла указати потреба да се варвари прихвате као савезници. Ова насеља и тврђава на Сапаји страдали су брзо после тога, када је талас сеобе народа захватио средње Подунавље. О томе сведочи груписање остава новца друге половине четвртог столећа око Вршца [16]. О томе нема изричитих писаних података, али се може претпоставити да је неко новопридошло германско пламе опљачкало јужне пределе Баната.

Подизање кућа у Баранди, које су том приликом изгореле, може се датовати после рата цара Констанција II против Лимиганата 358. године. Из старијег слоја у Баранди за сада нема довољно налаза, да би се о њему могло нешто одређено говорити. Може се претпоставити да је старије насеље основано не пре краја III столећа, а да је страдало у рату 358. године.

Следи да се поуздано могу раздвојити најмање три слоја старијег доба ове културе, обележеног сивом глачаном грнчаријом рађеном на брзом витлу, и грнчаријом украшаваном чешљем а рађеном на ручном витлу. Први изразити "слој" - недовољно изражен, припада првој пол- вини четвртог столећа; њему одговарају новци и римска грнчарија трећег - почетка четвртог столећа. Новац указује на почетак тог слоја у време цара Константина I. Други слој припада напретку ове културе током треће четвртине четвртог столећа. Трећи слој, који је уследио после неких разарања крајем седамдесетих година, вероватно је трајао само до осамдесетих или деведесетих година четвртог столећа, када се у југоисточну Панонију досељавају Гепиди и друга племена Хунског савеза.

Једино обимније истражено насеље млађег доба је оно код Хоргоша. Тамо су установљена три слоја са стаништима. Најстарији слој несумњиво се надовезује на претходио доба, односно на крај четвртог столећа, како то показује грнчарија рађена на ручном витлу украшавана чешљем. Може се претпоставити даје насеље угашено у време слома хунске власти 454. године, када је дошло до великих покрета народа у Панонији, дакле почетком треће четвртине петог столећа. Вероватно се сва три слоја насеља код Хоргоша, могу датовати у границама од 50-60 година. После тога, особине млађег слоја ове културе, можемо пратити у словенским насељима шестог-седмог столећа у Подунављу.

Ко су носиоци ове културе, показују подаци писаних извора. Према Амијану Марцелину[17], у југоисточној Панонији су живели Лимиганти (Limigantes), звани и Сармати робови, јер су некад бiли потчињени Аргарагантима (Argaragantes, Arcaragantes, Ardaragantes), слободним Сарматима. Када су владајуће Сармате напали Тервинги и Таифали 332. године, они наоружају себи потчињене Лимиганте, да би се заједно одбранили. Пошто су германска племена одбијена, Лимиганти, много бројнији од својих господара, протерају их. Зато се 300.000 Сармата преда Римљанима, а други део се потчини Виктохалима. Овај догађај, нечувен за дотле уобичајене прилике наспрам римских граница, јер се први пут десило да се неки потчињен народ побуни и протера своје господаре, забележен је и у Цариградском летопису [18]. Четврт столећа после тога, 357. године, крену германски Свеби и Квади заједно са Сарматима Аргарагантима у пљачку римске земље. Цар Констанције II предузме поход у међуречје Дунава и Тисе и победи их. Вазални однос је поново утврђен, а Германи и Сармати дали су таоце. Као повод за свој напад, Сармати су навели то да су их Лимиганти протерали. Такво оправдавање може значити да нису имали хране, да су доспели у оскудицу, јер им некад потчињени земљорадници више нису обезбеђивали намирнице. Зато Римљани прво нападну западно племе Лимиганата, Амикенсе, настањене око ушћа Тисе и на Тамишу, и на превару их победе. Потом Римљани у савезу са Сарматима и Германима нападну Лимиганте на истоку, у Банату, Пикенсе, "који су се тако звали према суседним областима". Лимиганти су били принуђени да се покоре, а цар Констанције их кажњава протеривањем. Ова необична казна је тим необичнија Што су Сармати, Свеби и Квади, који су напали Царство морали само да дају таоце. То показује да Лимиганти, "они који су слободу извојевали оружјем", нису били римски клијенти. Међутим, Лимиганти се на зиму врате са намером да се освете цару Констанцију, али су одбијени. После тога се више не спомињу.

