NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoAntropologija i etnologija
TIA Janus

Др Љубинко Раденковић

Народна бајања код Јужних Словена

Балканолошки институт САНУ, "Просвета", Београд 1996, 346 страна.

Кључне речи: бајања, магија, народна култура, Јужни Словени, семиотика

Резиме

У књизи се даје опис и тумачење народних бајања код јужнословенских народа. У ту сврху су коришћени многобројни објављени и необјављени извори, као и подаци из сопствених теренских истраживања. Ради потпунијег истраживања аутор је боравио у свим важнијим славистичким центрима, где се упознао с релевантном литературом из ове области.

У првом делу књиге бајања се посматрају у синхроном пресеку, а у другом делу се указује на изворе за њихово проучавање, као и на распрострањење појединих форми бајања.

Аутор сматра да су бајања посебан вид комуникације и зато издваја и посебно тумачи све елементе комуникативног ланца (бајалица, нечиста сила, басма, ритуално понашање, предметни свет, време и простор).

Књига демистификује једну недовољно познату област народне културе и указује на њене древне симболичке основе.

То је први покушај у српској етнографији да се једно питање изучи у свим својим видовима и на тако широком простору од Црног мора до Алпа.

У теоријском погледу књига се заснива на достигнућима системских истраживања културе.

// Пројекат Растко / Антропологија и етнологија //
[ Промена писма | Претрага | Мапа Пројекта | Контакт | Помоћ ]