Етнолошки подаци Амијана Марцелина врло су значајни. Сармати Аргараганти су описани као добри коњаници, који са собом приликом похода, воде још по једног па и по два коња, да би се брже кретали. Наоружани су дугим копљима а заштићени оклопима од рожнатовине, сложених слично перју, Када су Сармати били војно побеђени, спремно се покоре, а подједнако жале што морају да врате заробљенике и да дају таоце. Слично описује Сармате Страбон: они живе од сточарења, станују у колибама подигнутим на колима [19]. Тацит, пишући о Венедима, добрим пешацима, убраја их у Германе зато што живе у кућама, а разликује их од Сармата, који проводе живот на коњима и колима [20].

Амијан Марцелин сасвим другачије описује Лимиганте. Они су пешаци, наоружани су мачевима, дугим и кратким копљима, а за одбрану користе штитове. Живе у земуницама и дрвеним кућама у саставу насеља, користе лађе и чамце. Они су поносни, не предају се и не моле за милост; колико могу бране своју слободу. Одлуке се доносе на савету стараца. Особине Лимиганата по опису Амијана Марцелина, неодољиво подсећају на описе Словена шестог столећа у делима Прокопија и Псеудо/Маврикија [21]. Занимљиво је да су приликом преговора са Лимигантима неопходни преводиоци, који се не спомињу приликом преговора са Сарматима Аргарагантима и њиховим савезницима Германима. Ипак, Амијан Марцелин назива Лимиганте Сарматима.

Постоји још један опис становништва Потисја, често навођен, који је оставио ретор Приск [22]. Он је 448. године био члан посланства упућеног Атили у Потисје. Он описује месно становништво чији језик није ни хунски ни готски, као ни грчки па ни латински. Живе у селима дуж река, праве чамце издубљене у деблу, пију медовину и комон (пиће од јечма), једу просо. Дуго се већ доказује да је реч о Словенима. Овај опис сасвим одговара археолошким подацима о становништву четвртог столећа у области југоисточне Паноније. Подудара се природа насеља смештених уз воду, житарице које се гаје, чак су нађене и посуде за прављење пива (односно за комљење). Несумњиво је реч о истом становништву које пре тога описује Амијан Марцелин на истом простору, о Лимигантима.

Обично се тумачења ове културе и писаних података о месном становништву своде на два, оба погрешна. У Југославији се ова култура лакомислено тумачи као сарматска [23], а у Румунији тумачи се као домородачка, односно романизованих Дачана [24]. Ниједно ни друго гледиште се не уклапа у главне чињенице које произилазе из археолошких и историјских података.

Нема никаквог разлога да се наводно романизовано дачко становништво, групише у југоисточној Панонији а не у Дакији, или да не користи римско производе у далеко већој мери. Да не може бити реч о романизованим Дачанима, показују и писани подаци. По сведочењима Амијана Марцелина и ретора Приска, Лимиганти не говоре латински језик.

Слично се мора одбацити сарматска фасцинација, јер сви етнолошки подаци који произилазе из археолошких и писаних извора, сведоче другачије. У прилог сарматског одређења ове културе, могу говорити само римски писани извори, који Лимиганте називају Сарматима. Међутим, цео простор између Црног и Балтичког мора, где су најбројнији били Словени, називан је Сарматијом. Неки гробови из југоисточне Паноније заисто показују одређене сарматске особине (четвороугаоне посудице, ретко огледала), али немају многих сарматских одлика препознатљивих са других простора (поткопавање гробова у зид раке, оружје, и т. д.). Јаки разлози говоре да култура лимигантских насеља не може бити сарматска. Пре свега, реч је о сеоском становништву, а у антично доба нема истовремених, ајош мање старијих насеља Сармата. Лимиганти не могу бити Сармати раније насељени у Панонији, јер културе таквих особина, нема у међуречју Дунава и Тисе у I-III столећу, а ни другде где су могли живети Сармати. Код Сармата није позната примена ни спорог ни брзог витла, што је сасвим разумљиво за номадски народ.

Много више података показује да је реч управо о Словенима. Кроз облике станишта насеља, привреде, гњетане грнчарије, може се пратити континуитет до несумњиво словенских насеља VI-VII столећа у Подунављу, као и усклађеност са развојем и судбином Словена других подручја. У првој половини V столећа запажа се појава нових словенских особина, што сведочи о досељавању са тла изван Панонске низије. Они се брзо мешају са домороцима, што не би било могуће да није реч о становништву истог порекла и језика. Сви забележени описи Лимиганата, о начину живота, привреди, друштву, наравима, у потпуности се подударају са описима Словена из VI-VII столећа.

Уочљиве су археолошке везе Лимиганата са северном Панонијом, са данашњом Словачком. Сличност је упадљива у грнчарији рађеној гњетањем, па и у овој рађеној иа ручном витлу, нарочито са налазима из Баранде. Те везе тек треба истраживати. Ипак, нешто се може наслутити. Чини се да су такви налази у северној Панонији у просеку нешто старији од оних у југоисточној Панонији, као и да се континуитет развоја те грнчарије од II-III столећа до VI столећа, не може баш у потпуности пратити (при томе не мислим на последице хунске најезде). Зато нагађам да су Лимиганти некада живели на северу Паноније, можда негде у, или око горњег слива Тисе. Они су по римском напуштању Дакије могли сићи у југоисточну Панонију. Вероватно су тек ту, крајем прве четврт^не IV столећа, доспели под власт Сармата, у још нејасним околностима.

За порекло Лимиганата од посебног значаја су називи њихова два племена. Амикенси су живели око ушћа Тисе. Пикенси су живели источно од њих, између Тамиша и Нере, а тако су названи "према суседним областима". Река Пинкус и град Пинкум, једнаки су реци Пек и месту Велико Градиште [25]. Невероватно је да се неко варварско племе изван римских граница тако прозове према том градићу, и то тек у касноримско Доба. Римски град Пинкум налазио се пред улазом у Ђердапску клисуру и био је сасвим безначајна географска одредница у поређењу са градом Виминацијумом и другим мањим градовима. Северно од Дунава, наспрам Пинкума, простиру се планине, које су могле бити само ретко насељено погранично подручје Лимиганата. Зато се чини да је Амијан Марцелин, погрешно тумачећи да су Лимиганти накнадно добили име, знајући за римски Пинкум на Дунаву, открио суштину, да је уствари реч о племену по коме је град добио име. Поред тога, грнчарија рађена на спором витлу може имати корене управо у области предримског племена Пикенса.

Сличан случај могао је да буде и са Амикенсима. Њихово име подсећа на предримске Амантине, који су живели у Срему, односно у Доњој Панонији. А тамо у римско време има грнчарије рађене на спором витлу и украшене чешљем, као и гњетане грнчарије. У Доњој Панонији има и узора за сиву лимигантску грнчарију. И антрополошки подаци указују на Словене. Зато се као могуће старије земље порекла Лимиганата, указују области поред Дунава из предримског доба.

Од суштинског значаја за разрешавање ових питања су гробља Јер је за Словене особено спаљиван-е, а не сахрањивање. У том погледу је веома занимљиво гробље из Братеи, датовано у крај IV - прву половину V столећа [26]. Оно садржи гробове спаљених покојника са из дуженим јамама, познатих и код Словена, а међу њима су неки гробови типа Мала Копашница - Сасе, особени за Поморавље [27]. Гробља сахрањених покојника у областима Лимиганата, као и она словенских антрополошких особина у римској Панонији, можемо тумачити подацима из "Повести времењих љет", у недостатку старијих писаних података. Тамо се наглашава да је апостол Павле долазио у Мораву у Илирику и проповедао хришћанство [28]. Ако је апостол Павле заиста проповедао у Поморављу хришћанство, што није искључено, онда је сасвим разумљиво да део становништва касније пређе са спаљивања покојника на обично сахрањивање.

Околности које произилазе из археолошких података и писаних извора, показују да је у међуречјима Дунава, Нере, Караша, Тамиша и Тисе, живело у IV-V столећу неко словенско племе, забележено под именом "Лимиганти". Претпостављам да би филолошко проучавање података Амијана Марцелина о рату са Лимигантима, могло открити драгоцене податке. Чини се да су Лимиганти дошли са горњег слива Тисе, али да воде порекло од домородачког, предримског становништва десне обале Дунава. То можда показује да су римска освајања била праћена својевољним исељавањима побеђеног становништва, као и да "романизација" никада није успела до краја. Праву археолошку везу између предримског и раноримског становништва са Лимигантима, која се за сада назире, тек треба успоставити.

Напомене

1. Рашајски Р. Сарматска лончарска радионица из Црвенке код Вршца, Рад војвођанских музеја. 6. Нови Сад, 1957. S. 39-55; Симоновић Н. Сарматски стратум на Црвенки крај Вршца, Рад војвођанских музеја. 6. 1957. S. 57-66; Трифуновић С. Археолошка ископавања локалитета Селиште код Алибунара; Рад музеја Војводине. 36. Нови Сад, 1994. S. 63-70; Димитријевић Д. Сапаја. римско и средњовековно утврђење па острву код Старе Паланке; Старинар. XXXIII-XXXIV. 1982-1983. Београд, 1984. S. 29-59; Bozu O. Asezarea daco-romana da la Gradinari - "Saliste"; Banatica. 10. Resita, 1990. S. 147-186.

2. Преглед истраживања: Даутова-Рушевљан В. Досадашњи резултати истраживања и проблеми при проучавању сарматске културе у Војводини; Рад војвођанских музеја. 32. 1990. S. 81-94.

3. Обавештење В. Лековића. Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду.

4. Обавештење В. Лековића. Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду.

5. Bozu O. Asezarea daco-romana... С. 149. №. 3:5.

6. Упркос дуготрајним ископавањима Виминацијума, Сингидунума и римских тврђава у Ђердапу, располаже се само књигом. Брукнер О. Римска керамика у југословенском делу провинције Доње Паноније. Београд, 1981.

7. Такве примере наводи; Tejral J. Morava na sklonku antiku. Praha, 1982. С. 172-174.

8. Исто. 138. Сл. 58:1. Т. XXXII:3; XLVII:3.

9. Budinsky-Krička V. Sidlisko z doby rimskej a zo začiatkov strahovania narodov v Pročove; Slovenska Archeologia. XI-1. Bratislava, 1963. S. 5-58; N. VIII/12, X/16, XII/10, XV/9.

10. Такав примерак објавио је М. Васић, Чезава - Castrum Novae; Старинар. XXXIII-XXXIV. 1982-1983 (1984). S. 112. Сл. 17/3.

11. Брукнер О. Римска керамика... 42. Т. III:4, 6, 7; Т. III.

12. Милошевић П. Римска некропола на излазници митровачке петље; Археолошка истраживања дуж аутопута кроз Срем. Нови Сад, 1995. С. 200. Т. 11:4 (гроб спаљеног покојника датован новцем у прву половину II столећа).

13. Живановић С, Остаци скелета из некрополе у подручју јужног дела митровачке петље на ауто-путу Београд-Загреб; Грађа за проучавање споменика културе Војводине. XV. Нови Сад, 1988. С. 112--115; поредити мишљење П. Милошевића "Римска некропола..." С. 198, 199.

14. Милошевић П. Римска некропола... С. 200-204.

15 Даутова-Рушевљанин В. Оставе варварског, римског и византијског новца из Војводине Нумизматичар. 4. Београд, 1981. С. 63-71.

16. Исто. С. 68-70.

17 Amiani Marcellini rerum gestarum libri qui supersunt. Recensuit rhythmiceque distinxit C. U. Clark I. Berolini, 1910. XVII. Р. 12, 13; XIX. Р. II; превод према Вулић Н. Ратовање цара Констанција у Данашњој Бачкој; Гласник историјског друштва у Новом Саду. I-4. 1928. С. 23-36.

18. Consularia Constantinopolitana ad anno 334. Издање: M. G. H. АА. IX. I. Berollini, 1891. Р. 234; Извори за българската история. И. София. 1958. С. 296; и опширнији опис код Евсевија Xијеронима (Hronicon. VI. 31-32). См.: Die Chronik des Hieronymus Berlin, 1956.

19. Strabonis. Geographica. Lipsae, 1877. Т. VII: 111. S. 57.

20. Тацит. Германија. 46. Београд.

21. Прокопије. Bellum Gothicum. III, 14. Procopii opera. Lipsae, 1906; Византијски извори за историју народа Југославије. Београд, 1955. С. 25-30; Псеудо-Маврикије. Strategicon. XIII. 5 (Ariani tactica et Mauricii ars militaris libri duodecim. Upsaliae, 1664); Византиски извори за историју народа Југославије. Т. I. Београд. 1955. S. 130-136

22. Prisci Fragmenta. 8. Р. 291-305; Historici graeci minoris, 1870; Баришић Ф. Приск као извор за најстарију историју Јужних Словена; Зборник радова византолошког института. I. 1952. С. 52-61.

23. Димитријевић Д. О етничким проблемима Војводине у време досељавања Словена; Посебна издања АНУБИХ. 1969. С. 89-92; Иста. Сармати и Римљани; Шајкашка I. Нови Сад, 1975. С. 77-80.

24. Bozu O. Asezarea daco-romana... S. 155-159.

25. Мирковић М. Римски градови на Дунаву у Горњој Мезији. Београд, 1968. S. 101.

26. Bazu L. Continuitatea populatie autohtone in Transilvania in secolele IV-V (cimitirul I de la Bratei). Bucuresti, 1973.

27. Исто. 25; Јовановић А. Римске некрополе на територији Југославије. Београд, 1984.

28. Повесть временных лет. I. М., Л.. 1950. С. 21, 217.